Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

Mám akcie z kupónové privatizace… co s nimi?

Ruka s penězi - peníze - mince - dlaň

Mezi lidmi se stále pohybují akcie z kupónové privatizace. A není jich málo. Někteří již ani nevědí, že je vlastní. Jak je objevit? A co s nimi můžete dělat?

V rámci kupónové privatizace se Česká republika stala národem akcionářů. Bohužel nikoli národem finančníků. Vlastnictví akciových společností bylo roztříštěné a nikdo je pořádně neovládal… tedy, až na jejich management, který měl ale jiné zájmy než akcionáři. Spousta společností zanikla, byla vytunelována či drobní akcionáři byli vytěsněni.

Stále ale zbývá nemálo společností, které 90. divoká léta přežily. A jejich drobní akcionáři je stále vlastní. Někdy ale není času nazbyt a je dobré s přihlášením se k vlastnictví neotálet. Drobný akcionář přitom zjistí, že nějaké akcie stále ještě vlastní, poměrně snadno.

Někde v šuplíku mezi starými dokumenty se možná ještě stále nachází modrý výpis ze Střediska cenných papírů (SCP). Ten sice již není směrodatný, ale jako základní východisko může postačit. Středisko cenných papírů bylo zrušeno a nahrazeno Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP). A aktuální vlastnictví akcií lze dohledat na jeho stránkách.

Akcie jsou vedeny buď v „zařazené evidenci“ – a o těchto akciích jejich majitelé ví, vidí je u svého obchodníka s cennými papíry. Lidé, kteří žádného obchodníka nemají, přesto mohou akcie vlastnit – v tzv. „nezařazené evidenci“. Stačí kliknout na odkaz pro ověření existence majetkového účtu, a je-li účet v nezařazené evidenci, dohledá se jednoduchým zadáním rodného čísla do příslušné kolonky.

Odkaz: Ověření existence majetkového účtu v nezařazené evidenci (externí odkaz na stránky CDCP)

Mám akcie v nezařazené evidenci…

Zjistí-li akcionář, že vlastní akcie v nezařazené evidenci, může se začít radovat. Sice s nimi zatím nemůže nakládat, ale má akcionářská práva. Pro nakládání s akciemi – prodej akcií je třeba pouze uzavřít komisionářskou smlouvu s některým obchodníkem s cennými papíry či bankou a nechat účet převést do zařazené evidence. Prostřednictvím obchodníka či banky může následně akcie prodat (či dokoupit další), pokud jsou obchodovány na burze či v RM-Systému.

V nezařazené evidenci je v současnosti stále přes milion účtů…

Mám neobchodované akcie…

Zdaleka ne všechny akcie jsou obchodované na veřejných trzích. Pokud není omezena převoditelnost akcií (což bývá jen výjimečně), lze je i tak prodat. Jejich vlastník si ale musí sám najít kupce, který je ochoten za akcie zaplatit.

Ochotných kupců většiny akcií je dostatek. Jsou lidé, kteří se živí investováním do „umrtvených“ akcií. Otázka ale je, jakou cenu za ně akcionář dostane. Protože ale prodávat nemusí, je-li nabídnutá cena příliš nízká, s obchodem nemusí souhlasit. V rámci vyjednávání o ceně pak může dosáhnout odpovídající hodnoty.

Existují i internetová tržiště, kde lze inzerovat nákup a prodej akcií. Protože se ale vesměs jedná o nelikvidní emise (obtížně prodejné akcie), málokdy je k dispozici více nabídek a poptávek po konkrétním cenném papíru.

Internetová tržiště „neprodejných“ akcií:

Akcie nejsou v nezařazené evidenci, jen ve výpisu z SCP

Řadu akcií naleznou drobní vlastníci ve svých výpisech ze Střediska cenných papírů, ale již je nenaleznou v evidenci Centrálního depozitáře. V takovém případě mohlo dojít buď k zániku společnosti (nejčastěji bankrotu), nebo k vytěsnění minoritních akcionářů.

V případě vytěsnění minoritních akcionářů náleží vlastníkům akcie finanční náhrada. Pokud nebyla připsána, musí se o ni u společnosti přihlásit. Pokud se nepřihlásí včas, nárok na náhradu zaniká. Je promlčen. „Protiplnění u nuceného přechodu akcií se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě, která je od 1. 1. 2014 3 roky. Pro vytěsnění akcionářů provedená před tímto datem 4 roky. V případě převzetí jmění jediným akcionářem podle zákona o přeměnách obchodních společností se nárok na protiplnění nepromlčuje,“ uvádí In-server.cz.

Databáze probíhajících vytěsnění akcionářů: In-server.cz

Další z možností je, že akcie přešly na listinou podobu. Pak jsou k vyzvednutí u emitenta – společnosti, o jejíž akcie se jedná. Emitent akcií je ale jediný, kdo o akciích ví. Je opět potřeba společnost kontaktovat a začít s ní řešit předání akcií.

Dividendy? Dividendy!

Jedním z nároků akcionáře je právo na vyplácený podíl na zisku formou dividend. Společnosti své akcionáře o právu na dividendu (i o dalších událostí, včetně konání valné hromady apod.) informují, nejčastěji dopisem na adresu trvalého pobytu. Pokud se ale akcionář přestěhuje a trvalý pobyt si nezmění, může mu informace nepřijít… a dividendy mohou být promlčeny.

V dividendách přitom drobným akcionářům leží nemalé peníze. Kupříkladu společnost IVECO bylo letos v březnu promlčeno 30 mil. Kč dividend, u Pražské teplárenské hrozí promlčení přibližně 50 mil. Kč dividend a kupříkladu u společnosti ČEZ dokonce cca 350 mil. Kč. A to jsou jen tři společnosti z mnoha.

Dividendy jsou promlčeny po třech letech od zahájení výplaty. Pokud akcionář dividendu neobdržel, nechť se o ní u společnosti přihlásí.

Finanční poradci, pomozte svým klientům

Finanční poradci mohou svým klientům se zjištěním informací o akciích pomoci. Ne každý klient ví, že může zjistit, že má akcie v nezařazené evidenci Centrálního depozitáře. Při analýzy klientovy finanční situace může finanční poradce během půl minuty zadat rodné číslo klienta na stránkách CDCP a vlastnictví akcií odhalit. Jednak tím může získat další zdroje pro naplnění finančního plánu klienta, ale zcela nepochybně tím zvýší klientovu důvěru.

9 komentářů: “Mám akcie z kupónové privatizace… co s nimi?”

 1. Alena Svačinova napsal:

  Mám akcie z kuponové privatizace ČEMOS na koho se mám obrátit, aby mi poradil

 2. Dančák Ant. napsal:

  Máme dvě knížky Hardvardské fondy, má to ještě nějakou cenu, děkuji.

 3. Antonín Oujezdský napsal:

  Mám 30 ks akcií Českomoravská INV – kde mohu prodat

 4. Alena Ježová napsal:

  Dobrý den, můžu se ještě někde zaregistrovat ohledně kuponové privatizace? V první i druhé vlně jsem se zúčastnila, ale vůbec nevím jestli mám na něco nárok. Děkuji za odpověď

 5. Jiřina Zemanová napsal:

  Dobrý den, zdědila jsem akcie z kuponove privatizace, kam se mám obrátit. Děkuji za odpověď.

 6. Jiří Trávníček napsal:

  Jak je možno po zemřelé manželce akcie přepsat an manžela

 7. Kuponová privatizace II,vlna.ISIN Galena,a.s.0047675764 CZ0005096859 BAAGALEN 01/1,počet CPv 2KP 8 napsal:

  Mám cenné papíry z kuponové privatizace z II.vlny.Jednalo se tehdy o podnik Galena ,později Ivax,dnes Teva .Chci vědět na koho se obrátit s nabídkou odprodeje,když jsem byla informována,že RMS již s nimi neobchoduje.

 8. Jan Vejsada napsal:

  Vážení.
  Kdysi jsem koupil akcie „Cihelna Dolní jirčany“. Vše zamotalo, že jsem si na to vzpomněl až teprve teď. Můžete mi poradit, co dělat popř. na koho se obrátit?
  Děkuji Jan Vejsada

 9. Cheryl Brown napsal:

  Stručný a přitom velmi výstižný článek, který precizně popisuje vše podstatné kolem akcií společností původně „prošlé kuponovkou“. Zajímavé i pikantní informace k tématu jsou komentovány na twitter účtu http://twitter.com/akcie_as

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.