CZK/€ 24.885 +0,48%

CZK/$ 23.151 +0,16%

CZK/£ 29.465 +0,56%

CZK/CHF 26.179 +0,52%

ČNB rozdává vysoké tresty finančně poradenským společnostem

 


 

Dohledová činnost České národní banky přináší své ovoce. Přesvědčit se o tom v druhé polovině roku 2016 mohlo osm finančně zprostředkovatelských společností, které ze správního řízení odešly s udělenou sankcí. Bohužel rozhodnutí ukazují jednu velkou nevyváženost v zákonech. Zatímco u porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu ČNB nešetří nemalými pokutami, za porušení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích… jen napomíná.

Do očí bijící je rozpor mezi možnostmi ČNB u sankcionované společnosti DataLife. Ta jako investiční zprostředkovatel ve třech případech nejednala s odbornou péčí (a sjednala produkty neodpovídající investičnímu dotazníku) a v osmi případech porušila dle dohledového orgánu zákon o ochraně spotřebitele, když nazývala investiční životní pojištění spořením. Za oba tyto delikty obdržela pokutu ve výši 200 000 Kč. Ovšem porušila i zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Společnost DataLife měla dle ČNB využívat ke zprostředkování pojištění osob bez patřičné licence, ve 115 případech nezaznamenala potřeby klientů a ve 47 případech nezaznamenala důvody pro doporučení konkrétního pojištění. Za to vše si vysloužila „jen“ opatření k nápravě…

Tip: Jan Sušický: Sankce můžeme udělit až po nesplnění nápravného opatření

O něco méně markantní, ale principiálně stejný rozdíl je patrný i u dalších udělených sankcí. Kupříkladu Pentia Consulting nevyplnila investiční dotazník s klientem a nesdělila informace o své osobě, registraci a komunikaci a ani neuvedla, jakým způsobem je odměňována. Navíc neuchovávala záznamy komunikace s klientem. A neměla jednu spolupracující pojišťovnu nahlášenou v registru ČNB. Za toto vše, zejména jako investiční zprostředkovatel, získala pokutu 85 000 Kč.

REKLAMA

Na druhé straně jako pojišťovací zprostředkovatel nezaznamenala potřeby klientů v 68 případech a zároveň investiční životní pojištění nazývala spořením. Výsledek? Opatření k nápravě.

Včasné nezaznamenání spolupracující pojišťovny je delikt sám o sobě. A má pevně stanovenou sazbu – 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Takto vyfasovala GARANZIA Finance sankci 40 000 Kč, protože opomněla včas oznámit spolupráci se 4 pojišťovnami, a SPEKTRUM KB 20 000 Kč za 2 neevidované pojišťovny.

Skutečnost, že GARANZIA Finance se neobtěžovala se zaznamenáváním důvodů pro doporučení IŽP, si vystačila s opatřením k nápravě, obdobně jako SPEKTRUM KB, která svého času neměla odpovědného zástupce, neměla povinné pojištění odpovědnosti a v 19 případech nesdělila, že ji eviduje ČNB.

Tip: ČNB zaostřuje na finanční poradce

REKLAMA

Trochu stranou stojí prohřešek JARO, pojišťovací a finanční společnosti. Ta neměla správně nastavené compliance, navíc osoba za compliance zodpovědná byla zároveň vázaným zástupcem a uzavírala smlouvy, čímž docházelo ke střetu zájmů. K tomu neevidovala řádně předané příkazy klientů. Ze správního řízení odešla s pokutou 50 000 Kč. Naopak za nezaznamenání důvodů pro doporučení konkrétních pojištění obdržela jen opatření k nápravě.

ALLFIN PRO Holding se dopustila prohřešku v informační povinnosti. Z kolektivního statutárního orgánu zůstal jediný člověk, což České národní bance neoznámila bez zbytečného odkladu. Za to jí ČNB naúčtovala 20 000 Kč.

Zcela odlišný případ je společnost A & L Management. Ta na svých internetových stránkách nabízela investiční produkty, aniž by měla jakékoli oprávnění k investičnímu zprostředkování. Nabízela též službu obhospodařování majetku. Odešla s pokutou 100 000 Kč.

Nejvyšší sankci ovšem ve sledovaném období dostala společnost SMS finanční poradenství. Té udělila ČNB pokutu ve výši 400 000 Kč. V rámci této sankce se skrývají prohřešky od nazývání investičního životního pojištění spořením a nesdělování nákladů investičního životního pojištění, přes neinformování o provizích od obchodníka s cennými papíry, po neuchovávání záznamů a dokumentů k investičnímu zprostředkování. Naopak nezahrnuje nezaznamenávání potřeb klientů u zprostředkování pojistných smluv, za což obdržela jen opatření k nápravě.

REKLAMA


Stanovisko společnosti SMS finanční poradenství a.s.

k Rozhodnutí ČNB Č.j. 2016 / 99647 / 570 (sp.zn. Sp/2014/250/573) ze dne 25. srpna 2016

Dne 25. srpna 2016 jsme obdrželi Rozhodnutí ČNB, na základě něhož byla naší společnosti uložena pokuta ve výši 400 tis. Kč. Stalo se tak po ukončení hloubkové kontroly, která probíhala nepřetržitě více než dva a půl roku od 31.1.2014 do 25.8.2016. Hlavním důvodem pro udělení pokuty bylo zejména zjištění, že do 6.2.2014 ve svých materiálech ke smluvní dokumentaci společnost SMS finanční poradenství prezentovala životní pojištění jako „spoření.“ Skutečnost, že jsme tento pojem uváděli v dobré víře, že jej lze užívat, když byl v té době prezentován rovněž na webových stránkách k životnímu pojištění Flexi Pojišťovnou České spořitelny, která je dlouhodobě našim významným partnerem, stejně jako argument, že všechny uvedené dokumenty byly v létech 2011, 2012 a 2013 prokonzultovány s ČNB a že k jejich finálnímu obsahu zástupci ČNB nevznesli žádnou připomínku, nebyly v rozhodnutí Správního orgánu zohledněny. Dle vyjádření ČNB nebylo zjištěno, že by tímto „došlo ke škodě na majetku zákazníků.“ Výše pokuty byla z tohoto důvodu stanovena na minimální úrovni (1,5 promile obratu SMS, který v roce 2015 činil 260.222.000 Kč) a rovněž díky cit.: „množství nápravných opatření přijatých účastníkem řízení.“ Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že při provádění kontrol nám pracovníci ČNB věnovali neskutečné množství času a pomohli nám vylepšit zejména administraci naší práce, nebudeme se proti tomuto rozhodnutí ČNB odvolávat.

Kompletní stanovisko společnosti SMS finanční poradenství a.s.

(Doplněno v 15:45)

Loading

Vstoupit do diskuze 20 komentářů


Související články

P. Budinský: Bude ČNB bránit dalšímu oslabování koruny?

Pro omezení volatility koruny by bylo žádoucí, aby bankovní rada snižovala úrokové sazby častěji a až na výjimky maximálně o 0,25 procentního bodu. To lze docílit zvýšením počtu  měnově politických jednání z osmi třeba na dvanáct, nebo ještě lépe na omezenou dobu vyhlásit každé zasedání bankovní rady jako měnově […]

Text: Petr Budinský

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • 21 listopadu, 2016

  No vidíte, a já si myslel, že trh životního pojištění a hlavně samotné životní pojišťovny trápí něco úplně jiného. V ČR je každý rok ukončeno a z drtivé části přepojištěno cca 800.000 kusů smluv životního pojištění…a ČNB dává pokuty za včasné nezaznamenání spolupracující pojišťovny. Zase jsem se spletl a jsem vedle jak ta jedle. Uniká mi něco ?

  Odpovědět

 • Ondřej Franc

  21 listopadu, 2016

  Já osobně bych čekal že ČNB bude pokutovat velké střelce ižp a dalších věcí a ne malé firmy které zapomenou odhlásit nějakou pojišťovnu. Opět platí že všichni jsme si rovni, jen někteří jsou si rovnější.

  Odpovědět

 • Alice

  21 listopadu, 2016

  Nezbývá, než souhlasit. Nemluvě o tom, že se každoročně podávají výkazy pro ČNB kde jsou partnerské pojišťovny uvedeny.

  Odpovědět

 • 21 listopadu, 2016

  A kdy se dočtu, že ČNB citelně pokutovala některou z pojišťoven za to, že MLM prasárny typu IŽP „spořeníčko“ na tři, čtyři nebo pět tisíc měsíčně (jasně že běžně placené a na 30 nebo 40 let) přijímá do svojí správy pojištění, přestože je nad slunce jasné, že jde jen o to získat tučnou provizi ? Proč se neměří stejným metrem všem ? Že by kontrolní mechanismy selhávaly jen u MLM firem, ale uvnitř samotných pojišťoven ne ? Nebo se to opět hodí na selhání jednotlivce na taxaci v konkrétní pojišťovně ? Opravdu nejvyšší čas zvednout kotvy a na celé životní pojištění se z vysoka vykašlat. Drobné prohřešky se pokutují hlava nehlava a ty do očí bijící se přecházejí, jako by ani neexistovaly. Každá ryba smrdí od hlavy, co takhle začít detailní kontrolou u samotných pojišťoven, hmmm ?

  Odpovědět

 • Petr

  21 listopadu, 2016

  A proč píšete 3, 4 nebo 5 tisíc? Kde jste vzal tuto hranici? Proč ne 6 000 nebo naopak 2 000? Proč ne 1000? Proč ne cokoliv, co je nad minimální pojistné? A proč ne i minimální pojistné, pokud pojišťovna stanoví více, než by mohla? Ale jak to poznat

  Odpovědět

 • Petr

  21 listopadu, 2016

  Kam tím mířím? Tradiční investičko je problém, vždy můžete byt obviněn, ze nekonate s odbornou péčí. Proč ho ještě brát v úvahu, když je problematické pro klienta i pro mne jako poradce? Na investice jsou investiční programy, na pojištění rizikovka. Chytří již pochopili:)

  Odpovědět

 • JCH

  21 listopadu, 2016

  Kdo chce bít psa, ten si hůl vždy najde. Když bude ČNB chtít, tak i sebepečlivějšímu poradci najde chybu vedle chyby a jedno pochybení za druhým. Á propos, onen termín „odborná péče“ je tak nekonkrétní, neuchopitelný, všechno a nic neříkající, že nemáte absolutní šanci naplnit jeho dikci. Dokonce ani samotné pojišťovny nemají ponětí, co si pod tímto vzletným a vznešeným termínem představit, natož pak poradce, nedej Bože rychlokvašný MLM pěšák. A těm životkám: stačilo by zavést dvě věci: jakoukoliv investiční část dle zákona alokovat výhradně do mimořádného pojistného a na běžné pojistné platit jen čistá rizika. No a druhou věcí, která by významně zlepšila pověst tohoto oboru, by bylo zasloužené vyplácení provizí za život, úplně stejně jak se to dnes děje u majetkového pojištění. Bohužel, chybí politická vůle…

  Odpovědět

 • 21 listopadu, 2016

  Stačí si přečíst stanovisko společnosti SMS finanční poradenství…

  Dne 25. srpna 2016 jsme obdrželi Rozhodnutí ČNB (dále také „Správní orgán“), na základě něhož byla naší společnosti uložena pokuta ve výši 400 tis. Kč. Stalo se tak po ukončení hloubkové kontroly, která probíhala nepřetržitě více než dva a půl roku od 31.1.2014 do 25.8.2016. V jejím průběhu si kontroloři ČNB kromě smluvních podkladů a dokumentů vyžádali zpřístupnění našeho intranetu (Adminu) a to na úrovni „správce,“ všech aplikací, včetně našeho unikátního softwaru Galaxy, prozkoumali call skripty firem zabezpečujících pro naše manažery navolání schůzek (tzv. cold calls), hovořili s vedením, odbornými garanty, vybranými manažery, poradci a klienty.

  Z celé široké škály kontrolovaných činností bylo nalezeno pouze 5 nedostatků, které jsou v rozhodnutí sice označeny jako správní delikty, ale dle vyjádření Správního orgánu cit. „nebylo zjištěno, že by spáchanými správním delikty došlo ke škodě na majetku zákazníků.“

  V pořadí prvním nedostatkem je podle Správního orgánu zjištění, že do 6.2.2014 naše společnost v materiálu „Informace pro klienta“ a ve vnitřním předpisu „Kodex etiky při zprostředkování životního pojištění“ prezentovala životní pojištění jako „spoření.“
  Pojem „spoření“ jsme v uvedených materiálech uváděli v dobré víře, že jej lze užívat, když v té době byl prezentován rovněž na webových stránkách k životnímu pojištění Flexi Pojišťovnou České spořitelny, která je dlouhodobě našim významným partnerem. Tato skutečnost a argument, že všechny uvedené dokumenty byly v létech 2011, 2012 a 2013 prokonzul­továny s ČNB a že k jejich finálnímu obsahu zástupci ČNB nevznesli žádnou připomínku, nebyla v rozhodnutí Správního orgánu zohledněna. Stejně tak byl Správním orgánem odmítnut náš argument, že termín spoření je na trhu běžně užíván a v určitém kontextu jej nelze zcela nahradit pojmem investování. V rozhodnutí ČNB nebyly okomentovány výsledky průzkumu všech prezentací a školících materiálů našich interních lektorů, které si kontroloři ČNB vyžádali a rovněž ani pohovory, které s jednotlivými lektory uskutečnili. Z toho vyvozujeme, že hlavním důvodem opomenutí v tomto případě pravděpodobně byla skutečnost, že naši školitelé a jejich školící programy jednoznačně prokazují, že naši poradci absolvují kvalitní školení, kde je jim otázka rozdílu mezi investováním a spořením náležitě vysvětlena.

  Argumentace ČNB se opírá i o 9 stížností klientů. Podle našeho názoru, stížnosti klientů, ze kterých Správní orgán vycházel, nemohou být podkladem pro jasná a nezpochybnitelná zjištění. Vyjádření klientů nejsou zcela jednoznačná, přestavují zlomek v řádu setin procent sjednaných obchodních případů a u většiny z nich byl poradce námi sankcionován. Svědčí o tom fakta, která nebyla v rozhodnutí zohledněna. Za kalendářní rok 2014 byl počet sjednaných obchodních případů našimi poradci 26 565, celkový počet stížností 124 (oprávněných bylo 44), suma námi uložených sankcí, která byla v plné výši poukázaná na dobročinné účely, byla 76 000 Kč. Stejně tak v roce 2015 byl počet sjednaných obchodních případů 25 681, celkový počet stížností 100 (z toho oprávněných 37) a celková částka účastníkem řízení uložených sankcí byla 144 000 Kč. Z toho je zřejmé, že počet stížností na činnost našich poradců v poměru k celkovému počtu realizovaných obchodních případů, je zanedbatelný. K tomu považujeme za nutné dodat, že všechny tyto případy z preventivních důvodů jednotlivě zveřejňujeme v našem intranetu (Adminu).

  I přes tyto skutečnosti jsme ihned po upozornění ČNB uvedené dokumenty opětovně přepracovali do stavu vyhovujícímu požadavkům ČNB.

  Našim druhým prohřeškem podle Správního orgánu bylo, že jsme nedostatečně informovali klienty o nákladovosti životního pojištění a finančních důsledcích „přepojištění“
  Hlavním argumentem byla skutečnost, že v Kodexu etiky je požadován podpis klienta na simulaci pojištění, když roční běžné pojistné přesahuje částku 24 tis. Kč, z čehož Správní orgán vyvodil, že klientům s nižším pojistným není simulace vývoje investičního účtu zprostředkována. Fakt, že dokládání klientem podepsané modelace vývoje pojištění a její archivace je činností, kterou většina naší konkurence neprovádí a že neexistuje žádný právní předpis příslušné relevance, který by tuto povinnost nařizoval nebo alespoň doporučoval, byl Správním orgánem odmítnut, stejně jako argument, že tímto není poradce námi zbaven povinnosti informovat klienty o provedené modelaci. K tomu dodáváme, že kritizované opatření jsme přijali nejen, abychom se ujistili, že klient, který sjednává produkt s pojistným přesahujícím uvedenou částku, byl předem informován o nákladovosti a výnosnosti programu, ale také proto, že by tato hranice pojistného u investičního životního pojištění měla být překračována pouze ve výjimečných podrobně zdokumentovaných případech.

  V pořadí třetím a dle vyjádření ČNB zároveň nejzávažnějším nedostatkem byla skutečnost, že konkrétní výši odměny poskytované poradci při sjednávání investičních produktů (podílových fondů apod.) naši poradci klientům sdělovali pouze tehdy, když zákazník o tuto informaci projevil zájem.
  Rovněž i v tomto případě nebyl akceptován náš argument, že jsme používali postupy a dokumenty, které byly v minulosti předmětem kontroly ze strany České národní banky (tzv. „Infolist“) obsahující mimo jiné informace o pobídkách v rozsahu zdokumentovaném správním orgánem a že uvedený dokument byl námi vytvořen na základě podnětu správního orgánu. I přes tuto skutečnost jsme ihned po upozornění ČNB uvedený dokument opětovně přepracovali do stavu vyhovujícímu požadavkům ČNB. K tomu dodáváme, že naši poradci jsou oprávněni zprostředkovávat pouze standardní transparentní produkty investičního charakteru a mohou bez omezení poskytovat klientům slevy na vstupních poplatcích, čehož v maximální míře využívají.

  Čtvrtým naším pochybením podle Správního orgánu bylo neuchovávání kopií zprostředkovaných smluv doplňkového penzijního spoření, výstupů z našeho poradenského softwaru Galaxy, který je u nás používán fakultativně a telefonních záznamů komunikace s účastníky a zájemci doplňkového penzijního spoření.
  Skutečnost, že se schůzky našich poradců s potencionálními klienty v absolutní většině případů netýkají poskytnutí služeb v oblasti důchodového spoření (ve sledovaném období za rok 2013 bylo našimi poradci sjednáno pouze 76 smluv doplňkového penzijního spoření) a že rovněž i „navoláním“ schůzky s využitím služby call centra nedochází k žádným jednáním o produktech, resp. že jejich účelem je pouze sjednat schůzku z oblasti finančního poradenství, nebyla Správním orgánem akceptována. Proto jsme i v tomto případě přijali opatření, která tyto námitky řeší.

  Posledním pátým naším nedostatkem dle vyjádření Správního orgánu bylo nedostatečné zaznamenávání požadavků a potřeb klientů a důvodů pro doporučení pojistného produktu.
  Správní orgán analyzoval záznamy jednání poradců s klienty u 68 pojistných smluv a dospěl k názoru, že kolonka pro ručně vpisovaný záznam byla našimi poradci vyplňována cit.: stručně, obecně a neobsahovala individuální požadavky a potřeby klientů. Naše námitka, že žádný právní předpis nestanoví, v jakém rozsahu a jak široce má zprostředkovatel zaznamenat důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu a že jsme z tohoto důvodu v dobré víře užívali postupy a dokumenty, vůči kterým nebylo dříve ze strany správního orgánu nic vytýkáno, nebyla rovněž ani v tomto případě, stejně jako další naše námitky, akceptována.

  Za uvedené správní delikty jsme byli Správním orgánem pokutováni částkou 400 tis. Kč (pokuta v tomto případě mohla činit až 20 mil. Kč), přičemž ve svém vyjádření Správní orgán uvádí cit.: „takto uložená pokuta je výrazně při dolní hranici zákonem stanoveného rozpětí.“ V náš prospěch bylo zohledněno zejména cit. „množství nápravných opatření přijatých účastníkem řízení. Další polehčující okolností je to, že nebylo zjištěno, že by spáchanými správním delikty došlo ke škodě na majetku zákazníků.“ Aby sankce za správní delikty podle Správního orgánu byla pro nás citelná a mohla tím plnit svoji represivní a preventivní funkci, byla nastavena na částku, která činí 1,5 promile obratu naší společnosti, který v roce 2015 dosáhl úrovně 260.222.000 Kč.

  I přes řadu našich výhrad, které nebyly ve stanoviscích ČNB zohledněny, nebudeme se proti tomuto rozhodnutí odvolávat. Uvedenou pokutu vnímáme spíš jako návratnou investici. V průběhu dvou a půl let nám pracovníci ČNB věnovali neskutečné množství času. Pomohli nám vylepšit nejen administraci naší práce, ale díky jejich tlaku na dodržování legislativy všichni naši poradci pochopili, že je zapotřebí služby klientům poskytovat na vyšší úrovni, než je v České republice obvyklé. A za to jim patří dík.

  Zbyšek Kawulok, statutární ředitel

  Zdroj: http://www.in­vestujeme.cz/sta­novisko-spolecnosti-sms-financni-poradenstvi-a-s/

  Odpovědět

 • Překlad

  22 listopadu, 2016

  Na strejdu Zbyška z Frýdku si došlápl úředník z Prahy a on se z toho hned připos.al.

  Odpovědět

 • Petr

  22 listopadu, 2016

  Nechápu ten povyk kolem, SMS uvádí obrat v roce 2015 260 milionů a pokuta činila úsměvných 1,5 promile. Asi jako byste ze kbelíku plného vody přišel o jednu jedinou kapku…no prostě tragédie :0)

  Odpovědět

 • hejkal

  22 listopadu, 2016

  Tak na OVB nemá. Ale jedna z nejvyšších pokut v historii něco znamená. Když to čtu, tak to znamená, že v SMS byl podstatně větší průser, než jak je prezentováno. Vždyť i penzijní spoření je investiční produkt, takže jen za IŽP jako spoření taková pokuta být nemohla.
  Spíše bych řekl, že jde o závažný problém v systému. Něco hoši neměli nastaveno. Ono se divím, že SMS něco takového prováděla, přece mají nějaké lidi, kteří poukazují, že něco není v pořádku a podle zákonů.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  22 listopadu, 2016

  Podíval jsem se na některé informace, které jsou přístupné na webu a SMS směřuje k nové pokutě:-) Schválně, kdo uhodne :-)

  Odpovědět

 • 22 listopadu, 2016

  Prozraďte :0) že by opět díky termínu „spoření“ ?

  Odpovědět

 • Ruprecht

  22 listopadu, 2016

  Ne:-)
  Btw, když dáte do google „SMS finanční poradenství spoření“ a proklikáte některé linky, uvidíte, stránka byla odstraněna.

  Jde o jiné informace přístupné na webu, řekl bych, že už by mohlo jít o správní delikt.

  Je komické, protože to vlastně vypadá podle tiskového vyjádření SMS, že to zanedbala ČNB, která v rámci kontroly učila SMS, jak pracovat:-).

  Odpovědět

 • Rejpala

  22 listopadu, 2016

  Tohle tiskové vyjádření je docela katastrofální.

  V podstatě Zbyšek Kawulok napsal, že v SMS finančním poradenství vůbec nevěděli, co dělají, nečetli zákon, úřední sdělení a další metodické pokyny ČNB.

  Odpovědět

 • Krtek

  23 listopadu, 2016

  Vážení
  Pracuji v oboru více než 20 let. Mám osobní zkušenost s SMS finanční poradenství. Po obtěžujících telefonátech jsem si tedy poradce pozval domů. Nainstaloval před tím skrytou kameru. Přišel „Poradce“ bez licence ČNB. Čtyři schůzky. Pokusil se „vykostit“ naše smlouvy životního pojištění, řádně nastavené dle potřeb rodiny. Konkurenční návrhy smluv, které byli mnohem levnější, docílil tím, že ponížil nastavené pojistné částky a dobu pojištění na smlouvách. Stále zdůrazňoval , že nám ušetří peníze atd.. Měl dopředu informace, kde jsme smlouvy uzavřely atd…
  Můj názor ? Tato společnost měla dostat pokutu 4 mil. ne 400 tis…

  Poradce

  Odpovědět

 • PK

  22 listopadu, 2016

  Všichni se tady ohánějí IZP za 2–5000 na spoření. Já jsem letos oslavil 10 let ve financích a za celou dobu jsem viděl pouze jedno IZP, kde se platilo na smlouvě více jak 2000 Kč a to chtěl pan pojišťovák splnit bonus v prosinci tak nevím, zda tady někdo provokuje nebo se to opravdu ve velkém někde děje

  Odpovědět

 • Radek

  22 listopadu, 2016

  Pokud byste veškeré investice alokoval v IŽP jen do mimořádného pojistného, ztratilo by smysl. Tedy, u těch seriózních pojistek, které fungují na principu přirozeného pojistného. ;-)

  Odpovědět

 • 22 listopadu, 2016

  Ano, máte pravdu, ztratilo by to smysl pro MLM, nebylo by na čem a prostřednictvím čeho vydělávat extra vysoké provize.

  Odpovědět

 • 23 listopadu, 2016

  Kontaktujte ČNB a poskytněte jí video záznam z jednání s poradcem. Pokud opravdu neměl licenci a oháněl se příslušností k firmě SMS, tak to už je opravdu silná káva a ano, souhlasím, v kontextu Vámi uvedeného měla být pokuta 4 mio, nikoliv jen 400.000 Kč.

  Odpovědět