Sobota 08. srpna. Svátek má Soběslav.

Zdaňování dividend ze zahraničí? Kdo nemá potvrzení o zaplacení daně v zahraničí, má smůlu

V posledních týdnech jsem se setkal s několika dotazy ze strany drobných investorů, kteří se zajímali o to, co by měli daňově udělat s přijatými dividendami ze zahraničí. Přestože v mnoha případech jde o malé částky, tak opomíjet je není možné. Jejich dotazy mne inspirovaly k tomuto příspěvku.

Abyste přijali dividendu ze zahraničí, tak ani zdaleka nemusíte obchodovat na exotických burzách a využívat služeb v ČR neznámých obchodníků. Stále více firem nabízí akcie k obchodování i na jiných burzách než těch domácích, a tím přiměřeně roste pravděpodobnost, že i více tuzemských investorů si nakoupí akcie firmy, jejíž sídlo není v ČR, ale někde v zahraničí. Navíc možnosti internetového obchodování dnes umožňují dosáhnout i na skutečně exotické firmy obchodované na exotických trzích. V takových případech znamená přijatá dividenda v řádech desítek amerických dolarů spíše problém než radost. Co s tím v blížícím se daňovém přiznání?

Hledejte smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a zemí plátce

Zjistíte-li například prostřednictvím svého internetového účtu, že vám z držby akcií na váš majetkový účet přitekla nějaká dividenda, tak byste měli postupovat prostřednictvím následujících kroků.

Prvním úkolem by mělo být identifikovat teritoriální daňovou příslušnost plátce. Plátcem není nikdo jiný než společnost vyplácející dividendu. Pokud tato firma sídlí například na Kypru, tak by měla mít kyperský daňový domicil nebo-li kyperskou daňovou příslušnost. Následovat by mělo hledání smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR (daňový domicil tuzemského drobného investora) a příslušnou zemí, kde má plátce sídlo.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění má Česká Republika s většinou řekněme alespoň trochu známých zemí a pravděpodobnost, že zrovna vaše transakce ji bude podléhat, je dost vysoká. Jejich seznam i obsah můžete nalézt například na internetových stránkách ministerstva financí. Přestože nejsou tyto smlouvy příliš dlouhé (při troše času je lze poctivě přečíst za cca jednu hodinu), tak vám doporučím se soustředit zejména na článek 10, který se věnuje výhradně dividendám plynoucích od plátce z jednoho smlouvou vázaného státu příjemci ve státě druhém. Článek 22 nebo 23 smlouvy zpravidla popisuje metodiku vylučující dvojí zdanění a je neméně důležitým pro poplatníka.

Drobný investor by měl vědět, že obsah smlouvy o zamezení dvojího zdanění má přednost před obsahem tuzemské legislativy. Nebude překvapením fakt, že v tuzemsku tuto problematiku upravuje Zákon o daních z příjmů (konkrétně paragraf 38f. Ten se mimo jiné na obsah příslušné smlouvy odvolává.

Tuzemský daňový rezident má povinnost zdaňovat v ČR celosvětové příjmy

Jako tuzemskému daňovému rezidentovi vám plyne povinnost zdaňovat v ČR své celosvětové příjmy. Bez ohledu na velikost přijaté dividendy ze zahraničí máte tudíž povinnost  je uvést do daňového přiznání. V praxi to znamená, že i dividendu v řádech desítek amerických dolarů musíte do přiznání uvést.

Při pohledu na formulář daňového přiznání určeného pro fyzické osoby za zdaňovací období 2009 je jasné, že dividendy ze zahraničí spadnou do přílohy číslo 3. Ta je na první pohled poměrně krátká. Je dobré se držet pokynů k této příloze, které jsou součástí každého listu. Dividendu ze zahraničí je nutné přepočíst na českou měnu. Pro drobné investory je nejlepší volbou jednotný kurz vyhlašovaný pro rok 2009 cca v polovině ledna 2010. Jeho hodnotu lze pro jednotlivé základní měny opět nalézt na stránkách MFČR.

Důkazní dokument – potvrzení zahraničního správce daně

Jako příjem ze zdrojů v zahraničí je nutné uvést dividendu v hrubé výši přepočítanou výše uvedeným způsobem na Kč. Následuje řádek č.322, kde mají poplatníci právo uvést výdaje související s dosaženým příjmem. Klíčový je řádek č.323, kde poplatník vyčíslí daň zaplacenou v zahraničí. Tím by nemělo být nic jiného než potvrzení zahraničního správce daně o jejím zaplacení a samozřejmě její výši.

To se může jevit jako problém a drobný investor by se měl připravit na to, že absence takového potvrzení může přimět tuzemského správce daně, že daň zaplacenou v zahraničí prostě neuzná a bude v tuzemsku zdaňovat celou dividendu, aniž by využil možnosti započtení. Je samozřejmě určitým otazníkem, jak bude postupovat tuzemský berní úředník v případě, že drobný investor společně s přiznáním a vyplněnou přílohou předloží pouze potvrzení obchodníka ohledně sražené daně. Podle mého názoru bude přístup striktní a takové potvrzení soukromoprávního subjektu nebude stačit. Drobní investoři by se měli o potvrzení zahraničního správce zavčas zajímat.

Solidní obchodník (samozřejmě musí znát jeho vlastní legislativu) by měl být tuzemským drobným investorům nápomocen a měl by jim poskytnout potřebnou asistenci. Spoleh na něj ovšem nemusí být stoprocentní. Lze očekávat, že bez potvrzení ze strany zahraničního správce daně nebude možné v zahraničí sraženou daň použít k zápočtu u nás. V takovém případě se bude muset drobný investor zdanit celou hrubou dividendu znovu. Pokud plynou dividendy z různých zemí světa, tak každá země původu si zaslouží v našem přiznání jeden samostatný list. Neslučujte tudíž dividendy z různých zemí do jednoho souhrnného listu.

Platíte daně?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

10 komentářů: “Zdaňování dividend ze zahraničí? Kdo nemá potvrzení o zaplacení daně v zahraničí, má smůlu”

 1. jan napsal:

  zaujimalo by ma ci som danovy rezident kedze som zo Slovenska a trvale zamestnanie mam v Cechach ale nemam tu trvale ani prechodne bydlisko .

 2. Arnost napsal:

  „Jako tuzemskému daňovému rezidentovi vám plyne povinnost zdaňovat v ČR své celosvětové příjmy. Bez ohledu na velikost přijaté dividendy ze zahraničí máte tudíž povinnost je uvést do daňového přiznání. V praxi to znamená, že i dividendu v řádech desítek amerických dolarů musíte do přiznání uvést.“ Hm, ale v zákoně jsem našel taky „Daňové přiznání není povinen podat držitel, který má příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků a nemá jiné příjmy podléhající dani z příjmu fyzických osob vyšší než 6 000 CZK, vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou.“ Což teda chápu tak, že pokud zahraniční dividendy nečiní více jak 6000 Kč za rok a zároveň nemám žádné další příjmy kromě běžného zaměstnání dividendy ve výši několika dolarů nemusím platit. Je to tak?

 3. Tom2 napsal:

  Zajimalo by mne, zda se výše popsaný postup zdaňování týká i případů, kdy já (česká FO) založím firmu v daňovém ráji, např. na Kajmanech. Tato kajmanská firma bude celosvětově obchodovat, na Kajmanech sice nebude platit DPPO, ale při vyplacení dividendy (podílu na zisku) do České republiky budu muset tuto dividendu zahrnout do daňového přiznání. Opět půjde o příjem z kapitálového majetku, tedy v daňovém přiznání kolonka §8 ?

  • alen1 napsal:

   Závisí na tom, zda je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění s příslušnou zemí.
   Posouzení už je většinou individuální na základě konkretních informací, nelze říct paušálně.

 4. Michal Kára napsal:

  Ne že bych chtěl do autora rýpat, ale užitečnost článku by mnohonásobně vzrostla, kdyby alespoň naznačil, jak takové potvrzení získat, eventuelně uvedl konkrétní zkušenosti.

  Dále se mi zdá, že opomenul případ akcií s daňovým domincilem v ČR, ale obchodovaných na páku – v takovém případě jsou akcie vedeny na brokera, dividendu dostane on a následně ji přepošle \“investorovi\“. Jak je to tady s daněním?

  • alen1 napsal:

   Podívejte se na tento odkaz.

   http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/194.html?year=0
   Ve Finančním zpravodaji popř. v poznámce lze najít info, kam se obrátit.

   Např. pro USA
   Podle článků 10,11 a 12 smlouvy mají osoby, které jsou residenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení (popř. osvobození) daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Český příjemce uvedených příjmů bude při uplatnění nároku na sníženou sazbu postupovat takto:
   a) pro úroky (s výjimkou úroků z kuponů obligací) a licenční poplatky vyplní formulář americké daňové správy (Internal Revenue Service) č. 1001 pro každé období tří po sobě následujících let, v jejichž průběhu je očekáváno jejich přijetí.b) pro úroky z kuponů obligací vyplní formulář č. 1001 při každém uplatnění kuponu.c) pro dividendy není nutné formulář vyplňovat

   • Michal Kára napsal:

    Díky za odkaz, ale to není ono, respektive ro řeší věci už známé. To co citujete se týká nároku na sníženou sazbu (15% v případě dividend) a to není problém. Problém je, jak postupovat, když chci daň zaplacenou USA uplatnit u nás, a o tom tam nikde není ani čárka :-/ Předpokládám, že si musím od IRS vyžádat „nějaký“ formulář a ten přiložit k našemu DP (možná i přeložený???). Ale který formulář a jak to přesně provést, to je to, na co jsem se ptal.

    Mně třeba broker poskytuje ke stažení vyplněný formulář 1042S. Je to ten správný formulář, bude jej český FÚ akceptovat? Stačí ho stáhnout v PDF od brokera a vytisknout, nebo na něm chtějí nějaké razítko? To jsou ty podstatné otázky.

    • Inferno napsal:

     1. Je to jednoduše vysvětlené např. zde:
     http://www.traders.cz/zisky_a_dane/zdanovani_vynosu_z_obchodovani.html

     2. Podle Pokynu k uplatňování smlouvy mezi USA a ČR o zamezení dvojího zdanění…
     Český příjemce uvedených příjmů bude při uplatnění nároku na sníženou sazbu postupovat takto:
     Čl 2/c: pro dividendy není nutné formulář vyplňovat.

     Z toho plyne, že finančák nemůže jakýsi formulář č.1001 americké daňové správy vyžadovat, neboť pro dividendy není nutné formulář vyplňovat.
     Podle mého názoru stačí jako důkazní dokument výpis od brokera.

     • Michal Kára napsal:

      Ad 1) Ano, je to vysvětlené jednoduše a zcela nepoužitelně. Píší tam „… dalšímu zdanění tyto dividendy v ČR nepodléhají.“, což je pravda, ale realizuje se to tak, že se do českého DP ty dividendy uvedou a započte se daň zaplacená v USA. Ale jak _konkrétně_ ten zápočet provést? To je oč tu běží.

      Ad 2) Opakuji: To je něco jiného. To pouze říká, že vám v US strhnou jen 15%, neřeší to zápočet stržené daně.

      Váš názor je pěkný, ale názor mám taky 😉 Já chtěl konkrétní zkušenosti s uplatněním daně z dividend stržené v US nebo pokyn MF, který by toto řešil. A to zatím nikdo nedodal – dost možná, že neexistuje :-/

      • alen1 napsal:

       Možná by vám pomohlo obrátit se na daňového poradce. Postup zdanění je popsán ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění a také v modelové smlouvě OECD (USA je členem OECD). Metodický pokyn, který reviduje nové postupy zdanění vůči USA vzhledem k modelové smlouvě nebyl vydán.
       Pokud vás to zajímá, lze informace najít v komentáři k modelové smlouvě OECD, vyšla v češtině.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.