CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Text: Daniel Kuchta

30. 03. 2010

4 komentáře

Róbert Bohyník: Mou nejlepší investicí byla investice do vzdělání

 


 

Je podle vás krize jak na finančních trzích, tak v ekonomice za námi, nebo lze v nejbližší době očekávat ještě nějaký výraznější propad?

Rozdělil bych svou odpověď na dvě poloviny. První je definování začátku krize v porovnání s obdobnými poklesy v minulosti. Faktem je, že jsme si za posledních patnáct, dvacet let zvykli na to, že jednotlivé ekonomiky i globální ekonomika signifikantně rostly. Měli jsme šoky, v roce 1994-95 v Mexiku, v roce 1998 Rusku, ale v zásadě to byly dobře lokalizované krize, které tento velký vlak hospodářského růstu žádným způsobem nezastavily.

Obrovským fenoménem posledních let jsou například země BRIC, které byly zásobárnou růstu na celém světě. Jenomže jsme jaksi zapomněli, že hospodářský růst a pokles, celý ekonomický cyklus, je něčím, co zde stále přirozeně existuje.

V roce 2007 a 2008 tento reálný hospodářský růst, který dával dobrý základ růstu cen rizikových aktiv napříč finančními trhy, zpomaloval. A investoři na to, aby vygenerovali atraktivní výnos, museli podstupovat stále více rizika, která si svým způsobem neuvědomovali a brali je ve formách, jež nebyly odzkoušené a známé. V okamžiku, kdy se cena rizika stala neakceptovatelnou, míra rizikových přirážek klesla na bezprecedentní úrovně a na finanční trhy se dostavila krize.

Historická zkušenost ukazuje, že většinou vznikne problém nejdříve v reálném hospodářství a následně se promítne na finanční trhy. Tentokrát to ale bylo opačně. Cenová bublina narůstala a v okamžiku, kdy došlo k dramatickému poklesu na finančních trzích, promítlo se to do reálné ekonomiky. Následoval silný útlum, konec stínového finančního systému a nemožnost financovat potřeby podniků a osobní spotřebu v rozvinutých ekonomikách. To způsobilo kontrakci, která se opět přenesla na finanční trhy. Pokles má v hospodářském cyklu své místo a opodstatnění, ale protože k němu došlo z důvodu šoku na finančních trzích, byl o to dramatičtější.

Na rozdíl od globální deprese v třicátých letech minulého století udělaly všechny autority, jako centrální banky na straně měnové politiky a vlády na straně fiskální politiky, z mého pohledu maximum, aby systém stabilizovaly, i když cena za to je obrovská. Někdo ten kruh musel zastavit a to se v roce 2008 a na začátku roku 2009, zdá se, zdařilo.

REKLAMA

V okamžiku, kdy se autoritám podařilo dokázat, že nedojde k rozkladu finančního systému, banky budou existovat, lidé budou chodit do práce a peníze budou platit i nadále, investoři viděli iracionálně podhodnocená aktiva. Nic jiného se ani nedalo očekávat, i když rychlost opětovného růstu cen investičních nástrojů na finančních trzích může vyvolávat otazníky.

Myslím si, že razantní růst všech typů aktiv o desítky procent ročně se opakovat nebude. Došlo sice k zastavení hospodářského poklesu, ale další růst bude mít mnohem menší dynamiku. K tomu se přidává podpora ze strany centrálních bank ve formě pokračujících nízkých úrokových sazeb. I přes jejich růst, například o půl procenta, budou stále nízké, a pro investory budou zajímavější riziková aktiva. Už to nebude hra na nakupování co nejvíce rizika versus bezriziková aktiva, ale bude to o výběru jednotlivých rizikových aktiv.

Já mám tendenci být spíše optimistou a zdá se mi, že po dramatickém poklesu uvidíme mírný hospodářský růst, s volatilitou v závislosti na regionu.

Pokud byste měl být trochu konkrétnější, pokud to jde, které sektory, regiony, resp. jednotlivé investiční nástroje, byste dnes doporučil a kterým byste se raději vyhnul?

Vysloveně doporučení dávat nemohu, berte to spíše jako mé vnímání situace.  Když vyjdu z toho, že úrokové sazby budou ještě nějakou dobu na nižších úrovních, tak na velmi málo rizikových aktivech budou výnosy příliš nízké a neatraktivní.

Sazby jsou na historicky nízkých úrovních, a pokud bych chtěl vydělat na kurzu dluhopisu, musely by sazby ještě klesnout. To není náš základní scénář, krátkodobé úrokové sazby už nemají příliš kam klesat. Takže k těmto investičním nástrojům se nyní moc nepřikláním. Jde například o americké státní dluhopisy, vysoce kvalitní eurové dluhopisy, a je jedno, ze které země.

Naproti tomu stojí investiční nástroje, které investorům stále nabízejí rizikovou přirážku atraktivní minimálně v středně či dlouhodobém horizontu, i když tato se razantním způsobem zmenšila oproti situaci před rokem. Jde o podnikové dluhopisy, kde si investor může vybrat podle rizikového apetitu vysoce kvalitní podniky, nebo podniky, které jsou sice menší a mají kratší historii, ale poskytují další dodatečný výnos. V našich podmínkách to například mohou být společnosti jako ČEZ, nebo E-on, pak jsou to rychle rostoucí společnosti, jako například NWR. Ta je menší a potřebuje více dluhu, má tím pádem větší riziko, ale také vyšší rizikovou přirážku. Do budoucna, v horizontu řekněme jednoho až jednoho a půl roku mohou být zajímavé dluhopisy rozvíjejících se zemí v lokálních měnách. Manažeři, kteří umějí spravovat tyto cenné papíry a nedívají se pouze na jednu měnu, ale na množství měn zemí, které jsou rozdílné svou měnovou a fiskální politikou nebo mírou hospodářského růstu, to je to, co mě dnes a nejbližší roky bude zajímat.

Pokud jde o komodity, tak se dívám hlavně na akcie, a to akcie společností, které se v tomto sektoru pohybují delší dobu. Předpokládám, že nás čeká ekonomický růst, především v rozvíjejících se zemích. Ty se snaží získávat zdroje po celém světě, zajímavým tématem proto mohou být například základní materiály.

Když se podíváme na akciové investice, kde i my máme velmi dobrou historii, jsou z pohledu regionů opět zajímavé rozvíjející trhy. Může se jednat o střední a východní Evropu a Asii, čímž asi nikoho nepřekvapím. Když bych se měl podívat na rozvinuté trhy pro investory, kteří nepožadují tolik rizika, dnes bych asi preferoval Evropu před Spojenými st áty . Společnosti se zde obchodují na nižších relativních oceněních a mají vyšší dividendový výnos. Ten se do budoucna při nižším hospodářském růstu stane mnohem důležitější komponentou celkového výnosu.

Z hlediska investičních stylů „růst“ a „hodnota“, tedy snahy identifikovat nový Google anebo naopak nalézt společnost se stabilní dividendou, stabilním růstem, a velmi striktními pravidly financování,  bych se dnes určitě zaměřil na hodnotové akciové tituly. Hledal bych dividendové tituly s bezpečnou rozvahou a společnosti, které nejsou extrémně zadlužené, protože náklady na financování jsou sice nízké, ale mohly by vzrůst.

Vy osobně jste zastáncem spíše aktivnější správy, nebo spíše dlouhodobějšího přístupu a strategie kup a drž, která se dnes podle mnohých odborníků velmi neosvědčuje?

REKLAMA

Jak strategie kup a drž, tak i strategie změn ve struktuře portfolia se může uplatňovat prostřednictvím pasivních nástrojů, které svým způsobem pouze odrážejí vývoj konkrétních indexů. Diskuze, jestli aktivní správa může přinést investorům dodatečný výnos, provází naše odvětví už hezkou řádku let.

Na finančních trzích nemohou vydělat všichni. V průměru je to hra s nulovým součtem a ještě za to zaplatíme transakční náklady. Podle mě existují ale na trhu lidé, kteří dokážou aktivní správou přinést klientovi dodatečný výnos.

Za předpokladu, že investiční manažer dokáže identifikovat své silné stránky a pak držet styl bez ohledu na poslední módu nebo trendy, má dobrou šanci přinést dodatečný výnos. Z mého pohledu tedy má aktivní investování smysl a pro klienta přidanou hodnotu.

I my máme fond, který začíná již druhou dekádu a stále dokáže přinést investorovi atraktivní dodatečný výnos po započtení poplatků. Asi něco děláme dobře, když tento fond tak dlouho a pod taktovkou již třetího investičního manažera dobře vydělává.

Jenže na některé investiční nástroje, resp. investiční strategie s aktivní správou jako fyzická osoba nedosáhnu. Je problém si s deseti tisíci korunami koupit investičního manažera, který se bude snažit aktivní správou nalézt pro mě jako pro investora nějakou neefektivitu, třeba na komoditních trzích.

Dokážu si ale vytvořit expozici na tato aktiva, např. komodity prostřednictvím pasivního investičního nástroje. Dobrými příklady jsou například ETF na komodity, jako jsou drahé kovy, platina, zlato nebo stříbro. Zde si mohu koupit za málo peněz určitý malý podíl na fyzické komoditě, která reálně existuje. A k tomu nepotřebuji aktivního investičního manažera.

Pokud jde o kup a drž versus změna portfolia v čase, pro mě jako individuálního klienta je důležité si říct, jaký chci dosáhnout cíl a jak se k němu dostanu. A pak ten směr držet bez ohledu na to, co se na trhu děje. To ale neznamená striktní „buy and hold“. To znamená, že si na nějaké pravidelné bázi musím sednout a podívat se, jak na tom jsou mé investice, úspory, výdaje apod. v porovnání se začátkem. Pokud se v tomto ohledu nic nezmění, nemusím do složení portfolia nijak zasahovat. Pokud ale dojde k zásadním změnám, případně, se změní jiné okolnosti (např. dojde k nějakému strukturálnímu pohybu), pak portfolio upravím třeba i razantním způsobem.

Pravidelné rebalancování portfolia je v zásadě dobré řešení. Jestliže akcie delší dobu rostou, po určité době se jejich podíl v portfoliu může zvýšit, přičemž můj rizikový profil se měnit nemusí. Lidé ale mají tendenci na to zapomínat, zvlášť když se daří. Pak nás to ale překvapí, když trhy padají.

Při setkáních s klienty v posledních dvou letech jsme se jim snažili říkat hlavně to, aby neměnili svou strategii pouze proto, že trhy směřují prudce dolů. Při pravidelném investování totiž právě při poklesech nakupují za slevy. Já také raději nakupuji, když jsou v obchodech slevy. Když jsem přesvědčen, že to, co dělám, dělám dobře, a rozumím tomu, proč to tak chci, tak se nemusím stresovat nad tím, jestli se trhy otočí a půjdou opačným směrem.

Jaký je váš názor na snahu o co největší regulaci na trzích ze strany některých zemí, které byly silně zasaženy krizí? Je to dobrý způsob, jak se vyrovnat s krizí, nebo ne?

V důsledku velké deprese v USA v třicátých letech minulého století došlo k přijetí velmi známého Glass-Steagallova zákona, který vedl k oddělení dvou typů obchodů. Na ty, které dělaly investiční banky, a na klasické retailové bankovnictví. Tím došlo i k rozdělení některých bank. Podle mě investiční banky, obchody s deriváty, margin trading apod. mají svůj smysl. Na druhé straně ale vývoj v 60., 70. a pak v 90. letech dotlačil americkou legislativu k tomu, že slučování tradičních a investičních bank opět umožnila.

Než paušální zákaz obchodů jakéhokoli typu, je pro mě mnohem přijatelnější pokusit se zvážit, jestli existují nějaké tradiční bankovní aktivity pro retailové klienty, které budou bezpečné a přísně regulované, s adekvátní mírou kapitálu, přičemž jejich míra výnosů bude logicky nižší.

Pak by ale měly existovat investiční banky, hedge fondy a private equity společnosti, poskytující o svém fungování dostatečné informace, které budou vykonávat rizikové aktivity, ale také adekvátně oceněné. Nicméně investoři, kteří si koupí akcie nebo produkty takové společnosti, případně jí půjčí peníze ve formě úvěrů nebo dluhopisů, si toho musí být vědomi. Rozumím ambici regulátora a politických elit vyhnout se morálnímu hazardu a také snaze mít větší počet menších společností s jasně oddělenými aktivitami. Rovněž rozumím ambici zpřehlednit trh, zabezpečit, aby neexistovalo velké množství bilaterálních OTC obchodů, vykonávaných přes jednotný systém depozitáře, burzy apod. Zkrátka aby se minimalizovalo riziko systematického kolapsu finančních trhů. S tím se umím ztotožnit.

REKLAMA

Snaha regulovat rychle všechny a všechno a požadavek vygenerovat dalších deset tiskovin, které klient bude muset podepsat předtím, než si převezme kreditní kartu, otevře bankovní účet nebo koupí podílový fond, to je věc jiná. Jsme na vážkách a myslím, že by měl  zvítězit spíše zdravý rozum. Radši jednu stranu A4 vysvětlující velkými písmeny, co daný produkt dělá, jaká je míra rizika, jaké jsou poplatky, atd. srozumitelným jazykem. A ne 15 stran malým písmem, které v okamžiku, kdy si produkt chci koupit,  bez přečtení podepíšu. I tady platí, že méně je někdy více.

Bez ohledu na to, co mi společnost říká nebo jestli se mi produkt líbí a potřebuji ho, je pro mě jako klienta například velmi důležité, jak rychle se z investice mohu dostat a co mě to bude stát. Určitě je to pro mě důležitější než 15 stránek o tom, kam bude fond investovat, na kolika burzách budou umisťovány cenné papíry apod. Normální člověk má problém vyhodnotit informaci, že fond bude investovat na 40 burzách. Ano, regulace má smysl, protože retailový klient dnes ještě nemá takový přehled a vědomosti, jaké by o produktech měl mít. Ale zdravý rozum je stále lepší než stohy papírů.

Regulace nepomůže ani tomu, aby se předcházelo výskytu bublin na akciových trzích, protože to je spíše otázka krátké paměti investorů a jejich chamtivosti.

Přejdeme k ING IM. Jaké novinky připravujete pro klienty v nejbližší budoucnosti?

Po intenzivních přípravách, které začaly před vypuknutím krize, se nám podařilo uvést na trh ING Multifond Aktiv V5, který zaplňuje mezeru v kvalitních investičních produktech s nízkou mírou rizika. Když se podívám na to, co dnes ING klientům nabízí, tak máme ING konto, které je velmi konzervativní, a pak vícero velmi dobrých a časem ověřených akciových investičních strategií, zejména v ČR známý ING Český akciový fond.

Mezi těmito dvěma póly je český investor hledající možnost poprvé se seznámit s investičním nástrojem. Nebo investor, který již nechce zažít podobnou volatilitu jako v roce 2008. Zároveň ale sám neví, kdy má své portfolio rebalancovat a kdy investovat více do komodit, nemovitostí, dluhopisů, měn, vybraných akcií apod. Pro něj jsme se snažili připravit produkt s odpovídajícími parametry.

Standardní fondy mají svoji investiční strategii danou a o míru rizika se nestarají. ING Multifond Aktiv V5 je výjimečný v tom, že má svoji strategii postavenou opačně. Vyhledává všechny možné oblasti investičních příležitostí, vytipuje ty atraktivní, které nemusí být v jedné třídě aktiv, jednom sektoru, nebo měně, právě naopak. Ale v každém momentě se zároveň snaží držet konstantní míru rizika. Tím je jiný a z mého pohledu je pro retailového klienta revoluční.

Tento koncept jsme si vypůjčili z privátního bankovnictví ING a podařilo se nám ho přenést a přetavit do produktu, majícího klíčové parametry právě takové, jaké dnes klienty můžou zaujmout. Měl by přinést atraktivní výnos nad spořící účty, měl by mít nízkou volatilitu, daňovou výhodu po půl roce, denní likviditu, nulové výstupní poplatky a v rámci prodejní sítě ING také nulové vstupní poplatky. Je to produkt, který má ambici se stát jednou z vlajkových lodí ING IM v ČR a SR, kde je právě takových konzervativních klientů mnoho.

Z ostatních produktů, jimž chceme věnovat čas a prostor, ale nejedná se již o novinky, máme jako jedni z mála na českém trhu korunové třídy podílových fondů, které jsou zabezpečeny proti měnovému riziku. To je rovněž věc, o níž si myslíme, že ji investoři ocení. Mají zájem o expozici na rozvinutých i rozvíjejících se trzích, kde se obchoduje v USD, EUR, nebo lokálních měnách. Ale chtějí něco, co bude zabezpečené, aby jim pohyb měn neukousnul velkou část dosažených výnosů při propočtu do české koruny. Máme tak podchyceny klíčové sektory, regiony, globální fondy, styly, a to je i podle vývoje z posledních let cesta správným směrem. Klient, který se již rozhodne diverzifikovat, to může dělat v české koruně, protože měnové riziko již má ošetřeno. To je podle nás velká přidaná hodnota. Všechny fondy jsou postaveny na osvědčené lucemburské platformě s velmi transparentní poplatkovou politikou.

Z investičních globálních strategií, které by měli mít pro investory hodnotu, je to například fond globálních příležitostí – ING Global Opportunities. Investuje do akcií, ale orientuje se na všechny trhy, včetně rozvíjejících se zemí. Při výběru titulů se snaží hledat a identifikovat různá témata a trendy, podle nichž pak vyhledává vhodné společnosti, které podle jejich zajímavosti zařazuje do portfolia. Jedno z témat do budoucna například může být prodlužující se průměrný věk a aktivnější život, což souvisí s rozšiřováním zdravotní péče. A v tomto odvětví pak fungují společnosti, které pomáhají lidem, nebo jim umožňují zůstat déle fyzicky aktivní. Dalším tématem je růst populace, čímž se zvyšuje potřeba v zásobování potravinami a vodou apod.

Které vaše produkty jsou nejžádanější a nejoblíbenější?

V rámci skupiny ING je to samozřejmě ING konto, které je tady dlouho a našlo si velkou oblibu. Je transparentní a stabilní. Klienti vědí, co od něj mohou očekávat. Něco podobné bychom chtěli dokázat také s ING Multifondem Aktiv V5.

Na úplně opačné straně rizika a výnosu pak stojí ING Český akciový fond, který je také úspěšný. Co je pozitivní, v době krize jsme u tohoto fondu neviděli velké odprodeje. Hodnota majetku tak klesala především kvůli poklesu na trzích a ne odlivem klientů. Je vidět, že tento fond je v portfoliích těch, kteří ho tam mají mít, což je pro mnohé společnosti velmi důležité téma. Klienti se dnes více učí, mají sofistikovanější dotazy a požadují na ně adekvátní odpovědi.

Existují výraznější rozdíly mezi investory v jednotlivých zemích?

Ano, samozřejmě je to podobné jako v jiných společnostech. Pokud bych měl být konkrétní, tak například v Austrálii jsou klienti při investovaní mnohem dynamičtější než u nás. Je to dáno možná kulturními rozdíly. Zejména ale v čase, který lidé v rozvinutých zemích měli na to, aby si na fungování akciových trhů zvykli a odhalili jejich pravidla. U nás je to zase dáno situací po revoluci, kdy došlo k pádům několika investičních fondů a společností, což zanechalo u českých investorů určitou stopu. I když se říká, že investoři zapomínají, tak na to, jak se k nim kdo choval a jak to dopadlo, nemusí zapomenout nikdy.

A moje oblíbená otázka, jaká byla vaše nejlepší investice?

Jednoznačně investice do vzdělání. Když se podívám na jakoukoli investici, tak tato se mi zdá skutečně dobrá. Mám pocit, že neztrácí na hodnotě a je podpořena zkušenostmi. Myslím si, že každý investor, který si vybuduje svoji znalostní základnu, z ní pak může čerpat. Není to o tom, že všechno, co jsem se naučil, a všechno, co jsem si kdy o finančnictví a investicích přečetl, každý den používám. Je to o tom, že když se dostanu do situace, která je pro mě nová – a takových situací bylo v posledních dvou letech a určitě bude i v budoucnu hodně – tak se mi myslím lépe daří najít nějaké řešení. Nebo ho umím lépe uvážit. Takže toto byla nejlepší investice.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentářeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • J.C.

  31 března, 2010

  To je sice pěkné co říkáte , ale moc mě to nekoresponduje s postupem ING vůči investičnímu zprostředkovali M.K. z Brna , který s uspěchem AKTIVNĚ obhospodařoval svým klientům jejich portfolia , v PRODUKTU ŽP , kde jsou minimální poplatky , za přestupy z fondu do fondu , kde přestup stojí 50 kč , nehledě k výši objemu peněz . On se svými klienty vydělal několik desítek milonů , a proto byl vyhozen. V době korekce totiž opravdu AKTIVNĚ spravoval svým klientům peníze , a místo aby je nechal propadnout v Akciovém fondu , tak je přemístil do fondu peněžního trhu , kde přečkal korekci, a poté opět vstoupil do fondu akciového . Takto přestupoval několikrát ročně , když očekával korekci , a za tuto aktivní správu , byl od ING v r.2009 vyhozen . Tak si nejsem jistý , jestli vám opravdu jde o aktivní správu o které hovoříte . Jeho přístup , je totiž aktivní správa portfolia , o které hovoříte . To co se běžně dělá u ostatních akciových fondů , jsou pasivní správa portfolia , kup a drž . On taky málo kdo ví z obyčejných lidí , že v produktu Životního Pojištění , jsou min poplatky ,za přestupy z fondu do fondu , a že tam jde aktivní správa praktikovat . Klienti , kteří mají nakoupen pouze Akciový Fond , mohou těžko vystupovat a nastupovat z trhu , když mají nasmlouváný poplatek při investici několika milionů , min 1% o proti běžným 3% , a jejich investiční zprostředkovatelé , jim toto neřeknou, nebot se sami o to nezajímají , o sebevzdělávání v investičním prostředí , jim jde jen o to sehnat klienta , nic víc .

  Odpovědět

 • Ivan Studnický

  31 března, 2010

  Pane J.C., podepište se prosím celým jménem a uveďte jméno pana M.K., aby pan Bohyník z ING mohl zjistit, o koho jde a náležitě reagovat na váš poměrně závažný podnět vůči službám/chování společnosti ING. Děkuji.

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  1 dubna, 2010

  Mozna to bude tim, ze investicni zprostredkovatel nema opravneni poskytovat sluzbu obhospodarovani portfolia. A i pokud poskytoval pouze investicni poradenstvi, tak je zajiste spolecnost hodne obezretna, protoze ono mu to muze treba petkrat vyjit a pak jednou prodela klientum kalhoty. Tak to dost casto byva. Uz to, ze nekdo „aktivne spravuje“ portfolio fondu v IZP je dost komicke, aktivne se spravuji trochu jina portfolia. 😉
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • mva1

  1 dubna, 2010

  Nedávno mě celkem oreginálním způsobem oslovili bouchači z ING,s tím že mají zájem o sponzoring našeho oddílu.
  A představovali si to tam,že jim tam naženu „ovečky“ a oni je dobře „pojistí“.
  A z toho by asi něco káplo pro oddíl.
  Zkouší to ,třeba se nějakej hejl chytí….

  Odpovědět