Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

SCP končí, nahradí ho centrální depozitář

Dnešním dnem končí fungování Střediska pro cenné papíry spravovaného státem, jehož evidence přechází do Centrálního depozitáře cenných papírů, který je dceřinou společností BCPP. Převod bude trvat déle než týden a ovlivní zejména ty, kteří investují do českých akcií na RM-Systému.

Centrální depozitář cenných papírů vznikl transformací společnosti UNYVIC, která již od roku 1996 (předtím od roku 1993 jako Burzovní registr cenných papírů) provozuje vypořádání obchodů s cennými papíry pro pražskou burzu a také obchodů s elektrickou energií na energetické burze.

Ve Středisku cenných papírů byly do dnešního dne evidovány všechny zaknihované české cenné papíry s ISINem začínajícím na CZ, nebo CS. Jsou to akcie, které se dostaly na pražskou burzu prostřednictvím v minulosti, prostřednictvím kuponové privatizace. Tyto úlohy teď nově převezme právě CDCP.

Zřízení CDCP bylo dáno zejména nutností standardizace českého kapitálového trhu, sloučením evidence investičních nástrojů a vypořádání obchodů s nimi dojde především k zefektivnění fungování kapitálového trhu u nás. Nově bude umožněna vícestupňová evidence běžná v ostatních zemích EU, mělo by dojít také ke snížení nákladů apod.

Převod evidence ze zanikajícího SCP na nový CDCP není jednoduchý proces, který nakonec bude trvat déle než týden, což může ovlivnit obchodování s některými českými akciovými tituly, zejména na RM-Systému. Týká se to již zmiňovaných cenných papírů, u nichž ISIN začíná písmeny CS a CZ, pro drobné investory pak zejména akcie.

Pro investory, kteří investují do zmiňovaných akcií prostřednictvím BCPP, by neměl nastat žádný problém, dojde akorát k odložení vypořádání obchodů, které byly (nebo budou) realizovány od středy. Všechny tyto obchody by měly být vypořádány až po zprovoznění CDCP, tedy 7. července. Jediným omezením bude skutečnost, že pokud mezi těmito dny investor prodá některou z dotčených akcií, nebude moci nakoupit akcii evidovanou v zahraničí, protože bez vypořádání mu nebudou připsány peníze na účet. Bude moci ale nakoupit akcie, kterých se omezení bude týkat (při prodeji například KB nebude možné koupit NWR, ale ČEZ ano).

Trochu větší omezení čeká na ty, kteří obchodují prostřednictvím RM-Systému. Jelikož zde funguje vypořádání v reálném čase, bude obchodování s českými emisemi na této burze úplně pozastaveno. Se zahraničními emisemi se samozřejmě bude moci nadále obchodovat.

Co se týče převodu cenných papírů s SCP do CDCP, u akcií obchodovaných na burze půjde o automatický převod. Investor, který obchoduje prostřednictvím více obchodníků, již nebude mít jeden majetkový účet přístupný prostřednictvím všech obchodníků, ale bude mít pro každého obchodníka účet vlastní.

Pokud má investor v SCP evidované nějaké akcie, které nemá v evidenci žádný z jeho obchodníků s cennými papíry (pokud jich má více), dostanou se mezi nezařazené cenné papíry. O jejich převod pak může klient požádat dodatečně, bude ale možné je převést pouze pod jednoho obchodníka. Za nezařazené cenné papíry však investoři neplatí žádné poplatky (i když dividenda z nich jim může plynout), u ostatních se za vedení poplatky platí.  

Pokud investor obchoduje na RM-Systému, nabízí mu Fio, jako vlastník a jeden z obchodníků zprostředkujících obchodování na této burze návod, jak si zajistit, aby mohli investoři obchodovat s českými akciemi, s nimiž nyní obchodují na RM-S, i v průběhu výluky trhu. Na rozdíl od akcií, které se obchodují na BCPP a jsou pro burzu blokovány, akcie na RM-S jsou volné a je potřeba je pod obchodníka s CP převést. Takže ti, kteří chtějí obchodovat i v průběhu příštího týdne, musí dnes, nejpozději do 15:00 zadat na všechny tyto akcie pokyn k blokaci pro BCPP. Po provedení blokace bude možné s nimi obchodovat na BCPP. Je zde ale třeba počítat s náklady na blokaci a také s tím, že blokace musí být podána na přesný počet kusů.

Ti, kteří nebudou chtít v průběhu příštího týdne obchodovat, mohou do dnešní páté hodiny odpolední zadat prodejní pokyn na všechny emise. Pokud dá investor pokyn s platností do 2.7., ten nebude uspokojen. Pokud ale bude platnost do 7.7. a později, pokyn může být uspokojen.

Investujete do českých akcií?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.