Středa 26. ledna. Svátek má Zora.

Věřitelé Arcy s pohledávkami za tři miliardy se spojili. Právní zastoupení převzal Tomáš Richter

Arca

Foto: Shutterstock

V rámci insolvenčního sporu proti společnosti Arca Investments by drobní věřitelé neměli mnoho šancí. Sdružení více než tří stovek věřitelů v iniciativě AVEA – Aktivní věřitelé Arca – se snaží získat v insolvenčním řízení významný vliv. Právní zastoupení spolku převzal insolvenční právník Tomáš Richter, advokát JŠK a člen expertní skupiny pro implementaci restrukturalizační směrnice při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Vstup ČNB do řízení je spíše nepravděpodobný

Když advokátní kancelář Jana Langmeiera v zastoupení svého klienta podala návrh Vrchnímu soudu v Praze, aby určil lhůtu k postoupení insolvenčního návrhu ČNB, vyšla z konceptu Arca Investments jako tzv. černé banky. Tedy jakéhosi Uberu bankovního trhu, společnosti, která se jako banka chová, i když nedisponuje bankovní licencí. Díky tomu by mělo insolvenční řízení probíhat s účastí regulátora.

Vrchní soud návrh na určení lhůty zamítl, přičemž v odůvodnění se touto otázkou vůbec nezabýval. Soud vychází z toho, že původní insolvenční návrh byl (sice nepravomocně) zamítnut, a tak ani neexistuje řízení, ve kterém mi měl komukoliv procesní lhůtu určovat.

Podle Tomáše Richtera z advokátní kanceláře JŠK je harmonizovaná úprava v Evropské unii u bankovních dlužníků, která zakládá mezinárodní soudní pravomoc, postavena na tom, kde byla instituci vydána licence.

„Nemá-li dlužník vůbec licenci, nelze mezinárodní příslušnost soudů podle kritéria používaného evropským právem v tomto smyslu vykládat a aplikovat,“ míní Richter. „Stejně tak považuji za velmi nepravděpodobné, že by ČNB byla ochotna převzít v této věci jakoukoliv procesní iniciativu. A to již proto, že takový postup by se de facto rovnal doznání regulatorního selhání z jejích strany,“ dodává advokát.

Řízení v Česku i na Slovensku – jedno hlavní, druhé vedlejší

I když stále nebyla rozřešena otázka, které insolvenční řízení bude to „hlavní“, tedy ve které zemi jej insolvenční soud zahájí jako první, je už dnes jisté, že bude probíhat jak v Česku, tak na Slovensku.

„Bude to pro obě země nebývalá situace, přinejmenším, pokud jde o dlužníka této velikosti. Zorientovat se v ní a správně se v ní rozhodovat bude pro věřitele i další procesní subjekty velkou výzvou,“ uvádí Richter s tím, že směnky, z nichž pohledávky vyplývají, nelze dost dobře předložit ve dvou různých řízeních u soudů dvou různých států. Další komplikací bude i to, že insolvenční práva obou států se v některých klíčových aspektech značně liší.

Věřitelům Arca Capital Slovakia lhůta k přihlášení již běží

Dceřiné společnosti Arca Capital Slovakia Bratislavský soud povolil dle slovenského práva oddlužení formou restrukturalizace.

Účinnost rozhodnutí nastala 12. dubna. Od toho data běží věřitelům drahocenný čas. Nepřihlásí-li své pohledávky v určené lhůtě, nedostanou v rámci insolvenčního řízení nic.

„Zákonné podmínky na Slovensku jsou jiné než v České republice, lhůta na přihlášení pohledávek je pro věřitele pouze 30 dnů,“ upozorňuje Jan Langmeier.

Upozorňuje také na to, že přihlásit se musí i věřitelé pohledávek, za které Arca Capital Slovakia ručila. „Jedná se o společnosti Nova Real Estate Finance a Nova Green Finance. Ti, kteří vlastní dluhopisy těchto společností, nebo za nimi mají další pohledávky, je musí také přihlásit do restrukturalizace Arca Capital Slovakia, pokud nechtějí přijít o toto zajištění,“ uzavírá Langmeier.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.