Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

Odškodnění při dopravní nehodě: Dopravní nehoda způsobená nepojištěným vozidlem

Jakým způsobem upravuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel situace, kdy dopravní nehodu způsobí nepojištěné vozidlo? Kde uplatnit odškodnění po dopravní nehodě s nepojištěným vozidlem?

Tip: Problematika pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (obecně známé pod pojmem povinné ručení) nedoznala zásadních změn s účinností nového občanského zákoníku. Změnu však doznala úprava odškodnění újmy na zdraví. Proč lze doporučit motoristům, aby zvážili zvýšení svých limitů pojistného plnění u povinného ručení?

Dopravní nehoda a nepojištěné vozidlo

Odpověď na otázku, kde uplatnit odškodnění po dopravní nehodě způsobené nepojištěným vozidlem, nalezneme v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který stanovuje, že z garančního fondu poskytuje Česká kancelář pojistitelů poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, (byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona).

Odškodnění po dopravní nehodě způsobené nepojištěným vozidlem se tak uplatňuje u České kanceláře pojistitelů jako správce garančního fondu. Poskytnuté odškodnění následně Česká kancelář pojistitelů vymáhá po nepojištěném škůdci.

K dopravní nehodě, kterou zavinil škůdce bez povinného ručení lze doporučit přivolat Policii České republiky k zajištění dostatku důkazů o nehodovém ději a údajů na nepojištěného škůdce.

Nároky z povinného ručení

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje, že pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil poškozenému dle občanského zákoníku:

a) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením;

b) účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat;

c) ušlý zisk; a

d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty dle uvedeného zákona nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.

Okruh náhrad, které vymezuje občanský zákoník pro poškozené a pozůstalé při odškodnění újmy na zdraví

Poškození:

 • Vytrpěná bolest;
 • Ztížení společenského uplatnění;
 • Další nemajetková újma;
 • Náklady spojené s péčí o zdraví;
 • Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu na důchodu; a
 • Náhrada za bezplatně konané práce.

Pozůstalí:

 • Odškodnění duševních útrap;
 • Náklady pohřbu;
 • Náklady na výživu pozůstalým.

Budete-li řešit obdobný případ dopravní nehody, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Jaké limity povinného ručení využíváte?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.