Sobota 05. prosince. Svátek má Jitka.

Rizika – fenomén naší doby

Moderní svět je světem rizik a tato rizika ničí nejen velké korporace, investiční fondy, hypotéční systémy, pojišťovny, energetické giganty nebo banky, ale také obyčejné rodiny, které s tím vším jinak nemají mnoho společného. Tedy kromě faktu, že jejich vlastní aktiva jsou součástí této velké globální hry. To samozřejmě může v mnoha lidech vzbuzovat pocit jisté beznaděje.

Rozhodujícími pojmy v investičním světě je triumvirát riziko, likvidita a výnos. Nezdolným jejich průvodcem je pak inflace. Znehodnocování peněz v čase patří mezi rozhodující aspekty v posuzování výhodnosti nebo nevýhodnosti konkrétní investice. Ale právě tímto prizmatem také musíme nutně posuzovat vývoj našich příjmů – pokud rostou rychleji než inflace, máme objektivně větší „kupní nebo investiční sílu“ než dříve. Pokud ale pomaleji, pak se nutně zhoršuje naše situace.

U investic je věc podobná – jestliže vynášejí více, než o kolik nás připraví inflace, pak je všechno správně. Pokud méně, pak sice investujeme, ale přesto přicházíme o část kupní schopnosti našich peněz. Boj proti inflaci je naprosto základním úkolem každého, kdo se hodlá starat o svoje peníze.

Proto jsou velmi poučné „dějiny inflace“ – do nich totiž velmi silně zasahují státy, vlády, panovníci a další političtí vůdci. V řadě případů byla v minulosti inflace celkem vědomě vyvolána právě vládnoucími složkami společnosti, jindy se s ní neodkázaly reprezentace států poprat, byla vyvolána příliš velkou emisí peněz či extrémním přílivem bohatství ze zahraničí.

V moderním světě je inflace označována často za vážného nepřítele, většinou je dokonce pod dobrou kontrolou, ale to neznamená, že nebezpečí plynoucí pro rodinné finance z této strany již nemusíme vnímat. Naopak. Právě znalost dějin inflace nám umožňuje správně rozpoznat případné inflační nebezpečí nebo takové kroky vlády či národní banky, které mohou inflační problém vyvolat.

Rizika jsou největším fenoménem současné doby a naší ekonomické epochy. Jejich třídění a posuzování se stává daleko podstatnější disciplínou, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. A správné vyhodnocování rizik je nyní vlastně k nezaplacení.

Krize let 2007 až 2010 ukázala, jak podstatné jsou také otázky spojené s likviditou a jak důležité je mít určitou část svých investic v likvidní podobě. Pochopitelně vždy byla likvidita považována za podstatný parametr investic, ale finanční krize posledních let ji ukázala jako neobyčejně záludnou součást ekonomických rozhodnutí, neboť reálný vývoj ukázal, že investice považované vždy za velmi likvidní mohou být v extrémních situacích velmi těžko převoditelné na hotovost, a pokud, tak se ztrátou značných rozměrů.

Třetí vrchol investičního trojúhelníku má přímou souvislost s inflací – výnos a inflace jsou rozhodující protivníci a zároveň nerozlučná dvojčata.

Luboš Smrčka
je autorem knihy
Rodinné finance: Ekonomika krize a krach optimismu
, v níž téma dále rozvíjí.

Může být cenová regulace přínosná?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.