CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Daniel Kuchta

23. 01. 2009

2 komentáře

Jak poznáte rentabilní společnost?

 


 

Jednotlivé poměrové ukazatele rentability jsou si někdy dosti podobné, může dojít k jejich záměně (například ROA a ROI), případně se pro jeden ukazatel využívají různé veličiny podle situace, nebo dokonce obliby analytika.

Problémem těchto ukazatelů je někdy to, že poměřují stavové (údaje z rozvahy) a tokové veličiny (údaje z výsledovky). Proto se ve vzorcích používají například u kapitálu, která je stavovou veličinou, průměrné hodnoty (součet hodnot na začátku a na konci roku dělený dvěma apod.).

Dalším problémem, kvůli kterým jsou pro někoho tyto ukazatele velmi málo důvěryhodné, je výskyt čistého zisku v čitateli většiny vzorců. Účetní zisk ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou různé metody odpisování majetku, netransparentnost a manipulovatelnost účetních výkazů, nebo různé oceňovací metody apod. tohle všechno pak může ovlivnit výsledný ukazatel, což způsobuje nepřesnosti při analýze společnosti.  

Nejobecnějším, ale také jedním z klíčových ukazatelů je ukazatel rentability aktiv, Return on Assets, neboli ROA. Tento ukazatel je základním měřítkem rentability, resp. výnosnosti celého podniku. Vyjadřuje se v procentech, a čím je hodnota vyšší, tím je podnik výnosnější.

Pokud se ve jmenovateli vyskytují celková aktiva, zvykne se tento ukazatel označovat také jako Return on Investment, ROI neboli výnosnost investice (celková aktiva lze počítat jako investici potřebnou k dosahování nebo tvorbě výstupů společnosti), případně také Rate of Return neboli míra výnosnosti. ROI se však dá počítat také pro jednotlivé investice do určitých výrobků, nebo služeb a jejich výnosnost, například při reklamních kampaní, nebo podobně.

REKLAMA

V některých výpočtech se u ukazatele ROA ve jmenovateli vyskytují aktiva očištěná o některé hodnoty, například přechodné a dohadné položky. V čitateli se většinou používá provozní zisk EBIT (před odečtením úroků a daní) a tyto hodnoty jsou pak vhodné na porovnávání firem s různým daňovým zatížením, nebo podílem dluhu. Někdy se v čitateli objevuje zisk po zdanění.

Dalším velmi často používaným ukazatelem je Return on Equity, ROE, neboli rentabilita vlastního mění. Vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a porovnává čistý zisk společnosti vůči majetku, který majitelé vložili do společnosti. Ukazatel je hodnotný pro vlastníky společnosti, kteří díky němu mohou zjistit, jaký je výnos vytvářený jejich zdroji a jestli je dostatečný. Pokud je ukazatel dlouhodobě příliš nízký, je to známkou toho, že investorům by se více vyplatilo investovat někde jinde. ROE je vyjádřen v procentech a rovněž platí, že čím je vyšší, tím lépe.  

Podobně, jako je tomu u ostatních ukazatelů, i zde je nutné dbát na porovnávání společností ve stejných odvětvích, protože ROE jednotlivých sektorů se velmi liší. Firmy, které nepotřebují ke svému podnikání velký majetek a investice dosáhnou mnohem jednodušeji vyšší ROE, než společnosti, které před tím, než začnou generovat zisk, potřebují velké investice do infrastruktury apod.

Hodně také závisí na míře dluhu vůči celkovému kapitálu. Čím více dluhového financování (resp. podílu cizího kapitálu), tím větší by mělo ROE být, ale na druhou stranu je potřeba brát v úvahu také cenu cizího kapitálu (úrokovou míru), která zase svým růstem ROE snižuje.

REKLAMA

Dalším, ukazatelem je Return on Invested Capital, ROIC, neboli rentabilita investovaného kapitálu (někdy také zjednodušeně Return on Capital). Ukazatel indikuje, jak se společnosti daří vytvářet hotovost, nebo hodnotu vzhledem k investovanému kapitálu.  

Počítá se jako poměr čistého provozního zisku po zdanění a investovaného kapitálu a je rovněž vyjádřen v procentech. V krátkodobém vyjádření se někdy od kapitálu odpočítá hotovost a hotovostní ekvivalenty kvůli jejich lehké zmanipulovatelnosti. Když je ukazatel ROIC vyšší, než náklady vlastního kapitálu, podnik má dobrou výkonnost a vytváří hodnotu.  

Předposledním dnešním ukazatelem je Return on Capital Employed, ROCE neboli rentabilita dlouhodobých zdrojů. Tento ukazatel měří výnosnot dlouhodobého kapitálu zapojeného do fungování společnosti. V čitateli se nachází provozní zisk EBIT, ve jmenovateli je pak suma celkových aktiv (pasiv) bez krátkodobých závazků.

Vyjadřuje se v procentech a měl by být vyšší, než jsou úroky z úvěrů půjček, protože jinak každé další zadlužení znamená snížení zisku pro akcionáře. Někdy se ve jmenovateli počítá průměrná hodnota ze začátku a konce určitého období, a pak se ukazatel označuje také jako ROACE (Return of Average Capitel Employed).

Méně často se používá také ukazatel rentabilita tržeb, Return on Sales, neboli ROS, u něhož je to se vzorcem výpočtu poněkud problematické. Jde o ukazatel, který udává ziskové rozpětí, neboli ukazatel ziskové marže (často se také nazývá jako Operating Margin, nebo Operating Income Margin). Představuje zisk v haléřích (centech) na jednu korunu (dolar, euro) obratu.

Počítá se jako podíl provozního zisku (EBIT) a tržeb, tehdy mluvíme o EBIT marži. V takovém tvaru je vhodný pro porovnání společností s různou výší zadlužení. Marže čistého zisku se počítá jako podíl čistého zisku a tržeb. Pokud má tento ukazatel nižší hodnotu, než je průměr v odvětví, nebo sektoru, znamená to, že ceny výrobků jsou relativně nízké, případně že má společnost vysoké náklady.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentářeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jan Dvořák

  23 ledna, 2009

  Bez další analýzy jsou takové informace někdy zavádějící. Je třeba si dát pozor např. na neopakovatelné položky, změny v oceňování či účetních postupech apod.

  Pročtěte si tedy přílohu k účetní závěrce.
  Obsahuje velké množství užitečných informací. Jde např. o metody oceňování aktiv, popis mimořádných a neopakovatelných událostí, zmínku o mimobilančních položkách atd., odměňování managementu, změně účetních postupů…

  atd. atd.

  Při svých rozborech pak pracujte s očištěnými údaji.

  Odpovědět

 • vawftdwakew

  7 února, 2009

  JfmXw3 hrgqdkrhnmgw, [url=http://tbplimphcvpm.com/]tbplimphcvpm[/url], [link=http://ieafrhuucizk.com/]ieafrhuucizk[/link], http://gpmwunkjcqez.com/

  Odpovědět