CZK/€ 23.490 -0,26%

CZK/$ 21.598 -0,16%

CZK/£ 26.717 +0,02%

CZK/CHF 23.563 -0,31%

Text: Radovan Novotný

09. 10. 2019

0 komentářů

Na návštěvě zákulisí placení kartami

 

Platební karty představují instrument umožňující platit a vybírat hotovost. Co se děje na pozadí placení kartami? Jak pozná terminál obchodníka, že platba je krytá? Kteří hráči vystupují v zákulisí mezinárodního systému platebních karet? 

Loading 

Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií a standardizaci dnes můžeme platební kartu vydanou pod hlavičkou mezinárodní kartové asociace českým vydavatelem použít v zemi na druhé straně zeměkoule. Původní identifikační technologii v podobě uchování dat na magnetickém proužku vytlačily možnosti nabízené technologií čipovou, možnosti bezdrátového přenosu dat umožnily platby bezdrátové…

Není problém vybírat valuty z bankomatu a platit útraty v cizí měně. Na pozadí toho všeho stojí technologie snižující náklady identifikace toho, kdo kartou platí, ověřování a zúčtovávání plateb, zdokonalení a zrychlení přenosu dat o transakcích do autorizačních center anebo k vydavatelům karet.

Placení kartami v devizové cizině bez hotovosti

V době vzniku tohoto článku autor pobývá na zahraniční dovolené a svůj pobyt v hotelu hradil platební kartou. Proběhlo vložení karty do platebního terminálu, kdy bylo prostřednictvím karetní asociace automatizovaně ověřeno, zda na svázaném účtu existuje krytí. Díky autorizaci zadáním správného PINu došlo k blokaci příslušné sumy na účtu majitele karty.

K zúčtování dojde později, nicméně vše s platbou související probíhá elektronicky a automatizovaně, papírové potvrzení z platebního terminálu je svým způsobem už jen zbytným reliktem. Stačí vzít chytrý telefon, přihlásit se k účtu svázanému s kartou a ihned ověřit, jaká suma byla v souvislosti s platnou zablokována. Příklad platby kartou dokládá konec doby „papírové“ a nepřehlédnutelný nástup doby „elektronické“, neoddiskutovatelný pokrok digitalizace.

Žádné zajišťování valut, žádná směnárna, žádné ochraňování hotovosti, všechno související s převodem peněz může proběhnout elektronicky a automatizovaně. Stejný osud koneckonců doprovází i cenné papíry a transakce s nimi, listinná forma cenných papírů je minulostí, vítězí forma zaknihovaná. Transakční náklady klesají na minimum, a zaplacené poplatky se stávají průzračnější a předpověditelnější.

REKLAMA

V zákulisí placení kartami

Při pohledu do zákulisí fungování systému platebních karet je vhodné začít popisem zapojených hráčů. Držiteli karty, to jsme my, k navázanému účtu někdo vydal platební kartu. Vydavatelem platební karty je často banka, která nám jako klientům třebas umožňuje použitím karty čerpat peníze ze svázaného debetního účtu (pak jde o kartu debetní). Platíme, autorizujeme a příslušná suma je následně stržena třebas z našeho bankovního konta. Použitím karty také můžeme třeba čerpat dluh, platba je připsána na úvěrový účet – pak jde o kartu kreditní (credit = úvěr).

Dalším důležitým hráčem je kartová asociace. Tato představuje sdružení vydavatelů platebních karet, mezi které patří například Mastercard, Visa, nebo třeba Diners Club. Obchodník, u kterého v obchodě prostřednictvím platebního terminálu platíme, má poskytovatele, ve spolupráci s kterým platební infrastrukturu v podobě terminálu nebo platební brány provozuje. Jde třeba přímo o banku obchodníka, která obchodníkovi vede účet, na který mají inkasované platby doputovat.

Obrázek 1: Hráči v zákulisí systému platebních karet. Na jedné straně stojí banka vydávající kartu a držitel karty. Uprostřed stojí karetní asociace. Na straně druhé je Obchodník se svou bankou a platebním terminálem nebo branou.
platební karty - zapojení hráči

Od předložení karty, přes autorizaci až po platbu

Jádro toho, co se děje na pozadí placení kartou, vcelku zdařile a přehledně zachycuje následující Obrázek 2 a popis, který zveřejnila karetní asociace Mastercard. V prvním kroku (1) zákazník nakupuje a platí kartou příslušné karetní asociace, kterou obchodník akceptuje. Dále se se platba ověřuje, identifikační údaje z karty jsou zasílány zpracovatelské bance (2).

Zpracovatelská banka obchodníka žádá karetní asociaci o ověření v bance, která danou kartu vydala (3). Podobně dochází k předložení transakce a autorizačního požadavku vydavatelské bance k ověření (4). Obchodník po ověření transakce vydavatelskou bankou získává autorizační odpověď (5). Zbývá snad už jen dodat, že vše probíhá rychlostí blesku automaticky a automatizovaně.

REKLAMA

Celý proces platby kartou je ve finále při zdárném dokončení finalizován tím, že vydavatelská banka platbu  odesílá zpracovatelské bance obchodníka, který platbu připíše na obchodníkův účet.

Obrázek 2: Dění na pozadí platby kartou. Obchodník přijímá kartu, obchodníkova banka ověřuje krytí, autorizaci, a když platbu akceptuje, zajišťuje prostřednictvím karetní asociace zúčtování. Vydavatel karty zajišťuje proplacení.
placení kartami - platební proces

Zdroj: Mastercard.cz

Identifikace a autorizace při placení kartami

Způsob, který jsme nyní použili, je výstižný, ale velmi zjednodušený. Při platbě na dálku je nutné přenášet informace potřebné o ověření, autorizaci a provedení platby, leccos ověřit, zkontrolovat, a následně uvolnit peníze. Výsledné schéma je pak složitější.

Obrázek 3: Schéma, které zachycuje pohled na transakční tok při platbě kartou. Vše probíhá automatizovaně, čímž se vše urychluje a zpřesňuje.
placení kartami - platební proces

REKLAMA

Zdroj: Bancardsales.com

Na začátku stojí (v grafu šipka s číslem 1) držitel karty, který chce provést úhradu prostřednictvím platební brány nebo terminálu obchodníka. Předložením karty nebo údajů z ní iniciuje autentizaci (ověření potřebné k provedení platby) a autorizaci, tj. získání potvrzení možnosti provést platbu. V dalším kroku (2) musí dojít k zabezpečenému odeslání digitalizovaných informací o kartě zpracovatelské bance garantující provoz platební brány nebo terminálu k ověření možnosti platbu realizovat. Požadavek na ověření je směřovaný na karetní asociaci (šipka č. 3).

Kartová asociace předkládá vydavateli karty autorizační požadavek (4). Nyní vydavatelská banka ověřuje možnost provedení transakce (zůstatek), resp. krytí, ověření limitů aj. a předává informaci kartové asociaci (šipka označená číslem 5). Autorizační odpověď je pak předána zpracovatelské bance (6). Nyní je díky autorizační odpovědi obchodník informován, že proběhlo ověření (7).

Je-li vše v pořádku, může následovat platba, kdy je příslušná částka na účtu majitele karty při splnění podmínek a realizaci platby zablokována. Karetní platba může čekat na zpracování v clearingu; na účtu se držiteli karty může ukázat jako blokovaná, ale příjemce penězi ještě nedisponuje. Při zúčtování pak může dojít k opoždění, finalizace transakce může zabrat i několik dní.

Držitel karty se o transakcích dozví z výpisu transakcí, výpisu z účtu (šipka 8). V případě kreditní karty následuje úhrada dlužné částky nebo splátky (9).

On-line a off-line transakce, reklamace a zpětná úhrada

Platební karta umožňuje přístup k účtu pro různé transakce. Hovořili jsme o tom, že při použití debetní karty putuje platba ze svázaného běžného účtu – jde o finanční instrument umožňující vybírat hotovost a platit. Karty fungují v kartovém systému buď on-line (typicky např. na bázi zadání PIN) nebo off-line (typicky např. na bázi podpisu, ale i zadáním PIN). Online operace v posledních dekádách díky digitalizaci a technologickému pokroku zaznamenaly dříve nečekaný rozmach.

Obrázek 4: Některé pojmy a související otázky. Při placení kartami je nutné prokázat naplnění nejedné podmínky, což zvyšuje bezpečnost a předchází chybám.
placení kartami - pojmy

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak se může stát, že v zaúčtovaných platbách vznikne nějaká nesrovnalost. Například je stejná platba zaúčtována dvakrát. Držitel karty pak provádí reklamaci u vydavatele karty. Nastupuje prošetření, do zpracovatelské banky směřuje výzva k prověření či dokladování reklamované transakce.

Nedokáže-li obchodník transakci náležitě prokázat, reklamovaná platba bude vrácena. Jeli reklamace uznaná, dochází k tzv. zpětné úhradě (chargeback), transakce, kterou na základě reklamace držitele vydavatel karty odúčtoval zpracovatelské bance ve prospěch účtu svázaného s kartou. Peníze by měly dorazit na účet, k němuž je přiřazena karta. To už se ale dostáváme k dalším tajemstvím platebních karet, k poukazování prostředků a převody mezi účty…

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Platební karty - VISA a MasterCard

Vyznáte se v platebních kartách?

Platební karty jsou nástroje určené k bezhotovostním platbám, které jsou vydávány fyzickým a právnickým osobám nejčastěji bankou. Bezhotovostní platbou se rozumí oprávněné čerpání placené částky z účtu držitele (majitele) karty. Platební karta umožňuje držiteli bezhotovostní platby na účet prodejce nebo poskytovatele služby za koupené zboží, výběr hotovosti […]

Text: David Krůta

03. 05. 2019

Jak se správně pojistit na dovolenou?

Doba letních dovolených se blíží a s ní i cestování do více či méně exotických krajin. Nedílnou součástí výjezdu za hranice by mělo být cestovní pojištění. Jak správně nastavit cestovní pojištění, aby vás nic nepřekvapilo?

Text: Jana Zámečníková

16. 05. 2018

Útoky na platební karty aneb Jak nepřijít o peníze

Útoky na naše finanční prostředky jsou považovány za jednu z největších hrozeb digitální doby. Na rozdíl od odcizení přístupových údajů do sociálních sítí nebo do emailové schránky, při napadení našeho bankovního účtu se jedná o přímé napadení našeho majetku.

Text: Redakce

23. 12. 2016


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *