CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Redakce

10. 01. 2022

0 komentářů

Rozhovor: Jak na odškodnění újmy na zdraví z povinného ručení viníka autonehody

 

Foto: Shutterstock

Zákon umožňuje obětem autonehody požadovat odškodnění újmy na zdraví přímo z povinného ručení viníka.  Jak při uplatnění odškodnění u pojišťovny postupovat postupovat a kde se v praxi vyskytují nejčastější problémy jsme si povídali s advokátem Zbyňkem Drobišem, právníkem projektu www.odskodneninehody.cz.

Loading 

Je prosím možné shrnout, jaká je souslednost jednotlivých kroků od vyšetřování autonehody policií po uplatnění nároků poškozeného? Na co by si poškození měli dát největší pozor, kde jsou úskalí?

Pokud hovoříme o autonehodě se zraněním poškozeného, pak je vyšetřování nehody policií poměrně důležité. Pojišťovna vozidla viníka nehody často vyčkává k výplatě odškodnění za zranění na určení viníka nehody policií v trestním řízení (na vydání usnesení o zahájení trestního stíhání viníka nehody) nebo na rozhodnutí v přestupkovém řízení, které nastává, když je zranění poškozeného pouze velmi lehké.

Poškozený je často přesvědčen, že je nutné odškodnění za jeho zranění uplatnit do trestního řízení vůči viníkovi nehody. Toto však není nutné. Poškozený se může s veškerými náhradami újmy na zdraví obrátit přímo na pojišťovnu vozidla viníka nehody pro plnění z tzv. povinného ručení.

Pozornost by měli poškození věnovat probíhajícímu trestnímu řízení vůči viníkovi nehody, protože případné stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj může mít negativní vliv na plnění od pojišťovny z povinného ručení. Doporučujeme být tak aktivní a zajímat se o stav vyšetřování na policii. Poškozený má řadu práv garantovaných trestním řádem, kdy doporučujeme nechat se zastoupit zmocněncem k ochraně práv oběti autonehody.

Jaký je rozdíl v postupu, je-li dopravní nehoda šetřena jako přestupek a když probíhá trestní řízení? Probíhá uplatňování nároku jinak?

REKLAMA

Uplatnění odškodnění za zranění při autonehodě není zásadně odlišné, když je autonehoda šetřena jako trestný čin nebo přestupek. Doporučujeme především, aby se oběť autonehody se zraněním obrátila na pojišťovnu vozidla viníka nehody co nejdříve s nahlášením škody na zdraví. 

Lze náhradu újmy požadovat od pojišťovny viníka v rámci povinného ručení? Máte zkušenosti s nějakými výlukami, pokrývá povinné ručení obvykle vše?

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla přímo umožňuje poškozenému obrátit se na pojišťovnu vozidla viníka nehody s žádostí o plnění odškodnění za zranění. Není tak nutné se obracet přímo na viníka nehody.

Řešení odškodnění za zranění přímo s pojišťovnou namísto řešení odškodnění s viníkem je obvykle rychlejší a především praktičtější, protože viník nehody obvykle přeposílá uplatněné náhrady poškozeným k plnění své pojišťovně. Takto se proces urychlí.

Bohužel povinné ručení není bezbřehé a nekryje vždy veškeré náhrady. V nedávné době bylo judikováno, že náklady právního zastoupení poškozeného v trestním řízení nejsou kryty povinným ručením a tyto náklady má hradit přímo viník nehody v pozici odsouzeného.

Kde a jak nárok na náhradu újmy uplatnit? Existují nějaké lhůty?

Přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody, a to například e-mailem nebo prostřednictvím online rozhraní pro nahlášení škody u konkrétní pojišťovny. Obecná promlčecí lhůta je sice tři roky od nehody, ale doporučujeme nahlásit zranění u pojišťovny bez zbytečného odkladu po ošetření nebo propuštění z hospitalizace. Zbytečné prodlení může způsobit komplikace.

REKLAMA

Co vše může poškozený uplatnit jako nemajetkovou újmu z jím nezaviněné dopravní nehody? Co když má na nehodě též vinu?

V rámci odškodnění autonehody se zraněním se obvykle řeší tyto náhrady:

Z hlediska nemajetkové újmy se řeší pro poškozeného zejména bolestné a ztížení společenského uplatnění. Další nemajetková újma je prozatím problematická v rámci mimosoudního vymožení odškodnění.

U pozůstalých po oběti autonehody se v rámci nemajetkové újmy uplatňuje odškodnění duševních útrap.

Spoluvina poškozeného zpravidla představuje krácení odškodnění, a to v poměru v jakém na nehodě nese vinu také poškozený. O výši spoluodpovědnosti samozřejmě vedeme spory s pojišťovnami.

Kdo provádí výpočet odškodnění nemajetkové újmy? Jak by bylo možné nepřiměřeně nízké ohodnocení újmy napadnout?

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozeným formulář k vyplnění pro odškodnění bolestného nebo ztížení společenského uplatnění. Tento formulář má vyplnit ošetřující lékař poškozeného.

REKLAMA

Výpočet nemajetkové újmy bolestného a ztížení společenského uplatnění se však řídí mechanismem dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Ošetřující lékař poškozeného obvykle není školen pro výpočty dle této Metodiky, a proto se setkáváme s chybami ve výpočtech, například:

  • opomenutí zahrnutí některých zranění;
  • absence hodnocení za operační zákroky;
  • neuplatnění zvýšení základního hodnocení bolesti pro komplikace u případů, kdy je to možné.

Výpočet nemajetkové újmy po autonehodě doporučujeme přenechat specializovanému znalci školenému na výpočty dle Metodiky. Náklad posudku lze zpravidla uplatnit k proplacení u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Pokud bylo již vyplaceno bolestné a ztížení společenského uplatnění dle formuláře pojišťovny a nebyla uzavřena například dohoda o narovnání, pak lze obvykle revidovat odškodnění žádostí o doplatek a předložením správného výpočtu dle znaleckého posudku.

Co neopomenout v postupu vůči pojišťovně řidiče, který dopravní nehodu zavinil?

Nebát se ozvat, pokud je krácení odškodnění neoprávněné.

Jak postupovat, pokud se nějaké zdravotní obtíže v důsledku autonehody objeví dodatečně?

Především vyhledat lékaře a zajistit si lékařskou zprávu o těchto zdravotních obtížích, a to ideálně s potvrzením lékaře, že jsou v souvislosti s autonehodou. Následně uplatnit doplatek odškodnění za tyto nové zdravotní obtíže u pojišťovny v závislosti na jejich projevu.

Zbyněk Drobiš je advokát a společník advokátní kanceláře Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o. Specializuje se na právní pomoc poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví dopravní nehodou a pozůstalým po obětech autonehod. Je registrovaným poskytovatelem pomoci obětem trestných činů se specializací na oběti dopravních nehod.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

 


Související články

Co zavést povinné ručení na osobu a nikoli na dopravní prostředek?

Povinné ručení se od přelomu roku bude nově vztahovat také na elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry, zahradní traktory a dokonce na motorová golfová vozítka. Prostě na všechna „pohybovadla“, jejichž konstrukční rychlost převyšuje 25 km/h. Jestliže ovšem mají hmotnost nad 25 kilogramů, bude se na ně povinnost ručení […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 08. 2023

povinné ručení

Povinné ručení, aneb na co si dát pozor

Povinné ručení je druh pojištění, kde nepojišťujeme krytí vlastní škody. Je to zákonem dané, povinné pojištění. Tímto pojištěním kryjeme vlastní odpovědnost za napáchané škody na majetku a zdraví jiných osob, způsobené naší jízdou.

Text: redakce

17. 09. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *