CZK/€ 24.260 -0,45%

CZK/$ 22.089 -0,77%

CZK/£ 28.039 -0,11%

CZK/CHF 25.207 -0,23%

Text: redakce

13. 10. 2020

7 komentářů

Znáte svůj věk odchodu do důchodu? Přinášíme vám přehled podle data narození

 

Věk odchodu do důchodu je díky penzijním reformám různý pro různé ročníky narození. A tak často způsobuje zmatky a nejistotu. Až po ročník 1971 (včetně) se věk pro odchod do penze liší. Teprve od ročníku 1972 mají všichni (zatím) jistotu, že jejich důchodový věk bude 65 let. V kolika letech půjdou do důchodu podle české legislativy lidé narození mezi roky 1956 a 1971? Vše najdete v našem přehledu podle data narození a podle dalších státem vyžadovaných podmínek.

Loading 

V kolika se jde do důchodu v roce 2020?

Ten, komu se poštěstilo jít do důchodu v roce 2020, je buď muž ve věku okolo 64 let, nebo žena ve věku od 60 let (v tomto případě má 5 a více vychovaných dětí) až do necelých 64 let, kde jde o ženu bezdětnou. Jen dodejme, že podle penzijní reformy, která je zakotvena v zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. a v jeho novelách, v budoucnu nebudou rozdíly mezi ženami a muži z pohledu počtu vychovaných dětí.

Důchodový věk není jedinou podmínkou odchodu do důchodu

Abychom mohli pobírat starobní důchod, musíme vedle správného věku splnit ještě další podmínku, kterou jsou takzvané odpracované roky neboli délka trvání důchodového pojištění. Do odpracovaných let se starším ročníkům započítávají i roky vzdělávání na střední a vysoké škole, i když ne ze 100 procent, jen poměrnou částí.

Všem se do odpracovaných let započítávají i jejich pobyty v dočasné pracovní neschopnosti, na mateřské a rodičovské dovolené, omezeně též doba pobytu v evidenci na úřadu práce apod. Pro účely výpočtu výměry důchodu jsou však tato nevýdělečná nebo jen omezeně výdělečná období zařazena do tzv. vyloučené doby, aby nezhoršovala průměrný výdělek a výslednou částku měsíčního důchodu.

Také si přečtěte: Co je to náhradní doba důchodového pojištění

Kolik musíme mít odpracovaných let, abychom mohli do důchodu?

Vyloučená doba je součástí odpracovaných let, získáváme během ní důchodové pojištění, ale nebere se v úvahu výdělek během ní. Zatímco v minulosti stačilo k odchodu do důchodu 25 odpracovaných let, nyní (resp. již v r. 2018) jsme se dopracovali až na 35 let, po které musí minimálně trvat důchodové pojištění.

Jak na tom budou lidé, co dostatečnou dobu důchodového pojištění nezískají? Ti musí podle české legislativy splnit jednu ze tří následujících podmínek:

 1. mít důchodový věk a alespoň 30 let tzv. „čisté“ doby pojištění, tj. doby pojištění získané odpracovanými roky nebo odváděním dobrovolného důchodového pojištění,
 2. mít alespoň 15 let důchodového pojištění a dosáhnout věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození,
 3. splnit podmínky nároku na invalidní důchod a dosáhnout věku 65 let.

Ještě tu máme jednu možnost: o pět let později, než je stanovený důchodový věk, mohou jít do důchodu ti, kdo dosáhli doby důchodového pojištění (tzv. odpracovaných let) v délce trvání alespoň 20 let.

Pojištění důchodové versus penzijní versus životní

Udělejme si nyní malou vsuvku, abychom si ujasnili pojem „důchodové pojištění“. Nesmíme si jej totiž plést s podobnými pojmy, jako je penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, či dokonce životní pojištění.

Důchodové pojištění, jehož délka zakládá odpracované roky a nárok na získání důchodu, je součástí sociálního pojištění, kam povinně každý zaměstnavatel, zaměstnanec i živnostník odvádějí zálohy podle výše mzdy/výdělku podobně jako na pojištění zdravotní.

Ostatní zmíněná pojištění jsou soukromá a nepovinná, ale v obou si můžete spořit na důchod jako přilepšení ke státní penzi. Penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření jsou se státním příspěvkem a s možností odpočtů ze základu daně z příjmů, ovšem bez krytí rizika dožití, úrazu, nemoci, smrti a invalidity. Životní pojištění nabízí jak spoření na stáří (ale bez státního příspěvku), tak i pojistku na výše zmíněná rizika, částky na něj placené se též dají do určitého limitu odečíst ze základu daně.

V kolika půjdete do důchodu? Podívejte se na tabulku podle ročníků narození

Abychom měli možnost odejít do důchodu, vedle odpracovaných let musíme mít i minimální požadovaný věk. Jak jsme již naznačili, ten se postupně zvyšuje. Kdy a o kolik? To je součást přílohy k zákonu č. 155/1995 Sb. „Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971“. Vzhledem k tomu, že nejstarší ročníky přílohy už v důchodu jsou, přinášíme pro r. 2020 tabulku až od roku 1956.

Tabulka odchodu do důchodu

Důchodový věk pojištěnců v ČR podle roku narození, pohlaví a u žen podle počtu dětí

Rok narození důchodový věk muž důchodový věk žena bezdětná důchodový věk žena s jedním dítětem důchodový věk žena se dvěma dětmi důchodový věk žena se třemi a čtyřmi dětmi důchodový věk žena s pěti a více dětmi
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m
1972 65r 65r 65r 65r 65r 65r

Zdroj: Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb. „Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971“ Pro rok 1972 bylo použito ustanovení zákona, že důchodový věk bude shodný pro všechny, a to ve výši 65 let.

Nechce se vám čekat tak dlouho? Můžete do předdůchodu nebo do důchodu předčasného

Jestliže se vám nechce čekat až na dovršení důchodového věku, můžete využít nabídky na odchod do předčasného důchodu, či do předdůchodu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Hlavně finanční. Zatímco předčasný důchod vám financuje stát (ale krátí o něj penzi), předdůchod si financujete sami (a budoucí starobní penzi to příliš neovlivní).

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu lze jít i o pět let dříve, ale musíte mít odpracovaných 35 let. Stát vám vypočte penzi zkrácenou o každé čtvrtletí předčasného důchodu, tu budete brát již doživotně, i když pak dosáhnete důchodového věku.  Předčasná penze se krátí za každé devadesátidenní období před řádným důchodem takto:

 • 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů,
 • 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361. do 720. kalendářního dne,
 • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 721. kalendářního dne.

Předdůchod

Předdůchod si každý financuje sám, a to z naspořené částky na doplňkovém penzijním spoření. Díky tomu se nesnižuje výsledný starobní důchod, ale spotřebujete si část nebo všechny úspory na vašem „penzijku“, takže si pak už jen stěží přilepšíte, když by státní důchod byl příliš nízký. Výše důchodu vám musí být orientačně vypočítána, když o to požádáte, tenhle krok v rozhodování nikdy nevynechejte.

I předdůchod trochu sníží výslednou výměru starobního důchodu, a to většinou o 200 – 300 Kč na měsíc. Proč? Protože předdůchod je vyloučenou dobou, což ovlivní výpočet. Abyste do předdůchodu vůbec mohli, musíte splnit následující zákonem dané podmínky:

 • mít uzavřeno doplňkové penzijní spoření, ze kterého pak budete v předdůchodu čerpat,
 • mít naspořeno dost peněz, aby bylo co čerpat, měsíční výplata z předdůchodu musí být alespoň 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku,
 • začít spořit nejpozději 5 let před počátkem předdůchodu,
 • mít věk maximálně 5 let před starobním důchodem určeným pro váš ročník,
 • předdůchod musí být plánován na alespoň 2 roky.

Další z možných variant dřívějšího nedocházení do zaměstnání a pobírání jiné dávky od státu, než je samotná penze, je podpora v nezaměstnanosti nebo dočasná pracovní neschopnost. Ale o těch až někdy příště.


autorka: Lenka Rutteová

Loading

Vstoupit do diskuze 7 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Kdy se chodí do důchodu v EU

Kdy se chodí do důchodu v EU

V Česku se chodí do důchodu v 65 letech. Tedy v současné době platí výpočtová tabulka, ale postupně dojde ke sjednocení důchodového věku pro muže i pro ženy a do důchodu se bude chodit v 65 letech. V zemích Evropské unie tomu ale tak vždy není. Někde […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

13. 07. 2022

Doklady při žádosti o důchod

Jaké doklady si připravit při žádosti o důchod?

foto: Shutterstock Při dosažení důchodového věku a při odpracování nutné doby sociálního pojištění můžete odejít do starobního důchodu. Jaké doklady musíte při žádosti o důchod doložit?

Text: Hana Bartušková

11. 05. 2021

Platí se z investic sociální pojištění?

Platí se z investic sociální pojištění?

Pro přiznání starobního důchodu jsou důležité dvě věci. Musíte dosáhnout věku pro odchod do důchodu. A musíte mít odpracováno dostatečný počet let. Musíte tedy dostatečně dlouho odvádět sociální pojištění.

Text: Hana Bartušková

29. 01. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Alena musilova Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Eva Macháčková

  8 února, 2021

  Dobrý den,
  prosím k tomu předčasnému důchodu: je možné odejít až o 5 let dříve ? Není to náhodou PŘEDDUCHOD ??? o 5 let ???
  V době o 5 let dříve mně činí pojištění už teď 39 let a do důchodu mám jít až v 63 a 2 měsíce.
  Takže v mém případě , když dojdu až do těch 63 let a 2 měsíce, budu mít pojištění za 43 let a kdybych odešla dříve tak budu trvale krácena? Vím, že to tak je…Jedním, kdo nepracují a jen naříkají , že nemají z čeho žít, se jim jen přidává, že mají málo a ti kdo poctivě pracují a v mém případě za poctivvě odpracované roky těch 8 zmíněných let nad rámec 35 let, bych
  byla krácena ( tedy poškozena , kdybych skončila dříve ). Takže heslo : „kdo nepracuje – dostane “ a “ kdo p r a c u j e , je p o š k o z e n “ !!!!!
  Proto se ptám : kdo má odpracováno a hrazeno pojištění 40 let a více, proč musí splňovat důchodový věk. Proč nemůže skončit dříve než mu důchodový věk nastane, bez krácení . Splnil podmínku 35 let a ještě 5 let navíc. Proč musí být trvale krácen a poškozen ?
  Zákon kryje nepracující lidi a lajdáky a kdo má zásluhy, ten je poškozen .

  Odpovědět

 • Anonym

  14 června, 2021

  No prostě ti co poctivě pracují sponzorují nemakačenka. Tak to je a bude i nadále.

  Odpovědět

 • Sona Hetzerova

  1 března, 2021

  Je to pravda, ja v 60 budu mit odpracovano 43 let a 96 dnu a v 65 letech odpracovano 47 let a 96 dnu, kdyz pujdu o pet let driv, tak budu kracena na penezich, proc. Presne tak, ty co makaj cely zivot jsouna tom hur.

  Odpovědět

 • Alena musilova

  1 července, 2021

  Zdravím, jsem bezdětná, ročník 1959 a někde jsem vyčetla, že půjdu do duchodu v 65 letech, původně to mělo být v 64,zajímá mě, jak to je doopravdy,děkuji Musilová

  Odpovědět

 • Alena

  19 ledna, 2022

  Zdravím pracuju už 10 let a podle kalkulačky mě vychází že v době kdy můžu jít do důchodu budu mít odděláno přes 45 let… Od kolika let se počítají roky na důchod??? To jsem pracovala 10 let k ničemu? To se nikam nepočítá?? Roky se tedy podle všeho započítávají až od 30 let???

  Odpovědět

 • Miluse Nelibova

  4 října, 2022

  Dobry den kdyz odejdu do duchodu v 58 letech kolik budu brat penez dekuji

  Odpovědět

 • Kamila Magdalena Lukasová (rod.jm.Šebestová, provd. Čadová)

  1 listopadu, 2023

  dobrý den, jsem ročník 1967, dle kalkulačky mám odpracováno 43 let, 1 dítě – Chci se zeptat, prosím, jaký rok tedy mohu odejít do předčasného, event. starobního důchodu? A kdy si o to požádat? děkuji kml

  Odpovědět