CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: Aleš Karo

27. 07. 2017

0 komentářů

Kdo má lepší dynamiku: Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB?

 

Bankovnictví a pojišťovnictví se věnuji již 15 let a je to obor, který mě stále baví a zajímá, proto jsem si začátkem léta udělal ze svého soukromého zájmu jednoduché cvičení: vzal jsem hospodářské výsledky tří největších českých bank, položil jsem si je vedle sebe a sčítal, odečítal, dělil, násobil, srovnával a analyzoval. 

Jak jsem na to šel a co jsem vyzkoumal?

Analyzoval jsem tří největší české banky: Česká spořitelna (ČS), Komerční banka (KB) a ČSOB za Q1/2016 a za Q1/2017 a porovnal jsem tempo růstu poklesu v několika kategoriích. Absolutní hodnoty mě nezajímaly, pouze dynamika.

Výsledky mě docela překvapily. Čekal jsem, že dynamika bank bude podobná, některá banka lepší tam a jiná onde, ale že v průměru bude vývoj podobný, což bylo jen pocitové iracionální očekávání. Překvapení nemohlo být větší. Zjistil jsem, že rozdíly mezi bankami jsou obrovské.

ČSOB se podařilo v tempu růstu naprosto deklasovat jak KB, tak i ČS, a to plošně v naprosté většině kategorií, které jsem posuzoval. Pro ČSOB to bylo jednoznačně skvělých 12 měsíců. Vlajkovou lodí KB byl růst úvěrového portfolia, což byla jediná kategorie, kde překonala oba své konkurenty, v ostatních posuzovaných kategoriích brala typicky druhé místo. ČS se příliš nedařilo, v žádné kategorii nedokázala překonat své konkurenty a ve většině kategorií skončila na třetím místě za ČSOB a KB.

Jaké kategorie byly hodnoceny

  • Čistý úrokový výnos. Nejvíce se dařilo ČSOB, která jako jediná z bank dokázala růst a to hned o 2 %. KB i ČS poklesly, KB o -1,3 % a ČS dokonce o -3,3 %. U KB a ještě více u ČS je zřejmé, že oběma bankám se nedaří nárůsty klientských bilancí přetavit do pozitivního efektu ve výnosech.
  • Čistá úroková marže. Zde je příběh velmi podobný jako u čistého úrokového výnosu. Jediná ze tří velkých bank, která dokázala v této kategorii růst, je opět ČSOB, a to o +6 b.p. Obě zbývající banky zaznamenaly pokles. V případě ČS dokonce o -48 b.p., KB poklesla o -20 b.p. Byť předmětem analýzy nejsou absolutní hodnoty je vidět, že ČSOB se jako jediné daří držet čistou úrokovou marži v hodnotách nad 3 %.
  • Výnosy z poplatků. I v této kategorii se dařilo ČSOB, která dokázala výnosy z poplatků navýšit o úctyhodných 5 %. Dařilo se i ČS, která rostla o 0,5 %. KB v tomto parametru dramaticky ztratila, příjmy z poplatků vykázaly pokles o -8 %.
  • Provozní náklady. Spanilá jízda ČSOB pokračuje i zde. Pokles nákladů o -3 % znamená jednoznačně pozici leadera oproti KB a ČS, které v nákladech narostly. KB o +1,6 % a ČS o +5,6 %. U ČS byl výsledek negativně ovlivněn zaúčtováním platby do Fondu pojištění vkladů, ale ani po očištění o tento efekt by nedokázala v dynamice nákladů překonat konkurenty. U KB hodnota nárůstu nákladů pracuje s očištěním o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály.
  • Provozní výsledek. Provozní výsledek je ovlivněn výkony v předešlých kategoriích, takže nemůže být překvapením, že nejvíce se opět dařilo ČSOB, a to nárůstem o 45 %. ČSOB těžila rovněž z velmi pozitivního efektu z obchodování na finančních trzích. Provozní výsledek rostl i KB, a to o +1,7 %. U ČS jako jediné došlo k poklesu provozního výsledku o -5,6 %, po očistění o zaúčtování platby do Fondu pojištění vkladů by i tak ČS jako jediná z bank na provozním výsledku poklesla.
  • Čistý zisk. Je to ukazatel, který je sice ovlivněn spoustou mimořádných a účetních vlivů, ale i tak jsem jej porovnal, protože zajímá každého akcionáře. Největší dynamiky dosáhla ČSOB s tempem růstu 42 %, následována KB s 11,1 % a nejpomaleji rostla ČS s tempem růstu 5,6 %. Korekce o platbu do Fondu pojištění vkladů by u ČS čistý zisk vylepšila, ale ani tak by ČS nepřekonala konkurenty. U KB byl čistý zisk ponížen o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály.
  • Růst úvěrového portfolia. Největšího růstu dosáhla KB s tempem 8,6 %, a je to jediná kategorie, kde překonala ČS a ČSOB. ČS dokázala růst o trochu pomaleji tempem 8 %, ČSOB rostla nejpomaleji tempem 7 %.
  • Růst vkladů. Nejrychleji rostla ČSOB tempem 15 %, následovaná ČS s 13,7 % a KB 12,7 %. Bez ohledu na pořadí bank v této kategorii je evidentní tržní trend, kdy dochází k dramatickému nárůstu vkladů, což jenom potvrzuje obrovský potenciál pro lepší rozložení klientských aktiv.

Která banka má nejlepší dynamiku?

Jednoznačně ČSOB, která získala 21 bodů, následována KB s 8 body, třetí místo zbylo na ČS, která dosáhla 3 bodů. Z bodového hodnocení je zřejmé, že ČSOB ve srovnání s ostatními bankami skutečně zazářila a za uplynulých 12 měsíců dokázala deklasovat konkurenci.

REKLAMA

Tabulka 1: Výsledky analýzy

ČS KB ČSOB ČS KB ČSOB
absolutně* relativní změna** absolutně* relativní změna** absolutně* relativní změna** body body body
Čistý úrokový výnos [mld. Kč] 6 169 -3,3% 5 165 -1,3% 5 662 2,0% 0 1 3
Čistá úroková marže 2,71% -48bp 2,30% -20bp 3,04% +6bp 0 1 3
Výnosy z poplatků [mld. Kč] 2 293 0,5% 1 564 -8,0% 1 568 5,0% 1 0 3
Provozní náklady [mld. Kč] 4 613 5,6% 3 978 1,6% 4 249 -3,0% 0 1 3
Provozní výsledek [mld. Kč] 4 718 -6,7% 3 843 1,7% 5 460 45,0% 0 1 3
Čistý zisk [mld. Kč] 3 528 4,5% 3 288 11,1% 4 682 42,0% 0 1 3
Úvěrové portfolio [mld. Kč] 604 8,0% 596 8,6% 637 7,0% 1 3 0
Vklady [mld. Kč] 826 13,7% 758 12,7% 836 15,0% 1 0 3
3 8 21

* hodnota ukazatele za Q1/2017

** rozdíl hodnot Q1/2016 vs. Q1/2017

Metodika hodnocení: Předmětem analýzy jsou tři největší české banky ČS, KB a ČSOB. Výsledky prezentované v článku hodnotí vývoj za 12 měsíců srovnáním výsledků za Q1/2016 vs Q1/2017. Protože tři největší české banky jsou v absolutních hodnotách v hodnocených kategoriích srovnatelné, zaměřuje se srovnání pouze na dynamiku vývoje (tj. tempo růstu či poklesu) v každé kategorii nikoliv na absolutní hodnotu daného parametru. Metodika hodnocení je inspirována fotbalem, tj. vítěz v každé kategorii bere tři body, druhé místo je za jeden bod a třetí místo je bez bodu. Zdrojem dat pro analýzu jsou tiskové zprávy a výsledky hospodaření publikované jednotlivými bankami.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Jak umělá inteligence promění finanční sektor?

Umělá inteligence (AI) má potenciál významně transformovat odvětví finančních služeb. Finanční instituce však prozatím teprve převážně hledají vhodné oblasti nasazení AI. Jak mohou zajistit odpovědné nasazení umělé inteligence a získat z ní odpovídající benefity, a současně efektivně překonat související rizika?  

Text: Filip Kučera

30. 06. 2022

Už je tady zase! Zlatý rubl

Je to horší než rozzuřené jo-jo, je to horší než nejhorší hity osmdesátých let a dokonce je to horší než bumerang. Pověst o zlatém rublu je zpět. Znovu uráží dobrý vkus posluchačů, tahá uši ekonomů a vyvolává nadšení fandů.

Text: Luboš Smrčka

Foto: Shutterstock

16. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.