CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

23. 01. 2008

0 komentářů

Vláda schválila změny zákonů upravující obchodování na kapitálových trzích

 


 

Na svém dnešním zasedání vláda schválila změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů. Změny jsou prováděny v důsledku transpozice některých směrnic Evropských společenství v oblasti finančního trhu, zejména směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID“) a příslušné prováděcí směrnice.

Transpozice těchto předpisů přináší pro fungování kapitálového trhu v České republice nejzásadnější změny za posledních deset let. „Cílem Ministerstva financí bylo zlepšit podmínky na našem finančním trhu a zároveň příliš nezatížit účastníky trhu,“ říká náměstek ministra financí Milan Šimáček.

Předmětné směrnice nově upravují rozsah investičních služeb a investičních nástrojů. „Například je nově mezi hlavní investiční služby zařazeno investiční poradenství, což znamená, že oproti současnému stavu bude moci nadále poskytovat poradenské služby pouze osoba s příslušným povolením. Dále mezi deriváty budou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů, včetně komoditních derivátů. Tyto druhy obchodů tak budou také nabízeny pouze obchodníky s příslušným povolením, což povede k vyšší ochraně investorů,“ uvádí výčet změn Milan Šimáček.

Změn doznává zejména úprava poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry. „Podstatně rozsáhlejší než doposud je úprava pravidel pro jednání se zákazníky např. je doplněna tzv. kategorizace zákazníků na profesionální a neprofesionální a dále pravidla hodnocení vhodnosti investičních služeb a investičních nástrojů pro daného zákazníka. Poměrně detailně je také upraveno informování zákazníka a pravidla pro nakládání s jeho pokyny,“ vysvětluje Milan Šimáček.

Novela přináší poměrně velké změny také v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Nově se zavádí jednotný režim pro regulovaný trh s investičními nástroji a pro jeho organizátora, tzn. není rozlišován trh burzovní a mimoburzovní. Další novinkou je zavedení tzv. vícestranného obchodního systému, jakožto speciální formy trhu s investičními nástroji, pro který jsou stanoveny nižší požadavky oproti trhu regulovanému.

REKLAMA

Tento vícestranný obchodní systém může provozovat jak organizátor regulovaného trhu, což jsou dnes v České republice Burza cenných papírů Praha a RM-Systém, tak obchodník s cennými papíry. Podstatnou změnou je též rozšíření požadavků na transparentnost trhů tím, že se budou uveřejňovat informace o nabídkách a poptávkách po investičních nástrojích a výsledky provedených obchodů.

Schválení parlamentem a účinnost této novely se předpokládá do poloviny letošního roku. U účastníků kapitálového trhu, zejména obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů a organizátorů trhů, vyvolá novela potřebu provedení řady změn a úprav. „Podle našich informací se finanční instituce na změny vyvolané novelou připravují intenzivně již řadu měsíců, takže schválení zákona pro ně nebude rozhodně novinkou,“ říká Milan Šimáček.

Čtete dále:

Veronika Hynková: Investiční zprostředkovatele čekají výrazné změny
Luboš Svačina: Marta Gellová: Chystané změny zvýší nároky na odbornost investičních poradců
Luboš Svačina: Návrh zákona o pojišťovnictví: Paragraf 53 a bouře kolem
Jan Lener: Kdo je finančním poradcem?

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *