CZK/€ 24.340 -0,51%

CZK/$ 22.967 -1,08%

CZK/£ 28.146 -0,10%

CZK/CHF 25.174 -0,37%

Text: Radovan Novotný

12. 12. 2019

2 komentáře

Prašivé dluhopisy a dluhopisoví žabáci

 

Nejsou investice jako investice. Některé jsou rizikovější, jiné relativně bezpečné. Dluhopisový žabák je v každém případě prašivým dluhopisem a pro drobného střádala nebo investora čímsi, čemu by se měl vyvarovat. Patří mezi dluhopisy spekulativního stupně, které jsou kontrastem k dluhopisům stupně investičního. Takové spekulativní dluhopisy bez ratingu a prospektu jsou silně rizikovou investicí, jejíž návratnost je ve hvězdách. Nikoliv náhodou se o něm hovoří jako o dluhopisu prašivém. Formálně schválený prospekt je také jen formalitou, dluhopisy nelze kupovat jako housky na krámě.

Loading 

Spekulativní dluhopisy, které jsou prašivé

Inzertní portály dluhopisů, podobně jako nabídky dluhopisů s vysokým výnosem, zaplavily Česko. Pokud člověk znalý v oné inzerci zapátrá, musí dojít k závěru, že jde o typické prašivé dluhopisy. Říká se jim také dluhopisy s vysokým výnosem, protože riziko, které představují, je odměněno slibem vysokých výnosů. Ano, jde pouze o slib a příslib, že budou někdy v budoucnu vypláceny úroky a v době splatnosti také půjčená částka (jistina).

Existují tací, kteří spekulují na to, že relativně vyšší výnos, který koupě dluhopisu nabízí, dokáže vykompenzovat vyšší riziko. Dlužník (tj. emitent dluhopisu) prostě může přestat platit, octnout se v insolvenci, mohou mu dojít peníze, nenaplní se byznys plán, nebude vydělávat, protože zaúřaduje konkurence. Na poli dluhového trhu bude dluh, na jehož pozadí bude stát takový dlužník, představovat dluhopisy spekulativního stupně.

Obrázek 1: Dělení dluhopisů na dluhopisy investičního a spekulativního stupně. Potenciálně problémové dluhopisy jsou spekulací.
Spekulativní dluhopisy

Proklepněte si svého dlužníka: bonita a rating

Když nám banky poskytují úvěr, jsme pro ně dlužníkem. Zajímá je, zda takový úvěr bude konzervativní a bezpečný; chtějí se vyvarovat úvěrům spekulativním a rizikovým. Proto o nás jako o klientech sbírají různá data. Zajímá je třeba doba klientského vztahu, historie pohybu na kreditních a debetních účtech, výše dluhu v registrech dlužníků, výše příjmů, respektive pravidelně příchozích plateb, forma bydlení i nejvyšší dosažené vzdělání.

Dále pak vyhodnocují různá kritéria jako je věk, pohlaví, rodinný stav. Tato různá data pak vstupují do systému, automatizovaně vyhodnotí, zda daný klient dosáhne na úvěrové produkty či nikoliv. Když nám něco nevyjde, bonita a úvěrové skóre jde ke dnu. Máme-li pošramocenou pověst, máme problém.

REKLAMA

Moudrý investor do dluhopisů by měl chápat, že podobný princip proťuknutí a prověření úvěruschopnosti dlužníka nutně platí i u půjčování v případě emise dluhopisů. Emitent dluhopisů je dlužníkem, a půjčování dlužníkovi s pošramocenou pověstí je spekulativní a rizikové. Pohybujeme se v prostředí, kde se pokládají a zodpovídají otázky jako třebas: Bude schopný platit? Má z čeho? Ví, co dělá? Má „plán B“? Bude vůbec chtít platit, nemá postranní úmysly? Nemá megalomanské plány, které ztroskotají? Půjčit mu? A kolik?

Profesionálové hovoří o ratingovém hodnocení. Ratingové agentury a analytici posuzují schopnost hodnoceného subjektu splatit dluhy nebo určitý dluh. Jde o důvěryhodnost dlužníka vzhledem k určitému závazku, tedy o riziko či pravděpodobnost selhání. Dluhopisy jako cenné papíry jsou posuzovány a hodnoceny, zda jde o papíry investičního stupně (na rozdíl od papírů stupně spekulativního). Ratingové hodnocení neposuzuje jen aktuální stav hospodaření, ale i dlouhodobou stabilitu, úroveň řízení, strukturu vlastníků, atd.

Výsledkem je známka hodnotící schopnost podniku dostát finančním závazkům. Kategorie s hodnocením AAA až BBB se považují za investiční stupeň. Dluhy s hodnocením BB, CCC, CC a C se považují za dluhy spekulativního stupně. Zde jde o snahu ohodnotit kreditní stupeň emitenta vzhledem ke konkrétní emisi dluhopisů – zatímco na jedné straně existuje extrémně vysoká schopnost splácet závazky (stupeň AAA, resp. Aaa), na druhém konci škály stojí „default“, neschopnost dostát závazkům, nesplácení (stupeň C, res. D).

Obrázek 2: Různé agentury používají různě lišící se kombinace písmenného hodnocení dluhopisů. Napravo je hrubé dělení na dluhopisy investičního a neinvestičního stupně.
spekulativní dluhopisy

zdroj: wikipedia

REKLAMA

Padlí andělé, nebo dluhopisoví žabáci?

Tonoucí se stébla chytá. Pokud teče do bot firmě a banka jí nepůjčí, tak dochází k hledání investorů – ať už kapitálově, tak dluhově zaměřených. Na poli dluhopisových investic jde o emisi dluhopisů, hledání investorů, tedy těch, kteří budou nalákáni na slíbené úroky a zhodnocení svých peněz investicí do dluhopisů. Ve světle výše shrnutého jde často o dluhopisy spekulativního stupně. Jde o spekulaci, nikoliv investici. Jakkoliv teoreticky mohou vykládat o tom, že i mezi těmito dluhopisy mohou být kromě padlých andělů i vycházející hvězdy, tak jako tak jde o prašivý dluhopis.

Prašivé dluhopisy nabízí vysoké výnosy, ovšem za cenu že investor nese vyšší než průměrné riziko toho, že dlužník (emitent dluhopisu) nesplní své závazky. Může třeba přestat vyplácet úroky, protože mu došly peníze. U prašivých dluhopisů lze v porovnání s dluhovými instrumenty investičního stupně očekávat průměrný výnos o asi pět procentních bodů vyšší. Proto se také těmto dluhopisům někdy říká „dluhopisy s vysokým výnosem“. Pokud komentář o vysokém výnosu zazní v reklamě nebo prodejním rozhovoru, je nutné dodat, že jde i o dluhopisy s vysokým rizikem.

Ve své podstatě je prašivý dluhopis finančním instrumentem odpovídajícím běžnému kuponovému dluhopisu. Dlužník (emitent dluhopisu) si půjčuje, slibuje vyplácení úroků (kuponů) a při splatnosti i půjčené částky (jistiny).

Ojediněle může jít i o vycházející hvězdu, dluhopisovou investici, u které se kreditní kvalita a bonita emitenta dluhopisu v budoucnu zlepší. Z dluhopisového žabáka pak se stane princ, ze spekulativního hodnocení dluhopisu se stane hodnocení investiční. Dluhopis v roli vycházející hvězdy sice může tížit spekulativní stupeň hodnocení, ale pokud se rating změní k lepšímu, je tu potenciál výnosů.

Je to ovšem spekulace, víra v zázraky. Co poradit drobnému investorovi? Nevěřte, přeměna z žabáků v prince je možná v pohádkách. Je-li něco příliš krásné na to, aby to byla pravda, není to pravda.

REKLAMA

Prodám dluhopis, značka „výhodně“

Nakupte dluhopisy, výhodně. Bez vstupních poplatků. Online a zdarma. Využijte naši jedinečnou nabídku. Nákup dluhopisů snadno s minimálním rizikem. Nabízíme pouze dluhopisy vybraných emitentů. Máme nejlepší nabídku dluhopisů na prodej. Chyťte se příležitosti.

Emitované dluhopisy se dnes nabízí prostřednictvím inzerce zveřejňované na internetových platformách – vzniká cosi jako e-shopy s dluhopisy. Lidé znalí vědí, že nejde o finanční zprostředkování ani poradenství, že je vše navlečeno tak, aby šlo o inzerci. Provozovatel takového inzertního serveru má v podmínkách, že za nic nezodpovídá, vše stojí a padá na vztahu mezi zájemcem o investici a emitentem dluhopisu.

Jakoby stačilo říkat „já nic, já muzikant“, já jsem pouze médium zprostředkovávající informace, nikoliv poskytovatel investiční služby. My pro emitenta nehledáme investory, my jsme inzertním serverem, který zveřejňuje inzeráty a umožňuje v nich vyhledávat.

Stanovisko zaměstnanců ČNB zní ovšem neúprosně: „Pro investiční službu přijímání a předávání pokynů je charakteristické, že poskytovatel získává specifikovanou instrukci (pokyn) od zákazníka a předává tuto instrukci k jejímu provedení (a to i pomocí automatizovaného systému). Pokynem se zde rozumí jakékoli strukturované sdělení od zákazníka (zejména příkaz nebo smlouva určující pokyn k nákupu, či prodeji určitých konkrétních investičních nástrojů). Tuto činnost tedy vykonává ten, kdo jako zprostředkovatel předá pokyn týkající se transakce s investičními nástroji jako projev vůle zákazníka tomu, kdo je oprávněn se zákazníkem takovou transakci uzavřít.“

Jakkoliv dluhopis nelze považovat za prodej spodního prádla kdesi na stánku nebo na tržnici, protože dochází k umísťování investičních nástrojů ve smyslu regulace a dohledu, finanční žraloci nikdy nespí. Agresivní marketing, telefonáty, nevyžádané emaily a prodej dluhopisových žabáků je dnešní realitou.

Drobní střádal a investor by měl nechat zajít chuť. Je-li něco příliš krásné na to, aby to byla pravda, není to pravda. To že si chce půjčovat před pár měsíci vzniklé eseročko, podnikatelských subjekt, který ještě nic nedokázal, to je zřejmě na první pohled velké riziko.

Před pár měsíci vzniklá společnost s ručením omezeným, základní kapitál jedna koruna, napovídá lustrování emitenta v obchodním rejstříku. To že základní jmění je jedna koruna znamená, že zakladatel firmy vlastně nemá co ztratit. Půjčené peníze v lepším případě poslouží k provozu firmy a k výplatě mezd a odměn zaměstnancům. Někdo na účet investorů vyzkouší, jak těžké je podnikat a získá zkušenosti. V horším případě otestuje své schopnosti šikovně provozovat Potěmkinovu vesnici nebo tunelovat.

Firmy dnes mohou růst jako houby po dešti. Stejně tak rychle jak vznikly a prodávaly dluhopisy, mohou skončit v úpadku. Jenže kde nic není, tam ani smrt nebere. Když nastává úpadek, tak peníze v pokladně a na bankovních účtech už většinou došly a jiný majetek firmy jako jsou movité a nemovité věci byl už prošustrován a prohospodařen. Jakkoliv je jednatel povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a při porušení této péče nahradit způsobenou škodu, prokázat úmysl bude náročné…

 

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

rating ČR a investice

Rating ČR je podle agentur vynikající. Investoři jim ale moc nevěří

Nejnovější hodnocení ratingových agentur S&P, Japan Credit Rating Agency (JCR) a Fitch potvrdila vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky. Navzdory zhoršenému ekonomickému vývoji v důsledku koronavirové pandemie, se tak bude nadále výhodně financovat na domácím i zahraničních trzích. Co to znamená pro domácí i zahraniční investory?

Text: Daniel Mareš

27. 01. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Dluhopisy Viakom - Český průmyslový holding

  19 dubna, 2020

  Vážení.
  Kdo má dluhopisy Viakom – Český průmyslový holding (pánové Miroslav Hašpica a Lukáš Jeřábek), ozvěte se prosím na email arkanek@email.cz za účelem společného postupu. Děkuji.

  Odpovědět

 • Dluhopis ČPH VIAKOM 7,2/12 splatnost 1.7.2020

  26 října, 2020

  Dluhopis MČP VIAKOM 7,2 splatnost 01.08.02020. Mám tento dluhopis, ale nepřichází mi od června ani úroky ani mi nepřišla jistina 100 00 Kč. Pan Jeřábek ani pan Starenko, který se představil v červnu, že vše ke spokojenosti vyřídí, nereaguje ani na telefony ani na emaiklové dopisy, zprávy. Poradíte, co dál, za účelem společného postupu? Nebo se tato trapná záležitost vyřeší a peníze budou i s úroky vráceny se zpožděním jak pan Starenko slíbil v dopise z 31.7.2020? Dále mně na můj dotaz 20.8. slíbil, že v nejbližších dnech jistinu pošle, že vše pro to dělá. Celá věc spěchá, protože 1.listopadu je dluhopis 3 měsíce po splatnosti.Hledám pomoc, ozvěte se mi prosím na email. adresu Surmanova.S@seznam.cz

  Odpovědět