Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Odškodnění při dopravní nehodě: Jaká je výše odškodnění pro pozůstalé?

Automobily - parkoviště

S účinností nového občanského zákoníku došlo k podstatným změnám v odškodnění újmy na zdraví. Dnes se zaměříme na problematiku odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody.

Obecně lze motoristům doporučit, aby při sjednávání tzv. povinného ručení využili vyšší pojistné limity než základní, jelikož výše odškodnění u některých vážných dopravních nehod může přesahovat desítky milionů korun.

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Odškodnění pozůstalých před novým občanským zákoníkem

Odškodnění pozůstalých před účinností nového občanského zákoníku vycházelo z paušální výše náhrady, kdy za újmu usmrcením náleželo pozůstalým jednorázové odškodnění, a to:

 • manželovi nebo manželce 240 000 Kč;
 • každému dítěti 240 000 Kč;
 • každému rodiči 240 000 Kč;
 • každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč;
 • každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč; a
 • každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč.

Tuto výši paušálního odškodnění pozůstalých bylo možné v některých případech zvýšit prostřednictvím uplatnění kompenzace z titulu ochrany osobnosti, přičemž celková výše odškodnění pro nejbližšího pozůstalého obvykle nepřesáhla jeden milion korun.

Nový občanský zákoník opustil paušální odškodnění pro pozůstalé

Nový občanský zákoník opustil tyto paušální náhrady odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých a stanovil, že škůdce je povinen při usmrcení odčinit duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Celkově nastalo zvýšení tohoto odškodnění, kdy soudy začaly v některých případech přiznávat pro nejbližší příbuzné zemřelého odškodnění přesahující jeden milion korun.

Výše odškodnění této nemajetkové újmy vychází z detailního dokazování vztahů mezi příbuznými a zemřelým, kdy se rozhodovací praxí soudů stanovilo, že se zkoumá zejména:

 • intenzita jejich vztahu;
 • věk zemřelého a pozůstalých;
 • případná existenční závislost na zemřelém;
 • případné poskytnutí jiné satisfakce;
 • postoj škůdce;
 • dopad události do duševní sféry škůdce;
 • majetkové poměry škůdce; a
 • míra jeho zavinění.

Doporučení Nejvyššího soudu snížilo výši odškodnění

S ohledem na skutečnost, že rozhodovací praxe soudů po účinnosti nového občanského zákoníku je nejednotná při určování výše odškodnění nemajetkové újmy pro pozůstalé, vydal Nejvyšší soud doporučení, aby základní rozpětí tohoto odškodnění bylo ve výši 240 000 Kč až 500 000 Kč v obvyklých případech pro nejbližší příbuzné.

Část odborné právní veřejnosti je však proti vymezení tohoto rozpětí výše odškodnění, která odpovídá z podstatné části odškodnění nemajetkové újmy před účinností nového občanského zákoníku. Uvidíme, zda v budoucnu nastane změna v pojetí výše odškodnění nemajetkové újmy ze strany Ústavního soudu.

Při řešení této složité problematiky doporučujeme vyhledat právní pomoc specializovaného advokáta.

Jaké limity povinného ručení využíváte?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.