Neděle 28. listopadu. Svátek má René.

Povinné ručení: Ústavní soud k neoprávněnému navyšování nákladů opravy vozidla

Automobily - parkoviště

Ústavní soud se vymezil proti neoprávněnému navyšování nákladů na opravu vozidla při odškodnění dopravní nehody. Z jakého případu vycházel Ústavní soud a dle jakých podmínek rozhodl?

Ústavní soud vydal několik rozhodnutí k ochraně práv poškozených dopravní nehodou k zajištění plného odškodnění po nehodě. V nedávné době vydal Ústavní soud rozhodnutí, kdy však rozhodl ve prospěch pojišťovny ve sporu o plnění z tzv. povinného ručení, avšak v rámci sporu s podnikatelským subjektem zaměřeným na likvidaci dopravních nehod.

Oprava vozidla po dopravní nehodě

Poškozená utrpěla dopravní nehodu s následkem škody na svém vozidle, které si nechala opravit v autoservisu. Tento autoservis vyúčtoval poškozené částku opravy vozidla odpovídající opravě v autorizovaném servisu s použitím originálních dílů.

Pojišťovna z tzv. povinného ručení viníka dopravní nehody uznala škodu na vozidle pouze v částečné výši 18 000 Kč, která odpovídala autoservisem použitých neoriginálních dílů. Neuhrazený rozdíl ve výši 12 579 Kč poškozená postoupila jako pohledávku na společnost zabývající se likvidací dopravních nehod. Tato společnost tak soudně vymáhala neuhrazené pojistné plnění za opravu vozidla vůči pojišťovně.

Tip: Právo na odškodnění snížení tržní hodnoty po dopravní nehodě

Jak rozhodovaly soudy

Soud prvního stupně zamítl žalobu s odůvodněním, že oprava vozidla byla provedena použitím neoriginálních dílů nižší hodnoty, kdy nemohla poškozené vzniknout škoda v žalované výši.

Odvolací soud však žalobě vyhověl a uložil pojišťovně uhradit doplatek pojistného plnění. Odvolací soud uvedl, že objektivizovaná škoda na vozidle byla znaleckým posudkem určena na částku ve výši 30 927 Kč, kdy pojišťovna uhradila pouze část škody. Poškozená musela vynaložit náklady opravy vozidla do funkčního stavu a kvalita provedené opravy by neměla mít vliv na poskytnutí odškodnění.

Tip: Nepodceňujte výši nastavení pojistných limitů u povinného ručení

Spor u Ústavního soudu

Pojišťovna podala vůči rozhodnutí odvolacího soudu ústavní stížnost, ve které mimo jiné poukazovala na nepoctivost jednání společnosti, na kterou byla postoupena pohledávka. Tato společnost dle názoru pojišťovny spolupracuje s autoservisem, kdy navyšuje náklady na opravy vozidla, které následně vymáhá od pojišťoven. Ústavní soud vyhověl podané ústavní stížnosti a zrušil rozhodnutí odvolacího soudu.

Ústavní soud v rámci svého odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvedl, že jeho předchozí rozhodovací praxe ve smyslu zásady plného odškodění následků dopravní nehody cílí na ochranu poškozeného jako spotřebitele a slabší smluvní strany. V tomto případě se však jednalo o spor mezi společností se specializací na likvidaci nehod a pojišťovnou.

Ústavní soud tak nesouhlasil s právem na odškodnění rozdílu v nákladech opravy za situace, kdy oprava vozidla byla autoservisem provedena méně kvalitně než v autorizovaném autoservisu, avšak náklady opravy byly účtovány ve výši kvalitní opravy vozidla. Ústavní soud dovodil, že cílem vymáhání doplatku nebyla ochrana poškozeného, ale příjem z podnikatelské činnosti společnosti.

K tomuto Ústavní soud: „Nelze však připustit, aby byly účelovým navyšováním nákladů na odstraňování škod čerpány finanční prostředky, které by při poctivém jednání čerpány nebyly, což by nakonec mohlo jít k tíži všech pojistníků (nejen podnikatelů v oboru pojišťovnictví), neboť „povinné ručení by podražilo“. Byla-li od zahájení opravy vozidla uměle navyšována její cena, aby odpovídala kvalitní a autorizované opravě, aniž by s tím byla poškozená (navíc v postavení spotřebitelky, tedy slabší strany) srozuměna, a šlo pouze o maximalizaci příjmu autoservisu či vedlejší účastnice ze systému povinného ručení, pak lze mít pochybnosti o tom, zda je možné takovému jednání poskytnout právní ochranu, zda nejde o jednání nepoctivé a v rozporu s dobrými mravy.“

Citované a využité rozhodnutí Ústavního soudu naleznete pod spisovou značkou: IV. ÚS 2043/17 na webových stránkách tohoto soudu www.usoud.cz.


Každý případ sporu s pojišťovnou je nutné chápat individuálně dle okolností konkrétního případu. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k analýze všech aspektů vašeho případu.

3 komentáře: “Povinné ručení: Ústavní soud k neoprávněnému navyšování nákladů opravy vozidla”

 1. Zdeněk Živný napsal:

  Dal jsem po nehodě opravit auto do značkového servisu, který je i smluvním partnerem pojištovny,ktera poškození vozidla plnila.Po provedéné opravě jsem auto nepřebral pro špatnou provedenou opravu.Jednalo se špatně sestavené nově vyměněné díly , nesladění nástřiku nových dílů s původním lakem.
  I když došlo k čelnímu nárazu ,nebyla ani provedena kontrola diagnostika přední nápravy.
  V jaké úloze je jm. pojištovna ke svému smluivnímu patnerovi za špatné až diletanské provedení díla.
  Za odpověd předem dekuji
  s pozdravem
  Zdeněk Živný

 2. Zdeněk Živný napsal:

  Dal jsem po nehodě opravit auto do značkového servisu, který je i smluvním partnerem pojištovny,ktera poškození vozidla plnila.Po provedéné opravě jsem auto nepřebral pro špatnou provedenou opravu.Jednalo se špatně sestavené nově vyměněné díly , nesladění nástřiku nových dílů s původním lakem.
  I když došlo k čelnímu nárazu ,nebyla ani provedena kontrola diagnostika přední nápravy.
  V jaké úloze je jm. pojištovna ke svému smuivnímu patnerovi za špatné až diletanské provedení díla.
  Za odpověd předem dekuji
  s pozdravem
  Zdeněk Živný

 3. Honza napsal:

  I toto rozhodnutí je vítané.
  Už jen z důvodu toho, aby zmizeli „crashhunteři“ z trhu. Je to banda šmejdů, kteří zbohatli na klienty placeném povinném ručení, protože si účtovali zapůjčení náhradních vozidel apod. Přitom to většinou byly opravené „totálky“ s velmi nízkou cenou, ale účtovány byly velmi draze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.