CZK/€ 24.355 -0,02%

CZK/$ 22.601 -0,07%

CZK/£ 28.423 +0,07%

CZK/CHF 25.809 +0,10%

Text: Petr Zámečník

12. 07. 2019

0 komentářů

mBank dostala pokutu 1 mil. Kč. Porušovala bankovní tajemství

 

Česká národní banka (ČNB) udělila mBank pokutu 1 mil. Kč za porušení bankovního tajemství. Předávala informace o produktech uzavřených klientem finančně zprostředkovatelské společnosti.

Loading 

Finanční zprostředkování je jedním ze základních způsobů distribuce finančních produktů. Má ale své limity. Ty ukázala Česká národní banka ve svém rozhodnutí proti mBank. „mBank je Českou národní bankou vytýkána komunikace mezi mBank a brokerskou společností, která pro mBank zajištovala akvizici nových klientů. Předávaná data byla využívána pro výplatu odměny pro nově příchozí klienty,“ uvádí ve svém vyjádření dotčená banka.

Důvodem řízení a udělené sankce 1 mil. Kč bylo podle ČNB předávání informací o klientech nejen v souvislosti se zprostředkováním běžného účtu, ale i o dalších finančních produktech uzavřených klientem po sjednání běžného účtu. „Účastník řízení [mBank – pozn. red.] společnosti [název společnosti odstraněn Českou národní bankou] poskytoval údaje kryté bankovním tajemstvím v podstatně větším rozsahu než jen číslo účtu a datum otevření účtu a údaje zadávané klienty v souvislosti se zprostředkováním dotčené služby,“ uvádí ČNB ve svém rozhodnutí.

„Účastník řízení společnosti [název společnosti odstraněn Českou národní bankou] poskytoval další údaje získané až po uzavření příslušných smluv, které nadto byly generovány z jeho interních databází,“ doplňuje ČNB.

mBank v období od 22. 6. 2015 do 25. 4. 2017 předala svému smluvnímu partnerovi informace o 46 007 klientech. Sankce je udělena přitom za období až do 18. 1. 2018, kdy ČNB zahájila správní řízení – a probíhá stále. „Předávaná data se týkala výhradně nově získaných klientů tímto konkrétním zprostředkovatelem a jakkoliv se nedotkla ostatních našich klientů,“ vysvětluje mBank.

REKLAMA

Důvod předávání dat o klientech je ze zveřejněného rozhodnutí ČNB zřejmý: Zprostředkovatel nedostával provizi pouze za sjednaný bankovní účet, ale i za následně uzavřené finanční produkty klientem. Tím ovšem podle České národní banky porušila mBank bankovní tajemství. Podle dohledového orgánu nestačí mít podepsaný obecný souhlas s poskytováním údajů třetí straně, ani není dostačující skutečnost, že klient uzavřel prvotní smlouvu prostřednictvím zprostředkovatele.

„Je tak třeba, aby byl klient (krom účelu a období zpracování) jasně a srozumitelně obeznámen s tím, jaké informace, tedy osobní údaje či údaje kryté bankovním tajemstvím mohou být poskytnuty a kterému konkrétnímu subjektu mohou být poskytnuty,“ dodává ČNB. Třetí strany využívající data klientů musí být klientovi dostupné alespoň prostřednictvím odkazu.

mBank se již v průběhu řízení pokusila o úpravu předávaných informací tak, aby naplnily svůj účel a aby zároveň došlo k naplnění požadavků ČNB. Neúspěšně. „Účastník řízení se sice k výzvě správní orgánu pokusil zjednat nápravu a upravit k 31. 8. 2017 text Souhlasu, tato úprava však byla nedostatečná,“ konstatuje ČNB.

Výši udělené pokuty 1 mil. Kč centrální banka odůvodnila zejména tím, že se „jednalo o neplnění klíčové povinnosti stanovené zákonem o bankách a to ve značném rozsahu“ a že jde o „porušení jedné z nejzákladnějších povinností, kterou má banka obecně a zároveň jedné nejcitelnější povinnosti, kterou má vůči svým klientům“. I tak mBank obdržela sankci spíše na spodní hranici možného rozsahu, neboť ČNB mohla přistoupit až k pokutě ve výši 50 mil. Kč.

REKLAMA

Pokutou pro mBank chce ČNB zároveň varovat celý bankovní trh. „Jedná se o povinnost, jejíž porušení může mít ve svém důsledku velmi negativní vliv na důvěru jak v konkrétní banku, tak i celý bankovní sektor,“ uvádí ČNB v rozhodnutí.

mBank předávala finančnímu zprostředkovateli bankovní data podléhající bankovnímu tajemství. Přitom i ve smlouvě se zprostředkovatelem uvádí: „Smluvní strany shodně prohlašují, že pro naplnění Smlouvy Společnost nebude mít přístup k údajům podléhajícím bankovnímu tajemství.“

mBank s právním názorem ČNB nesouhlasí. „Přes jiný právní názor mBank rozhodnutí ČNB plně respektuje a pokutu zaplatí,“ sdělila mBank. Jediným dalším opravným prostředkem bez odkladného účinku je jen podání žaloby k soudu.

Tip: Fincentrum podalo žalobu proti rozhodnutí ČNB

REKLAMA

S kým mBank spolupracuje

mBank spolupracuje s naprostou většinou finančně poradenských společností i s hypotečními makléři stejně jako ostatní banky nabízející své služby v České republice. Vedle standardních smluvních vztahů, které se týkají např. zprostředkování hypotečních úvěrů, má ale několik partnerů s užší spoluprací.

V roce 2015 začala mBank spolupracovat se společností Broker Consulting na projektu OK Pointů (původně BrokerPOINT). V rámci nich má klient možnost sjednat si i bankovní účet u mBank. Podle vyjádření společnosti Broker Consulting se saknce netýká této spolupráce. Navíc sankce je udělená za období od 22. 6. 2015 a mBank s Broker Consultingem oznámili strategické partnerství až 7. 9. 2015 a první OK Point otevřeli až 14. 12. 2015. Na podobném principu spolupráce jsou zřízeny též franšízy Partners v kooperaci s UniCredit Bank.

mBank dále na franšízovém modelu otevírá mKiosky zejména v obchodních centrech a dalších exponovaných místech. Jejich provozovateli jsou podnikatelé vyškolení mBank, pracující s jejími systémy a poskytujícími služby banky. Nejedná se o zaměstnance banky. mKiosky ovšem na českém trhu působí již více než 10 let, krom toho se nejedná o jednu společnost, s níž by banka měla uzavřenou smlouvu, jak to stojí v rozhodnutí ČNB o udělení pokuty.

Identita smluvního partnera mBank, který zavdal příčinu k sankcionování banky, je prozatím skryta. Ovšem i podle vyjádření mBank v rámci správního řízení nemusí být partnerem dlouho:

„Účastník řízení [mBank – pozn. red.] plně respektuje funkci ČNB jako orgánu, který v rámci své aplikační praxe mimo jiné vytváří určité standardy best practice ve finančním trhu, a v tomto ohledu je samozřejmě připraven akceptovat jakékoli doporučení týkající se nakládání s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství. Tato doporučení je připraven též reflektovat v rámci svých smluvních vztahů se společností [název společnosti odstraněn Českou národní bankou], případně tento smluvní vztah i ukončit,“ stojí v rozhodnutí ČNB.

Jak bude mBank postupovat po konečném verdiktu ve vztahu k předmětné zprostředkovatelské společnosti, banka na náš dotaz neodpověděla s tím, že se k případu nechce dále vyjadřovat.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Období výhodného spoření se chýlí ke konci

Monetární politika, kterou nejen Česká národní banka (ČNB) momentálně aplikuje přes vysoké úrokové sazby, je přímou odpovědí na inflační tlaky posledních téměř 24 měsíců. Tento omezující přístup má v ideálním případě donutit banky a další velké hráče na finančních trzích změnit svůj typický styl a využívat výhodnějších sazeb k […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

05. 12. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *