CZK/€ 24.460 +0,49%

CZK/$ 23.227 +1,12%

CZK/£ 28.235 +0,32%

CZK/CHF 25.379 +0,81%

Odborná způsobilost včera, dnes a zítra

 

Odborná způsobilost se postupně dostává do všech zákonů regulujících finanční zprostředkování. Nyní prosakuje i do realitního trhu. Jak si odbornou způsobilost vysvětlují jednotlivé zákony?

Loading 

Termín odborná způsobilost najdeme prvně v Zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, kde se dočteme, že „osoba uvedená v § 74 odst. 1, osoby, jimiž vykonává činnost a zaměstnanec penzijní společnosti, který se přímo podílí na činnostech uvedených v § 74, jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon jejich činnosti, a to zejména znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám“.

Dále se v zákoně uvádí, že „všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o absolvování odborné zkoušky“. A poprvé zde zákon také stanovuje tzv. akreditované osoby.

Akreditovanou osobou je osoba, která je na základě povolení od České národní banky oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona může v České republice pouze akreditovaná osoba.

Dnešní situace v oblasti odborné způsobilosti

Dnes již najdeme „odbornou způsobilost“ i v dalších zákonech, které regulují činnost zprostředkovatelů a poradců. Ale máme zde i další novinku, kterou přináší Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.  Jedná se o tzv. následné vzdělávání (§ 59). Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby.

Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba. Z toho vyplývá, že vzdělávání zprostředkovatelů nekončí vykonáním certifikační zkoušky, kterou pořádá akreditovaná osoba, ale pokračuje každoročním následným vzděláváním v oblasti pojistných produktů.

Z Tabulky 1 je zřejmé, že v případě zkoušky na spotřebitelské úvěry, investiční a pojistné produkty má certifikační zkouška platnost na dobu neurčitou.

Realitní zprostředkovatelé a odborná způsobilost

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR v roce 2018 celkem 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Neoficiální odhady však počítají přibližně až s 25 000 realitními zprostředkovateli. Podle dat Evropské rady realitních profesí připadalo v roce 2016 na jednoho makléře v ČR 727 obyvatel. Například v Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

Již několik let se připravuje nový zákon o realitním zprostředkování. Účinnost tohoto zákona je předběžně stanovena na 1. 1. 2020. Avšak díky přechodnému období a lhůtám na splnění všech povinností se počítá s tím, že reálný dopad na realitní trh bude mnohem později.

V současnosti se práce obchodníků s domy a byty řídí pouze občanským zákoníkem. Návrh zákona o realitním zprostředkování, který aktuálně probíhá legislativním kolečkem, počítá s novelizací živnostenského zákona tak, že realitní zprostředkování bude převedeno mezi živnosti vázané a k jeho vykonávání bude třeba splnit stanovené kvalifikační požadavky, tj. mít určitou úroveň vzdělání, praxi či vykonat odbornou zkoušku.

Makléř tak bude muset mít podle chystané legislativy z dílny ministryně Dostálové (MMR) vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Ti, kteří nesplňují ani jedno z výše uvedených pravidel, získají živnostenský list až po absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Zkouška má části týkající se stavebního práva, oceňování nemovitostí i daní. Dohled na splnění výše uvedených podmínek bude mít pod palcem živnostenský úřad.

Návrh zákona počítá také s pojištěním zprostředkovatele realitního obchodu. Podle legislativy musí být makléř po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ, že by svému klientovi způsobil škodu, a to nejméně do 1,75 milionu korun. Pokud by nebyl pojištěn, riskuje udělení pokuty až jeden milion korun.

Nová pravidla se zavádí také pro možnost tzv. výhradního realitního zprostředkování, kdy prodávající může svou nemovitost svěřit jen jedné realitní kanceláři. Maximální doba by v tomto případě měla činit šest měsíců.

V současné době exklusivní zprostředkování není nijak omezeno a exkluzivní prodej si makléři často nastavují ve smlouvách na dobu neurčitou. V případě porušení smlouvy pak hrozí prodávajícímu pokuty za porušení takto nastavené smlouvy.

Dále návrh zákona ukládá například také povinnost písemného smluvního vztahu s klientem. Z tohoto pohledu mají realitní makléři ještě co dohánět a je škoda, že navrhovaný zákon ještě není v platnosti.

Tabulka 1: Odborná způsobilost v oblasti financí, pojištění a realit k 1. 7. 2019

  Produkt Legislativa Zkouškové otázky Platnost certifikace Následné vzdělávání
1. Doplňkové penzijní spoření Zákon č. 427/2011 Sb., (DPS ) každá akreditovaná osoba má své vlastní otázky schválené ČNB platnost 60 měsíců zákon stanovuje pětileté opakování zkoušky
2. Spotřebitelské úvěry Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) otázky připravuje ČNB na dobu neurčitou je stanovena povinnost trvale si udržovat odborné znalosti
3. Investiční produkty Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) otázky připravuje ČNB na dobu neurčitou (běží přechodné období) je stanovena povinnost trvale si udržovat odborné znalosti
4. Pojistné produkty Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (IDD) otázky připravuje ČNB (doposud nejsou zveřejněny) na dobu neurčitou (běží přechodné období – certifikace začnou až po zveřejnění otázek a po udělení akreditací) rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce (provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba)
5.. Zákon o realitním zprostředko-vání Zákon připravilo MMR. Předložen vládě dne 6. 2. 2019. Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2020. bude upřesněno zákonem bude upřesněno zákonem bude upřesněno zákonem

Činnost zprostředkovatelů a poradců zítra

Pokud se podíváme vpřed, tak vzniká otázka, jak si bude regulátor vykládat znění zákona, když je stanovena povinnost „trvale si udržovat odborné znalosti“. V případě zákona  č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění je rozsah stanoven na 15 hodin.

Každopádně je možno konstatovat, že kdo bude chtít na trhu působit, bude muset otázce vzdělávání věnovat náležitou péči. To, že jsou certifikační zkoušky náročné, potvrzuje i skutečnost, že počet osob, které eviduje ČNB, se postupně snižuje. Kdo nezvládá přísné zákonné požadavky, většinou po přechodném období odchází z trhu.

Před velkou skupinou zprostředkovatelů pojištění je nyní na dohled podzim, kdy již budou zkušební otázky a začnou certifikace, přičemž přechodné období je stanoveno na dobu 24 měsíců. A co čeká „pojišťováky“? Celkem 1 200 otázek, 80 případových studií a 9 druhů zkoušek podle jejich zaměření. Ta nejkratší bude na 90 minut a ta nejtěžší, souhrnná na 180 minut.

Autor je vedoucí obchodního oddělení VECTOR Certifikace s.r.o.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rok poté: Jak proof-of-stake změnil Ethereum

Loni v září nahradilo Ethereum svůj konsenzuální mechanismus založený na proof-of-work blockchainu konceptem proof-of-stake. Tento dychtivě očekávaný upgrade je označovaný jako Sloučení (The Merge). V uplynulém roce došlo ke snížení počtu etherů v oběhu o téměř 300 000 a spotřeba elektřiny klesla o 99,95 %. Mezitím se však síť přiblížila možnému kritickému […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Odejít do starobního důchodu letos nebo až v roce 2024? Správné načasování je klíčové

Pokud patříte mezi lidi, kterým vzniká nárok na starobní důchod v období do konce letošního roku, zbystřete. Podmínky toho, kdy je výhodné do důchodu odejít, se změnily. Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i do předčasného důchodu, letos je situace […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

27. 09. 2023

Co naznačuje model S2F o hodnotě bitcoinu v roce 2024?

Model Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) je spolehlivým nástrojem pro předvídání budoucí hodnoty bitcoinu. Je to jeden z nejstarších a nejdůvěryhodnějších ukazatelů v kryptoměnovém prostředí. S blížícím se rokem 2024 se mnozí ptají, co nám tento model říká o hodnotě bitcoinu v nadcházejícím roce. Každého však také napadá jedna […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

26. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *