Úterý 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Jiří Leider: Sledujte své investice na jednom místě

Jiří Leider - Fincentrum

Investiční část portálu MůjŠanon je na trhu unikátní. Umožňuje klientům sledovat své investice napříč investičními společnostmi. Jaké jsou další plány rozvoje? Odpovídá Jiří Leider, projektový manažer společnosti Fincentrum.

MůjŠanon nabízí možnost sledování investic klientem. Proč by měl tuto službu využívat?

Klient používáním této služby získá na jednom místě ucelený přehled svého investičního portfolia. Nebude muset tedy chodit do jednotlivých portálů od investičních společností, jako má Pioneer, Conseq a další.

Co klientovi investice v MůjŠanon umožnují?

Investiční modul je rozdělen do tří jednotlivých sekcí. První sekce je Moje investice a slouží k zadání reálné investice klienta či uživatele portálu. V této sekci má k dispozici jednoduché kruhové grafy, které ukazují procentuální rozložení jeho portfolia dle tříd aktiv, a zároveň zde najde graf, který zobrazuje investovanou částku oproti současné hodnotě jeho portfolia. Samozřejmostí je jednoduchá tabulka, která shrnuje aktuální stav investice a výši zhodnocení.

Součástí je i složený graf jednotlivých fondů a jejich výkonnosti. Umožňuje porovnávat výkonnost jednotlivých fondů v portfoliu klienta v čase.

Druhá sekce je Modelování portfolia. Nabízí uživateli možnost zkoušet další složení investic, aniž by si rozhodil své reálné investiční portfolio. Může zadávat své poznámky a pojmenovávat si svá testovací portfolia, kterých může mít nekonečně mnoho.

Ve třetí sekci Přehled fondů je kompletní přehled podílových fondů, který klientům i poradcům zobrazuje jednotlivé fondy včetně jejich základních informací. V detailu fondu pak mohou uživatelé získat podrobné informace o vybraném fondu.

Říkáte „klient nebo uživatel“. Znamená to, že aplikaci mohou využívat i neklienti Fincentra?

Ano. Aplikaci MůjŠanon mohou od srpna 2016 využívat i neklienti Fincentra, tedy všichni uživatelé internetu.

Jak funguje zadávání reálných investic?

V tuto chvíli se dá investice zadávat pouze manuálně. V současnosti pracujeme na automatizaci pro klienty Fincentra. Po kliknutí na tlačítko „Přidat investici“ systém vyzve k výběru, zda se jedná o jednorázovou, či pravidelnou investici, a pak následuje vyplnění krátkého jednoduchého formuláře na základě reálně uzavřené smlouvy. Po uložení formuláře se vypočítají procenta výnosu či ztráty a klient může začít pracovat s grafy.

Aplikace asi zatím neumí kontrolovat platby provedené klientem?

Ne, zatím toto aplikace portálu MůjŠanon neumí. V rámci propojení aplikace na portály jednotlivých investičních společností připravujeme možnost, že klient uvidí i svůj reálný výpis transakcí s podílovými listy.

Je možné přes MůjŠanon investice i uzavírat?

Ne, to není možné. Ještě stále musí být uzavřena smlouva s fyzickým podpisem klienta. Budoucnost to ale má. V současnosti jednáme s několika investičními společnostmi o možnostech, jak přímé uzavírání obchodu technicky a právně vyřešit.

Kolik uživatelů MůjŠanon využívá?

MůjŠanon v současnosti využívá přibližně 5 tisíc aktivních klientů v Česku a přibližně 3 tisíce aktivních klientů na Slovensku.

V současnosti plánujeme oslovit klienty Fincentra, kteří ještě aplikaci MůjŠanon neaktivovali, aby si přístup zřídili.

Máte stanovený cíl, kolik uživatelů byste v aplikaci MůjŠanon a jeho investiční části chtěli mít?

Obecně v aplikaci MůjŠanon je mým cílem dosáhnout přibližně 100 tisíc uživatelů. Jedná se o lidi, kteří splňují podmínky pro získání přístupu. U investičního modulu závisí na klientech, jestli mají nějakou investici či se o investice zajímají.

Má to i obecnou informační hodnotu. Fincentrum sbírá velké množství dat o fondech včetně aktualizace výkonnosti fondů. A touto aplikací data o fondech zpřístupňujeme všem uživatelům portálu MůjŠanon.

Jaké jsou další plány rozvoje investičního modulu v aplikaci MůjŠanon?

Především bychom chtěli dokončit propojení s investičními společnostmi tak, že když se klient poprvé přihlásí do aplikace MůjŠanon, bude mít své portfolio již připraveno k náhledu. O tomto propojení v současnosti jednáme se společnostmi Conseq, Pioneer a J&T Bank.

Rádi bychom též pro MůjŠanon vyrobili mobilní aplikaci. Současná podoba je sice responzivní a je možné ji využívat na všech zařízeních od počítačů, přes tablety, po mobilní telefony, ale pro ty části portálu, kde to dává smysl, chceme vytvořit též nativní mobilní aplikaci.

Tématem investičního poradenství je tzv. „robo-poradenství“. Míří MůjŠanon až tímto směrem?

Ze svého pohledu projektového manažera jsem přesvědčen, že MůjŠanon má potenciál stát se místem na internetu, kde se bude setkávat klient s finančním poradcem a robo-poradenstvím.

Může tímto způsobem MůjŠanon nahradit stávající finanční poradce?

Myslím si, že robo-poradenství určitě nenahradí 100% finanční poradce. Samozřejmě záleží na skupině klientů, o kterých se budeme bavit. U mladší generace bude mít robo-poradenství větší zásah než u starších lidí. Mladší lidé jsou mnohem více nakloněni digitalizaci a novým technologiím. Proto budou i více vyhledávat spíše robo-poradenství než osobní kontakt s finančním poradcem.

Děkuji za rozhovor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.