CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Text: Luboš Svačina

24. 01. 2008

24 komentářů

Vysoká likvidita, zajímavý výnos, minimální riziko… opravdu nesmysl?

 


 

Stavební spoření je v současnosti považováno za jeden z nejvýnosnějších způsobů spoření při zachování velmi vysoké bezpečnosti uložených prostředků. Vysoká výnosnost je dána především státním příspěvkem, na který má nárok každý občan České republiky, popř. obyvatel s trvalým pobytem v ČR a to ihned po získání rodného čísla. Zákonem není nijak omezen počet smluv na rodné číslo, čerpat státní příspěvek však lze jen v omezené výši na jedno rodné číslo.

Výše státní podpory je v současnosti stanovena na úrovni 15 % z roční úložky střadatele, maximálně však 3 000 Kč. Pro maximální využití státní podpory je tedy potřeba ročně uspořit 20 000 Kč. Vkládat prostředky na účet lze postupně nebo jednorázově, pro přiznání státní podpory je třeba prostředky na účet vložit nejdéle 10 kalendářních dnů před koncem roku. Ovšem minimální doba trvání smlouvy je stanovena na 6 let, což neodpovídá úvodu článku, kde jsem zmiňoval vysokou likviditu uložení prostředků, tedy dobu, za jakou je investor schopen investici opět přeměnit na disponibilní prostředky.

K dosažení vysoké likvidity a nadstandardního výnosu při využití produktu stavebního spoření je zapotřebí výhodně zkombinovat několik smluv dohromady – tzv. souběžné smlouvy.

Princip fungování souběžných smluv je v podstatě jednoduchý a spočívá v postupném otvírání několika smluv stavebního spoření v určitých časových intervalech a následnému vkládání prostředků v nejvhodnějších termínech pro využití plné státní podpory za šestý a sedmý rok. V průběhu života smlouvy se platí jen poplatky a "spoří se" až v závěrečné fázi.

S programem a několika souběžnými smlouvami souvisí nemalé náklady, protože stavební spořitelny si na rozdíl např. od penzijních fondů účtují poplatky za uzavření smlouvy a za vedení spořícího účtu. S těmito náklady je nutno počítat při konstrukci výpočtu. Pokud je smlouva uzavřena na účastníka do věku 18 let s cílovou částkou min. 150 tis. Kč poskytuje HYPO stavební spořitelna 50% slevu na poplatku. Slevu 100 % na poplatku za zřízení smlouvy dává Wüstenrot stavební spořitelna pro klienty do 26 let s cílovou částkou od 250 tis. Kč.

Tabulka 1 – Poplatky

* Poplatek zahrnuje i extrapoplatek za zaslání výpisu.
Zdroj: Informační materiály stavebních spořitelen k 15. 10. 2007

Princip souběhu smluv znázorňuje následující příklad, který je postaven na předpokladu, že klient zpočátku hradí jen povinné náklady související se smlouvou.

Klient si na začátku roku uzavře smlouvu, kupříkladu u Modré pyramidy, na minimální cílovou částku 50 000 Kč. Za smlouvu je klient povinen uhradit poplatek za sjednání (500 Kč) splatný nejpozději do čtyř měsíců od data smlouvy. V průběhu smlouvy je klientovi každý rok účtován poplatek za vedení účtu, proto klient si ihned po otevření smlouvy na účet vloží 1000 Kč. Klient si dále otevře k "obsluze" programu běžný účet s nadstandardním zhodnocením, např. ING Konto (aktuální úročení 2,25 % p. a.). Na tento účet si v našem případě vloží 40 000 Kč – což není nutnou podmínkou, prostředky lze v průběhu roku využívat libovolným způsobem – a z tohoto účtu bude platit pravidelné platby za vedení účtu ke smlouvám stavebního spoření.

Následně si klient každé dva roky otevře novou smlouvu stavebního spoření, přičemž státní příspěvky bude nárokovat na první z nich. Smlouvy lze v podstatě v dvouletých intervalech uzavírat stále, my budeme v našem případě uvažovat pouze první 4 smlouvy.

Z počátku klient stále platí jen udržovací poplatky za běžící smlouvy. Důležitý zlom však přichází v 6. roku běhu programu. Klientovi se blíží splatnost 1. smlouvy, aby měl nárok na všechny prostředky připsané ve prospěch smlouvy, je nutno zadat výpověď, která trvá 3 měsíce. Tuto výpověď zadá s platností od listopadu 6. roku (proč bude vysvětleno dále). Klient, aby využil maximální státní podpory v 6. roce, převede v listopadu či začátkem prosince ze svého běžného účtu na účet stavebního spoření 20 000 Kč. K této částce mu stavební spořitelna na konci roku připíše státní příspěvek 3 000 Kč. Následně v prvním měsíci 7. roku převede klient na účet stavebního spoření opět 20 000 Kč a opět je mu připsán plný státní příspěvek.

Smlouva je v průběhu vkladu klientových prostředků již ve výpovědi, ale stále lze nárokovat státní příspěvky. Výsledkem těchto kroků jsou klientovi na konci ledna 7. roku na základě "listopadové" výpovědi převedeny na běžný účet prostředky ve výši cca 46 000 Kč. Klient tedy za 3 měsíce na smlouvě o stavebním spoření zhodnotil svých 40 000 Kč o 6 000 Kč + o částku úroků z vkladu sníženou o poplatek za vedení účtu v prvním měsíci sedmého roku (25 Kč).

Podle stejného scénáře probíhají kroky v dalších 2letých intervalech, kdy klientovi "dozrávají" další smlouvy. Uvedený příklad končí v lednu roku 2020. Kdy klient má zaplaceny všechny poplatky, které v úhrnu činily 9300 Kč a na jeho běžném účtu je naspořeno 69 522 Kč.

Tabulka 2 – Průběh souběžných smluv Modré pyramidy v kombinaci s ING Kontem úročeným 2,25 % p. a.


Zdroj: Vlastní výpočty autora

Pro porovnání výnosnosti programů jednotlivých stavebních spořitelen uvádím Tabulku 3, kde je zohledněna odlišná výše poplatků. Součástí tabulky je i varianta, kdy uvažujeme, že klient je schopen v mezidobí připisování státních příspěvků zhodnotit prostředky 4 % p. a.

Za povšimnutí stojí zejména hodnoty ve sloupcích (f, i), které vyjadřují čisté zhodnocení prostředků za "zralou smlouvu" generované mezi výplatami výnosů (2 roky), kdy ale největší část klient realizuje v posledních 3 měsících vlastním připsáním státní podpory (předpokladem je v tomto případě neomezený počet na sebe navazujících smluv).

Tabulka 3 – Zhodnocení prostředků

Program může fungovat neomezeně dlouho a klientovi každé dva roky přinášet zajímavý výnos v rozmezí od 13 – 14 %, resp. 16 – 17 %, ovšem je třeba přihlédnout k důležitému předpokladu fungování, a to předpokladu udržení stávajících zákonných podmínek státní podpory stavebního spoření. To s ohledem na historický vývoj nemusí být vždy zaručeno.

Příkladem mohou být změny k 31. 12. 2003, kdy byla státní podpora snížena z původních 25 % na současných 15 %, maximální příspěvek byl snížen ze 4 500 Kč na současných 3 000 Kč a zároveň byla o rok prodloužena splatnost smluv, čímž by se klientovi částečně snížil výnos z jednotlivých smluv. V současnosti však vláda pozměňující návrh nepřipravuje.

Dále je zapotřebí zmínit podmínku, z které při výpočtu vycházíme a to skutečnost, že klient vkládá spořící úložky vždy v šestém a sedmém roce, přičemž Obecné podmínky předepisují pravidelně spořit alespoň minimální částku, nejčastěji určenou procentem cílové částky. V případě nedodržení této podmínky mají stavební spořitelny ve svých podmínkách uvedeny toto:

– Modrá pyramida je oprávněna smlouvu vypovědět v případě, že klient je v prodlení s více než 6 měsíčními splátkami.
– Wüstenrot stavební spořitelna posílá upozornění o prodlení, smlouvu je oprávněna vypovědět pokud klient neuhradí do 2 měsíců od upozornění.
– Stavební spořitelna ČS uvádí ve svých podmínkách nekonkrétní vyjádření, že smlouvu je oprávněna vypovědět v případě, že účastník neplní sjednané podmínky.
– HYPO stavební spořitelna má právo smlouvu vypovědět, nedosahuje-li ročně uspořená částka výše odpovídající minimálním měsíčním vkladům.
– Českomoravská stavební spořitelna je oprávněna smlouvu vypovědět, je-li účastník v prodlení s více než 12 měsíčními splátkami.
– Raiffeisen stavební spořitelna je oprávněna smlouvu vypovědět, nedosahuje-li zůstatek účtu výše minimálního měsíčního vkladu, což je 0,3 % cílové částky, v našem případě 150 Kč.

Klient by měl spořit alespoň minimální částku pro splnění podmínek popř. využít stavebního spoření Raiffeisen, kde je podmínkou stálého vkladu alespoň 150 Kč, v opačném případě se vystavuje riziku vypovězení smlouvy ze strany stavební spořitelny.

Loading

Vstoupit do diskuze 24 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Milan

  18 října, 2007

  Vaše kalkulace je sice hezká ale vychází ze špatných základů (jak sám na konci píšete) a to, že se budou pouze platit náklady se smlouvou spojené, ale bohužel musíte hradit každoročně i minimální částky spoření. Pokud by jste tuto skutečnost do svých výpočtů zahrnul, tak výsledek dopadne jinak. 🙁

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  18 října, 2007

  Souhlasím. Nevíte kde pracuje pan svačina? Podle této kombinace vypadající dobře na oči bych soudil ZFP. Ale ne, ti vlastně nic o poplatcích neříkají. 😀 Co třeba se pustit do skvělého poradenství od ZFP. Dokáže někdo ze ZFP obhájit jejich skvělou kombinaci? ( KŽP+SS+PP+IŽP)

  Odpovědět

 • Jozef Šulík

  18 října, 2007

  Nečekejte, že někdo ze ZFP bude obhájovat jejich skvělou kombinaci. Vedení ZFP totiž uplatňuje tzv. Pštrosí politiku. A zatím jim to vychází.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  18 října, 2007

  Samozřejmě, že je třeba brát v potaz minimální částky spoření. Vždyť také autor upozorňuje na možnost výpovědi smlouvy ze strany stavební spořitelny, pokud klient neplatí.

  Odpovědět

 • Petr Jonáš

  18 října, 2007

  Vážení, stavební spoření prodávám téměř 14 let, a proto mohu konstatovat, že výše uvedený postup je použitelný pouze pro cca 1 % klientů (kteří to zkusí). Musí ovšem být přesní, přísní na své finance, s velkou pamětí, s dobrou logikou, s účetní mentalitou, jednoduše na to musí mít. Setkal jsem se s hodně klienty, kterým tento „bombastický“ postup někdo nakukal, ale v praxi to dopadlo následovně: klient neví co vlastně dělá, nemá finanční přesnost (co a kolik v jakou dobu kam vložit za finance), posílá peníze na špatné smlouvy („jejda, já jsem si spletl účet“), nepamatuje si co má po 5. ti letech dělat, posílá chybně peníze na stavební spoření dětem (ženě), ztrácí v čase přehled o tom, co vlastně chtěl udělat a získat. Ve finále zjistí, že si zbytečně v rodině platil 4 – 12 stavebních spoření („ty rostoucí poplatky!!!“), ztratil přehled o všem a nadává na finanční produkty a poradce, kteří mu to „nakukali“. Výsledkem je (u 90 % lidí, co zkusili tzv. „kolotoč“) storno většiny smluv (některých předčasně) a skřípění zubů. Máte někdo jinou zkušenost?

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  18 října, 2007

  Naprosto s vámi souhlasím. Tento systém osobně považuji za vhodný (z pohledu výhodnosti pro klienta) pouze u klientů, kteří jsou jednak zodpovědní a jednak nemají dostatek prostředků na „klasické“ využití spoření se státní podporou. Finanční plán by na tom ale neměl stát.

  Odpovědět

 • Anonym

  18 října, 2007

  Tohle autor opravdu praktikuje u klientů? Neměli by finanční poradci místo překombinovaného „přečůrávání“ systému raději udělat klientovi ve financích pořádek? Ono se zde odkazování jinam odsuzuje, ale nedávno na Finmag.cz psali o tom, jak poradci radí klientům podobné triky v penzijních fondech. A odsuzovali to jako zátěž pro systém, kterou nakonec zaplatí ostatní klienti. Není mnohočetné zakládání účtů u stavebních spořitelen taky takový případ? Kromě toho, že je to celé v praxi nepoužitelná pitomost?

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  18 října, 2007

  Nikoli, autor není finančním poradcem, nýbrž redaktorem serveru Investujeme.cz. Tento systém souběžných smluv praktikuje ZFP Akademie. Článek se nezabývá zatížením státního rozpočtu, z něhož jsou financovány státní příspěvky stavebního spoření, ale analýzou výhodnosti či nevýhodnosti tohoto systému pro klienta.

  Odpovědět

 • Jozef Šulík

  18 října, 2007

  Překombinované „přečůrávání“ systému je již několik let předmětem školení ZFP a dokonce má na to požehnání státu tj. Akreditaci ministerstva školství….

  Odpovědět

 • Karel Nešťastný

  18 října, 2007

  Pan Petr Fejtek mi udělal poprvé radost, prozradil na Vás u konkurence, že provize Vás – poradců vezmou všechny příspěvky klienta za první 2 roky a kdo naštván za 2 roky skončí , nedostne zpátky žádné peníze :
  .
  Pan Petr Fejtek :
  „“Investicní životní pojištení – príliš drahé „sporení“
  Každý potenciální klient by si mel uvědomit, že první dva roky bude platit provizi svému poradci, takže kdyby chtěl pojistku zrušit , nedostane zpátky často ani korunu.““
  Jeden diskutující :
  „“Jojo, taky jsem naletěl finančnímu poradci, že je to super spoření, které mi po 5 letech vydělá spoustu peněz. Po ukončení smlouvy po 5 letech jsem se nestačil divit: za první 3 roky mi z mých peněz sebrali skoro 50% a celkový výsledek horší, než kdybych si ty peníze nechal na běžném úctu. Fantastická bylo každoroční vyúčtování – krásně napsali, kolik jsem tam za rok poslal peněz, ale už nenapsali, kolik mi z toho dali na spořící účet.““
  .
  http://www.penize.cz/zpravy/5449/investicni-zivotni-pojisteni-prilis-drahe-sporeni

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  18 října, 2007

  Trošku mimo ne?Četl jste článek?Kdo je tady zase zvědavý na nějaké bláboly ohledně IŽP?

  Odpovědět

 • Miloš Torma

  18 října, 2007

  Dobrý den, pane Karle Nešťastný!
  Pan Fejtek Vám možno poprvé udělal radost (to jste četl jeho první článek?) ale určitě nic světoborného neprozradil. A už vůbec ne, „že provize Vás – poradců vezmou všechny příspěvky klienta za první 2 roky?“ Při vši úctě k panu Fejtkovi, ani on nebyl ve své větě přesný: „Každý potenciální klient by si mel uvědomit, že první dva roky bude platit provizi svému poradci, ??“ Protože tam schází doplnit ? „a různé další nákladové poplatky“ ? a pak by mohl následovat dovětek: „takže kdyby chtěl pojistku zrušit , nedostane zpátky často ani korunu.“ Nevím, jak jste obeznámen s „provizemi“ prodejců za zjednané IŽP, ale nelze říci, že je to částka, kterou tam klient vloží po dobu dvou let. Protože to záleží i na tom, jakou měsíční částku klient platí a jaké má na tom IŽP další připojištění. Produkt IŽP je „provizně“ velice dobře placený (ve prospěch prodejce) a „finanční žraloci“ asi dobře vědí, proč jej tak dobře honorují. Ale to je zase z jiného soudku.
  V každém případě se Vámi nadšeně uveřejněný příspěvek (s odkazem na článek pana Fejteka), v mém vlastním případě, jaksi rozchází se skutečnosti. Dva příklady: Moje IŽP u ING, roční zaplacené pojistné 12.000,-Kč. „Životka“ na 200.000,-Kč. Model zhodnocování byl spočítán na 8%. Po roce trvání smlouvy mi přišel od ING dopis. Přehledně v procentech napsáno, v jakém poměru jsou v mé „dynamické“ strategii investovány peníze do jednotlivých fondů. A co mám na „účtu“. A kolikže to je v Kč ? Podtrženo, sečteno? celkem 11.698,-Kč.
  A jiný příklad: Dnes jsem viděl od ING dopis pani, která měsíčně platí 500,-Kč a má „životku“ také 200.000,-Kč. Rozepsaná dynamická strategie a kolikže je to v penězích?? Přesné číslo na koruny si nevzpomenu, ale zaokrouhleně (dolu) je to 4.800,-Kč.
  Tak jak je to vlastně s tím tvrzením, že moje peníze za dva roky placení padnou na provizi prodejci? Tady něco nehraje. Ale víte co? Můžete mi to, prosím, vysvětlit? Nebo dokážete jenom překopirovávat již někým napsané myšlenky bez toho, aby jste se zamyslel a zjistil si další informace?
  Hezký den!

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  19 října, 2007

  Máte tam jednu ohromnou hrubici. Ing si velice rádo hraje s čísly, Vy sice máte na účtu virtuálních 11.698,-, ale v počátečních jednotkách = neuvidíte ani korunu při výpovědi a do konce pojištění Vám strhnou 7%ročně tj. postupně tam budete mít 0,0000…

  Takže asi tak máte, ale vůbec nemáte 🙂

  Odpovědět

 • Jiřík

  21 října, 2007

  Prosím vás, nestrašte! Jakou tam má hrubici? V gramatice jsem ji nenašel. Ve výpočtech? Všichni si hrajete s čísly, jak se vám hodí! Také mám to ING a neříkejte mi, že na konci budu mít nulu, za 30 let. A jak vám mám věřit, kdy pravděpodobně chytřejší pan pod vámi, Hlisnikovsky, píše, že tam bude asi 5%. Na internete si zjistěte, že dynamická strategie má v průměru 10% zhodnocení a nestrašte nulou nás laické klienty. A určitě jsem si to neuzavíral proto, abych to po dvou letech zrušil nebo z toho vybíral prachy. Mám to do budoucna.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  22 října, 2007

  Kdyby jste věděl o čem byla moje reakce, tak snad pochopíte, že melete hrušky a jablka dohromady.

  Já jsem netvrdil, že na konci bude mít nulu, jen že jí bude mít z počátečních jednotek (1- 2 roky dle typu pojištění ING). Skutečně si nepotřebuji zjišťovat výnosy dynamické strategie, ale ono ty čísla jdou tak krásně prezentovat – máte u toho i poplatky? Je sice hezké, že jste to neuzavíral (tak jako drtivá většina klientů) na dva roky, ale když máte tak rád statistiku, koukněte na průměrné trvání smlouvy (I)ŽP a jste si skutečně jistý, že za x let nenastane situace, kdy budete potřebovat „každou“ korunu?

  Odpovědět

 • Jirka Hlisnikovský

  19 října, 2007

  Zhodnocení 8% je málo provděpodobné. 1,7% si bere ING Pojišťovna, 1 – 2% ING Investment management. 8 % odpovídá možná akciovému indexu, po odečtení poplatků zůstává sotva 5%. A jste úplně někde jinde.

  Odpovědět

 • Miloš Torma

  18 října, 2007

  A víte o tom, že když klient zruší smlouvu do dvou let, takže u většiny prodejců to znamená vrátit celou provizi, kterou za sjednání obdrželi? (Slyšel jste něco o stornu smluv a jeho následcích pro prodejce?) Bez ohledu na to, že „odvedli práci“ a případně se o klienta i starali.

  Odpovědět

 • Mira Konopasek

  21 října, 2007

  To je pravda,pokud klient zruší do dvou let pojistku,musí poradce vrátit provizi.Ale většina pojišťoven přešla na poměrné vyplácení,takže pokud klient platí rok a 11 měsíců a následně vypoví,tak poradce vrací jen malou část provize.
  Co se týče peněz pro klienta,tak třeba u Generali,se klientovi strhává poplatek za zprostředkování až po dvou letech,mezitím jsou jeho peníze zainvestované

  Odpovědět

 • Václav Valášek

  18 října, 2007

  Omlouvám se, že vůbec reaguji, ačkoliv si to příspěvek vůbec nezaslouží… Opravdu se tu potřebujete projevit k jedinému problému na který jste si udělal po dlouhém čase a přemýšlení názor? Proč nezůstat na penize.cz, když tam ta diskuze probíhá? Zkoušíte si tu naběhnout a vyprovokovat někoho z častých diskutujících aby jste mohl změřit síly s lidmi které tu čtete? Zkuste si pročíst článek a napsat něco k tématu… Minimálně to přemýšlení Vám pomůže rozšířit obzor ve finančních produktech. Třeba dospějete k hlubší analýze…
  Václav Valášek

  Odpovědět

 • Fredy

  18 října, 2007

  Tohle se praktikovalo už dávno a kdo byl důsledný a přesný, tak na to vydělal nějaké peníze. Kdysi jsem někde četl, že v nějaké pasťáku nějaký „chytrý“ vychovatel, či vedoucí měl asi 35 smluv na SS pro své svěřence. Zakládal a vypovídal je také podle nějakého programu v intervalu asi 14 dnů. A podle toho přesouval peníze. Kolik na to vydělal nevím, ale změna zákona mu v tom udělala zmatek a pak to snad někdo na něj prásknul.
  Znám člověka, který takto točí šest smluv v rodině. Kolik na tom vydělal, nevím. Asi moc ne. No ale když ho to baví… 🙂

  Odpovědět

 • Jozef Šulík

  18 října, 2007

  Tento způsob je málo efektivní a přináší lepší zisk pouze ve spojení s provizemi za uzavřené smlouvy tzv. Samospotřebitelství.

  Odpovědět

 • Oskar Michl

  18 října, 2007

  Pár vět ze zákona o stavebním spoření:
  – „Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za všechny účastníky stavební spořitelna písemnou žádostí u ministerstva, a to vždy po uplynutí kalendářního roku.“
  – „Ministerstvo poukáže stavební spořitelně částku ročních záloh státní podpory do dvou měsíců od doručení žádosti.“
  Pokud tedy zaplatím na stavební spoření v lednu 2008 20 000 Kč, tak státní podporu dostanu až v dubnu 2009! Není tedy pravda, že bych každé dva roky inkasoval od spořitelny státní podporu 6 000 Kč.
  Když přihlédnu k již zmiňovanému nezahrnutí povinného pravidelného spoření do výpočtů, nedají se výsledky brát vážně.

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  19 října, 2007

  Pokusim se svymi slovy shrnout, o cem tato kombinace je. Tento system nikoho neposkozuje… ale zaroven ani neprinasi nikomu zadny extra uzitek. Statu to muze byt jedno, ten plati stale stejny prispevek, nikdo ho neokrada. Stavebni sporitelna sice prichazi o cast vkladu (ktere by pujcovala za vyssi urok, a realizovala tak zisk), ale ta si spravi chut na poplatcich. Zprostredkovatel sice bude mit provize za vice smluv, ale zase se ta provize bude pocitat z nizsich poplatku (nizsi cilove castky), takze si prilepsi jen o drobne. A klient? Matematicky na tom vydela. Hlavne tu jde totiz o to, ze nepotrebuje ke sporeni cca 115 000, ale toci dokola jen cca 45 000. Tudiz samozrejme i po zohledneni poplatku dosahne na vyssi efektivni urokovou miru. V praxi to uz ale takove terno neni, protoze v praxi se clovek diva na absolutni vynos (ne procento efektivni urokove miry, ale konkretni castku v korunach) a ten o moc zajimavejsi nebude. Konkretni rozdil bude zaviset na tom, kolikatiprocentni vynos jsem schopny dosahovat jinde. Pro porovnani vyhodnosti pocitam, ze bud mam tech 115 000, ty nekde zhodnocuji a postupne z nich odebiram penize na jedno stavebni sporeni. Nebo tocim na stavebnich sporenich 45 000 a zbylych 70 000 zhodnocuji jinde. Hrubym odhadem bych si tipl, ze kombinace stavebnich sporeni se vyplati az tak od 5% p.a. a to budou radove stovky korun (rozdil za sestilete obdobi). Pri 10% vynosu p.a. by uz kombinace stavebnich sporeni mohla vychazet o par tisic vyhodneji. Nemam cas to pocitat presne, ale muzete si s tim nekdo pohrat. 😉

  Shrnu-li to, podle me se jednotlivci nevyplati investovat cas na spravu kolotoce stavebnich sporeni.

  Vyssi efektivni urokovou miru lze dosahnout, kdyz se kombinuje vice smluv v rodine. Da se tak treba podobnym zpusobem tocit zhruba 50 000 na sest rodnych cisel a inkasovat vzdy osm statnich podpor za dvoulete obdobi. 😉 Variant je hodne. Pro rodinu, ktera nema zadne velke uspory (napr. sestkrat 115 000), se to muze financne velmi vyplatit. 😉 Ale na to uz pak vazne potrebuji „hlidace terminu“ a sami tomu musi velmi dobre rozumet. ;-))

  Odpovědět

 • Petr Kadaník

  19 října, 2007

  Ano, Honzo. Jinymi slovy je to malo muziky za hodne namahy. Kdyz jsem o tomto ‚kolotoci‘ slysel prvne a videl ty procenta zisku, uvedomil jsem si, ze je to kapitalove bezrizikove, tak jsem si rikal, ze to prece musim takto udelat taky a navic to doporucit vsem znamym a pribuznym.
  Ale slozitost administrace kolem je vzhledem k absolutnimu vydelku neadekvatni.
  Joo, kdyby samotna SS nabidla smlouvu, ve ktere bude tento kolotoc zakomponovan, vse se bude dit automaticky a klient bude posilat penize na vyzvani (anebo na zaklade trv. prikazu) stale na stejny ucet…

  Odpovědět