CZK/€ 25.360 -0,26%

CZK/$ 23.264 -0,21%

CZK/£ 30.176 -0,24%

CZK/CHF 25.982 -0,31%

Text: Radovan Novotný

16. 04. 2010

2 komentáře

Novákovi prodali šperk, co prodá ČR?

 


 

Dobré hospodaření rodiny Novákových

Představme si rodinu Novákových, která pro uspokojování různých potřeb členů rodiny nakupuje mnoho výrobků a služeb. Asi žádný obchodník rodině neposkytne nabízené výrobky a služby zadarmo, bude je chtít zaplatit. Existuje nejméně sedm zdrojů, ze kterých může rodina získat peníze pro úhradu svých nákupů.

Prvním a nejobvyklejším zdrojem jsou výdělky členů rodiny. Pan Novák i paní Nováková mohou být zaměstnáni a jejich mzdy jsou příjmem jejich rodinného rozpočtu. Ve svém zaměstnání Novákovi prodávají svou práci, vytvářejí nějakou produkci a přidanou hodnotu, kterou jejich zaměstnavatel dokáže směnit za něco jiného a získat tak peníze na jejich mzdy a odměny. Jiná část příjmů rodinného rozpočtu může být tvořena úroky a výnosy z úspor. Přebytky jsou uloženy na spořicím účtu a vytváří úrokový výnos.

Rodině se snadno může stát, že měsíční výdaje rodiny nebudou pokryty běžnými měsíčními příjmy. Může k tomu dojít třeba v situaci, kdy bude zapotřebí uhradit nějaký větší výdaj, třeba výměnu plynového kotle. V takové situaci bude muset rodina získat peníze k úhradě z jiných zdrojů.

Rodina Novákových si pak může půjčit od přátel nebo v rámci rodiny, nebo využít spotřebitelský úvěr. Také tu existuje možnost zkusit požádat firmu vyměňující kotle, aby s platbou nějaký čas posečkala. Poskytnutý úvěr může pomoci řešit větší výdaj tím, že zatíží rozpočet v průběhu času menšími zvládnutelnými splátkami.

Rodina by pro úhradu mimořádného vydání také mohla sáhnout do úspor a rezerv. Babička Nováková by možná sáhla do obálky pod matrací, zatímco pan Novák junior by dal příkaz k úhradě ze svého spořicího účtu. V případě šťastné náhody by také mohl některý člen rodiny Novákových vyhrát v loterii nebo získat nějaké peníze darem. Deficit může rodina také uhradit odprodejem něčeho, co je ve vlastnictví rodiny, paní Nováková se třeba může vzdát svého šperku.

REKLAMA

Moudrý hospodář by pravděpodobně spotřebovanou rezervu postupným odkládáním menších částek doplnil a přebytky s uvážením investoval. Investovat je může do nějakého vhodného aktiva, které bude přiměřeně prodejné (likvidní) a uchová hodnotu.

Tam, kde se nadměrné výdaje vedoucí k rozpočtovým deficitům vyskytují často, k doplnění rezervy nebo aktiv nedochází, naopak se prohlubuje tíživé břemeno dluhů. S každým nečekaným vydáním, nedoplněním rezervy nebo nesplacenou splátkou se přibližuje okamžik, kdy hospodařící „přijde na buben.“ Pak již špatný hospodář nedosáhne na žádný úvěr, nastoupí krach. Z donucení bude rozprodán jeho majetek, jeho hospodaření bude probíhat v nouzovém režimu.

Dobré hospodaření ekonomiky jako celku

Domácí ekonomika obchodující s jinými ekonomikami je ve stejné pozici jako je rodina Novákových. Existují zde stejné možnosti k platbě výrobků a služeb dovážených z jiných zemí. Ze zahraničí dovážené výrobky a služby jsou placeny penězi (devizami), které jsou získávány vývozem. Právě díky exportům výrobků a služeb do zahraničí země získává cizí měnu, sloužící k zaplacení dovozů.

V normálních dobách jsou vývozy a dovozy uskutečňovány jednotlivci a firmami a platby jsou zprostředkovány bankami a finančním systémem. Banky držící rezervy různých měn mohou směňovat měnu jedné země za měnu země jiné a pomoci tak vyrovnat pohledávky a závazky v okamžiku, když je něco dováženo nebo vyváženo.

REKLAMA

Některé vývozy nejsou na první pohled viditelné a zřejmé, kupříkladu služby poskytnuté pro občany jiné země jsou neviditelným exportem. Takovým neviditelným exportem jsou služby poskytnuté zahraničnímu turistovi, který tráví svou dovolenou v Praze. Turista si musí ve směnárně směnit své valuty na koruny, česká ekonomika jako celek získává cizí měnu. Jsou-li tyto peníze v hotovosti, jedná se o valuty, pokud jde o bezhotovostní prostředky, jedná se o devizy.

Podobně třeba český dopravce, který poskytuje své služby zahraničním klientům, se vlastně stává exportérem. Tento exportér opět pomáhá ve prospěch domácí ekonomiky získat cizí měnu, kterou je možné použít k zaplacení výrobků a služeb dovážených z jiných zemí.

Existují i jiné nepříliš viditelné mezinárodní příjmy a platby. Vláda může utrácet peníze v zahraničí, kupříkladu tím, že tam vysílá svůj diplomatický sbor nebo vojenské mise. Když si čeští občané nakupují akcie v zahraničí nebo podíly v zahraničních společnostech, a platí v domácí měně, musí být jejich peníze směněny na příslušnou cizí měnu. Když ale z těchto investic začnou přitékat výnosy, například v podobě dividend, budou tyto příjmy způsobem, díky kterému Česko bude opět získávat dodatečné devizy. Odprodej aktiv do zahraničních rukou mohou být také zdrojem dodatečných devizových prostředků použitelných k úhradě výrobků a služeb ze zahraničí.

Český občan pracující v zahraničí vyváží svou pracovní sílu, a pokud svou mzdu posílá své rodině do vlasti, je to zdroj deviz. Občan také může emigrovat a do cizí země přenést svoje úspory a peníze získané za prodej svého majetku. Emigrující český občan pak směňuje koruny na měnu země svého nového pobytu. Příliv devizových prostředků naopak nastane, pokud český emigrant bude nějaké peníze posílat domů, třeba svým rodičům.

REKLAMA

Platební bilance, běžný a kapitálový účet

Poměr mezi souhrnem všech nároků a závazků všech možných hospodářských subjektů v určité zemi vůči zahraničí, splatných v určitém období, představuje tzv. platební bilanci. Platební bilance je vyjádřením všech měnových transakcí s jinými zeměmi v průběhu roku. Takové transakce vznikají, když jsou koruny použity k nákupu cizích měn nebo když jsou cizí měny použity k nákupu českých korun. Platební bilance je tvořena dvěma podstatnými účty – běžným účtem, tj. účtem příjmů, a účtem kapitálovým (investičním a finančním).

Běžný účet zahrnuje bilanci výkonů – „viditelné“ položky (obchodní bilanci) a „neviditelnými“ položkami (bilancí služeb). Pokud je platební bilance v přebytku, může země přebytek využít k zahraničním investicím. Když naopak příjmy ze všech vývozů nepokryjí výdaje za všechny dovozy, je nutné tyto výdaje pokrýt z jiného zdroje. Je to obdoba hospodaření rodiny Novákových, když jejich příjmy nestačí ke krytí výdajů, musí hledat další zdroje.

Situace je opět podobná hospodaření rodiny Novákových. Deficit bilance výkonů musí být vyrovnán, je zapotřebí sáhnout do rezerv, získat úvěr nebo odprodat nějaká aktiva. Dostane-li se bilance rodiny Novákových do deficitu, musí použít některý ze čtyř výše probíraných způsobů nebo jejich kombinace. Mohou být prodány některá rodinná aktiva, použity rodinné úspory či rezervy, je možné půjčit si od rodiny, od obchodníka nebo od banky, popřípadě využít šťastné náhody a získat nějaké peníze darem.

Stejné možnosti připadají v úvahu k řešení deficitu na úrovni ekonomiky jako celku. Je možné prodat některá aktiva do zahraničí, lze sáhnout do zlatých nebo devizových rezerv, je možné půjčit si od jiné země nebo Mezinárodního měnového fondu, případně využít zahraniční pomoc (dotace Evropské unie). Toto vyrovnání lze v platební bilanci najít v kapitálovém účtu.

Země, jejichž občané mají v zahraničí investovány velké kapitály, a dostávají z nich velké dividendy a výnosy, si může dovolit více dovážet než vyváží. I když má tato země obchodní bilanci pasivní, mohou mít zdejší občané vyšší životní úroveň, než v zemi s aktivní obchodní bilancí. I země s pasivní platební bilancí na tom může být lépe, než země s aktivní platební bilancí – pokud se do země tlačí zahraniční kapitál za účelem vhodně alokovaných investic. Přebytek v  obchodní či platební bilanci sám o sobě nic neříká o blahobytu v té které zemi.

Investice pro budoucnost?

V případě za pomocí zahraničního kapitálu industrializujících se zemích může být vidět, že příslušná země vykazuje pasivní bilanci obchodní i platební, a přitom vykazuje růst, hospodářství se daří. Když po čase začnou investice vytvářet přidanou hodnotu, vývozy mohou převýšit dovozy. Z nároků na devizové prostředky získané za vývoz mohou být dřívější dluhy spláceny, bilance obchodní i platební se zlepší.

V přirovnání k rodině Novákových něco takového bude platit, pokud budou některé výdaje rodinného rozpočtu například směřovány do stavby domku. Pokud rodina bude v postaveném domku bydlet, může to být investice zlepšující její budoucí situaci. Rodina může v budoucnu ušetřit za nájem, případně může pronájmem domku nebo jeho části získat dodatečné příjmy. Když se toto splní, bilance rodinných financí se zlepší, stejně jako se zlepší její kapitálový účet. Pokud ovšem bude rodina Novákova vynakládat prostředky na nesmyslný projekt kupříkladu v podobě vývoje perpetuum mobile, pak to s vysokou pravděpodobností ke zlepšení nepovede. Budoucí situace Novákových se spíše zhorší.  

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentářeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Michal

  19 dubna, 2010

  Novákovi prodali šperk, co prodá ČR? Já bych řekl, že ČR taky prodá šperk Nováků a jiných rodin, ktoré prinutí platit vyšší dane… 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  19 dubna, 2010

  😀
  Obávám se ale, že máte pravdu…

  Odpovědět