Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Organizační změny ve vedení ČSOB Pojišťovny Nové představenstvo

V ČSOB Pojišťovně došlo k významným organizačním změnám ve vrcholovém vedení této společnosti. Celkem se změna týká třech postů členů představenstva. V závěru minulého roku firmu opustil pan Dušan Quis, do konce června odchází pan Frank Fripon a pan Michla Kaněra. Uvolněná místa v představenstvu ČSOB Pojišťovny postupně obsadili pan Stanislav Uma, pan Jiří Střelický a pan Michal Brothánek.

S platností od 1. 7. 2016 je složení nového představenstva ČSOB Pojišťovny následující:

Ing. Vladimír Bezděk M. A. – předseda představenstva odpovědný za Útvar generálního ředitele

Ing. Marek Nezveda – člen představenstva odpovědný za Divizi financí a řízení rizik

Ing. Stanislav Uma – člen představenstva odpovědný za Divizi klientského servisu a přímé distribuce
Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.  – člen představenstva odpovědný za Divizi životního a neživotního pojištění

Ing. Michal Brothánek – člen představenstva odpovědný za Divizi obchodní

„Je před námi ambiciózní cíl – do konce roku 2018 dosáhnout hranice desetiprocentního tržního podílu. Těším se moc na spolupráci v novém organizačním uspořádání a věřím, že nám pomůže v plnění našich strategických cílů,“ uvedl Vladimír Bezděk, generální ředitel ČSOB Pojišťovny.

Představujeme nové členy představenstva ČSOB Pojišťovny:

Ing. Stanislav Uma

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (fakultu Managementu) a Southern Methodist University v Dallasu (obor bankovnictví). Působil v řadě významných společností v tuzemsku i v zahraničí. (1998 – 2002: Komerční banka; 2002 – 2008: Česká pojišťovna; 2009 – 2013: holding Generali PPF; 2013 – 2014: Všeobecná úvěrová banka). Stanislav Uma nastoupil do ČSOB Pojišťovny v září 2015, a to na pozici ředitele Odboru projektové a procesní kanceláře. 

Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně se zaměřením na odbornou matematiku. Ve studiu pokračoval na Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI), kde se věnoval ekonomickým teoriím. Svoje vzdělání dále rozšířil na zahraničních stážích na univerzitách v Berkeley v USA a německém Bonnu. Svoji kariéru zahájil jako vědecký pracovník Národohospodářského ústavu Akademie věd. V roce 2005 začal působit jako konzultant pražské kanceláře firmy McKinsey & Company, kde se věnoval oborům pojišťovnictví, energetika a telekomunikace. O dva roky později nastoupil do pojišťovny Generali a následně České pojišťovny.

Ing. Michal Brothánek

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (fakultu Finance a účetnictví). Po absolvování vysoké školy v roce 2000 nastoupil tentýž rok do ČSOB, kde se postupně vypracoval až na pozici výkonného ředitele útvaru Institucionální bankovnictví ČSOB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.