Čtvrtek 03. prosince. Svátek má Svatoslav.

Pojištění: Krytí rizik a bezpečnější investice

Pojištění slouží především ke krytí rizik. Může být ale využito i k tvorbě rezerv. V této oblasti jsou především kapitálová pojištění sice dražší, ale bezpečnější než klasické investice. Proč? Naopak státem organizované důchodové pojištění je spíše daní.

Pojištění je jednou ze základních metod snížení rizik, což platí jak pro podnikové, tak i pro rodinné finance. Velmi poučná je historie pojišťovnictví, které se vyvíjí s určitými přestávkami několik tisíc let a soustavně zvětšuje záběr své činnosti a zmnožuje produkty. A stejně jako u jiných oblastí finančnictví, tak i v pojišťovnictví se na konci 20. a v počátku 21. století zmnožila výrazně nabídka produktů.

Na rozdíl od investičního bankovnictví a investiční oblasti obecně ale pojišťovnictví neopustilo platformu tradičního konzervativního přístupu k otázkám svého oboru a většina toho, co se v posledních letech objevilo, je spíše variací a rozšířením produktového portfolia nežli změnou pohledu na mechanismy pojištění.

Pokud se nějaké pojišťovny dostaly do ekonomických potíží, pouze málokdy to souviselo s problematikou vlastního podnikání, s tím, že by firmy nabízely chybně postavené služby. Pokud jsou pojišťovny v potížích, jde spíše o to, že se zapojily do obchodování s deriváty nebo měly v portfoliu některé vládní papíry států, které byly nuceny zmrazit splácení svých závazků. Ve většině zemí by ani k jednomu nemělo dojít, neboť pro investice pojišťoven platí velmi přísná regulační pravidla a to jak z hlediska typu nakupovaných aktiv, tak i z hlediska angažovanosti v aktivech jednoho emitenta. Z tohoto hlediska jsou prostředky vkládané do pojištění i do spořících pojišťovnických programů velmi bezpečné.

Avšak fakt, že pojišťovny jsou regulovány více, než jak je regulován zbytek trhu, značí, že také výnosy z těch produktů, které jsou zároveň investičním instrumentem i pojištěním, nedosahují takových hodnot, jako zhodnocení standardních fondů. Za to však pojišťovny nabízejí nižší riziko dané jejich neobyčejně konzervativní strategií.

Je mnoho druhů pojištění a s jistou dávkou nadsázky lze tvrdit, že pojistit se dá prakticky cokoliv. Samozřejmě je to ale otázka ceny, jakou za takové pojištění klient zaplatí. Navíc v mnoha zemích je zakázáno poskytovat takové pojištění, které v sobě obsahuje prvek sázky.

Obecně rozlišujeme řadu oblastí pojištění – například pojištění majetku, pojištění zdraví a života, pojištění proti nenadálým událostem, mnoho druhů pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění a povinné ručení, existuje také mnoho pojištění pro firmy a podnikatele.

Můžeme také pojištění rozlišit na smluvní (dané dobrovolnou dohodou dvou stran) a pojištění ze zákona (povinné ručení, povinné pojištění advokátů a notářů, pojištění proti krachu cestovních kanceláří, pojištění bankovních vkladů a mnoho dalších, kde stát zajišťuje, aby v případě chyby nebyl klient odkázán na soudní spor s tím, kdo mu škodu spáchal, ale mohl mít určitou jistotu, že získá náhradu).

Některá pojištění dobrovolná jsou pouze pojištěními pro případ neočekávané události (třeba pojištění zdravotních nákladů při cestě do zahraničí nebo pojištění úvěru proti neschopnosti splácet), jiná mohou mít svoji investiční složku (především jde o životní pojištění). Zvláštním případem je systém penzijního připojištění, který naopak znamená pouze akumulaci kapitálu se státní podporou.

Zcela specifické je penzijní pojištění organizované státem a vynucené zákonem, podle kterého je účast v tomto pojištění povinná, pojištění tedy má do značné míry charakter daně.

Řada pojištění je daňově zvýhodněných – zde jde především o dlouhodobá pojištění „na dožití“ (životní pojistky se spořícím nebo investičním programem). Jde o jisté alespoň částečné zrovnoprávnění mezi právnickými a fyzickými osobami – pro právnickou osobu je zaplacené pojistné nákladem a snižuje tedy daňový základ, fyzické osoby většinu pojistek platí ze svého již zdaněného příjmu.

Luboš Smrčka
je autorem knihy
Rodinné finance: Ekonomika krize a krach optimismu
, v níž téma dále rozvíjí.

Jste dobře pojištěni?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Pojištění: Krytí rizik a bezpečnější investice”

  1. Lukáš napsal:

    Drahé, zbytečné, slepé a hloupé. -_-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.