CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: Zbyněk Drobiš

23. 02. 2018

0 komentářů

Povinné ručení: Nejvyšší soud k vymahatelnosti snížení tržní hodnoty vozidla po dopravní nehodě

 

Ústavní soud vydal v loňském roce nález, který vymezil, že za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě. Jednalo se významné rozhodnutí k posílení práv poškozených dopravní nehodou.  

Ústavní soud mimo jiné stanovil, že při odškodnění věcné škody na vozidle po jeho opravě je nutné vycházet z principu plného odškodnění s reflektováním ekonomické tržní reality. Hodnota vozidla je určena nejen jeho funkční hodnotou, rovněž však užitkem, který může poskytnout svému vlastníkovi, čímž se rozumí rovněž tržní hodnota vozidla.

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Nahradí snížení tržní ceny vozidla?

Spor o snížení tržní hodnoty vozidla

Spor, který projednával Nejvyšší soud, vycházel z podané žaloby vlastníka vozidla, kterému poškodil vozidlo řidič a provozovatel druhého vozidla. Pojistitel vozidla viníka dopravní nehody mimosoudně uhradil žalobci náklady na opravu vozidla v autorizovaném servisu, avšak neuhradil částku ve výši rozdílu mezi tržní hodnotou vozidla před dopravní nehodou a obvyklou hodnotou vozidla po opravě stanovenou znaleckým posudkem.

Jak rozhodovaly soudy?

Soud prvního stupně a také odvolací soud zamítl žalobu. Dle soudu měl vlastník vozidla právo na náhradu škody ve výši rozdílu mezi obvyklou tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a cenou vozidla v poškozeném stavu nebo právo na opravu vozidla do funkčního stavu. Soud odmítl právo vlastníka vozidla žádat, aby se k nákladům opravy vozidla připočetl také tržní rozdíl mezi původní hodnotou vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě.

REKLAMA

Vlastník vozidla podal dovolání k Nejvyššímu soudu, které bylo úspěšné. Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu pro nesprávné právní posouzení věci, přičemž případ byl vrácen k soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud potvrzuje nález Ústavního soudu

Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozhodnutí odkazoval na nález Ústavního soudu v této problematice a vymezil, že majetkovou újmu poškozeného na vozidle také představuje rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla před dopravní nehodou a obvyklou cenou vozidla po jeho opravě, pokud po provedené opravě vozidla se nedostala jeho hodnota na úroveň původní obvyklé ceny.

K tomuto blíže Nejvyšší soud: Dojde-li v důsledku protiprávního jednání k poškození věci, je proto ve smyslu principu úplného odškodnění klíčové, aby byla hodnota věci obnovena či v penězích nahrazena ve všech zmíněných ohledech. Nestačí tedy, pokud je obnovena její hodnota funkční či technická; tím by totiž a priori byla omezována možnost vlastníka nakládat s věcí právem chráněným a ekonomicky racionálním způsobem (tj. například ji prodat) ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako před poškozením věci. Jinými slovy, i pokud dojde v důsledku opravy k plné obnově funkční hodnoty věci, avšak zároveň není plně obnovena její hodnota tržní, věc nepřináší svému vlastníku stejný užitek a škoda na věci tudíž není plně nahrazena.“

Uvedené a citované rozhodnutí (Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2782/2017) naleznete v kompletním znění na webových stránkách Nejvyššího soudu: www.nsoud.cz.

Každý případ náhrady škody na vozidle je nutné chápat individuálně dle okolností konkrétního případu. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k analýze všech aspektů vašeho případu.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.