CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

Text: Jan Traxler

24. 09. 2019

0 komentářů

Fond-show: Arca Opportunity – podfond 1

 

Fond kvalifikovaných investorů Arca Opportunity – podfond 1 umožňuje  podílet se na investičních příležitostech, které realizuje skupina Arca Capital. Historickými výnosy může konkurovat akciovým fondům, přitom volatilitu vykazuje nižší než většina dluhopisových fondů. 

Fond Arca Opportunity funguje od roku 2012. V roce 2017 došlo k transformaci fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV, a majetek fondu byl vyčleněn do podfondu 1.

Aktuálně má Arca Opportunity dva podfondy, do kterých je možné investovat. My si dnes představíme právě podfond 1, který je úzce spjat s byznysem skupiny Arca Capital. Pak ještě existuje podfond 2, jenž nese název CEE Equity a je zaměřen výhradně na investice do akcií ve střední a východní Evropě.

Arca Opportunity – Podfond 1 aktuálně vydává investiční akcie v listinné podobě. V tomto směru je specifický. Naprostá většina fondů totiž standardně vydává investiční akcie či podílové listy v zaknihované podobě. Ty jsou pak evidovány na majetkových účtech u centrálního depozitáře, nebo v navazující evidenci u správce, každopádně v elektronické podobě. Naproti tomu investiční akcie Arca Opportunity – podfondu 1 musí mít investor na papíře schované někde doma v šuplíku či třeba uložené v bankovním trezoru. To má své výhody i nevýhody. Každopádně to by se mělo časem změnit. Správce fondu, REDSIDE investiční společnost, chce v budoucnu investiční akcie zaknihovat.

Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, je tedy určen pouze znalým a zkušeným investorům, kteří investují kapitál minimálně 125 tisíc euro (cca 3,25 mil. Kč). Popřípadě postačí i minimální investice jeden milion korun, pokud zároveň investor administrátorovi fondu prokáže, že má dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním a dostatečné finanční zázemí.

Tabulka 1: Základní údaje Arca Opportunity – Podfond 1

REKLAMA

Obhospodařovatel fondu REDSIDE investiční společnost
Manažer fondu Jakub Trčka, Rudolf Vřešťál
ISIN nemá (CP v listinné podobě)
Vznik fondu 1. 1. 2012
Velikost fondu 483 mil. CZK
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 5
Minimální investice 1 mil. Kč

Investiční strategie Arca Opportunity – Podfond 1

Arca Opportunity – podfond 1 bychom v podstatě mohli označit za smíšený, neboť investuje do dluhových i majetkových cenných papírů. Jeho portfolio je tvořeno vyváženým mixem pohledávek navázaných na private equity projekty v rámci finanční skupiny Arca Capital, českých fondů kvalifikovaných investorů, fixně úročených korporátních dluhopisů a veřejně obchodovaných akciových titulů v rámci regionu střední a východní Evropy.

V rámci dluhopisové složky se fond zaměřuje na české a slovenské korporátní dluhopisy. Aktuálně většinu dluhopisové části portfolia fondu tvoří dluhopisy skupiny Penta.

Složka pohledávek slouží primárně k financování různých projektů skupiny Arca Capital. Našli bychom zde tedy půjčky společnostem Arca Capital Bohemia a Arca Capital Slovakia, dále také společnosti Blackside nebo SOMO správcovská. Půjčky jsou z 90 % zajištěné adekvátní nemovitostí či pozemky, v závislosti na účelu.

V rámci akciové složky se fond snaží vyhledávat speciální příležitosti, a to zejména ve středoevropském regionu. Momentálně bychom zde našli akcie čtyř společností: ČEZ, CETV, Hrvatski Telekom a polské banky Bank Pekao.

A dále bychom v rámci akciové složky našli také podíl ve fondu Arca Capital CEE, což je svým způsobem historicky velmi podobný fond jako Arca Opportunity, taktéž slouží částečně k financování projektů skupiny Arca Capital a Krupa Global Investments (např. Ondrášovka Holding) a částečně se snaží vydělávat i spekulacemi na akciových trzích v ČR i ve světě.

Graf 1: Složení portfolia fondu Arca Opportunity – podfond 1

Složení portfolia fondu Arca Opportunity - podfond 1

REKLAMA

Tabulka 2: Historické výnosy v CZK

1 rok 6,83 % ~ 6,83 % p.a.
3 roky 25,83 % ~ 7,96 % p.a.
5 let 55,73 % ~ 9,26 % p.a.
od vzniku 58,26 % ~ 6,17 % p.a.

Od svého vzniku, tedy od roku 2012, vydělal fond Arca Opportunity – podfond 1 investorům 58 %, tj. čistý výnos lehce přes 6 % p.a. Nutno navíc podotknout, že s velmi nízkou volatilitou. V roce 2015 byl čistý výnos fondu 19 %, v roce 2016 necelých 7 %, v roce 2017 zhruba 11 %, v roce 2018 pak 4 % a letos zatím od začátku roku přes 6 %.

Historickými výnosy může bez problémů konkurovat akciovým fondům, přitom volatilitu vykazuje nižší než většina dluhopisových fondů. Je to pochopitelně dáno tím, že velkou část portfolia fondu netvoří burzovně obchodované cenné papíry.

Graf 2: Historický vývoj hodnoty investice v CZK

Historický vývoj hodnoty investice v CZK

Rizika spojená s investicí

Hlavní riziko této investice spočívá v koncentraci kreditního rizika. Velkou část majetku fondu tvoří půjčky na jednotlivé private equity projekty v rámci skupiny Arca Capital. S ohledem na ochranu investorů proto standardně bývají jednotlivé půjčky zajištěny zástavou nemovitosti.

Některé pohledávky a cenné papíry v majetku podfondu jsou v cizí měně, zejména v eurech. Fond může a nemusí u těchto pozic zajišťovat měnové riziko. V současnosti částečně zajišťuje měnové riziko u eura, neboť z držby měnového forwardu mu nyní díky výraznému úrokovému diferenciálu mezi korunovými a eurovými vklady plyne dodatečný výnos cca 2 % ročně.

REKLAMA

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 3,00 %
Výstupní poplatek 3,00 % do 31. 7. 2020, následně 0 %
Poplatek za správu 1,10 %
Výkonnostní odměna 30 % z výnosu nad 10 % IRR
TER (celková roční nákladovost) 1,40 %

Dle statutu si podfond může při zpětném odkupu investičních akcií účtovat výstupní poplatek ve výši 3 %, a to po dobu třech let od účinnosti transformace fondu na SICAV, což v praxi znamená ještě necelý jeden rok, do července roku 2020.

Za obhospodařování podfondu náleží investiční společnosti roční odměna ve výši 1,1 % z objemu vlastního kapitálu podfondu a dále výkonnostní odměna ve výši 30 % z výnosu nad 10 %.

Celková roční nákladovost podfondu, bez započtení případné výkonnostní odměny, může být dle statutu maximálně 1,95 %. Za rok 2018 tvořily celkové administrativní náklady podfondu 1,4 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu.

Závěrečné hodnocení Arca Opportunity – podfond 1

Jak samotný název fondu napovídá, tento fond v podstatě umožňuje investorům podílet se na investičních příležitostech, které realizuje skupina Arca Capital, ať už formou půjček na některé private equity projekty, nebo i na obchodech s akciemi na burze.

Historicky má zatím Arca Opportunity – podfond 1 velmi dobré výsledky, již osmým rokem přináší investorům stabilní výnosy. Pokud jste kvalifikovaný investor a věříte, že Arca umí dělat dobrý byznys, můžete tento fond zařadit do svého portfolia.

Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů REDSIDE investiční společnosti. Data k vývoji hodnoty investičních akcií a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 8. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 7. 2019.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Komentář: Padá Bitcoin, něco si přej

Kryptoměny, s jejím největším a nejznámějším zástupcem Bitcoinem v čele, opět prudce padají. Slovo „opět“ je namístě, protože se nejedná o první výrazný propad kryptoměn. Patří ale k těm větším, a tak stojí za to podívat se, co se na trhu kryptoměn […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 05. 2022

Podařil se zastavit pokles cen kryptoaktiv?

Vypadá to, že rychlý pokles kryptoaktiv v posledních dvou týdnech se prozatím zastavil. Bitcoin v minulém týdnu zaznamenal velký výprodej, který začal nad 33 800 americkými dolary a ve čtvrtek se na platformě eToro dostal až na 26 350 dolarů. Během víkendu se […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

17. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.