CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Ochrana spotřebitele a nekalé obchodní praktiky

 


 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Jde o základní zákon, který aproximuje právo EU, konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, a který má umožnit ochranu spotřebitele před nepoctivými obchodníky a výrobci, kteří používají nekalých praktik. Jde samozřejmě o zcela obecný zákon platný pro všechny výrobce a obchodníky, nejen pro ty z oblasti finančních služeb.

Zákon stanovuje, že generálním orgánem dozoru nad dodržováním tohoto zákona je Česká obchodní inspekce. A dále stanovuje speciální orgány dozoru nad jednotlivými paragrafy zákona.

Novelou zákona z roku 2008 byla určena jako orgán dozoru nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 6 a 12 Česká národní banka (ČNB). Její pravomoc ji umožňuje kontrolovat zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníky s cennými papíry, pojišťovny, likvidátory pojistných událostí, penzijní fondy a samozřejmě pojišťovací a investiční zprostředkovatele.

Celý zákon je zajímavý a nepochybně stojí za to se s ním seznámit. V tomto textu se ovšem zaměříme pouze na paragrafy týkající se dozoru ČNB. Základním předmětem dozoru je činnost obchodníka skrytá pod obecný pojem „nekalé obchodní praktiky“.

Nekalé obchodní praktiky

Jde o praktiky uplatňované vůči spotřebiteli s cílem dosáhnout z jeho strany rozhodnutí, které by jinak neučinil. Tyto praktiky se zakazují a jejich porušení je označeno jako správní delikt, který podléhá sankci. Nekalé jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky.

Klamavé obchodní praktiky

REKLAMA

Jde o jednání:

a) je-li při něm užit nepravdivý údaj,

b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,

c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, nebo

d) vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele,

e) není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

Zcela konkrétně jsou klamavé praktiky uvedeny v Příloze 1 zákona. Z nich se na finančnictví vztahuje zejména jednání, kdy podnikatel:

REKLAMA

a) prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) nebo že tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak není,

f) nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí,

i) uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona,

j) propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo služby,

m) vytvoří, provozuje nebo propaguje program, ve kterém odměna pro spotřebitele závisí především na získání dalších spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji nebo spotřebě výrobku (pyramidový program),

t) přiloží k propagačnímu materiálu výzvu k provedení platby s cílem vyvolat u spotřebitele dojem, že si nabízený výrobek nebo službu již objednal, ačkoli tomu tak není.

Agresivní obchodní praktiky

REKLAMA

Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.

Agresivní obchodní praktikou je vždy praktika uvedená v Příloze č. 2 zákona. Jde zejména o praktiky, kdy podnikatel:

b) osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy,

c) opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, elektronické pošty atp.,  s určitou výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků,

d) požaduje na spotřebiteli, aby při uplatňování práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování oprávněnosti nároku pokládat za důvodné, nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy,

f) požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal, nebo požaduje vrácení či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku podle předem uzavřené smlouvy.

Zákaz diskriminace spotřebitele

§ 6 stroze konstatuje, že prodávající nesmí spotřebitele diskriminovat.

Informace

Přímo § 12 se na finanční služby explicitně nevztahuje. Za správní delikt však označuje porušení § 9 – 11. A podle § 9 je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb.

Jaká je praxe

Tolik strohá a dost jasná řeč paragrafů. Přesto převládá názor, že ochrana spotřebitele není dostatečná. Tomuto názoru nahrává i skutečnost, že výsledky práce odboru ochrany spotřebitele nijak zvlášť velkou publicitu nemají. Je znám jen případ sankce společnosti EF CZ, ale výsledky další činnosti odbor nijak neprezentuje. Ve výroční zprávě ČNB za rok 2008 se omezil pouze na konstatování, že bylo přijato celkem 142 podnětů od občanů, z toho 95 také bylo v odboru řešeno (ostatní nebyly v jeho kompetenci).

S jakým závěrem, čeho se podněty týkaly, zda byla udělena nějaká sankce atp. závěrečná zpráva neuvádí. Je to jistě škoda, zvláště když si uvědomíme, s jakými problémy se podobné zprávy věcně naplňují.

Zejména v oblasti finanční reklamy jsme svědky snad dennodenních nekalých praktik, např. vytváření dojmu, že udávaná úroková sazba za dva roky je sazbou roční. O vydávání státních příspěvků  a slev ze základu daně z příjmů za benefity banky ani nemluvě. Naše schránky se často naplňují reklamou na finanční produkt s přiloženou složenkou. A také až příliš často jsou zveřejňovány velmi podezřelé postupy některých finančních poradců.

Podobných příkladů lze jistě vyjmenovat více. Bohužel bez jakéhokoliv ohlasu z míst odpovědných za kontrolu čistoty podnikání. A tudíž i bez prezentace posouzení míry případného provinění a o nějakém postihu ani nemluvě.

I z těchto důvodů je alespoň základní znalost zákona o ochraně spotřebitele neocenitelná. Za prvé jasně prezentuje výčet jednání, které je v podnikání nepřípustné, a za druhé vymezuje základ právního povědomí v této problematice.

Loading

Vstoupit do diskuze 177 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Nox

  13 listopadu, 2009

  No zakon je napsan hezky, ted jen jak zaridit, aby byl dodrzovan. Aby zkoncilo opakovane obtezovani po telefonu, na ulici nebo doma. Je nejaky zpusob, jak se temto agresivnim obchodnim praktikam ucinne branit?

  Odpovědět

 • jk

  16 listopadu, 2009

  Ano, to je problém právního marasmu v naší zemi. Zákony máme, ale nikdo je příliš nedodržuje a nikdo jejich dodržování nijak usilovně nevymáhá. A ani ten slavný odbor ČNB se myslím nijak nesnaží. Alespoň si nedělá žádnou reklamu. A příkladů nekalých praktik lze snést celou řadu.
  Ale přesto je nutné znát možnosti případné obrany.

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Zdravím JK. Jelikož mám nick dle mojí profese, rád pomáhám odhalovat nekalé praktiky a na tyto firmy dokáži účinně nasměrovat případné kontrolní orgány. S jednou firmou se to už podařilo. Tedy, máš-li něco na duši, svěř se strýci Artuši, teda mně. Díky za Tvoje podněty. JN

  Odpovědět

 • Souhlas

  7 prosince, 2009

  To je pravda. Téměř všechny body uvedené v zákoně EF a AXA porušují a ČNB udělila jen směšnou pokutu. Proto v tom dále a vesele pokračují. A k tomu jim pomáhají bezpáteřní právníci jako rozhodci. Rozhodčí doložka v těchto smlouvách je protiprávní, všichni to ví a stejně se nic neděje. A soudruh ze Sokolovo kanclu si mastí kapsu. Není to taky důvod k nechuti k Lisabonské smlouvě. Možná by se pak podvedených i někdo zastal.

  Odpovědět

 • revizor

  22 ledna, 2010

  Musím konstatovat pravdu. Když si přečtete jejich smlouvy, tak to je jediná firma, která se nebojí porušovat zákon veřejně. Takže komentovat tuto firmu nebudu. Za nima totiž asi někdo stojí. Kdyby to takto dělal někdo jiný, tak ho musejí buď zavřít anebo alespoň odebrat licenci a asi nejen té firmě. Takže lidičky – moc opatrně kolem této firmy, aby se nestalo, že budete mít třeba propícháné gumy u auta. JN

  Odpovědět

 • Ally

  7 prosince, 2009

  Prý je to nějaké nové letadlo, schovávající se za pojišťovacího agenta. Prý dělají dobré skutky, pomáhají lidem v krizi se oddlužit …každý si musí sjednat investičko a přivést další dva lidi. Kdo o tom víte víc, ozvěte se!

  Odpovědět

 • revizor

  11 ledna, 2010

  Také jsem si myslel, že je to LETADLO. Letadlo je systém, kde vstupující člověk platí nějaké poplatky, z kterých je pak dávána provize za získání dalšího človíčka. Bohudík zde tomu tak není. Vstoupil jsem do této firmy již v říjnu 2009. Pravda byly mi slibovány zajímavé výdělky, ale již jsem zažil hodně MLM a na to já neslyším. Než jsem vstoupil do systému, důkladně jsem si vše prostudoval. I logiku celého systému. Řekl jsem si – zkusím to – vypadá to opradu zajímavě. Nikomu jsem nic neplatil – to bylo pro mne velmi pozitivní, a navíc i veškerá školení byla zdarma. To jsem už vůbec nechápal, protože jsem byl zvyklý u jiných firem platit i za školení. Nejvíc mne však ale zajímalo, jestli vše bude fungovat. Jejich smluvní dílčí cese na nárokovou pohledávku je zajímavá a právně správná, protože je mezi námi obchodní vztah. Ano čekal jsem. V listopadu nic nepřišlo, byť jsem okamžitě pomohl (jak oni říkají – nesmíte někoho shánět ale pomáhat) 18 lidem. Trochu jsem se bál toho, že jsem své řátele do něčeho namočil. V prosinci před Vánocemi jsem měl skvělý dárek Provizní listinu. A navíc jsem obdržel SMS, že mi jde provize na účet. Když toto nastalo a já viděl, že mám na provizní listině vytvořenou stornorezervu, na základě rady pojišťovacího zprostředkovatele, s kterým jsem pojistku podepsal, jsem vyplnit Smluvní dílčí cesi a dal jsem tak pokyn, aby firma hradila z mojí stornorezervy moje pojištění. A světe divte – teď na začátku ledna 2010 jsem obdržel SMS, že můj pokyn ze stornorezervy byl proveden. Pravda, mezitím jsem se dostal u pojišťovny mezi dlužníky, ale hned dnes ráno jsem svůj dluh uhradil, neboť jsem důkladně pochopil o co se jedná, a tak budu pomáhat dál. Co jsem tady četl jiné zprávy, je to z toho, že jim asi vše nebylo vše vysvětleno a také se asi nedívali na webové stránky do sekce pro registrované, kde jsou všechny jejich pokyny, směrnice, formuláře, školení a prezentace. Opravdu zajímavé. Pochopil jsem tak, že tímto způsobem si nejen naspořím na důchod přes IŽP, ale také dostanu nějaké peníze, které si pak ale musím zdanit, a pomohu si od svých dluhů, které mne tak pálí. Musím ještě reagovat na to,že si člověk musí investičko uzavřít. To opravdu není pravda. Bylo mi řečeno, že výhody od firmy mohu mít i bez investička tzn. jejich právní servis, IT servis a další, ale pokud bych chtěl i nějaký vedlejší příjem, měl bych změnit své myšlení a naučit se nejen pomáhat lidem, ale také bych měl vnímat stávající situaci důchodové politiky státu a připravovanou důchodovou reformu. Byly mi nabídnuty 3 pojišťovny a já jsem si vybral. Fakt jsem byl ze všeho přímo šokovaný. Je to ale vše věc názoru každého. Přeji všem, aby se jim dařilo tak jako teď mně. JN

  Odpovědět

 • pozor

  17 ledna, 2010

  Je krásné zmiňovat jen samé pozitiva a jak to všechno funguje….. každá věc má ale minimálně strany dvě. Žádné letadlo to jistě není, to ale neznamená, že vaše zkušenost se společností nemůže být negativní. Je to prostě MLM a musíte počítat, že většina lidí jsou prostě mrtvoly, a rozhodně ne každý bude vodit lidi, obvzláště pokud stavíte jen na lidech ze svého nejbližšího okolí jak je to prezentováno. Lidi zjistí, že platí něco co vůbec nepotřebují, navíc IŽP je pro lidi tak od 45 let úplně nevýhodný, nehledě na to že kvůli vysokým provizím které zaplatí ve výsledku sám klient máte na svém IŽP prvních několik let kulové. To co málokdo ví je, že pokud takový člověk zjistí, že si prostě nevydělá a nemá na to platit 1000 nebo i víc, prostě to zruší.. vy jste mu chtěli pomoci – ted máte platit 15000.. on příjde o to co tam dal, a vy jste těžce v mínusu.. nenechte se unést emocema

  Odpovědět

 • Anonym

  13 ledna, 2010

  Též by mě to zajímalo, jelikož právě jdu od pokecu s jednim z jejich „agentů“. Všechno zní jednoduše (jednoduché peníze), ale furt mám pocit, že někde je háček. Ally, zjistil si něco, nebo přidal ses k nim od té doby?

  Odpovědět

 • Anonym

  13 ledna, 2010

  Nevšim jsem si vlákna/příspěvku od revizora, jinak revizorovi: dík za info.

  Odpovědět

 • Anonimní?

  18 ledna, 2010

  Háčky není třeba hledat, „agenti“ jak je oslovuješ mají na vše argumenty. A vědí proč. Zní to opravdu jednoduše, tak proč to nezkusit? Není co ztratit.

  Odpovědět

 • pozor

  18 ledna, 2010

  není co ztratit bych s dovolením poupravil na: „Maximálně můžete ztratit 45.000,- Kč, což je ovšem v porovnání s Vaším výdělkem 6300,- zanedbatelné a to, že jste přišli o 3 dobré známé je přeci příjemný bonus;)“ Astraia rozhodně není špatná myšlenka..spíš naopak myšlenka skvělá, ale bohužel nedomyšlená..

  Odpovědět

 • PITBUL

  19 ledna, 2010

  Výdělek je 6300,- ???? Tak to je pěkná blbost, už jsem od Astrai dostal daleko víc.Ale meze se nekladou, pokud si myslíš, že je to nedomyšlené, můžeš to domyslet.Myslím si, že vedení společnosti můžeš klidně zavolat, dá se s nimi mluvit o všem, zkusit to můžeš, mě pomohli hodně.A ztratit 45000,- si vzal kde ? To není také pravda. Asi Ti to někdo špatně vysvětlil.

  Odpovědět

 • pozor

  19 ledna, 2010

  doporučuji si pořádně přečíst VOP. Jinak ale neberte to jako že pomlouvám společnost, já jen nechci aby se lidi dostali do problémů a to co píšu jsou jen fakta…

  Odpovědět

 • ZMS

  18 ledna, 2010

  Astraiacz? Musím reagovat, už jen proto, že jsem se společností nadmíru spokojená. Vemi se mi líbí jejich systém a nelituji, že jsem se rozhodla pro spolupráci. Kdo systém pochopí, bohužel ne každý, tak nemůže jinak, než souhlasit se mnou, že lidem opravdu pomáhá. Doporučit a pomoci někomu blízkému to je přeci super pocit, který může každého jen hřát. Mít IŽP, jenž se hradí z našich vydělaných penízků, spoření na stáří díky IŽP (v rámci důchodové reformy) a ještě si přijít ke slušným penízkům jakožto pravidelné mzdy, copak se tohle dá odmítnout? Ruku na srdíčko, jen blázen řekne ne. A mohu potvrdit, že co mi bylo naprezentováno, opravdu funguje. V závěru jen mnoho úspěchů všem, jenž se rozhodnou pro spolupráci.

  Odpovědět

 • Radek

  18 ledna, 2010

  Upřímnou soustrast.

  Odpovědět

 • ZMS

  18 ledna, 2010

  Jeden z mála, co nepochopil. Vaše škoda.

  Odpovědět

 • dreda

  18 ledna, 2010

  jak tak vidím, tak chápe čím dál tím víc lidí

  Odpovědět

 • ZMS

  19 ledna, 2010

  Zdravím všechny spokojené Astrajáky. A přeji mnoho úspěchů.

  Odpovědět

 • dreda

  20 ledna, 2010

  já spokojený nejsem

  Odpovědět

 • PITBUL

  21 ledna, 2010

  Já jsem spokojený také, a kdo do astrai nechce, tak ať tam nechodí, oni nepotřebují každého, oni chtějí jen toho kdo potřebuje peníze a kdo si chce vydělávat, a to hodně lidí nechápe.Moc jim fandím a věřím,také to nemají lehké.Dali nám šanci a moc jim děkuju.

  Odpovědět

 • ARČI

  19 ledna, 2010

  Ja se k firmě přidal a věřím tomu systému.Znám lidi co do toho šli a vydělavaj.Tak jsem to zkusil taky.System je možná dobrej.O nic bych neměl přijít. Vždyt vlastně vkládám pro sebe ale jen první splátku a jde to na mé IŽP. Pak už budou chodit penízky z mého storno konta.Takže z mých vydělaných peněz.No není to nádhera?

  Odpovědět

 • andy

  19 ledna, 2010

  Je milé a hezké číst názory těch, kteří pochopili oč Astrái jde. Přidávám se ke spokojeným se společností Astraia a jejím systémem.

  Odpovědět

 • dreda

  20 ledna, 2010

  krásná teorie, jsi hezky naočkovaný, uvidíš v praxi, přeji Ti, aby ti to vyšlo

  Odpovědět

 • kdokoliv

  20 ledna, 2010

  Podoba se Skyline čistě náhodná.Lidi,pryč od toho.

  Odpovědět

 • Náštěvník

  24 ledna, 2010

  Podoba ze Skyline..to jste tam asi nebyl 🙂 tam člově musel nejdřív složi cca 70tis.podle aktualního kurzu vůči dolaru a pak teprve začal hledat další lidi co udělají to stejné a z každého dostal cca20ti to je po třech reg. lidech byl pouze 10tis v mínusu a to se vyplatí.Tady si dávám na svoje spoření jeden tisíc korun a když přivedu dastanu provizi. V každém případě si šetřím na důchod a nebudu čekat až mi stát řekne za 60let nemáme peníze měl jste si šetřit jak jsme vám doporučovali.Jde jen o to začít skutečně přemíšlet o co těmto společnstem doopravdy jde.V první ředě to dělají aby si také vydělaly, to je fakt, ale zase jakým způsobem, pokud ze mě netahají peníze a používají k tomu provizní systém pojišťovny, tak mi je to fuk, ale ze své peněženky nic této fa nebudu dávat. Toť jen malá připomínka toho než se tu spustí nesmyslné debaty.Jinak kdo si nebude šetřit na stáří tak ať se dá na modlidby a doufá na dobře fungující charity.

  Odpovědět

 • ami

  1 října, 2010

  Co když nepřijde provize, tak budete platit pojištění ze svého.

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Proč radíš pryč od toho? Já mám jiné zkušenosti, ale nechám se poučit. JN

  Odpovědět

 • Náštěvník

  25 ledna, 2010

  Ne já neradím prýč od toh, to jsem nikde nenapsal, možná od zmíněného Skyline 🙂

  Odpovědět

 • Timmy

  26 března, 2010

  Na českém trhu působí nespočet pochybných společností. Na jednu z nich jsem obdržel tip od našeho čtenáře. Astraia. Neváhal jsem a využil příležitosti ke schůzce s jejich obchodní zástupkyní. A výsledek? „Je to fakt úžasný!“ Motory běží, vzlétáváme.
  Rozdíl mezi multilevelem a letadlem se mnohdy stírá. Je přitom zcela zásadní. U klasického multilevel marketingu je jeho účastník odměňován za činnost svou či svých „podřízených“, tedy lidí, které do systému zapojil, na základě výkonu, který přináší hodnotu vyšší, než kolik peněz je do struktury rozděleno. Nově vstupující tak buď neplatí žádný poplatek, nebo platí poplatek, kterým jsou uhrazeny vstupní náklady (např. školení, „startovací balíček“ odpovídající hodnoty apod.), nikoli na uhrazení nepřiměřené odměny pro dříve příchozí.
  Naproti tomu letadlo (též pyramida, přesněji Ponziho schéma) je založeno na neustálém přísunu nových lidí, kteří udrží motory letadla v chodu pouze do té doby, dokud přibývají exponenciální řadou. Výplaty dříve příchozích jsou vypláceny z vkladů nově příchozích.
  Astraia CZ je jedním z aktuálně plachtících z letadel, byť se maskuje pod roušku finančně zprostředkovatelské společnosti. Je založena na neustálém přílivu lidí, kteří ovšem nemusí vkládat příliš vysoké příspěvky – ty zajistí pojišťovna. Vkladem nově příchozích je uzavření investičního životního pojištění a odměny leteckému personálu jsou vypláceny z provizí získaných od pojišťovny.
  Specifikem společnosti Astraia CZ je, že je její pyramidové schéma zúženo na tři lidi pod každým členem. „Jenom tři první lidi můžete sponzorovat a ty ostatní pak budete jen doporučovat, protože prachy jdou z velký hloubky. Jistota a prachy jsou ve velký hloubce,“ vysvětlovala uváděla systém obchodní zástupkyně společnosti Astraia CZ na naší schůzce.
  Nováček, který si uzavře IŽP na 30 let ve výši 1 000 Kč měsíčně, zaplatí jednu tisícikorunovou splátku, a pokud se mu podaří získat během jednoho měsíce další tři lidi, kteří si uzavřou obdobné pojištění, nebude muset další splátky platit. Stačí, aby zajistil, že jeho tři lidé si najdou každý další tři „účastníky leteckého zájezdu“. V dalších měsících po něm společnost chce pouze, aby doporučil jednoho dalšího člověka, kterého zapíše kamkoli do své struktury, a pak mu budou chodit provize…
  Obrázek: Provizní schéma společnosti Astraia CZ
  Zdroj: Všeobecné obchodní podmínky Astraia CZ, verze 072009; podmínky ani žádné smlouvy ovšem obchodní zástupkyně neposkytla k prostudování domů, možnost byla seznámit se s nimi na místě.
  Za první tři získané ovečky má nováček nárok na provizi ve výši 9 000 Kč, z nichž je 2 700 Kč ponecháno jako stornorezerva na účtech společnosti. „To proto, že tvoří takzvanou 30% stornorezervu, která je myšlena jako sociální pomoc těm lidem. Oni jim to ohlídají a …,“ vysvětlovala stornorezervu obchodní zástupkyně, když jí zazvonil telefon od zájemkyně o zapojení do systému.
  Vytvoření stornorezervy ve výši 2 700 Kč je podle zástupkyně pokyn pro společnost, aby začala měsíčně spořit na pojištění místo klienta. Peníze ze stornorezervy lze prý navíc nacokoli použít – např. na pravidelné platby nájemného, leasingu, hypotéky… exekuci, cokoli.
  „Pojišťovna každý měsíc za tu vaší tisícovku [kterou v daném okamžiku již platí Astraia – poznámka autora] firmě Astraia vyplácí peníze, z nichž část zůstává na stornorezevě a část, ten zbytek, dostáváte vy,“ pokračovala ve výkladu obchodní zástupkyně. Podle jejího přednesu provizního schématu by měl každý měsíc člověk získávat částku odpovídající jeho výkonu, pokud bude každý měsíc doporučovat alespoň jednoho člověka. Jakmile se rozroste na 27 lidí, „každý měsíc budete dostávat 18 900 Kč. Po dobu 2 let, kdy firma za to ručí, že pojistky nespadnou, protože když oni to za vás každý měsíc platí, tak to spadnout nemůže.“
  „Může v tom pracovat i dítě,“ zazněla překvapivá hláška ze strany obchodní zástupkyně, „ale musí být uveden někdo, kdo za něj bude platit daně.“
  Zprostředkovávat pojištění ovšem mohou pouze lidé s povolením od ČNB. To společnost Astraia od svých oveček nepožaduje a vše řeší prostřednictvím dohody o zabezpečení propagace, na které je postavena též provizní listina. Samozřejmě jakožto pojišťovací agent potřebuje též pojišťovací zprostředkovatele s licencí ČNB, kteří smlouvy reálně uzavírají. Má je. Jejich provize jsou ale doslova mizivé – mohou si vydělat jen 1 000 Kč za jednu smlouvu, pokud ji uzavřou i zanesou do systému.
  Jaké IŽP společnost prodává?
  Letadlo Astraia CZ stojí na distribuci IŽP. (Tedy, podle slov obchodní zástupkyně nabízejí „investiční životní spoření“ nebo „investiční životní program“. Občas mám pocit, že slovo „pojištění“ je sprostý výraz, kterému se snaží někteří zprostředkovatelé vyhnout…) Ovšem jaké? To jsem se na schůzce nedozvěděl. Jediná informace byla, že spolupracují s pojišťovnou Generali a že dříve distribuovali pojištění AXA životní pojišťovny. S tou ale rozvázali kontrakt. Proč?
  „Doteďka jsme spolupracovali s AXou, ale protože jsme ji přehltili strašně moc a oni to nestačili zpracovat, tak nás na chvíli stopli, protože jsme tam udělali hrozně moc klientů,“ vysvětlila obchodní zástupkyně společnosti Astraia CZ. Toto vysvětlení ovšem AXA pochopitelně odmítá. „Toto rozhodně není důvod ukončení spolupráce se společností Astraia. Další podrobnosti není třeba z naší strany dodávat,“ uvedl Marek Zeman, tisový mluvčí AXA, k našemu dotazu.
  S několika dotazy jsme se též obrátili na pojišťovnu Generali, s níž Astraia CZ spolupracuje nyní. Společnost Astraia distribuuje investiční životní pojištění Future, přičemž Generali dosud nezaznamenala žádné stížnosti klientů ani nestandardní situace v proplacenosti pojištění.
  Z pohledu pojistných podvodů je za nestandardní situaci považováno i placení více pojistných smluv z jednoho účtu. Protože společnost Astraia CZ tvrdí, že svým klientům za určitých podmínek bude životní pojištění platit, zeptali jsme se pojišťovny Generali, zda zaznamenali v tomto směru nějaké podezřelé chování.
  „Generali je jedinou pojišťovnou v ČR s certifikací ISO 9001:2008, která jí zavazuje k průběžné kontrole veškerých aktivit souvisejících s předmětem jejího podnikání. Smlouva uzavřená mezi společnostmi Generali Pojišťovna a.s. a Astraia CZ a.s. vstoupila v platnost v září loňského roku. První klientské smlouvy byly uzavřeny následně s počátky pojištění od 1.10. 2009. Z tohoto pohledu vyplývá, že délka trvání spolupráce je příliš krátká na jakékoliv hodnocení a závěry,“ odpověděl k našemu dotazu Jiří Cívka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny.
  Společnost Astraia CZ nešetří ani Česká národní banka, která dohlíží nad finančními zprostředkovateli. „Společnost ASTRAIA CZ a.s. je podle databáze ČNB pojišťovacím agentem. Odbor dohledu nad pojišťovnictvím České národní banky ovšem nic, co by se této firmy týkalo, řešit nemusel. O žádném šetření neví ani další odbory v ČNB,“ uvedl Tomáš Zimmermann z tiskového odboru ČNB.
  Perličkou ze setkání se zástupkyní Astraia CZ bylo, že kromě tohoto letadla jsem byl zároveň informován o dalších dvou možnostech snadného a rychlého přivýdělku. Všechny tyto možnosti byly podle ní „úžasné“. Sama obchodní zástupkyně v prezentaci konané v kavárně obchodního centra Chodov též zmínila, že prošla snad všemi multilevely, které se v Česku objevily – ale finanční s firmou Astraia CZ je podle ní ten Anketa
  stáhl jsem to z netu, znám lidi co to dělají…nevýhodou letadla je jeho nejistota a nestabilita, kdykoliv může spadnout… já dělám poctivou práci za kterou se nemusím stydět

  Odpovědět

 • Jana

  14 dubna, 2010

  Je to vynikající! Už mám pod sebou asi šest lidí od ledna, stále čekám na peníze, a ony nikde. Alespoň je neutratím. A storno taky už nemůžu používat na dluhy, prý musí Astraie vydělávat úroky. Možná,když si kleknu a poníženě poprosím, tak za mne zaplatí alespoň tu pojistku,co slibovali. Nebo už ani na to nemají??

  Odpovědět

 • ludvajs

  22 prosince, 2009

  znám byl sem u ní měsíc hloupě naladěn že to pujde,nešlo navíc se mnou sepsali špatnou smlouvu pro pojištovnu dal sem výpověd tak snad mi vrátí peníze

  Odpovědět

 • vidina

  3 ledna, 2010

  Od této firmy jsem také dostala nabídku a nezdálo se mi to být špatné.Mohl byste mi prosím říct něco bližšího abych se mohla dobře rozhodnout a posoudit vaši zkušenost? Díky

  Odpovědět

 • pozor

  4 ledna, 2010

  ano, znám tuto společnost a mé zkušenosti jsou velice negativní!! dělají pojištění jenom aby si namastili kapsu a lidi často vůbec neví co mají. A hlavně si dejte POZOR na všeobecné obchodní podmínky!!! za přivedeného člověka dostanete dva tisíce ale pokud on zruší platíte 15 000! nepříjde mi to moc jako oddlužování. Navíc celý jejich system je postavený na hlavu, žijete jen z meziprovizí které jsou za tisícovkové investyčko opravdu směšný!

  Odpovědět

 • ana

  21 ledna, 2010

  A víte kolik zaplatí na stornech klasický pojišťovák?

  Odpovědět

 • Dex

  21 ledna, 2010

  V prvním roce celou.
  Rozdíl ale je, jestli dostanete provizi 15.000 a vracíte 15.000 anebo dostanete provizi 3.000 a vracíte 15.000 jako v tomto případě.

  Odpovědět

 • 123

  31 ledna, 2010

  Já jsem spokojený, výdělek každý měsíc kolem 10.000,-kč. Ten kdo chce si prachy vydělá. Ten kdo sedí doma na prdeli a stěžuje si, si nevydělá nikde !!!

  Odpovědět

 • RENATA

  3 února, 2010

  CHTELA BYCH SE ZEPTAT KDE NAJDU NEJAKÝ KONTAKT NA ODDLUZENÍ U ASTRAIA.CZ.TO znamena ze uz mate tri pod sebou co maji zaplaceno?Tady mame pani ktera zrizuje schuzky ale nikde nic porad se jenom ceka az prijede.Kdyz ji to nevyjde tak se ani neomluvi ani nenapise ze to rusi uz nevim co si o tom myslet ale dal vytrvavam shanim lidi a doufam v dobry konec

  Odpovědět

 • ZMS

  5 února, 2010

  Napište od kud jste?

  Odpovědět

 • ZMS

  2 února, 2010

  A je taky otázka, zda klasický pojišťovák dostává také meziprovize a zda i když neuzavře ani jednu smlouvu, zda přesto dostává příjem? Tak nad tímto se zamyslete, než začnete krytizovat.

  Odpovědět

 • 19 ledna, 2010

  Je to vše pravda,nemím,proč tomu nechce někdo věřit.Je tu už víc firem a to jsou podvodníci.Byla jsem už na prezentaci dalších podvodných firem a těm říkám ne ne!!!!!!!!

  Odpovědět

 • PITBUL

  18 ledna, 2010

  Všechny Vás zdravím,mohu říci,že firma Astraiacz je solidní.Mohu říci,že se chová k lidem lidsky,což u mnoha firem není. Mě pomohla hodně a vážím si lidí, kteří společnost vedou.Dělají to opravdu poctivě.Jenže musíte také pro to něco udělat.Zadarmo Vám nikdo nic nedá.Kdo pochopí tuhle firmu,má vyhráno.Připadá mi, že sem píšou lidé, kteří nepochopili Astraiu.Dává lidem šanci spořit si na důchod a ještě při tom si něco vydělat.Já firmě Astraiacz věřím, a také mi to přináší ovoce.

  Odpovědět

 • ZMS

  18 ledna, 2010

  Lidičky proboha proč se snažíte pošpiňit něco, čemu jste absolutně neporozuměli? Je pravda, Astraiacz není pro každého, ale proč by se nemohl rozhodnout každý sám dle své svobodné vůle? Hatit to by šlo každému. Astraiacz je solitní společnost a nabízí lidem oddlužení a je pravda, že není nic zadarmo, jak si někdo může myslet. Bez práce nejsou koláče. A navíc má každý dva měsíce na to, aby zjistil, kde je skutečně pravda. Já pravdu znám, kdo se ke mě přidá? Z mé strany je naprostá spokojenost a ráda budu nadále referovat dobré jméno společnosti Astraiacz.

  Odpovědět

 • pozor

  18 ledna, 2010

  Bacha – dva měsíce na vyzkoušení rozhodně nemá – astraia vyplácí bez vlivu akceptace pojištovny.. což znamená že už následující měsíc Vám hrozí vysoká pokuta.. spousta lidí se za ten měsíc nestihnou ani rozkoukat a je to tam. Přeju všem aby je to nepotkalo. Astraia jako taková je dobrá myšlenka.. ale byla to velká hurá akce a spousta věcí se uspěchala a nedomyslela, proč by za to měli nést zodpovědnost lidi, kteří za to nemůžou?

  Odpovědět

 • dreda

  18 ledna, 2010

  Jde vidět, že jste asi pořádně nečetla VOP

  Odpovědět

 • an

  18 ledna, 2010

  Peníze ti vrátí – ze zákona o pojišťovnictví. Avšak škoda té výpovědi. Skončil jsi dříve, než jsi stačil zjistit skutečnost a podstatu systému společnosti.

  Odpovědět

 • 19 ledna, 2010

  Firma astraia je slušná firma.Někteří lidé nepochopí systém a pak vykládají hlouposti.Proč já ty peníze mám a někdo ne?Nebude to tím,že se snažím a někdo si myslí,že dostane peníze zadarmo.Takový člověk,co nedělá a jen pomlouvá skončí na dlažbě jako bezdomovec.Ostatním říkám ano,jdete do toho.Pozor na jiné firmy.Byla jsem na víc prezentacích,než jsem se rozhodla pro Astraiu a to byli podvodníci.Nepomlouvejte,když nevíte o co jde.Díky!!!!

  Odpovědět

 • vito

  19 ledna, 2010

  znám velkou spoustu firem co mají system postaveny na IŽP. Nevím kam zařadit Astraiu, myšlenka je dobrá, pomáhat lidem, jinak je to úplně to samé. Možná, že lidi nepodepisujou směnky, ale zase pokud nejsou úspěšní tak uškodí tomu, který jim chtěl pomoct – super ne? Astraia vyrostla z Thereminu pana Nováka což byl jen jeden velký tunel. Pan Novák se trhl ze společnosti, která byla lépe vymyšlená než Astraia a udělala dokonce větší obrat, ale už tady není..Jak je to možné? A to jste asi nevěděla že? Velký obrat totiž nesvědčí o tom jak je společnost super ale především o kvalitě práce(ve špatném slova smyslu). Ze 2000 klientů je tak max 200 obchodníků = 1800 potenciálních problémů.Hodně štěstí

  Odpovědět

 • 123

  28 ledna, 2010

  Vážená, vážený vito, píšete o něčem o čem víte jen z drbu a vytrháváte věty z kontextu (takto právě vznikají drby)!!! Theremin a Astraia? Jedinou pravdou je že p.David Novák-Theremin dluží statisícové částky spousta spolupracovníkům, kteří jsou dnes dobře ohodnoceni v Astraie za svou odvedenou práci s klientem. Navíc pan.David Novák a jeho slavné s.r.o. Theremin šel s myšlenkou vytunelovat vlastní firmu od počátku podnikání a protože je hamoun, ztopil vše co firma vydělala. Na něj také dojde, protože pojitovna pro kterou dělali si to líbit nenechá.
  Astraia je solidní firma, která pomáhá lidem, jak těm co pro ní pracují tak těm co se stávají jenom klienty. Vyzkoušejte si to sami. A pokud všichni mluvíte o tom, že ručí každý za tři přivedené pod sebou tak se mi to zdá super, protože jako bývalý pojišťovák jsem 2.roky ručil za každého kterého jsem přivedl k pojišťovně.

  Odpovědět

 • Miriam

  18 února, 2010

  No to zírám, jako bývalý pojišťovák jste do toho vlezl? Tak to by mě zajímalo, proč jste bývalý??? Že by neúspěšný? Tak to zkoušíte jinde. Vy by jste do toho měl vidět…

  Odpovědět

 • nnkaja

  25 ledna, 2010

  tak ti dělal smlouvu nejaký blb ja firmě astraia věřím snažím se a vydělávám jo je to na hlavu přesvědčovat lidi ad si zařídí něco co nemusí platit a ještě natom vydělávat to je fakt ale shanim jen ty co znám a tak vydělám nikdo nechce aby ste otom přesvědčovali cizí lidi

  Odpovědět

 • Dex

  20 ledna, 2010

  Dobrý den,
  důkladně jsem prostudoval VOP a systém odměňování Astraie a konzultoval ho s prezentátorem. Systém se mi docela líbí až na 3 věci:
  1) přímá provize pouze z prvních 3 doporučených,
  2) přestupy mezi pozicemi,
  3) vyšší stornoprovize než provize.
  Nelíbí se mi, že pokud doporučím člověka, za kterého dostanu provizi 2.700 (+300 stornorez.), v případě, že do dvou let zruší smlouvu, pak zaplatím plnou provizi, kterou obdrží Astraia, tedy něco mezi 15 – 20.000. Přesnou částku se momentálně ani nedozvím, protože výši provize, kterou Astraia pobírá od pojišťovny, nikde nezveřejňuje.
  Druhá věc, která se mi nelíbí, je, že po doporučení prvních 3 lidí už dostávám pouze meziprovizi. Pokud jsem ale na stejné pozici jako ti první tři pode mnou, nedostanu vůbec nic. To je otázka zvláště prvních dvou měsíců. Přivedu první měsíc třeba 20 lidí, dostanu proplacené 3 a za zbytek nic, protože na další pozici se můžu posunout až ty první 3 smlouvy budou akceptovány pojišťovnou a proplaceny. V tom případě investuju spoustu času, za který nedostanu zaplaceno.
  Takže moje shrnutí – myšlenka dobrá, systém špatný! Pokud tento můj příspěvek čte někdo z konkurenční společnosti, která výše uvedené nešvary nemá, dejte mi vědět. Rád bych se do takové společnosti zapojil.

  Odpovědět

 • PITBUL

  21 ledna, 2010

  Prosím,můžete mi sdělit kdo Vám to takhle prezentoval ? Bod 2 a 3 nejsou pravda.Zavolejte klidně Obchodnímu řediteli, který Vám vše vysvětlí.Řeknu mu o Vás.

  Odpovědět

 • Dex

  21 ledna, 2010

  V čem konkrétně není bod 2 a 3 pravda?
  Probíral jsem to s regionálním ředitelem asi hodinu a myslím, že jsem dostal fundované informace.

  Odpovědět

 • PITBUL

  21 ledna, 2010

  Bod 2 přestupy pozic nejsou možné, a výše stornorezervy je vyšší než provize. ručím pouze za 3 lidičky, a já si vydělávám už docela hodně,to v řádech desetitisíců, a kdyby se stalo že mý 3 lidičky vypoví smlouvu, tak mi to jde ze stornorezervy a mám na to ještě rok splatnost. Z jakého jsi města ?Jen záleží na tom, aby se předávali dobré informace.Mě to bylo vysvětleno přímo od obchodního ředitele, a já jsem spokojený, a znám spoustu lidi, kteří jim fandí, ale hlavně, že vše funguje tak jak řeknou.Připadá mi, že sem píšou lidi, kteří to nepochopili, a nebo si myslí že nemusí nic dělat a všechno jim spadne do klína.

  Odpovědět

 • klára

  24 ledna, 2010

  aby jsi měl ve stornu 45 tis. musel by jsi vydělat cca. 140 tis a to nepočítám odpočítávané pojistné. Tuto částku většina lidí nevydělá tzn. stornorezerva jim nepokrývá riziko. A přestupy pozic možné jsou, nebo minimálně byly. Já jsem jim taky věřila, ale pěkně jsem se napálila. Lidí jsem přivedla spoustu a spousta jich je na mě taky naštvaných, protože jsme o těch stornech prvně vůbec nevěděli! Kdybych to byla věděla, nikdy bych tam nikoho nepřivedla a už vůbec ne moje blízké

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Vážená Kláro. Sdílím s Vámi Vaše rozčarování a zklámání ze storna, které jste asi obdržela. Lituji Vás. Ne za to, že jste zaplatila pokutu, ale za to, že neumíte číst, za to, že i Vy slibujete druhým bezpracné výdělky, za to, že neumíte pomáhat, za to že Vaši přátelé asi nejsou Vašimi přáteli. Prostě 100% lítost na místě. Víte, já když vstupoval do systému jsem věděl, že za člověka, kterému pomoci mám pouze 3000 Kč, ale že v případě, že on vystoupí ze systému, tak mám stornopokutu ve výši pokuty od smluvního partnera. Když by se jednalo o partnerský bonus od pojišťovny, kdy ho dostávám až po zaplacení pojišťovnou, pak se nemím divit tomu, že je mnohonásobně vyšší. Jen se podívejte do jejich karierní tabulky. Za 30-letou smlouvu a spoření 1000 Kč, firma dává do celého systému 13.000 Kč, takže je probůh logické, že storno bude ještě větší. Když si vezmu další benefity firem (mám jejich právníka za 1500 č ročně a když se mi porouchá počítač, mám servis také velmi levný), pak je logické, že storno musí být snad i více než 15.000 Kč. S tímto vědomím jsem do systému vstoupil. Přečtete-li si moje příspěvky na tomto blogu, zjistíte, že ani já jsem tomu moc nevěřil, a to 2 měsíce. Dnes mi vše funguje a mým přátelům také. Když jsem se rozhodoval komu pomohu, přišel jsem za svým kamarádem a ten mi řekl, že nikoho oslovovat a říkat mu o této firmě nebude. Tedy jsem mu narovinu řekl, ASTRAIA CZ není pro Tebe. Proč bych se měl storna strachovat? Asi jedině tehdy, když někoho někam natlačím, aby něco podepsal, protože vím, že z toho budu mít provize. To je špatná práce a Vy jste tedy udělala špatnou práci. Musíte si zamést nejdříve před svým prahem, než začnete něco kritizovat. Víte, vždy je chyba v nás. A kdo toto takto nesleduje nebo nehodnotí, nikdy se mu nic nepodaří. Ani Vám, takže Vás opravdu lituji. Zároveň si myslím, že není dobré někoho nebo něco pomlouvat, když já sám mám chybu. JN

  Odpovědět

 • David

  21 ledna, 2010

  No nevím, také pořád hledám háček.. kolega si to chválí a pořád říká kolik tisíců mu to už vydělalo. Říká že se uzavírají pojistky, ale o to nejde, jde o to že Astraia dává lidem práci, je to podporovaný evropskou únií, jde o to zaplatit jen 1000,- jako vstupenku do systému, absolvovat školení na pojišťovacího agenta, sehnat 3 lidi a už to samo vydělává, že Astraia pracuje s pojistkama a to samo vydělává 🙂 No ale pořád mu říkám že jak může Astraia pracovat s pojistkou která je mezi mnou a pojišťovnou? Jaké peníze se tam teda točí když jak říká pojistku platit nebudu, ta se platí sama. Líbí se my když už neví kudy kam – tak říká že nikoho do toho nenutí, každého chyba že si nechce vydělat, sama evropská únie to podporuje, a vše je kontrolované ČNB…. No a že to nejde tak jednoduše vysvětlit to se musí pochopit u grafů a tabulek, které všechny stoupají a samo to vydělává. No lituji lidi co do toho šli a ted se snaží sehnat co nejvíce lidí, a upíšou na pojistky celou rodinu.

  Odpovědět

 • revizor

  22 ledna, 2010

  Lidičky, tak nevím co si mám myslet o nějakých názorech. Buď většina lidí neví o co jde anebo tomu vůbec nerozumí. jak už jsem tady psal, i já měl podezření, ale dnes už to chápu. Nikdo za nikoho nic neplatí. Vše si platím já sám, a to buď svými penězi anebo penězi, které jsem si vydělal u firmy, tedy ze své stornorezervy. Takže přátelé, pravda je ta, že závazek k pojišťovně vždy zůstává na mne. ASTRAIA CZ to má velmi dobře postavené. Dokonce jsem se dozvěděl, že nic nového nevymysleli, že systém, který používají, což je ta smluvní dílčí cese na nárokové pohledávky, používají banky. Je to vlastně bankovní zajišťovací instrument. Pídil jsem se po tom opravdu detailně, takže jsem se opravdu dostal až k jejich generálnímu řediteli a řekl jsem mu: „Když je ta Vaše cese tak skvělá, tak proč se to nepoužívá běžně“. A musím smeknout – pochopil jsem to. Když banky poskytují úvěry, chtějí třeba po podnikateli, aby cedoval své pohledávky třeba mu řeknou, že musí 20% svých pohledávek hradit do jejich banky. To je v pohodě, protože banka ho podporuje v rozvoji, atak je to běžné. Moji odběratelé služeb vědí, že dlužím bance, protože ta mne podporuje finančně úvěrem, takže nikdo se nad tím nepozastavuje. Ale vemte si, že se budu bavit s podnikatele a řeknu mu: „Hele Franto, máš mi platit 100.000 Kč. Víš, já dlužím Kamilovi 50.000 Kč, tak uděláme 50% cesi na tu mou pohledávku a pošli mi jen 50.000 Kč a těch zbylých 50.000 Kč pošli Kamilovi !“ Co si o mně ten Franta pomyslí? Že dlužím. A co když dlužím více lidem? A co když mi bude hrozit exekuce? Bude semnou ten Franta uzavírat obchody, když se chlubím dlužníkama? Nebude, protože se může obávat, že mu jeho zakázky nesplním, když budu mít třeba exekuci. Proto se to běžně nepoužívá. A JE TO PRAVDA. Přátelé, to tu fakt chybělo. Nezajímá mne kolik na tom firma vydělává, ale když si vezmu kolik se rozděluje do celé sítě – dělat bych to nechtěl. Mně stačí, když vím, že dnes mohu dávat i jednorázové cese na moje další závazky. Teď po další uzávěrce jsem zjistil, že mi narostla stornorezerva a mohu si s ní hrát v můj prospěch. Dokonce jsem zjistil, že si mohu ze stornorezervy hradit všechny svoje závazky ke státu, což je fakt bomba. Nastínil jsem další problém. Jejich generálovi jsem řekl: „Hm, lidi si u Vás vydělají zajímavé finance, ale musí si je zdanit. A pak může nastat problém, že si to lidi utratí a nebudou mít na daně !“ Je ale po problému – i o úhradu mých daní si mohu požadat ze stornorezervy. Toto jsem u žádné MLM firmy nezažil. Vždy jsem zažíval jen podrazy. Makal jsem na vedení a měl jsem vždy málo. Spíše hodně nákladů. I když jsem pojišťováka nedělal přímo a zařekl jsem se, že ho dělat nebudu, abych přemlouval lidi ke spoření, ale dnes jsem před vážným rozhodnutím, protože jsem viděl i jejich obchodního ředitele a ten mi dal fakt motivaci – asi se rozhodnu, že pro ně budu dělat aktivně. Jen mi vadí ty zkoušky, ale uvidíme. Pokud zjistím jakýkoliv nedostatek – řeknu Vám o něm, protože fakt nemám rád podvodníky a těch tu je hodně. Nerad chválím ASTRAIU, ale jsem zvědavý jak si bude stát za rok. Bylo by fajn, kdyby se stala partnerem nějakých velkých makléřů, protože to jsou skuteční chudáci. Musejí se také modlit za to, aby jejich klienti spláceli. Kdyby to spojili s ASTRAIOU, tak mají vyhráno všichni, protože makléři mají více produktů a komplexní nabídky. ASTRAIA svou nabídkou nám zajišťuje dobrý příjem, a tak já si dnes mohu v pohodě velmi dobře pojistit můj dům a asi si s nějakým makléřem uzavřu ještě nějaké dobré další připojištění, protože dnes vím, že na to opravdu mám. Lidičky mějte se a sypte sem jakékoliv Vaše názory. JN

  Odpovědět

 • citrónek

  25 ledna, 2010

  Úplně souhlasím. Už jsem měl/a tu možnost se s touto „prací“ u Astraia setkat a z fleku jsem to odmítl/a. Dle mého názoru je to pěkná pyramida, která se pak vždycky pěkně hroutí a vždycky z ničeho nic… Na finančním trhu se pohybuju, takže moje rada a názor je ten, že v oblasti finančnictví se dá dobře vydělat, ale NE tím, že seženu 3 lidi a pak se nechám „živit a krmit matičkou Astraiou“. To se mi zdá neuvěřitelné!
  Ale každý jste strůjce svého štěstí, takže pokud se Vám to líbí… jen řikám, že mě tedy NE.

  Odpovědět

 • Lucík

  24 ledna, 2010

  Ano,musím souhlasit,také jsem zjistila jak tento systém spol.Astraia.cz funguje,ale má to ještě jeden háček..pokud chcete dostat alesponˇ nějaké provize z lidí pod sebou(říkají že dostáváte ze všech lidí pod sebou,ale je tomu moc nevěřím)MUSÍTE uzavřít velmi nevýhodnou a snad i nenormální smlouvu na investiční ´životní pojistění,kde nemáte krom svých osobních údajů a jednoho jména pro případ vaší smrti absolutně nic konkrétního(myslím kolikje úrok,kolik si naspořím do určitého věku peněz,popř. nějaká renta nebo něco)Není tam vůbec nic krom toho že měsíční platba je 300,- a dole už najednou 1050,-měsíčně a je tam uvedeno že když zemřete tak uvedený pozůstalý dostane neuvěřitelných rovných 2.000,-kč.Nepřepsala jsem se zkutečně pokud zemřete,pojištˇovna vyplatí dva tisíce.To je teda pálka na to že za Vás(pokud stále přibívají lidi pod Vámi a vy se nedostanete do mínusu stornorezervy,pak by jste musely vyrovnat dluh z vlastní kapsy)spol.Astraia.cz platí měsíčně 1050,-.Tohle je fakt k zamyšlení:Kam jde ročně 12.600,- když pro případ smrti vyplatí jen 2000,-kč?To bych raději nechtěla vydět tu ohromnou částku kdybych se dožila toho důchodového věku a chtěla po nich rentu.Točí se tamohromné peníze do kterých nevydíte,netušíte a nedostanete je,Rozhodně neuzavírejte nic takového.Mám v ruce tyto smlouvy které uzavřela pod slybem velkých výdělků má kamarádka a tedˇ je z toho neštˇastná.Rozum do ruky a pryč…..

  Odpovědět

 • anděl

  24 ledna, 2010

  IŽP jako takové až tak hrozné není, každopádně člověk musí vědět co a proč to má. Je to pojištění a ne lopata na peníze!!! Jinak kamarádka nešťastná být nemusí.. Smlouvu IŽP může jednoduše vypovědět a pokud to stihne do dvou měsíců tak jí pojištovna vrátí i to co tam zaplatila. Její sponzor se taky nemusí bát, protože VOP jsou hodně nepovedené a bod 4.3 nevymahatelný. Můžou to zkusit, ale u soudu neuspějou.. Lidi, nebojte se a postavte se jim pokud nejste spokojení! Pokud by jste potřebovali poradit napište na poradna.astraia@seznam.cz

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Vážený Anděli. Koukám, že tu rozpoutáváš nějaký boj? Co jsi to za člověka? Máš vůbec představu, co ASTRAIA pro lidi připravila? Máš s ní nějaké zkušenosti? Opravdu mne tady otravuje všem odpovídat a vysvětlovat, že chyba nikdy není v systému, ale pouze v nás samých. Jsou lidi, kteří vstupují do čehokoliv, neboť se domnívají, že peníze snad rostou na stromech. Jsou ale i tací, kteří chtějí druhým pomáhat. Zamysli se nad sebou Anděli. V tomto případě opravdu nejsi anděl, ale někdo jiný. Jejich bod ve VOP číslo 4.3. jsem četl a mohu říct, že je poctivý. Jedná se výši stornopokuty dle výše pokuty od partnera. A jelikož tato výše není určena fixně, kdy bych si i já pak mohl myslet, že firma vydělává na stornu, pak vím, že to je jen ochranný prvek, protože storno se vždy snižuje o 1/24 z 2-letého ročního pojistného, naboť makléřské firmy garantují pojišťovnám 2 roky bezproblémového spoření klientů. Tedy tento bod mi sedí a já vím, že za rok je storno 1/2. Anebo to není spravdlivé? Určitě ANO. JN

  Odpovědět

 • anděl

  31 ledna, 2010

  Vážený revizore, nerospoutávám žádný boj – máme snad svobodu slova ne? kdybych tady snad psala něco, co není pravda – je to špatně, to jistě ano. Ale poukázat na nedostatky je přeci správné! jestli chcete stavět obchod na oblbování lidí prosím. A to že není vše v pořádku jsem viděla i u své známé v té diskuzi co je na stránkách. Samo vedení píše že se to musí změnit. Ale to měli vědět hned……

  Odpovědět

 • anděl

  24 ledna, 2010

  Odkud jste? poradím

  Odpovědět

 • ZMS

  27 ledna, 2010

  anděl=magor, jiné oslovení prostě ve svém slovníku pro tohoto pána nemám, a to jsem ještě slušná a rozhodně nehodlám nikoho urážet. Avšak cpát lidem tyto rozumy. Že Vám není hanba.
  Revizorovi děkuji za všechny spokojené s Astraiacz,ke kterým patřím i já. A těch zkoušek se nebojte-dáte je levou zadní-to z vlastní zkušenosti. Mnoho zdaru při aktivní spolupráci. Vaše rozhodnutí je správné. Držím palečky.

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Hm-to je fakt bomba, jak umíte počítat a jak rozumíte MLM. Zažil jsem hodně MLM, ale tento je docela dobrý. Nikdy se nemůže stát, že by Vás všichni 3 dohonili na stejné kariéře, leda až v posledním stupni. Ale slyšel jste o tom, že firma má vyřešené pokračování? Slyšel jste něco o zrdcadlovém MLM? Určitě ne, takže běžte jinak a jen z povzdálí se dívejte, jak začínají být lidé s touto firmou spokojeni. Co se týče storna, tak byste měl vědět, že storno se krátí vždy o 1/24 z 2-letého ročního pojistného, takže na konci prvního roku to je jenom 1/2. Mne osobně storno nezajímá, protože jsem vše pochopil a pomohl jsem již hodně lidem. Nemusím se tedy obávat storna. A kdo někam vstupuje jen na zkoušku a nechce proto nic udělat, ať raději nikam nevstupuje. Byl jsem osobně svědkem, když jsem navštívil vedení firmy, jakou mají šílenou administrativu s výpověďma. Víte co to jsou osobní data? A víte co má firma všechno na starost? Já bych to dělat nechtěl. A co se týče jejich zisků? Proč jim to závidět? Stejně ty jejich zisky nejsou tak velké, protože téměř všechny peníze od pojiš%toven rozpouštějí lidem a dost peněz jde také na sponzoring. Údajně regionální ředitelé mají přiděleny finance též na sponzoring v jejich regionech. Prozkoumejte si více jejich nejen systém, ale hlavně lidi, kteří za tím stojí, jejich strategii ale hlavně vztah ke každému klientovi, který jim věří. Než příště budete hodnotit systém, dělejte to až po poznání všeho. JN

  Odpovědět

 • Volný Radikál

  12 února, 2010

  http://www.ifp-club.eu – dobrý systém s obdobnou myšlenkou bez podobných zhovadilostí: ifp.morava@gmail.com

  Odpovědět

 • martin

  13 února, 2010

  lol, nj u Vás se rovnou podepisuje směnka na 48 tisíc 😀 to je teprve fičák 😀

  Odpovědět

 • návštěva

  17 března, 2010

  Ano, chtějí směnku na 48.000,- a za každého dalšího, kterého přivedete, podepíšete opět směnku jako aval – to je opravdu fičááááák

  Odpovědět

 • mirkanettt

  22 ledna, 2010

  Dobrý den,dnes mě navštívil agent společnosti Astrai cz a nabídl mi spolupráci s uvedenou firmou.Zní to lákavě,ale zajímali by mě zkušenosti lidí,kteří s nimi spolupracovali,nebo spolupracují.

  Odpovědět

 • Lucík

  24 ledna, 2010

  Ano znám,neuzavírejte,vše jsem již napsala tady v článku.

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Zase nějaká poťouchlá rada. Já zde vyjadřuji mnoho názorů, protože tomuto systému jsem první 2 měsíce také něvěřil. Dnes mi vše funguje. Ono myslet si, že bez práce jsou koláče anebo pečený holubi létají sami do huby, to opravdu nejde. Chcete-li lidem pomáhat – zkuste to. Určitě mi dáte za pravdu. Nechci vše vychvalovat, protože i zde jsou drobné chybičky, ale vedení firmy nám zajistilo na vnitřních stránkách chyt a my se tak můžeme ke všem problémům vyjadřovat. A tedy realizovat změny. To mi ještě nikdo nenabídnul. JN

  Odpovědět

 • ketynka

  26 ledna, 2010

  Reaguji na revizora ze dne 25.1. 2010. Mohu potvrdit že bez práce ty koláče opravdu nejsou. Jsem v Astrai už jsem zorganizoval několik prezentací a pořád to nemohu rozjet. Lidi nevěří. A to z obavy před jinými podvodnými firmami (jako např. EF CZ apod.) Zástupce firmy Astraia vše podrobně vysvětlí, předloží, do ničeho nenutí, netleská se, nezpívá se, je to normální rozhovor.
  Je jenom na Vás to rozhodnutí a je potřeba si to poslechnout a netěžit jenom z příspěvků na internetu. A riziko: když se nezadaří nezbydou Vám oči pro pláč, ale maximálně investiční životní pojistka u kvalitní pojišťovny, kterou když si budete pravidelně platit a spořit tak nikdo nemusí nikam nic vracet a nikdo po vás nic nechce. A pyramida – to je pouze špatný překlad (který vlastně ani neexistuje) MLM síťového marketingu, který funguje ve světě léta např. Avon, Oriflame, Herbalife apod. Je tojenom na vás.

  Odpovědět

 • radost

  24 ledna, 2010

  Přeji krásný dobrý večer,na tyto stránky mě upozornila moje kamarádka,jinak nejsem ten typ člověka,co sbírá tyto informace.Vždy si raději vše prověřím u oprávněné osoby a potom jednám,to jen pro ty co špatně pochopili a mají pochybnosti a mají snahu podávat nepravdivé informace.Nikdo není dokonalý a bez chyb,ale já pevně věřím,že společnost Astraia chce pro své klienty jen to nejlepší.Vždyť každý se rozhoduje sám za sebe.Já pracuji pro firmu aktivně,jsem výborně proškolena a to také předávám dál.Nepracuji hekticky,ale efektivně a toto je především znát na výsledku.Již za první měsíc byl můj výdělek mnohem vyšší,než můj stávající plat v zaměstnání.Šla jsem do toho,abych se oddlužila a s tím ipomoci mým známým a to se opravdu splnilo.Já radím,sjednejte si schůzku s obchodním ředitelem,nebo si dojeďte přímo do sídla společnosti,než začnete psát cokoli negativního.Já si strašně moc vážím toho,že mě můj sponzor oslovil a já se stala součástí této společnosti.Přeji všem lidem,ať udělají jen to nejlepší rozhodnutí,co jim v životě pomůže,ať s Astraiou nebo bez, to je na každém z nich.G.

  Odpovědět

 • jarda

  25 ledna, 2010

  Toto není sranda, a nechvátejte. Sledujte déle, a určitě nechoďte do MLM, ale k odborníkům, kterých tu je vícero, a nebo napřímo. Aby potom nebyla jen zlost. Radost v MLM není časem. Potom je to i o mašlu…

  Odpovědět

 • revizor

  25 ledna, 2010

  Dost možná, že jste pane Jedličko odborník v pojišťovnictví, ale měl byste vědět, že odborníci nepomlouvají. Víte kolikrát já slyšel od firmy ASTRAIA CZ, že svým projektem pomáhají právě i pojišťovákům a makléřům? Když jsem chtěl od nich pojistit dům a udělat lepší úrazovku odpověděli mi: My Vás napojíme na odborníky přímo z pojišťovny, tam budete mít profesionální radu. Vůbec jste tedy asi tuto firmu nepochopil. Zajímalo by mne, zda Vy osobně byste byl schopen takto reagovat, že byste mi doporučil třeba Astraiu. Určitě ne, chamtivě byste se bál o svůj trh. To dělají všichni pojišťováci, takže jejich přístupu si vážím. Nikoho nepomlouvají, naopak nabádají ke spolupráci, a to je co říct. Chlape, važte svoje slova a přemýšlejte o svém životním poslání, než budete na tento blog psát. JN

  Odpovědět

 • jarda

  25 ledna, 2010

  Nejde přeci o nic, jen o motivaci k popřemýšlení. Rychlost v tomto oboru se nevyplácí. To je vše, co jsem měl na mysli. A já jsem mimo obor. Právě proto, že byly preferovány praktiky proti klientům.
  Zvažuji vždy vše, slovo je zbraň.

  Odpovědět

 • dreda

  25 ledna, 2010

  Je důležité naučit se rozlišovat mezi pomluvami a fakty. Nenechat se unést emocema, potom to může dopadnout špatně. Ale Vám se to určitě nemůže stát;)

  Odpovědět

 • anděl

  24 ledna, 2010

  Prosím všechny, kteří mají negativní zkušenost s touto společností – NEBOJTE SE A OZVĚTE SE! už dost oblbování! Lidi musí vědět co uzavírají a co jim hrozí! Pokud máte někdo s něma problém, napiště na poradna.astraia@seznam.cz. Poradím, jak z toho ven. Lidi si mají pomáhat, ale ne do problémů

  Odpovědět

 • ZMS

  27 ledna, 2010

  Co to tady blábolíš? Když sám nejsi spokojen se systémem, proč chceš přesvěčovat ostatní lidi, aby dělali totéž co ty? Každý má svou hlavu a každý je svétprávný na to, aby každý věděl co má dělat. Kdo myšlenku Astraiacz pochopí, ten je zavodou, jen blázen, opravdu blázen utíká. Tak prrrr k vytváření vlastních emailů, kde se lidé mají obracet. Tento zmiňovaný email poradna.astraia@seznam.cz nemá nic společného se společností Astraiacz. POZOR NA PODVODNÍKY!!!!! Mnoho úspěchů, těm co věří a systém pochopili. Hlupáky nepotřebujeme.

  Odpovědět

 • Peťan

  27 ledna, 2010

  Kam se mám, prosím, obrátit já, když jsem velice spokojený s tímto projektem ve spol. AstraiaCZ? Děkuji za odpověď, anonymní „anděli“. P.S.Není vaše mailová adresa s názvem ne – vaší společnosti zneužitím? Navíc, když ji používáte k poškození dobrého jména této společnosti?…

  Odpovědět

 • StK

  8 února, 2010

  ..to si povíme do roka…a do dne..!!!

  Odpovědět

 • 123

  31 ledna, 2010

  Ty si ale IQ – Tykve. Akdo radí tobě? Tvoje IQ

  Odpovědět

 • milan

  24 ledna, 2010

  Lutuji Vás a Vaše inteligence mě děsí. Toto může napsat člověk, který zná pouze zaměstnání a maloobchod.
  Doporučoval bych Vám se vzdělávat v obchodních metodách.
  „Motto“ Takovýmto blbcům se velice dobře vládne a je to přesně to co naši politici potřebují. A proto to také v ČR takto vypadá.

  Odpovědět

 • Profbur

  25 ledna, 2010

  Nějak mi uniká podstata těch nářků a nešťaštných lidiček, kteří se spojili s Astraia. Jestli to dobře chápu, když nehnete ani prstem pro zmíněnou společnost, tak přijdete max. o 1000Kč a to je opravdu životní tragédie.

  Odpovědět

 • milan

  25 ledna, 2010

  Jenom bych to trošku upřesnil,já nehýbu prstem pro společnost ale pro sebe. Využívám pouze možnosti vydělávat peníze kterou mi společnost marketingem umožňuje a nabízí.

  Odpovědět

 • anděl

  25 ledna, 2010

  To opradu správně nechápete. Tím že zaplatíte 1000 kč vznikla vaše smlouva s pojišťovnou kde jste podepsal že budete tu 1000 platit min 30 let, pokud by jste se rozhodl třeba po roce kdy tam máte 12tis zrušit, nedostanete nic, navíc Vás sponzor bude platit 15tis za vás. A navíc, aby za Vás Astraia platila Vaše pojistné musíte mít vytvořenou stornorezervu, což znamená že každý měsíc musí přibývat noví a noví lidi. Můžete vyzkoušet, uvidíte sám, ale pak už není jen tak couvnout.

  Odpovědět

 • venai

  26 ledna, 2010

  tak jsem si tady přečetl vaše názory a k tomu bych měl jednu otázku když já zaplatim 1000,- na pojištění a seženu další 3×1000(lidi) tak mi někdo vysvětlete jak můžu dostat 9000,- a po té ještě porvize každý měsíc když si já neplatim protože jak je uvedeno zaplatim jen jednou a poté i s těmi (lidičkami) kteří si taky někoho seženou ,aby nemuseli platit tak mi vysvětlete z čeho ty peníze tečou když každý zaplatí jen jednou a poté dostává rádoby „provize“

  Odpovědět

 • maruška

  26 ledna, 2010

  Vysvětlím … Kdo nikdy nedělal pro pojišťovny nemůže pochopit kde ty peníze berou. Matematicky je to O.K. Uvědomte si že za každého přivedeného klienta k pojišťovně (po zaplacení min 1.000,- za IŽP) dostane tato společnost v následujícím měsíci odměnu až 150% roční úložky. Tedy až 18.000,kč při měsíční úložce 1.000,kč. Tedy přiveduli do systému další tři klienty vydělám firmě cca. 4 x 18.000,kč = 72.000,kč. Ještě jsou pochyby kde berou peníze? Pojišťovny bezproblému vyplatí tuto provizi, protože tato firma přivede pojišťovnám i 10.tisíc smluv ročně a ty na tom vydělají dost sami pro sebe i klientovi. Myslíte že to firma dává ze svého? To by pozbyl důvod na trhu vůbec existovat. Jsou ale jedni z mála kteří za to že ty tři klienty přivedete, z každého klienta 2/3 tedy 12.000,kč rozsypou mezi ty klienty zpět. Makléřské spol. si nechávají celý zisk a buzerujou lidi proč neplatí. A že po přivedení těch tří klientů dále pojistku neplatí? Platí jí každý sám, jen né s té původní kapsy (z které klient zaplatil tu první 1.000,kč), ale z rezervy která se každému klientovi odkládá z jeho provize a firma zcela zdarma jako službu odesílá z klientovi rezervy tu měsíční platbu. Takže klient patí to pojistné prostřednictvím účtu firmy a vždy ze svých peněz, z těch co mu dá vydělat za to že klienty přivedl. To mi připadá fér. Navíc nás zatvrdlý čecháčky učí spořit na budoucnost, na důchod, který v budoucnu od státu skoro žádný nedostaneme. A to si mi mladí dnes nepřipouštíme. Ale po 65 budeme umírat hlady protože na nic mít nebudeme.

  Odpovědět

 • Pavel

  27 ledna, 2010

  Zdravím, naletěl jsem, ale 1000Kč jsem ještě nezaplatil, zaplatím, až budu mít, ale teď jak tady čtu Vaše příspěvky, jsem zděšen – prosím poraďte, jak z toho ven?

  Odpovědět

 • Petr

  27 ledna, 2010

  Četl jsem zde všechny příspěvky, klady i obavy systému Astraia. Přečetl jsem si kdysi také VOP, byl jsem proškolen a „šel jsem do toho“. Varování před pochybným jednáním mi připadají jako: nehrajte výherní automaty – můžete prohrát. Ano můžete prohrát. ALE! Astraia Vám dala návod,jak vyhrát. Prohraje ten, který zruší pojištění v panice a pod tíhou negativních řečí nebo pod tíhou netrpělivosti, že po měsíci nepřišla provize. Prohraje ten, který pracně přemluví pár nevěřící známých nebo nepřivede vůbec nikoho. Že to prý má šlapat skoro samo, bez vlastního přičinění? Kde žijete? V socialismu? Založil jsem si IŽP, dal jsem 1000 Kč a zapojil do toho několik aktivních a schopných lidí. Příjem ze zaměstnání 14.000 Kč mám teď jako malé vedlejší kapesné. Lituji ty, kteří dali 1000 Kč a jsou zklamáni, bohužel návod Astrai ani trochu nepochopily. Věnuji se tomu dále a mám se skvěle.

  Odpovědět

 • Pavel

  30 ledna, 2010

  Ale já jsem se neptal na to… Chci vědět, jestli budu mít nějaký postih, když tu tisícovku nezaplatím. Prostě jsem si to rozmyslel. Díky za info.

  Odpovědět

 • anděl

  31 ledna, 2010

  postih mít nebudete, smlouva se musí spárovat s platbou aby vznikla. Doporučuji ale dva postupy. Nejprve kontaktovat toho kdo Vás sepsal aby smlouvu ani neodevzdával – pak je to jako by se ani nic nestalo. Pokud už byla smlouva odeslána, doporučuji odeslat na příslušnou pojišťovnu dopis, že smlouvu rušíte.

  Odpovědět

 • ZMS

  31 ledna, 2010

  A pokud již byla smlouva odeslána a pojišťovnu, je nutno smlouvu vypovědět přímo s pojišťovnou. Avšak pak přicházíte o mnoho výhod jenž splečnosti Astraia nabízí. Doporučuji si prezentaci vyslechnout ještě jednou, a to přímo od managera, kterého najdete na stránkách http://www.astraiacz.eu.

  Odpovědět

 • kim

  17 února, 2010

  Dobrý den Pavle.Škoda,že reagujete takhle.Já jsem do toho taky šla,protože jsem pochopila,že od státu toho mopc očekávat nemohu.Stejně si jednou budete muset založit životní popjištění a nebo si platit na důchod tak je jedno,jestli si ho založíte nyní.Nebo se Vám nechce spolupracovat s lidma?Já jsem se toho taky bál,ale finanční situace mně k tomu dohnala a můžu říct,že jsem neprohloupil.Pokud zůstanete,přeji Vám hodně štěstí.Nic není zadarmo!!

  Odpovědět

 • Pavel

  17 února, 2010

  Drahá/ý kim. Nejsem si jist jestli jste žena nebo muž ale to je jedno. IŽP je ohromně nejisté „spoření“, navíc ohromně nákladové. Spousta poplatků a první roky prostě a jednoduše platíte ze svého jen provizi. Tento produkt je tolik propagován jenom kvůli vysokým provizím. Z lidí co peníze nemají a co o obchodu nic neví obchodníky prostě neuděláte, jen je naserete. Ale to časem poznáte. Přeju Vám hodně štěstí a spokojených klientů.

  Odpovědět

 • 123

  31 ledna, 2010

  Pošlu vám zcela zdarma provaz!!! Přemýšlejte o tom co vám Astraia nabídla a né o tom jestli přijdu o tisícovku !

  Odpovědět

 • Pája

  27 ledna, 2010

  Dobrý den, jak to tady čtu, tak mi některé příspěvky přijdou hoooodně trapné, já nevím jestli někteří lidé nepřemýšlí a nebo ze sebe jen hlupáky dělají. Firma astraiacz je super a když tady někdo píše byl jsem u firmy měsíc a nevedlo se mi, tak jsem vystoupil,tak může brečet jen sám nad svou hloupostí!!!!!!!!Vy si myslíte, že když budete sedět s rukama v klíně, že vám přijdou provize? A jinak i když lidičky přivedete, tak vyplatu nedostanete ihned, protože než pojistku pojišťovna zpracuje, tak to může trvat i 3 měsíce.Já nevím proč takto pomlouváte firmu, když jste tak chytří, založte si svou firmu!!

  Odpovědět

 • Martin

  27 ledna, 2010

  Souhlasím s Vámi! Celkem se tu u většiny názorů dost bavím. Začal jsem pro AstraiaCZ pracovat před 14 dny a nestěžuju si. Částku, kterou jsem si již za tak krátkou dobu vydělal, zde samozřejmě uveřejňovat nebudu, není to ani podstatné. Nicméně chci říct, že jsem se o této příležitosti dověděl před Vánocemi a toho volna jsem využil k tomu, abych si o této společnosti zjistil, co jsem potřeboval. Rozhodně bych se ale nikdy nerozhodoval na základě jakéhokoliv názoru z těchto trapných debat, protože jsem chtěl před 2 lety investovat do společnosti APL, jistě někteří z vás znáte. Na takovýchto diskuzích jsem se dozvěděl pouze názory lidí, kteří se báli investovat, nebo neměli co a proto onu společnost špinili. Zjistil jsem si info z reálných zdrojů, peníze jsem zainvestoval a za rok a půl mi APL vydělala 150% vložené částky. Svým příspěvkem chci říct, DÍKY BOHU, ŽE JSEM ZDE NEPOSLOUCHAL ty, kteří NETUŠÍ, o čem píší. Přeji mnoho štěstí všem těm, kteří umějí používat svou hlavu a těm, kteří to neumějí, přeji alespoň hezký den při čtení tohoto „bulváru“.

  Odpovědět

 • IL DUCE

  31 ledna, 2010

  Pane Martine, klientka mého kolegy se setkala s OZ z Astraia CZ a nechala si od nich vnutit Future,ačkoliv už jedno IŽP měla, nebot jí doslova vymily mozek nějaké tři ježibaby, jak na tom neskutečně zbohatne. Kolega se vydal na průzkum a když mi vyprávěl, co na něj zkoušely….Future je Spořící účet který jde kdykoliv vybírat, žádná z nich neměla zkoušky ČNB a o pojištění nevěděli v podstatně nic, žádná modelace, prostě platba litr a do smlouvy něco napíšem…. Pořád na něj tlačily, aby to podepsal, s tím, že až bude mít pod sebou větev, že se bude mít jako prase v žitě atd…. 🙂 tak si laskavě ty své pohádky, jak je to všechno super nechte pro někoho jiného 🙂

  Odpovědět

 • ZMS

  31 ledna, 2010

  Je mi líto, že jsou tady lidé, kteří se snaží reprezentovat společnost Astraiacz a nemají k tomu patřičné oprávnění ani školení společnosti. Toto se ani společnosti nelíbí a hodlá s tím zatočit. Každopádně společnost Astraicz je solidní společností, je to jen o lidech, co neumějí vysvětlit systém. Proto navrhuji setkání s jedním z manažerů, které naleznete na astraiacz.eu.

  Odpovědět

 • 123

  31 ledna, 2010

  Mluvíte o někom že vnutili a neměli zkoušky u ČNB, pokud to tvrdíte tak se sám dopouštíte trestného činu ! Jste povinnen tyto lidi oznámit ČNB, protože my z Astraii ctíme zákony a takovéto lidi porušují zákon a my takové mezi sebou nechceme. Ale to jste posraný někoho oznámit, aby se náhodou někdo nezajímal o vás! A to jsme právě my posraný češi. Všichni sami pro sebe ale druhýmu pomoct to ne!!

  Odpovědět

 • IL DUCE

  31 ledna, 2010

  Jak jste přišel na to, jak jsem se zachoval a že jsem Čech? 🙂 Vy cítíme povinost? Vaše společnost zmocňuje lidi, kteří nemají oprávnění a vy se budete ještě vztekat? Nechte si svý výhružky pro někoho jinýho. Já jsem napsal mojí zkušenost s vaší společností. Jestli nesnesete pravdu, pak je mi vás líto.

  Odpovědět

 • věra

  2 února, 2010

  klid, boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

  Odpovědět

 • ZMS

  2 února, 2010

  Prezentovat a sepisovat smlouvy smí jen PPZ-jenž toto získal od ČNB, to je nám všem známo. Ale je nám také známo, že každý kdo začne se spoluprácí si =Pomocí propracovaného „zrcadlového systému MLM“ ve spojení s moderním softwarem A-Team vyvinutým společnosti Astraiacz a.s. si každý může pomoci k nadstandartím provizím za propagaci činnosti, loga a jména naší společnosti.= O čem toto hovoři?

  Odpovědět

 • IL DUCE

  3 února, 2010

  no, hovoří to o tom, že je otázka času, kdy o té vaší komedii bude report v černých ovcích a zase to odneseme my všichni…

  Odpovědět

 • Miriam

  18 února, 2010

  Jo tak s tímto plně souhlasím. Také jsem se s tím už setkala. Dělá to tu paní, která každou chviku pracuje pro jiný fin. ústav. Cpe do toho lidi na hranici bídy, klienty Providentu a jiných lichvářů. Ti pro vidinu bezpracných peněz nekoukají, co z toho bude a bohužel do toho nacpou spoustu lidí ze svého okolí.Je jí úlpně jedno, kdo ty smlouvy podepíše, stačí přeci jeden z rodiny a podepíše to za všechny…Tomu říkám „solidní jednání“. Ale na každého jednou dojde. Doufám, že brzy. Už zadlužila tolik lidí a přesto má žaludek na to aby pokračovala s další pochybnou společností jako je Astraia…

  Odpovědět

 • Jirka

  19 února, 2010

  Není tato paní náhodou z Přerova?

  Odpovědět

 • ZMS

  19 února, 2010

  Je mi líto, že máte zkušenosti s takovýmto člověkem, který dělá takové věci a díky takovým lidem máme pak ohlasy jako jsou právě ty vaše. Společnost Astraiacz je spolehlivá a má ohrmnou myšlenku, jak pomoci těm co její systém pochopí. Zkuste si sjednat schůzku s managerem společnosti Astraiacz, kterého naleznete na http://www.astraiacz.eu a pak snad pochopíte, jak to funguje. A pak uvidíte, kde je pravda.

  Odpovědět

 • Aleš

  20 února, 2010

  Můj bože, máte úplně vymytý mozek. Vzpamatujte se! Je důležité brát věcy takové jaké opravdu jsou a ne takové jaké bychom je chtěli.. bohužel

  Odpovědět

 • Leoš

  28 ledna, 2010

  Souhlasím! Blečí hlavně ti, kteří sedí s rukama v klíně, do 2 měsíců jim nepřišla odměna, začali pomlouvat a vystoupili. Systém je založen na uzavřeném IŽP a vlastní chytré aktivitě. Takže když IŽP zbrkle ruším nemůže to přinést nic dobrého. V rámci MLM vznikl pod Astaiou jeden z mála systémů, který je dobrý a za 1000 Kč dostupný. Z neschopných zapojených lidí jsou teď zklamaní a píšou kde můžou: Pomozte mi, dal jsem 1000 Kč a nevím jak z toho ven. Ubohé a trapné …. Škoda pro nás aktivní, že do toho takoví lidé šli.

  Odpovědět

 • Pája:-)

  11 března, 2010

  ano ano přesně tak, máte úplnou pravdu. Tyto lidi nechápu a už vůbec nerozumím tomu proč do něčeho takového jdou.Uzavřou si IŽP a za měsíc ho ruší

  Odpovědět

 • Franta

  30 ledna, 2010

  http://www.investujeme.cz/clanky/astraia-cz-uzasne-letadlo/

  Odpovědět

 • 123

  31 ledna, 2010

  Pan Zámečník je v podobné společnosti a tak dělá vlny aby zlikvidoval konkurenci ! NEPODAŘÍ SE MU TO !!! Astraia cz je velmi stabilní a solidní firma.

  Odpovědět

 • věra

  2 února, 2010

  nepříjde mi to jako stabilní a solidní firma podle ohlasů, podle diskuze na stránkách firmy a taky to, že jim AXA vypověděla smlouvu smluví samo za sebe… Věcy nejsou jen černé nebo bílé – zamyslete se nad tím, za co dáváte ruku do ohně – za mladičkou společnost, která už po pár měsících nasrala velkou spoustu lidí a bojuje s problémy. Přeji Vám ať na to nedoplatíte. Věra

  Odpovědět

 • ZMS

  2 února, 2010

  Je to solidní firma a za tím si stojím. AXA si postavila hlavu, protože si mylela, že nás jako novou společnost smete ze stolu. Astraiacz přesto všechno vytvala a jde dál. Překážku překonala a vyjednávala a provize za AXA se budou co nevidět vyplácet. Všem přeji jen kapičku trpělivost a víry, že společnost se za nás všechny staví a že jedná ve jmnénu nás Astraia-ků.

  Odpovědět

 • Petr

  1 února, 2010

  Pane Franto. Óóóóó Vy jste geniální, óóóó Vy jste to odhalil! Průměrně zdatný zástupce Astraii Vám Vaše úžasné objevy sám vysvětlí a průměrně chytný občan pochopí, že jde o systém „hromadění“ klientů. Takovou práci jste si s tím dal! KDYBYSTE ŠEL RADĚJI VYHRNOVAT SNÍH, BYL BYSTE 100krát UŽITEČNĚJŠÍ (než slohové čvičení a vysvětlování již vysvětleného. Musím ale také poděkovat, děkuji za novou informaci, že ČNB a Generali nevidí na jednání Astraii nic podezřelého.

  Odpovědět

 • 69

  5 února, 2010

  přečtěte si článek o této společnosti.
  http://www.investujeme.cz/clanky/astraia-cz-uzasne-letadlo/

  Odpovědět

 • ZMS

  5 února, 2010

  A četli jste také reakci Generálního ředitele na tento článek?

  Odpovědět

 • Pavel

  7 února, 2010

  Kde si můžu přečíst tuto reakci?

  Odpovědět

 • ZMS

  8 února, 2010

  Reakce je na http://www.astraiacz.eu – přístup pro registrované uživatele-informace vedení společnosti-reakce na článek Ivestujeme CZ. Přístup je pouze pro spolupracovníky Astraiacz a.s.

  Odpovědět

 • IB

  8 února, 2010

  Hm, vzhledem k tomu, že je to jen pro „Astraianauty“, tak to je opravdu reakce ve stylu celé Astraia 🙂 Ale nakonec je asi lepší, když si to nemůžu přečíst, jsem právě po obědě 🙂

  Odpovědět

 • ZMS

  8 února, 2010

  Zda si to můžete či nemůžete přečíst je jen na Vás a Vašem rozhodnutí.

  Odpovědět

 • kalamita

  12 února, 2010

  Přečíst si to můžetetady:
  Průvodní dopis k reakci na článek pana Zámečníka
  http://www.astraiacz.eu/g01/files/investujeme_dopis.pdf
  Reakce na článek na Investujeme CZ
  http://www.astraiacz.eu/g01/files/investujeme_reakce.pdf

  Odpovědět

 • anežka

  13 února, 2010

  Kéž by na tom bylo něco pravdy. respektive na to měli myslet dřív než napáchali tolik zla

  Odpovědět

 • Pája

  21 února, 2010

  a jakého zla se pro pána jána na vás dopustili, to by mě vážně zajímalo. Nejlepší je, mám tady v okolí jednoho človíčka, který vůbec neslyšel prezentaci firmy, ale tvrdí, že byl na prezentaci jiné firmy a že je to na stejném principu a všude tady na vesnici vytrubuje, že je to podvod a takové žvásty.No někdy fakt nechápu logiku některých lidí.

  Odpovědět

 • Anonym

  8 února, 2010

  Před časem jsem uzavřela IŽP prostřednictvím společnosti ASTRAIA. Zaplatila jsem pouze první poplatek 1000,- Kč a nyní mám již na kontě slušnou částku peněz. Pokud bude moje konto narůstat, je mi jedno, jestli se to podobá letadlu nebo pyramidě. ASTRAIA mi pomohla z finančních problémů. Děkuji ji.

  Odpovědět

 • Pavel

  10 února, 2010

  bla bla bla

  Odpovědět

 • Arči

  11 února, 2010

  Nevím proč tady vůbec zatěžuješ svými blábolovinami tuto diskusi. Velice primitivní. Lidé se tu chtějí dozvědět informace a nějaký Pavel se tu z nudy baví. IQ 20.

  Odpovědět

 • Moudrá občanka , žijící ve zkurveném státě ČR

  16 února, 2010

  Lidi, začněte už sakra, myslet vlastní hlavou!Co udělá moudrý sedlák!? Ráno vstane a v první řadě dá nažrat a napít dobytku, protože ví, že ten mu to s plnou parádou vrátí, jelikož přestane bučet a bude ho dobře živit. No a jenom chytrý podnikatel se tohoto příkladu drží. Proto jsou vymyšleny tyto projekty a Astraia zřejmě toto také ví.Tak proč hned podvod? Z historie víme, že kdo chtěl pomoci chudému lidu k vědomí a k bohatství, byl inkvizicí označen za kacíře a šup s ním na pranýř nebo na hranici do ohně. No a co dělá nynější moderní inkvizice, to jest lobisté velkých společností,hlavně lichváři, kteří se kapsují na lidech chudých a zadlužených? Totéž!!!!Jenomže místo pranýře a ohně používají internet, televizi a media. Za peníze se dá koupit ledaco, že? Největší kšeft pro media jsou senzace a pomluvy.Tak si to už konečně v té hlavě srovnejte a pamatujte, že tam kde vzdělání převyšuje inteligenci, odtud největší nebezpečí. Potrefená husa se vždycky ozve, tak bedlivě sledujte reakce na můj příspěvek.Lichvář, ten nezklame.Ovčane, začni se lépe rozhlížet a rozlišovat.Tento zkurvený stát potřebuje lidi chudé, zadlužené a vystrašené ze všeho. Jen takový člověk je schopen poslušnosti!!!!!!!Račte si laskavě všimnout, že kdo má peníze, má taky moc!!!!!Tak se Astraiicz přestaňte bát. A nejen ji, ale i jiných prověřených projektů, zaměřených proti chudobě.Je to jednoduchá filozofie: Když budeš vydělávat Ty, budu i já a naopak.Tak lidi ahoj a buďte multi, je to prastarý systém, který je dokonalý, pokud se nenajde někdo, kdo začne lidi strašit ve svůj prospěch. Ahojky Kytka

  Odpovědět

 • Libor

  17 února, 2010

  není způsob jak jednoduše zbohatnout aniž by se oblbovali lidi, lhalo nebo podvádělo – vždycky je to něčím vykoupeno. Za pojištění se platí ohromné sumy „prakticky bez práce“ ale to je ohromně krátkozraké. Pojištění není žádná sranda a nemůže být bráno jako lopata na peníze!(bohužel jsem to pochopil pozdě, před tím jsem to chápat ani nepotřeboval) Myšlenka je krásná. ODDLUŽENÍ, pomáhání. Každá mince má však dvě strany. Lidi prostě dokážou zneužít každého systemu a doplatí na to pak ti poctiví. Já jsem bohužel doplatil na ty nenažrané, kteří pracovali nepoctivě. A ať si říká kdo chce, co chce, pokud neví jak to všechno bylo, nemůže soudit. Když jsem pročítal tuto diskuzi, píší tu 3 skupiny lidí. Ti, co tomu vůbec nerozumí, Ti co jsou zaujati a jdou Astraia tunelem(samozřejmě, že nemůžu říkat špatné věcy o tom co dělám, nebo dívat se reálně na to co dělám, to chápu, já to viděl stejně) no a pak Ti kteří ví něco málo víc než říkají manažeři a vedení. A pak babo raď 😀

  Odpovědět

 • Pája

  26 února, 2010

  Dobrý den Libore a co vám prosím společnost provedla tak špatného? Můj názor je, že systém je postaven dobře, ale lidé si umí vše zkazit sami.Vždy záležína nás jak si to uděláme.

  Odpovědět

 • Pája

  21 února, 2010

  To je velice inteligentní odpověď.Ta svědčí o všem:-)

  Odpovědět

 • Lucie

  10 února, 2010

  já jsem se taky přesvědčila, ale o tom, že to byla velká hloupost co jsem podepsala

  Odpovědět

 • ZMS

  11 února, 2010

  Proč velká hloupost, jestli se mohu zeptat?

  Odpovědět

 • Breta83

  23 března, 2010

  Pokud máte na mysli konto na IŽP, tak to se mýlíte.
  Stav účtu se nerovná odkupu. v prvních 2 letech se při vypovězení,nebo částečném odkupu nevyplácí klientovi nic. až po této době něco málo.
  Takže na kontě IŽP nemáte zatím našetřeno vůbec nic.

  Odpovědět

 • Pája

  20 února, 2010

  Dobrý den, já nechápu jednu věc, kdyby lidičky tak jak si tady stěžují kdyby tak pracovali, tak to by byl každý bohatý a spokojený, ale ne to raděj tady budou sedět a nadávat. Vždy si vše pokazí lidi a ne žadný systém.Tak si to konečně uvědomte a nepomlouvejte tady!!!!!!!

  Odpovědět

 • Jaroslava

  20 února, 2010

  Drahá Pájo, musíte si uvědomit zásadní rozdíl mezi pomluvou a fakty. Ne všechno špatné je pomluva. Chce to udělat si vlastní názor a ne se řídit tím, co Vám napovídají.

  Odpovědět

 • Anonym

  20 února, 2010

  Nekalých obchodních praktik je přehršel především u MLM firem působících v tzv. „finančním poradenství – obchodní smlouvy nastavené jednostranně proti spolupracovníkům a žití zakladatelů na úkor spolupracovníků, viz ty „slavné“ třípísmenkové „firmy“… naštěstí už vyhnívají.
  Problém je ale v tom, kdo ty podvedené spolupracvovníky odškodní, když je zjevný posun majetků získaných zujevnými podvodně získanými financemi na jiné firmy, že „Jarmilo“… sex, to je věc, ne ?

  Odpovědět

 • Pája

  21 února, 2010

  Paní Jarko mě nikdo nic nenapovídá, to vše jsou mé osobní zkušenosti s firmou, jsem doopravdy moc ráda, že s firmou spolupracuji. Vydělávám si hezké penízky a daří se mi a já když do něčeho jdu tak do toho nejdu s tím abych si na něco stěžovala, ale jdu abych pracovala!!!

  Odpovědět

 • Jaroslava

  22 února, 2010

  Drahá Pájo, jak dlouho se společností spolupracujete? kolik lidí znáte z jiných krajů? Kolik trojek už pod Váma lidi sami doplnili?……..

  Odpovědět

 • Pája

  26 února, 2010

  smlouvu jsem podepsala ke konci listopadu, začala jsem pracovat v polovině prosince a v systému mám zhruba 101 lidí.A vy osobně jste v systému?

  Odpovědět

 • zzz

  7 března, 2010

  Dobrý den paní Pájo, již jsem v systému od konce října, doporučuji dnes a denně a nemám v systému tolik lidiček co vy. Mohla by jste mi prozradit způsob, jakým pracujete? Mám za to, že sklízím značné úspěchy a přesto nemám pod sebou tolik spolupracovníku co vy. Děkuji a hezký den přeji.

  Odpovědět

 • Pája:-)

  11 března, 2010

  Zdravím vás. No to já nevím čím to je,ale lidičkám říkám vše´, nic víc v tom není:-)

  Odpovědět

 • zzzz

  11 března, 2010

  Děkuji za odpověď, budu tedy nadále říkat všem a všechno. Hezký den.

  Odpovědět

 • Pája:-)

  12 března, 2010

  Není zač.:-)a držím palečky v naší práci

  Odpovědět

 • Jaroslava

  21 února, 2010

  Vážená paní Kuželová, nevěšte hlavu. Lidí které astraia zklamala je víc než dost a rozhodně to nejsou jen ti neschopní jak se to tady Ti, co ještě neprohlédli, snaží zahrávat. To, že vyhodí někoho kdo není spokojen jen dokazuje kde je pravda. Sice je pravda, že jste svůj příspěvek napsala poměrně otevřeně, ale chápu že to bylo zřejmě kvůli Vašemu zklamání. Přesto díky za něj. Snad pomůže k tomu aby se napálilo méně lidí.

  Odpovědět

 • Pája

  21 února, 2010

  Já tomu vážně nerozumím, jako tomu co tady čtu. Nechápu to co tady řešíte, jako co vám přijde podvodného na firmě? Vždyď provize proplácí pravidelně a toho jsem svědkem a nikomu firma nic neudělala a nikoho ale nikoho do systému nikdo nenutí, tak proč ji tady pomlouváte. Ale je fakt, že firma není pro lemply a lidi kteří místo aby dělali si jen stěžují, jako co až dojdou lidi a co když nikoho neseženu a takové žvásty. Zamyslete se proboha nad sebou lidičky, vždyď se chováte úplně uboze!!!!

  Odpovědět

 • Jaroslava

  25 února, 2010

  Vážená Pájo, jde vidět, že toho nechápete více. Podvodní jsou lidi, rozhodně ne všichni a nechci se nikoho dotknout, ale je jich tam víc než dost a společnost za ně všechny nese plnou zodpovědnost, především za PPZ. Společnost to všechno umožnila a nastavila pro to ideální podmínky aby si taky namastili kapsy a taky to tak dopadlo – pojištovny vypovídají smlouvy jedna za druhou. Ted si hrajou všichni na svatoušky ale to je trochu pozdě.. Že proplácí provize pravidelně? ach.. radši se nebudu vyjadřovat. Nikomu firma nic neudělala? a jak to s takovou jistotou víte? to protože Vám to někdo řekl? nejste snad malá ne? Přeji hodně úspěchů……

  Odpovědět

 • Pája

  26 února, 2010

  Paní Jarko, já si myslím, že toho chápu dost. Ale jsou určití lidé kteří si něco poslechnou a nebo to jen někde zaslechnou a ani pořádně systém nepochopí a honem sednou na chat a hned tady mastí negativa a nebo lidičky z jiných společností, protože si myslím, že jsme hrozivá konkurence, tak se tady hooonem pokoušejí napsat co nejvíce špatného, protože vědí jak se lidé dají rychle zmanipulovat.Mě by zajímalo co konkrétně vám firma udělala tak špatného.Napiště to tady prosím.Děkuji Pája

  Odpovědět

 • ZMS

  22 února, 2010

  Také musím reagovat. Je pravda, že společnost opravdu nikoho do spolupráce nenutí, vždy zdůrazňuji, chcete pracovat, chcete vydělávat a zabezepečit se do budoucna? Já jen podávám pomocnou ruku, kdo chce, příjme jí. Nevidím pak důvod, proč by měl někdo nadávat. Když se rozhodl sám a chce vydělávat. Lidi, jenž už na začátku říkají, „nevím, kde seženu 3 lidi“ proč by tihle měli vstupovat do společnosti, když již předem ví, že nemohou odvézt práci, za kterou mohou mít krásně zaplaceno. Ačkoli z mé zkušenosti vím, že tři-to je směšné. Já osobně zapojila celou rodinu a denně oslovuji a nabízím pomocnou ruku. Známých a přátel mám tolik, že nevím kdy koho dříve oslovit. Stačí jen malinko zapátrat v paměti a vybaví se vám jména i těch, na které si za celý rok ani nevzpomenete. A proč jim nepomoci. V dnešní době, kdy se říká, že je krize, jsem názoru, že ta prává krize teprve ještě dolehne. Ale už dnes jsou rodiny, kdy mají jen jeden příjem a všichni mě vítají s otevřenou náručí. Proč, vážně nechápu proč se k tomu takto nepostavíte všichni. Opravdu není nic těžkého někomu nabídnout pomoc. Jak já říkám – penízky leží na zemi, je na každém z nás, zda se pro ně ohne. Hezký den všem a přeji mnoho úspěchů všem Astraiakům.

  Odpovědět

 • Pracující ruka.

  25 února, 2010

  Tak, teď jsi mne pomocná ruko přesvědčila. Inhed se jdu vyškolit na finačního poradce. Třeba k vejlupkům do Eurofinancialu nebo Axy. (Víc než standard) Ale komu budeš radit, až budeme všichni poradci.
  Jinak práce se „odvede“ a ne „odveze“. Už to trochu svědčí o kvalitě člověka a určitě bych si nechal radit o mých financích od negramota, který nezná rodný jazyk.

  Odpovědět

 • ZMS

  25 února, 2010

  Můžete mi říct kdo jste pane geniální? Urážet to umí každý, ale ocenit či pochválit za dobře vykonanou práci umí jen zřídka kdo. Učený z nebe nespadl a mimochodem čeština není můj rodný jazyk, to jen tak pro upřesnění. Přeji krásný a slunečný den Pracující ruko.

  Odpovědět

 • petra

  12 dubna, 2010

  Dostala sem taky nabídku ale když to čtu tak nevím nevím budu si to muset ještě rozmyslet nebo mě někdo poradí

  Odpovědět

 • Jan

  14 dubna, 2010

  Ano,Astraiacz podává pomocnou ruku do hlubin dluhů. Mám pod sebou lidi, které jsem přivedl, přesto mi slibované peníze nechodí. Chtěl jsem vysvětlení od ombudsmana, ale on je to generální ředitel a předseda představenstva v jedné božské a arogantní roli, takže stejně nic nevyřešíte. Prostě si Vavřík kryje svůj vlasní podvod ze všech stran.

  Odpovědět

 • peta

  14 září, 2010

  Víte někdo něco víc a to o té stornopokutě?Mám jen dluhy a neměl jsem do toho jít..co ted?

  Odpovědět

 • PITBUL

  22 září, 2010

  Jestli máte dluhy, tak je třeba zaplatit.A stornopokuta ? Tu máte všude. Doporučuji se spojit s nějakým manažerem a nebo přímo s ředitelem Jaroslavem Vavříkem, který Vám rád poradí.Dnes už má Astraia ve vedení nové lidi, kteří Vám pomůžou, jen musíte chtít.Můžete mu zavolat, telefon je na jejich stránkách. A nemusíte se ho bát, je to člověk jako Vy.Mě pomohl několikrát.

  Odpovědět

 • Astraia?

  25 února, 2010

  Firma Astraia – zkušenosti
  přečtu, tak není co řešit.Musíme se naučit prověřovat a rozlišovat.Jak se zde vyloupne dobrý projekt, který má hlavu i patu a ještě ke všemu dá možnost lidem vydělat, šup-objeví se placený lobista, který to pěkně osolí, oblepí paragrafy, jen proboha, aby jeho právě vzkvétající kšeft, založený na heslu:plať chudáku, až zčernáš, tvůj barák za chvilku bude můj, kamoš je exekutor a my ti dáme coproto, a občan dostane strach a snadno pak podlehne panice!!!! A proč právě 3 lidi? No proto, že to chytrý ekonom spočítal tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jak prosté, co?Vždyť konkrétně Astraia vás napráská finančáku, takže, co si vyděláte na provizích za přivedené dušičky, zaplatíte z toho pěkně daně! Kdyby stát podporoval tyto projekty, tak by na tom vydělal! Ale podporuje lichváře, kteří z lidí dělají bezdomovce a ty pak stát musí podporovat!!!tak co tomu říkáte, páni ministři, poslanci a jiní chytrolíni, kteří vymýšlíte zákony?!!!!Zákony, které chrání především vaši kapsu!!!!!!!Hnus, co se tady děje. Lidi, začněte už vnímat.Makáte jak blbci a za hodinu si nevyděláte ani na oběd!!!!který máte snědený za půl hodiny.

  Odpovědět

 • MÁM ČI NEMÁM

  11 dubna, 2010

  Dostala jsem nabídku od astraiacz a nevím jestli mám do toho jít nebo nemám.Potřebovala bych někoho kdo v tom je aby mi poradil upřímně moc prosím díky pište na mail:majka6464@seznam.cz

  Odpovědět

 • Honza

  13 dubna, 2010

  Pokud chcete majitelům Astraiacz a.s.bratrům Vavříkům přispět na jejich zahraniční dovolené a nová auta, tak tam vstupte. Jinak honem pryč!! Je to osobní zkušenost. Provize neplatí buď vůbec, nebo jen částečně, když už je hodně „dusno“. A z chudoby pomáhají jen sami sobě.

  Odpovědět

 • Radek

  14 dubna, 2010

  Jednoznačně ruce pryč. Nechodit do toho.

  Odpovědět

 • PITBUL

  18 dubna, 2010

  No já zkušenosti se společností ASTRAIACZ mám a nemůžu si na nic naříkat. Sem totiž píší lidé, kteří nic nedělají a jen plácají hubou, víte bez práce nejsou koláče.Ale záleží na každém. Za moji osobu – DOPORUČUJI.

  Odpovědět

 • Maki

  22 dubna, 2010

  Proč hned odsuzujete všechny lidi?Byla jsem v systému a pracovala jak divá.Pak jsem pochopila komu sloužím.To,že vypovídají pojišťovny jedna za druhou,to že jsou lidé čím dál víc nespokojení,to že už si tam lidi nemůžou psát pravdu-to vše svědčí o tom jak je to prohnilé.Jestli jste spokojený tak záleží na tom v jaké jste funkci a jak moc se za vyplácení svých provizí berete.Kdo už se ozývá-tomu něco zaplatí.Rozhlédněte se kolem sebe jestli jsou všichni stejně spokojení tak,jak je jim neustále slibováno.

  Odpovědět

 • Jaroslava

  18 dubna, 2010

  Jaký máte názor na nové VOP? víte co změny v Astrai teď znamenají? že už si tam nikdo nevydělá.. protože všichni už budou jen klasičtí pojišťováci.. a pojištění už je v dnešní době v…

  Odpovědět

 • Maki

  22 dubna, 2010

  Astraia jde dost ke dnu. Další pojišťovna, v pořadí již čtvrtá jim vypověděla smlouvu. To snad svědčí samo o sobě. Navíc jsou velice komické názory, že je to závist na jejich úspěchy a že v ČR se úspěch neodpouští. Když na jejich chatu lidé prosí vedení o vysvětlení svých pochybností, vedení napíše komentář ve stále stejném stylu – vydržte, bude líp, buďme silní a táhněme za jeden provaz….atd.Je to komix a vymývání mozků. Navíc jsou to již dva dny,kdy svůj chat „demokraticky“ zrušili.Nechtějí tam rozvraceče,kteří se ptají na své nevyplacené provize a jsou nespokojení.I to svědčí o tom, jak si oblbují svoje ovečky.Jak za starých časů! Hlavně drž hubu a krok a sháněj nám „lidičky“ a budem si držet „palečky“. Jestli pak budete zadlužení – vždyť jste do toho šli dobrovolně, nikoho jsme nenutili. Je to hnus!

  Odpovědět

 • zzzzzzzz

  25 dubna, 2010

  Chyba-chat nebyl zrušen!!!!

  Odpovědět

 • dotaz

  16 května, 2010

  Zdravím, víte někdo jaká je ted současná situace v Astrai? prej jim vypověděly už všechny pojišťovny?

  Odpovědět

 • Luky

  4 července, 2010

  Dobrý den,mužete mi někdo říci jestli společnost funguje?A kolik se platí pokuta,když to někdo pod váma zruší?Nebo když ukončíte spolupráci se společností?Jestli se vrací provize?Předem děkuji za radu…

  Odpovědět

 • N

  13 července, 2010

  Nemáte-li podepsanou pojistnou smlouvu, nevracíte nic. A koukám-li na datum,kdy píšete, tak jí nemáte. Žádná pokuta za nikoho pod Vámi. Ručíte pouze sám za sebe.Společnost Astraia funguje!!!

  Odpovědět

 • zkušenost

  9 listopadu, 2010

  Dobrý den, pročítala jsem tady ty příspěvky nedivím se, že jsou takové jaké jsou. Ano Astraiacz někoho zklamala,měla velké problémy, protože dělá nenormální věc v ČR a jak se říká,, každý dobrý skutek musí …. Jsem ráda, že k těmto problémům došlo, protože se ukázalo jací lidé v ní byli.Bylo to potřeba, aby se to pročistilo. Byli zde tací, kteří pobrali nemalé peníze na provizích a při prvotních potížích začali vykrádat kmeny a zakládali potichu bokem firmu. Přeji jim jenom mnoho úspěchů, ale Boží mlýny melou… V současné době děkuji českým pojišťovnám za to co nám udělaly, díky téhle zkušenosti bych do těchto českých bordelů nedala ani desetník, nejde jim o klienty,ale o něco jiného. Máme partnera, který dodržuje dané slovo a na prvním místě je pro ně spokojený klient. Co více si přát. Pokud je někdo z Vás nespokojený má právo dát výpověď, pokud chcete opravdu znovu začít, nic Vám v tom nebrání, prezentují opravdový profíci, není jich moc, ale poučili jsme se z chyb a nebereme jako prezentátora každého, který v tom vidí pouze lov na lidi o tom Astraia není.Všem, kteří odešli přeji mnoho úspěchů a štěstí v životě.Astraiacz není co byla i přes všechny potíže, které ji způsobyli bývalý ,, Astraiáci“ a věřte, že se moc a moc snaží.Zůstalo zdravé jádro a s tím JEDEME DÁL.

  Odpovědět

 • Radek

  9 listopadu, 2010

  Kéž byste měla pravdu a distribuce IŽP bez ladu a skladu každému byla „nenormální věc v ČR“. Bohužel, obávám se, že je to až příliš normální.

  Odpovědět

 • myšák

  9 listopadu, 2010

  Dobrý večer,jsem strašně rád,že Astraiacz jede dál,jsem momentálně v situaci,že vyčkávám,ale už jsem kontaktoval svoji obl.manažerku,aby mi řekla,co je u vás nového atd…Informace jsem dostal a jenom přeji Astrai opravdu lidi do svého týmu,co nezradí,umí pochopit prezentaci a chtějí si vydělat poctivým způsobem.Moje zkušenosti(zaplatpánbůh)které jsou minulostí,ale musí se z nich člověk poučit s pojišťovnami,který působí na českém trhu jsou katastrofální a to se pohybuji v oblasti financí dlouhou dobu!Lidem,kteří vedou momentálně Astraii přeji hodně moc štěstí,pevné nervy a lidi,na které se můžou 100% spolehnout.Závisti konkurence se neubrání,ale USTOJTE TO!!!

  Odpovědět

 • Radek

  9 listopadu, 2010

  😀

  Odpovědět

 • Obyčejný občan

  26 listopadu, 2010

  Dobrý den,
  nevíte někdo, jak toto “ letadlo “ dopadlo? Dobré x špatné?
  Děkuji.

  Odpovědět

 • halaburda

  23 července, 2012

  přátelé,to je přece klasické letadlo.Několik lídí v hlavních funkcích hrabe a ostatní platí.Takových podvodných firem už tady pár bylo.Funkce na principu letadlo je nezákonná.

  Odpovědět

 • letadlo ???

  5 srpna, 2012

  Pane halaburdo, vy asi neznáte co je letadlo, že jo ? To je nezákonný způsob vydělávání peněz, a hlavně v letadle jsou vstupní poplatky, což v Astraie nikdy nebylo.Nejprve si ověřte informace a pak tady můžete něco plácat nesmysly.

  Odpovědět