CZK/€ 24.730 -0,08%

CZK/$ 23.501 -0,37%

CZK/£ 28.829 -0,07%

CZK/CHF 24.552 +0,46%

Text: Hana Bartušková

11. 05. 2021

0 komentářů

Jaké doklady si připravit při žádosti o důchod?

 

foto: Shutterstock

Při dosažení důchodového věku a při odpracování nutné doby sociálního pojištění můžete odejít do starobního důchodu. Jaké doklady musíte při žádosti o důchod doložit? 

Při žádosti o starobní důchod je nutné doložit svou totožnost a dále doložit dobu zaměstnání či dobu náhradní doby pojištění, kterou zatím neevidují na České správě sociálního zabezpečení. Pokud si nejste jistí, co všechno ve vašem případě ČSSZ eviduje, můžete si zažádat o informativní osobní list důchodového pojištění, kde najdete výpis evidovaných dob. Můžete se tak lépe připravit na podání samotné žádosti.

Jaké doklady jsou nutné při žádosti o starobní důchod?

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, případně povolení k pobytu).
  • Podepsanou žádost o důchod, vyplní ji s vámi na místně příslušné OSSZ.
  • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice, nutné předložit pouze při výplatě důchodu na účet, tento dokument potvrzuje banka, u které je účet vedený.
  • Doklady potvrzující náhradní dobu pojištění (rodné listy dětí, diplom z vysoké školy, další doklady o vzdělání, potvrzení o vojenské službě, o evidenci na úřadu práce a další).
  • Doklady potvrzující dobu pojištění, kterou zatím nemá ČSSZ v evidenci, nejlépe zápočtovým listem od jednotlivých zaměstnavatelů.
  • Plnou moc, pokud nežádáte o důchod přímo, ale žádá o něj vámi pověřená třetí osoba.
  • Pokud vám v osobní žádosti brání váš zdravotní stav, tak překládáte i potvrzení od lékaře o tomto zdravotním stavu.

Kde a kdy se podává žádost o důchod

O starobní důchod je nutno zažádat na OSSZ, místně příslušné dle trvalého bydliště. Žádat můžete až 4 měsíce před splněním podmínek pro přiznání důchodu. Žádat můžete i zpětně, až 5 let nazpátek, měsíční důchod vám bude také vyplacen zpětně a to ode dne stanoveném v žádosti.

Na vyřízení žádosti má správa sociálního zabezpečení 90 dní. Přičemž často bývá žádost vyřízena i dříve. Záleží na tom, zda jsou veškeré podklady dostupné a zda jsou doložené doby pojištění. ČSSZ vás může vyzvat k doplnění žádosti.

O přiznaném důchodu budete informováni písemně. V písemném rozhodnutí bude uvedeno datum, od kterého vám náleží výplata důchodu, a jaká je výše vašeho důchodu. V příloze pak najdete přehled zaplacené doby důchodového pojištění, ať už v rámci zaměstnání nebo v rámci záloh ze samostatné výdělečné činnosti.

REKLAMA

Písemně vám bude doručeno i odmítnutí žádosti o starobní důchod, kde bude jasně specifikováno, jaké jsou důvody odmítnutí žádosti. Do 30 dnů od dodání rozhodnutí můžete podat odvolání. To je nutné dodat formou písemné námitky či námitek prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Námitky můžete posílat i elektronicky, podepsané elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Není povinnost o důchod zažádat

Platí, že při splnění podmínek přiznání důchodu a při dosažení důchodového věku, můžete, ale nemusíte zažádat o starobní důchod. Toto řeší především stále pracující, pro které platí, že můžou o starobní důchod zažádat a dále chodit do práce jako pracující důchodce. Nebo žádat o důchod zatím nemusí, dále pracovat a žádost podat až později, kdy díky delší době pojištění bude přiznána větší důchodová výměra.

Platí také, že pobírání důchodu není důvodem pro podání výpovědi ze zaměstnání. Při pobírání starobního důchodu můžete neomezeně pracovat a neplatí omezení stanovená pro předčasné důchodce, kteří nesmí být účastni sociálního pojištění po dobu pobírání předčasného důchodu před dosažením řádného důchodového věku.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Evropský důchod

Jak získat evropský důchod

Evropská unie zatím něco jako evropský důchod nevyplácí. Za splnění daných podmínek ale můžete dostávat starobní důchod z několika členských států EU. Nebo alespoň můžete dosáhnout toho, že se vám práce v jiném členském státě započítá do důchodu ve státě vašeho bydliště.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

14. 06. 2022

Sociální pojištění v důchodu

Musíte platit sociální pojištění, když pracujete v důchodu?

Sociální pojištění je forma daně, která je odváděna ze závislé i nezávislé činnosti. Stejně jako je odváděno z těchto činností i zdravotní pojištění. Sociální pojištění je tvořeno důchodovým pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci navíc povinně přispívají i na své nemocenské pojištění, zatímco OSVČ se […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

27. 05. 2022

Pro koho je dobrovolné důchodové pojištění

Kdy se vám vyplatí platit si dobrovolné důchodové pojištění

foto: Shutterstock Český důchodový systém má dvě podmínky pro výplatu starobního důchodu. Za prvé musíte dosáhnout svého důchodového věku a za druhé musíte mít odvedeno dostatečný počet let důchodového pojištění. Pokud nemáte daný počet let zaplacené důchodové pojištění, tak vám starobní důchod není zatím přiznám.

Text: Hana Bartušková

22. 09. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.