CZK/€ 24.460 +0,49%

CZK/$ 23.227 +1,12%

CZK/£ 28.235 +0,32%

CZK/CHF 25.379 +0,81%

Text: Aleš Karo

27. 07. 2017

0 komentářů

Kdo má lepší dynamiku: Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB?

 

Bankovnictví a pojišťovnictví se věnuji již 15 let a je to obor, který mě stále baví a zajímá, proto jsem si začátkem léta udělal ze svého soukromého zájmu jednoduché cvičení: vzal jsem hospodářské výsledky tří největších českých bank, položil jsem si je vedle sebe a sčítal, odečítal, dělil, násobil, srovnával a analyzoval.

Loading 

Jak jsem na to šel a co jsem vyzkoumal?

Analyzoval jsem tří největší české banky: Česká spořitelna (ČS), Komerční banka (KB) a ČSOB za Q1/2016 a za Q1/2017 a porovnal jsem tempo růstu poklesu v několika kategoriích. Absolutní hodnoty mě nezajímaly, pouze dynamika.

Výsledky mě docela překvapily. Čekal jsem, že dynamika bank bude podobná, některá banka lepší tam a jiná onde, ale že v průměru bude vývoj podobný, což bylo jen pocitové iracionální očekávání. Překvapení nemohlo být větší. Zjistil jsem, že rozdíly mezi bankami jsou obrovské.

ČSOB se podařilo v tempu růstu naprosto deklasovat jak KB, tak i ČS, a to plošně v naprosté většině kategorií, které jsem posuzoval. Pro ČSOB to bylo jednoznačně skvělých 12 měsíců. Vlajkovou lodí KB byl růst úvěrového portfolia, což byla jediná kategorie, kde překonala oba své konkurenty, v ostatních posuzovaných kategoriích brala typicky druhé místo. ČS se příliš nedařilo, v žádné kategorii nedokázala překonat své konkurenty a ve většině kategorií skončila na třetím místě za ČSOB a KB.

Jaké kategorie byly hodnoceny

  • Čistý úrokový výnos. Nejvíce se dařilo ČSOB, která jako jediná z bank dokázala růst a to hned o 2 %. KB i ČS poklesly, KB o -1,3 % a ČS dokonce o -3,3 %. U KB a ještě více u ČS je zřejmé, že oběma bankám se nedaří nárůsty klientských bilancí přetavit do pozitivního efektu ve výnosech.
  • Čistá úroková marže. Zde je příběh velmi podobný jako u čistého úrokového výnosu. Jediná ze tří velkých bank, která dokázala v této kategorii růst, je opět ČSOB, a to o +6 b.p. Obě zbývající banky zaznamenaly pokles. V případě ČS dokonce o -48 b.p., KB poklesla o -20 b.p. Byť předmětem analýzy nejsou absolutní hodnoty je vidět, že ČSOB se jako jediné daří držet čistou úrokovou marži v hodnotách nad 3 %.
  • Výnosy z poplatků. I v této kategorii se dařilo ČSOB, která dokázala výnosy z poplatků navýšit o úctyhodných 5 %. Dařilo se i ČS, která rostla o 0,5 %. KB v tomto parametru dramaticky ztratila, příjmy z poplatků vykázaly pokles o -8 %.
  • Provozní náklady. Spanilá jízda ČSOB pokračuje i zde. Pokles nákladů o -3 % znamená jednoznačně pozici leadera oproti KB a ČS, které v nákladech narostly. KB o +1,6 % a ČS o +5,6 %. U ČS byl výsledek negativně ovlivněn zaúčtováním platby do Fondu pojištění vkladů, ale ani po očištění o tento efekt by nedokázala v dynamice nákladů překonat konkurenty. U KB hodnota nárůstu nákladů pracuje s očištěním o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály.
  • Provozní výsledek. Provozní výsledek je ovlivněn výkony v předešlých kategoriích, takže nemůže být překvapením, že nejvíce se opět dařilo ČSOB, a to nárůstem o 45 %. ČSOB těžila rovněž z velmi pozitivního efektu z obchodování na finančních trzích. Provozní výsledek rostl i KB, a to o +1,7 %. U ČS jako jediné došlo k poklesu provozního výsledku o -5,6 %, po očistění o zaúčtování platby do Fondu pojištění vkladů by i tak ČS jako jediná z bank na provozním výsledku poklesla.
  • Čistý zisk. Je to ukazatel, který je sice ovlivněn spoustou mimořádných a účetních vlivů, ale i tak jsem jej porovnal, protože zajímá každého akcionáře. Největší dynamiky dosáhla ČSOB s tempem růstu 42 %, následována KB s 11,1 % a nejpomaleji rostla ČS s tempem růstu 5,6 %. Korekce o platbu do Fondu pojištění vkladů by u ČS čistý zisk vylepšila, ale ani tak by ČS nepřekonala konkurenty. U KB byl čistý zisk ponížen o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály.
  • Růst úvěrového portfolia. Největšího růstu dosáhla KB s tempem 8,6 %, a je to jediná kategorie, kde překonala ČS a ČSOB. ČS dokázala růst o trochu pomaleji tempem 8 %, ČSOB rostla nejpomaleji tempem 7 %.
  • Růst vkladů. Nejrychleji rostla ČSOB tempem 15 %, následovaná ČS s 13,7 % a KB 12,7 %. Bez ohledu na pořadí bank v této kategorii je evidentní tržní trend, kdy dochází k dramatickému nárůstu vkladů, což jenom potvrzuje obrovský potenciál pro lepší rozložení klientských aktiv.

Která banka má nejlepší dynamiku?

Jednoznačně ČSOB, která získala 21 bodů, následována KB s 8 body, třetí místo zbylo na ČS, která dosáhla 3 bodů. Z bodového hodnocení je zřejmé, že ČSOB ve srovnání s ostatními bankami skutečně zazářila a za uplynulých 12 měsíců dokázala deklasovat konkurenci.

Tabulka 1: Výsledky analýzy

ČS KB ČSOB ČS KB ČSOB
absolutně* relativní změna** absolutně* relativní změna** absolutně* relativní změna** body body body
Čistý úrokový výnos [mld. Kč] 6 169 -3,3% 5 165 -1,3% 5 662 2,0% 0 1 3
Čistá úroková marže 2,71% -48bp 2,30% -20bp 3,04% +6bp 0 1 3
Výnosy z poplatků [mld. Kč] 2 293 0,5% 1 564 -8,0% 1 568 5,0% 1 0 3
Provozní náklady [mld. Kč] 4 613 5,6% 3 978 1,6% 4 249 -3,0% 0 1 3
Provozní výsledek [mld. Kč] 4 718 -6,7% 3 843 1,7% 5 460 45,0% 0 1 3
Čistý zisk [mld. Kč] 3 528 4,5% 3 288 11,1% 4 682 42,0% 0 1 3
Úvěrové portfolio [mld. Kč] 604 8,0% 596 8,6% 637 7,0% 1 3 0
Vklady [mld. Kč] 826 13,7% 758 12,7% 836 15,0% 1 0 3
3 8 21

* hodnota ukazatele za Q1/2017

** rozdíl hodnot Q1/2016 vs. Q1/2017

Metodika hodnocení: Předmětem analýzy jsou tři největší české banky ČS, KB a ČSOB. Výsledky prezentované v článku hodnotí vývoj za 12 měsíců srovnáním výsledků za Q1/2016 vs Q1/2017. Protože tři největší české banky jsou v absolutních hodnotách v hodnocených kategoriích srovnatelné, zaměřuje se srovnání pouze na dynamiku vývoje (tj. tempo růstu či poklesu) v každé kategorii nikoliv na absolutní hodnotu daného parametru. Metodika hodnocení je inspirována fotbalem, tj. vítěz v každé kategorii bere tři body, druhé místo je za jeden bod a třetí místo je bez bodu. Zdrojem dat pro analýzu jsou tiskové zprávy a výsledky hospodaření publikované jednotlivými bankami.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Etické investování na vzestupu

Ve světě investic se stále více klade důraz na zodpovědné a udržitelné investování. ESG – což znamená Environment (životní prostředí), Social (sociální zodpovědnost) a Governance (řízení společnosti) – faktory se stávají klíčovými hledisky pro rozhodování investorů. Tento přístup kombinuje finanční výnosy s ohledem na pozitivní dopad na […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

11. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *