CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Text: Radovan Novotný

26. 04. 2019

4 komentáře

Finanční páka: Jak ji lépe pochopit?

 

Páka ve fyzice představuje nástroj umožňující jednodušeji manipulovat hmotnými břemeny. Ve světě financí a investic finanční páka umožňuje „disponovat“ větším majetkem. Finanční páka investorovi i s malým kapitálem umožní vstupovat do větších investičních pozic. Ano, i ve světě financí lze s malým Kašpárkem zahrát velké divadlo.

Loading 

Kapitál vlastní a cizí, finanční páka

„To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou peníze,“ říká známá hláška feldkuráta Katze. Podobně by nejeden spekulant nebo investor mohl říci: „To se nám to investuje, když si můžeme půjčovat.“ Ano, mnohá investiční aktiva jsou financována dluhem, půjčenými penězi.

Obrázek 1: Finanční páka, díky které investor možná i dosáhne na sladké ovoce v podobě výnosů. Dluh poslouží jako mechanismus, umožňující výnosy realizovat. Existuje ale i riziko pádu!
Finanční páka - ilustrace

Co je pro vysvětlení finanční páky (leverage) důležité, jsou zdroje financování. V ekonomických slovnících jsou tyto zdroje financování vymezeny pod pojmem „vlastní kapitál“, respektive „cizí kapitál“ – financování často spoléhá na kombinaci vlastního kapitálu a dluhu. O vlastních zdrojích financování se hovoří, pokud jdou z vlastní kapsy, z vlastních úspor a fondů, které není zapotřebí vracet. Cizí zdroje financování pak pocházejí z cizí kapsy, jde o dluh, půjčené peníze, závazek.

Obrázek 2: Investiční nebo podnikatelský záměr může  být financován buď „za své“ (vlastními zdroji) anebo „na dluh“ (cizími zdroji).
Finanční páka - vlastní a cizí zdroje

Dvojí pohled na majetek nebo investiční aktiva zobrazuje rozvaha – bilance. Na levé straně tohoto finančního výkazu se tradičně zachycuje majetek, aktiva. Oproti tomu se na pravou stranu, stranu pasiv, zachycuje kapitálová struktura.

REKLAMA

Na Obrázku 3 je v tomto principu zobrazení zachyceno, jak je majetek financován různými zdroji. V prvním případě je celý majetek krytý vlastním jměním, není použito finanční páky. V druhém případě je pak majetek z poloviny financován dluhem, investice se opírá o finanční páku.

Obrázek 3: Rozvaha, symbolická ilustrace toho, (a) jak je investiční záměr financován bez finanční páky, tj. „za své“ (z vlastních zdrojů), a (b) varianta financování, kdy je polovina financována z cizích zdrojů.
Finanční páka - využití k financování aktiv

Uvažujme, že chce investor získat aktivum, které stojí 1 mil. Kč. Použije-li vlastních zdrojů financování, nebude platit žádné úroky. V situaci, když se tržní hodnota aktiva zvýší o 10 %, jeho cena bude 1,1 mil. Kč, vznikne potenciál pro kapitálový zisk ve výši 100 tis. Kč.

Je-li výpůjční úroková míra je nižší než výnosnost aktiv, dluh zvyšuje rentabilitu a ziskovost vlastního kapitálu – kolik to přinese. Ilustrujme to na příkladu investice, která nabízí 10% výnos. Bude-li investice financována vlastním kapitálem, tj. „za své“, rentabilita vlastního kapitálu (ROE, Return on Equity) bude 10 %. Situace je zachycena ve druhém sloupci v tabulce na následujícím obrázku.

Obrázek 4: Byl-li použit dluh, rentabilitu vlastního kapitálu, ROE, ovlivnila finanční páka. Aby se rentabilita zvýšila, musí být úroková sazba nižší než výnosnost aktiv.
Finanční páka - zvýšení rentability aktiv

REKLAMA

Bude-li polovina investice financována kapitálem cizím, tj. „na dluh“, pak při 5% úrokové míře se  ROE zvýší na 15 % (viz třetí sloupec tabulky). Díky finanční páce za této konstelace rentabilita vlastního kapitálu vzrostla. Bude-li ale za stejné situace úroková míra 11 %, rentabilita vlastního kapitálu naopak klesne (viz čtvrtý sloupec odkazované tabulky).

Rizika a neblahé stránky finanční páky

Zní to lákavě, díky pákovému efektu financovat investici s minimálním vstupním kapitálem a velkým množstvím kapitálu vypůjčeného. Jenže v realitě se násobí nejen zisky, ale i potenciální ztráty. Ukažme to na příkladu, kde se při 10% propadu tržní ceny aktiva a realizaci ztráty vlastní kapitál téměř „vypaří“. Pokud byl vynaložen milion a tržní cena poklesne o 10 %, aktivum bude nově oceněno na 900 tis. Kč. Uzavření pozice prodejem aktiva bude znamenat ztrátu, jejíž výše se bude odvíjet mimo jiné od výše úvěru a úrokových nákladů.

Obrázek 5: Konstelace, kdy finanční páka a realizovaná ztráta znamenala, že z původních 150 tis. vlastního kapitálu zůstalo 7,5 tis. Kč. Finanční páka může působit i v neprospěch investora!
Finanční páka - riziko

Říká se „bez peněz do hospody nelez“. Ve světě investic to ale až tak úplně platit nemusí, tedy minimálně když má investor nebo spekulant alespoň nějaké peníze na „zálohu“. Ano, finanční páka je nástroj, který umožňuje investorovi nebo spekulantovi zvýšit svou tržní expozici za hranici jeho vlastního kapitálu. Klient pak na svůj maržový účet skládá zálohu (margin), představující jen část kupní ceny. Při vstupu do pozice broker na obchodním účtu klienta blokuje odpovídající zálohu.

Podstatné je, že i když k uzavření obchodu musí být složena jen část finančních prostředků, klient nese jak zisky vyplývající z realizovaného obchodu (přijatého rizika), tak ztráty. Na pozadí maržových obchodů tedy stojí cosi jako úvěr poskytnutý brokerem. Zástavou (kolaterálem) pro krytí rizika je hotovost i cenné papíry nebo finanční instrumenty, deponované na účtu klienta.

Obrázek 6: Finanční páka zvyšuje jak zisky, tak případné ztráty. Jakkoli lze zdůvodnit, že vlastní kapitál je dražší než cizí, opatrnost je vždy na místě.
Ppro a proti finanční páky

S rostoucí zadlužeností roste riziko a i zde platí, že finanční páka zvyšuje nejen možné zisky, ale i případné ztráty. Klesá-li tržní hodnota klientova portfolia, klesá i hodnota cenných papírů nebo pozic použitých k zajištění.

Pokud se vlastní zdroje na zákaznickém účtu sníží pod stanovenou hranici (margin maintenance), obchodník doručuje výzvu k doplnění zálohy (margin call). Nedoplní-li klient prostředky na stanovenou výši, obchodník prodává zákazníkovy cenné papíry nebo finanční instrumenty tak, aby zvýšil hodnotu zákazníkova peněžního zůstatku nad stanovenou hranici. Prostředky získané z prodeje jsou pak vlastně použity k uhrazení dluhu, který vůči brokerovi vznikl.

Definice finanční páky

Říkáte, že investujete zásadně za své a maržovému obchodování se vyhýbáte jako čert kříži?  I tak možná těžíte z finanční páky. Stačí, když jste řadový akcionář, investující do akcií. Akciové společnosti se totiž samy o sobě opírají o finanční páku, která může zvýšit realizované výkony a akcionářům přinést vyšší výnosy. Na straně druhé i zde existuje riziko, třeba i úplného bankrotu, pokud peněžní toky nedosáhnou očekávání a s dluhy se to přežene.

Finanční páka ve světě investic a spekulací odráží sílu použití vypůjčených peněz (dluhu) k financování investic nebo spekulativních pozic. Čím více vypůjčených peněz, tím větší výsledná páka. Investor pořizuje jistá aktiva (majetek) v očekávání, že příjmy nebo kapitálové zisky plynoucí z aktiva převýší náklady z dluhu plynoucí. Finanční páka může být akceptovatelnou alternativou, pokud se opírá o stabilní úrovně příjmů, adekvátní peněžní rezervy, kdy jsou podmínky dostatečně stabilní.

Webová definice Wikipedie říká: „Principem finančního pákového efektu je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice.“ Jiná z definic finanční páky hovoří o efektu „zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře“. Ukázali jsme, že finanční páka může pákovým poměrem zvyšovat zisky, podobně jako prohlubovat ztráty.

Související výše úrokových nákladů může dlužníka přemoci, pokud nezíská dostatečné výnosy k vyrovnání úrokových nákladů. Míra zadlužení je koneckonců jedním ze základních finančních měřítek. Z pohledu hodnocení schopnosti plnit finanční závazky jde o jedno z podstatných hledisek. Když se to s dluhem přežene, problémy na sebe nenechají dlouhou čekat.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Michal Kovářík: Zbavte se špatných dluhů nebo se jich úplně vyvarujte

V jednom z předchozích článků (Investice do každé rodiny, budu to hájit klidně celé hodiny) jsem se snažil zdůraznit, jak důležité a nepostradatelné je v rámci práce se svým finančním rozpočtem investovat. Peníze pracují ve váš prospěch. Než však začnete investovat, je ještě dobré udělat pár kroků […]

Text: Redakce

Foto: Swiss Life Select

22. 05. 2023

Kupte teď, plaťte později. Lákavý koncept má svá rizika

Získat teď hned věc, po které toužíte a bez peněz, je skvělé. Zaplatíte prostě později a vaše budoucí já to pak nějak vyřeší. Koncept buy now, pay later dobývá i Českou republiku. Jenže má svá rizika, jde v podstatě o úvěr, při kterém se ale úvěryschopnost neřeší. […]

Text: František Veselý

18. 10. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Pavel Hanzl

  26 dubna, 2019

  Velmi dobrý článek. Děkuji!

  Odpovědět

 • bigo

  9 prosince, 2020

  cigo

  Odpovědět

 • Jakub

  28 května, 2021

  Děkuji za přínosný článek

  Odpovědět

 • john

  22 října, 2021

  Z čeho burza vyplácí zisky, když peníze na páku jsou z většiny jen půjčené? Děkuji.

  Odpovědět