CZK/€ 24.295 -0,12%

CZK/$ 23.007 -0,52%

CZK/£ 28.268 +0,19%

CZK/CHF 24.651 +0,20%

Text: Jan Traxler

13. 02. 2019

0 komentářů

Fond-show: NN (L) Japan Equity

 

Akciový fond NN (L) Japan Equity s korunovou třídou zajišťující měnové riziko je zaměřený na japonské firmy. Výkonností ale dlouhodobě zaostává za benchmarkem. 

Teritoriální akciový fond NN (L) Japan Equity je u nás historicky nejstarší fond zaměřený na japonské akcie. V České republice je fond nabízen ve dvou retailových třídách. Primární třída v japonské měně (ISIN: LU0082087783) funguje od roku 2001. Korunová třída (ISIN: LU0429745879) byla založena v roce 2009.

Tabulka 1: Základní údaje fondu NN (L) Japan Equity

Správce fondu NN Investment Partners
Manažer fondu Kentaro Takayanagi
ISIN LU0082087783 (JPY), LU0429745879 (CZK)
Vznik fondu 17. 12. 2001
Velikost fondu 29 mld. JPY
Rating Morningstar ***
SRRI (1-7) 6

Investiční strategie fondu NN (L) Japan Equity

Zaměření fondu NN (L) Japan Equity je z názvu jasné, investuje do akcií japonských firem, respektive akciových společností kotovaných na japonské burze cenných papírů. Mezi největšími pozicemi ve fondu bychom našli například společnosti Nippon Telegraph And Telephone, Sumitomo Mitsui Financial Group, Kyocera, Japan Airlines nebo Mitsubishi Estate. Tyto největší pozice mají váhu kolem 2 % v portfoliu fondu. Fond je tedy v rámci japonského trhu velmi široce diverzifikován, a to i napříč různými sektory.

Graf 1: Složení portfolia fondu NN (L) Japan Equity

NN (L) Japan Equity - složení portfolia

Tabulka 2: Historické výnosy fondu NN (L) Japan Equity (v JPY)

1 rok -14,97 % ~ -14,97 % p.a.
3 roky 9,16 % ~ 2,96 % p.a.
5 let 27,17 % ~ 4,92 % p.a.
10 let 105,38 % ~ 7,46 % p.a.
od založení 33,37 % ~ 1,69 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů fondu NN (L) Japan Equity

Vývoj hodnoty podílových listů fondu NN (L) Japan Equity připomíná horskou dráhu. Japonský akciový trh občas překvapí strmým růstem, stejně tak ale i prudkým poklesem. V letech 2007 – 2009 spadla hodnota podílových listů fondu z vrcholu o 60 %. Při nedávné korekci se propadl japonský akciový trh za tři měsíce o 20 %.

Vysoké výkyvy k japonskému akciovému trhu patří. Fond NN (L) Japan Equity ale hlavně zhodnocením dlouhodobě výrazně zaostává za srovnávacím benchmarkem – indexem MSCI Japan. Jak je navíc vidět na Grafu 2, fond vykazuje horší výsledky poměrně konzistentně, není to způsobeno nějakou jednorázovou investicí. Nůžky mezi čistou hodnotou podílových listů fondu a hodnotou beznákladového indexu se dlouhodobě rozevírají.

Graf 2: Vývoj hodnoty podílových listů NN (L) Japan Equity

NN (L) Japan Equity - vývoj hodnoty

Rizika spojená s investicí do fondu NN (L) Japan Equity

Japonský akciový trh vykazuje historicky vyšší volatilitu než třeba trh americký. Tomu odpovídá i syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu NN (L) Japan Equity s hodnotou 6 na sedmistupňové škále. Většina akciových fondů spadá zpravidla do páté kategorie.

Specifické riziko fondu pak pochopitelně spočívá v jeho teritoriálním zaměření. Nebude-li se dařit japonské ekonomice, nebudou-li prosperovat japonské firmy, nebude se dařit ani tomuto fondu. To pak do značné míry mohou ovlivňovat různá politická rozhodnutí, jako například míra zdanění firem, celní politika, obchodní spolupráce s jinými zeměmi atd. Výraznou roli hrají i kroky centrální banky, ať už se jedná o výši úrokových sazeb, nebo vliv na kurzu japonské měny. To vše ve finále má podstatný vliv na výsledky hospodaření japonských firem a potažmo na vývoj celého japonského akciového trhu.

U základní třídy fondu v japonském yenu musíme zmínit i měnové riziko. Ačkoliv v japonské měně mohou třeba ceny akcií na burze v Tokiu stoupat a hodnota podílových listů fondu v japonské měně by tedy také rostla, po přepočtu hodnoty investice na koruny může být výsledek značně odlišný.

Korunová třída fondu zajišťuje měnové riziko pevným směnným kurzem mezi japonským yenem a českou korunou. Zde by tedy případné posilování koruny vůči japonské měně nemělo na investici zásadní negativní vliv.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí do fondu NN (L) Japan Equity

Měnová varianta JPY   CZK
Vstupní poplatek max. 3,00 %   max. 5,00 %
Výstupní poplatek není   není
Poplatek za správu 1,3 %   1,8 %
Výkonnostní odměna není   není
TER (celková roční nákladovost) 1,60 %   2,12 %

Primární třída fondu v japonské měně patří k poplatkově levnějším fondům. Za správu fondu si NN účtuje roční poplatek pouze 1,3 % a celková roční nákladovost TER fondu je tak na akciový fond poměrně nízké číslo 1,6 % p.a.

Ovšem korunová třída fondu je poplatkově dražší. Zde už si NN účtuje roční poplatek za správu 1,8 %. Celková roční nákladovost TER je pak 2,12 %, což je naopak mírně nad průměrem akciových fondů. Také vstupní poplatek může být u korunové třídy dle statutu fondu až 5 %, zatímco u fondu v japonském yenu je maximální vstupní poplatek 3 %.

Závěrečné hodnocení fondu NN (L) Japan Equity

Zaprvé nevidím důvod, proč vůbec investovat do takto úzce regionálně zaměřeného fondu. Dle mého názoru je mnohem jednodušší a bezpečnější investovat do globálně zaměřeného akciového fondu. Ale proti gustu žádný dišputát. Pokud si někdo rád tvoří široké portfolio z jednotlivých úzce zaměřených fondů, je to také možnost, i když podle mě zbytečně komplikovaná.

Každopádně Japonsko tvoří zhruba 6 % světového HDP. Tomu by případně měla odpovídat váha akcií japonských firem v portfoliu, respektive v akciové složce portfolia.

Zadruhé fond NN (L) Japan Equity dlouhodobě výkonností výrazně zaostává za benchmarkem. Aktivní správa fondu zde evidentně nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Pasivní indexové investice prostřednictvím ETF s nižší roční nákladovostí historicky vydělávaly více. Problém je, že v japonské měně, popřípadě se zajištěním do eura či dolaru. Jedinou výhodou fondu NN (L) Japan Equity tedy je, že má i korunovou třídu, která zajišťuje měnové riziko přímo do koruny.

Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů NN Investment Partners. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 12. 2018.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Zaostřeno na dluhopis – České nanovlákno III

Představujeme další z řady dluhopisů emitovaných společností RESPILON Nanofibers, která se věnuje komercializaci nanovláken. Dluhopisy slouží k financování výroby unikátního kosmetického produktu RespiBeauty a jeho uvedení na světový trh. Emise byla vydána 1. listopadu 2022 a její celkový objem činí 24 500 000 CZK. Jmenovitá hodnota dluhopisu, který je úročen […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

01. 12. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *