CZK/€ 23.745 +0,13%

CZK/$ 22.219 +0,64%

CZK/£ 27.482 +0,03%

CZK/CHF 24.413 -0,24%

Text: Zbyněk Drobiš

23. 05. 2017

0 komentářů

Odškodnění při dopravní nehodě: Nahradí snížení tržní ceny vozidla?

 

Ústavní soud vydal v nedávné době významné rozhodnutí v problematice náhrady škody na vozidle z povinného ručení. Lze požadovat odškodnění rozdílu mezi tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě?

Loading 

Pokud byla poškozenému způsobena škoda na vozidle následkem dopravní nehody, kterou poškozený nezavinil, obrací se poškozený obvykle na pojišťovnu viníka dopravní nehody s žádostí o poskytnutí odškodnění věcné škody. Pokud se nejedná o totální škodu na vozidle, pak pojišťovna poskytuje náklady na opravu vozidla v účelně a přiměřeně vynaložené výši. Následkem dopravní nehody však často dochází k poklesu tržní ceny i takto opraveného vozidla.

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Poškozený má právo žádat odškodnění snížení tržní ceny vozidla

Ústavní soud vydal nález, kterým vymezil, že za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě.

Tomuto rozhodnutí Ústavního soudu předcházel dlouhodobý spor před obecnými soudy, které projednávaly případ poškozené, která žádala odškodnění cca 100 000 Kč jako rozdíl mezi tržní hodnotou vozidla před dopravní nehodou a hodnotou vozidla po jeho opravě, kterou dokládala znaleckým posudkem.

REKLAMA

Poškozená dopravní nehodou považovala tento rozdíl za skutečnou škodu dle občanského zákoníku, kterou je oprávněna žádat k proplacení v rámci odškodnění škody na vozidle. Obecné soudy však neuznaly právo poškozené na uvedené odškodnění s poukazem, že do výše odškodnění nelze promítat specifika tvorby cen na trhu ojetých vozidel, když cena opravy vozidla odpovídala uvedení vozidla do předešlého stavu dle jeho funkčních kvalit.

Ekonomická tržní realita

Ústavní soud tak zrušil rozhodnutí obecných soudů a vrátil případ k dalšímu řízení, kdy stanovil, že je nutné vycházet z principu plného odškodnění s reflektováním ekonomické tržní reality. Hodnota vozidla je určena nejen jeho funkční hodnotou, rovněž však užitkem, který může poskytnout svému vlastníkovi, čímž se rozumí rovněž tržní hodnota vozidla.

Právní názor Ústavního soudu

Ústavní soud vymezil: Právní názor obecných soudů, podle něhož se vedle nákladů na provedení opravy poškozeného vozidla nelze domáhat náhrady škody odpovídající rozdílu mezi jeho tržní hodnotu před poškozením a po opravě, nerespektuje již dříve Ústavním soudem formulované principy práva na náhradu škody a zejména se zcela míjejí s ekonomickou realitou, přičemž by mělo platit, že právo, jeho výklad a používání by ekonomickou realitu mělo respektovat, protože v opačném případě se stane kontraproduktivní, případně až virtuální. Jsou-li totiž nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu.“

Každý případ náhrady škody na vozidle je nutné chápat individuálně dle okolností konkrétního případu. Uvedené rozhodnutí Ústavního soudu však posiluje práva poškozených dopravní nehodou. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k analýze všech aspektů vašeho případu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Swiss Life v Česku posílí, stane se jedinou užívanou značkou po akvizici společnosti Fincentrum švýcarskou skupinou Swiss Life

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select  změní k 1. květnu 2023 název na Swiss Life Select. Dceřiná realitní společnost Fincentrum Reality, která patří mezi největší realitní kanceláře v zemi, změní název na Swiss Life Select Reality. Změnou názvů formálně končí post-akviziční proces spojení dvou tradičních finančně-poradenských společností Fincentrum a […]

Text: Redakce

Foto: Swiss Life Select

03. 04. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *