CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

03. 05. 2024

0 komentářů

Amundi: Scénáře a prognózy výnosů aktiv pro příští desetiletí

 

V příštích deseti letech by mohlo dojít k vyššímu růstu a nižší inflaci v porovnání s dlouhodobými prognózami Amundi z roku 2023, a to díky zvýšené produktivitě v důsledku implementace umělé inteligence. Zpoždění přijímaných kroků v oblasti klimatu naopak zvýší rizika a povede k vyšším ekonomickým nákladům v období do roku 2050.

Loading 

Výnosy v následujících deseti letech jsou ve srovnání s loňskými prognózami mírně nižší, zejména u akcií na rozvinutých trzích. Dluhopisy mají potenciál dosáhnout lepší výkonnosti než v minulém desetiletí a stát se hlavním hnacím motorem výkonnosti v rámci alokace aktiv.

U akcií dojde k reorganizaci z hlediska regionálních preferencí, přičemž se obnoví atraktivita globálních a rozvíjejících se trhů. Největší potenciál výnosu by měla nabídnout Indie, zatímco mezi rozvinutými trhy získává na atraktivitě Evropa.

Dluhopisy rozvíjejících se trhů, stejně tak reálná a alternativní aktiva, jsou atraktivní díky diverzifikačním výhodám, které si zaslouží větší pozornost v rámci strategické alokací aktiv investorů.

Nejnovější výroční publikace Amundi Capital Market Assumptions nabízí investorům aktuální prognózy pro 40 tříd aktiv, navíc letos s akciemi EM ex-China. Nové makroekonomické předpoklady zohledňují změny v trendech energetického přechodu a vliv umělé inteligence na růst produktivity. Nové očekávané výnosy pro příštích deset let jsou základem pro strategickou alokaci aktiv, která poukazuje na důležité změny v očekávání rizik a výnosů a roli různých tříd aktiv při tvorbě portfolia.

REKLAMA

Vincent Mortier, CIO skupiny Amundi, řekl: „V příštím desetiletí by mělo dojít ke změně relativní atraktivity různých tříd aktiv. Dluhopisy zůstanou pevnou základnou a jejich obnovená atraktivita se rozšíří i na rozvíjející se trhy. Preferovány by měly být také akcie EM, zejména Indie. Pozornost by měla být upřena i na evropské akcie.“

Monica Defend, vedoucí Amundi Investment Institute, dodala: „Klimatické změny, přechod na novou energetiku a geopolitické události s největší pravděpodobností povedou jednotlivé země k odlišným růstovým scénářům. Mohou se objevit noví vítězové, zatímco centrální banky budou muset zajistit rovnováhu, udržet cenovou stabilitu a přijatelné náklady na obsluhu dluhu, aby bylo možné tento přechod zafinancovat.“

Hlavní scénář 2024 – rostoucí rizika v důsledku zpoždění v oblasti politiky ochrany klimatu

V porovnání s loňskými prognózami jsme revidovali náš hlavní scénář pro rok 2024 tak, aby odrážel vývoj v oblasti změny klimatu, geopolitického napětí a potenciálního dlouhodobého dopadu umělé inteligence na globální ekonomiku. Ústřední scénář aktuálně počítá s vyšší pravděpodobností zpoždění v oblasti politiky ochrany klimatu a se zhoršenými vyhlídkami na dosažení cíle 1,5 -2 °C do roku 2050.

Tyto úpravy mají důležité makroekonomické dopady na příští desetiletí s celkově nižšími přechodnými riziky a vyššími hmotnými riziky, protože náklady jsou rozloženy do delšího časového období:

  • Centrální banky budou nuceny sladit cíle měnové politiky, vysokou míru zadlužení a potřebu relativně nízkých dlouhodobých výnosů pro financování tohoto přechodu.
  • Inflace – Naše krátkodobé prognózy týkající se inflace zůstávají nad cíli centrálních bank, ale oproti loňskému roku byly o něco sníženy, a to z důvodu rozložení výdajů spojených s přechodem na novou energetiku do delšího časového období. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude růst produktivity tažený umělou inteligencí spolu s plošným snižováním nákladů, které poženou inflaci směrem k cílům centrálních bank.
  • Růst – Na druhé straně je desetiletá úroveň růstu rozvinutých trhů revidována směrem nahoru, a to z důvodu opožděné politiky v oblasti klimatu a vybraných pozitivních účinků plynoucích z nástupu umělé inteligence. Předpokládáme, že toto zavádění bude postupné vzhledem k nutnosti posoudit sociální a energetické náklady AI. Po roce 2050 by měla růst snížit vyšší hmotná rizika způsobená extrémními klimatickými událostmi a slábnoucími účinky umělé inteligence.
  • Roční hospodářský růst rozvíjejících se trhů bude v letech 2024-2033 v průměru o 2,3 % vyšší než růst DM. Tato růstová výhoda se bude v následujících dvou desetiletích snižovat, neboť cesta k dosažení čisté nuly se pro EM jeví náročněji. Z přechodu však těží i některé EM země, například Chile a Indonésie, které jsou bohaté na vzácné nerostné suroviny.
  • Daň z uhlíku by měla mít významný dopad na růst a inflaci, což by se mohlo dotknout zejména domácností v EM a domácností s nízkými příjmy. Základem pro zdanění uhlíku je zajištění spravedlivého procesu přechodu.

Strategická alokace aktiv: diverzifikace v centru pozornosti díky novým třídám aktiv

Očekávané výnosy pro následujících deset let jsou v průměru o něco nižší ve srovnání s loňskými očekáváními, nicméně pozorujeme změnu v relativních preferencích tříd aktiv. Nižší očekávané výnosy a vyšší volatilita budou mít také významné dopady z hlediska strategické alokace aktiv.

  • Reorganizace profilů tříd aktiv. Po loňském silném návratu zůstává dlouhodobý pohled na vysoce kvalitní dluhopisy pozitivní. EM dluhopisy, hedgeové fondy a private debt jsou třídy aktiv, které nabízejí nejatraktivnější potenciál výnosu při středním riziku. Mezi akciemi rozvinutých trhů by měl americký trh zaostávat (5,6% anualizovaný očekávaný výnos v příštích 10 letech), a to z důvodu drahého ocenění, zatímco ex-Japan a evropské akcie mohou nabídnout vyšší výnosy (kolem 6,5 %). Indické akcie, EM ex-China a private equity vynikají jako třídy aktiv s nejvyšším potenciálem výnosu (nad 7 %). Očekáváme, že vítězi globálních sektorů budou zdravotnictví, IT a komunikační služby a finanční sektory.
  • Diverzifikovanější strategická alokace aktiv. Portfolia budou muset být ještě více diverzifikována, aby se vyrovnala s vyšší očekávanou volatilitou rizikových aktiv a zvýšila potenciál výnosu. Za hlavní hnací motor portfolia nadále považujeme dluhopisy, zejména vysoce kvalitní aktiva. Vyšší volatilita akcií bude vyžadovat, aby investoři hledali další zdroje diverzifikace, například dluhopisové nástroje EM.
  • Reálná a alternativní aktiva v centru pozornosti. Reálná a alternativní aktiva pomohou zlepšit dlouhodobý profil rizika a výnosu portfolia a zaslouží si přibližně 20 % v rámci alokace. Hedgeové fondy a private debt jsou upřednostňovány u investorů, kteří preferují menší riziko, zatímco akcie jsou určeny pro investory s vyšším rizikovým apetitem. Infrastruktura je dobrým diverzifikačním nástrojem, který by mohl těžit z významných investic zaměřených na zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

 


Související články

Tři věci, na které si dát pozor při koupi investiční nemovitosti v oblíbených destinacích v EU

Nákup nemovitosti v zahraničí se stává stále oblíbenější alternativou tuzemských investorů. Kromě možnosti koupit dům či apartmán v příjemné dovolenkové destinaci k vlastnímu využití, totiž tyto nemovitosti nabízejí ve srovnání s Českou republikou vyšší výnos z pronájmu. Ten se na rozdíl od pražských výnosů v rozsahu 3 až 5 % […]

Text: Redakce

Foto: Luxent

13. 06. 2024

Bitcoin ukončil týden na vyšší úrovni po silném přílivu do spotových ETF

Bitcoin zakončil minulý týden o 3 % výše po silném přílivu peněz do amerických spotových bitcoinových ETF. V úterý došlo k celkovému přílivu 887 milionů USD do amerických spotových bitcoinových ETF, což byl druhý nejvyšší den zaznamenaný od jejich spuštění. V čele stál FBTC společnosti Fidelity s […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

11. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *