Čtvrtek 06. května. Svátek má Radoslav.

Můj Šanon otevíráme široké veřejnosti

Můj Šanon je unikátní webový portál společnosti Fincentrum a.s., spuštěný do komerčního provozu v roce 2015. Portál Můj Šanon znamenal převratný krok Fincentra směrem ke svým klientům a revoluční myšlenku osobního digitálního úložiště smluvní dokumentace.

Hlavní funkcí portálu je elektronická evidence smluv. Tyto smlouvy jsou automaticky vkládány ze systémů Fincentra nebo si je může uživatel do portálu nahrát manuálně. U manuálně vložených smluv si může uživatel vždy zvolit, jestli konkrétní smlouvu umožní zobrazit svému finančnímu poradci. Do portálu lze přistupovat přes PC, tablet nebo chytrý mobilní telefon, takže uživatel má smlouvy dostupné 365 dní v roce 24 hodin denně, kdekoliv se bude nacházet.

Pro každou smlouvu lze založit neomezené množství upozornění, takže uživatel již např. nezmešká konec fixace své hypotéky nebo výroční datum pojistných smluv. O těchto blížících se událostech je uživatel informován nejen na portále barevnými štítky, ale zároveň notifikací do e-mailové schránky.

Portál dále umožňuje uživateli například rychlé a jednoduché kontaktování svého finančního poradce prostřednictvím zprávy odeslané přímo z portálu nebo naplánováním termínu schůzky s poradcem.

Každý uživatel portálu má k dispozici kalkulátory, kde může snadno nasimulovat výpočty např. hypotéčního úvěru vč. refinancování, investic a spoření nebo třeba výpočet renty. Tyto výpočty lze uložit v PDF a vytisknout nebo pomocí portálu konzultovat se svým poradcem.

Portál nabízí dnes i informační hodnotu v podobě zpráv z finančního světa. Na jednom místě si tak klient může přečíst i vybrané novinky ze světa financí.

Z důvodu potřeby zajištění vysoké bezpečnosti ukládaných dokumentů přistupují klienti k systému Můj Šanon kompletně pod SSL šifrováním na zabezpečeném protokolu HTTPS. Poradci jsou navíc ověření pomocí standardu OAuth 2.0. Kromě šifrování jsou veškerá hesla uživatelů ukládána formou hash. V praxi to znamená, že heslo uživatele již není možné nijak zpětně rozšifrovat a zneužít.

Vedle vysoké úrovně bezpečnosti na úrovni aplikace je potřeba také zmínit, že Můj Šanon běží na hardware infrastruktuře společnosti Fincentrum s využitím všech nadstandardních bezpečnostních politik, které Fincentrum pro provoz svých serverů používá (mimo jiné využití DNSSEC, Firewalů, IDS a IPS systémů). Kombinací výše uvedeného je tedy zajištěna vysoká bezpečnost uložených dokumentů na úrovni bankovních a veřejných institucí.

Svět online portálů a internetu je rychle se vyvíjející prostředí, které je třeba neustále rozvíjet. Z tohoto důvodu právě probíhá projekt Můj Šanon II, na kterém intenzivně pracuje nově vzniklý Digital & CRM tým Fincentra. Tento projekt přinese v průběhu roku 2016 do portálu několik zásadních změn.

První úpravou, která zcela změní dosavadní koncept, je otevření portálu široké veřejnosti. První verze portálu je „uzavřený svět“, který neumožňuje využití potenciálu tohoto prostředí nikomu jinému, pouze klientovi Fincentra. Od 5. srpna 2016 je možná registrace do našeho portálu i pro uživatele z řad široké veřejnosti. Tato změna sebou nese i výrazné zjednodušení zřízení přístupu klientovi Fincentra, který může získat přístup do portálu již na první schůzce se svým finančním poradcem, aniž by splnil předešlé podmínky pro získání přístupu do portálu.

Další změnou, která zjednoduší a zrychlí práci s portálem, je nový způsob manuálního nahrání smluvní dokumentace poradcem. Tato změna přinese klientovi rychlejší zobrazení manuálně vložených smluv v portálu a zároveň agregovanou notifikaci o poradcem vložených smlouvách. Poradce touto změnou získá efektivnější nástroj pro servis klienta.

Nasazením nového stránkování a zobrazení počtu záznamů na stránce se zlepší ovladatelnost a přehlednost portálu. Uživatel může nově filtrovat v upozorněních dle jejich priority nebo kým bylo upozornění zadáno.

V budoucnu pak přibudou další funkce portálu. V blízké době se uživatelé mohou těšit na Online srovnávač a sjednávač neživotního pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti). Klient tak dostane do rukou nástroj, kdy bude moci sám 365 dní v roce 24 hodin denně srovnávat aktuální nabídky na trhu a dle svých potřeb uzavřít online pojištění přímo v Mém Šanonu z pohodlí svého domova nebo na cestách.

Sjednávání smluv online je absolutně bezpapírové. Na konci celého procesu je opět uložená pojistná smlouva v klientském portálu Můj Šanon. Je ekologické vůči našemu životnímu prostředí, ale přináší uživatelům i další přidanou hodnotu. Po uzavření smlouvy dojde k její evidenci jak u instituce, tak v systémech Fincentra a pro uživatele samozřejmě v Mém Šanonu.

Nasazením výše zmiňovaných úprav a funkcí portálu ale rozhodně nekončíme. Na další vylepšení a vychytávky v portálu se mohou uživatelé portálu těšit i po nasazení výše uvedených úprav.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.