CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Text: Ondřej Záruba

03. 06. 2013

34 komentářů

Veřejně obchodovatelné akcie jsou pro hlupáky

 


 

1)      Ten, kdo dává peníze tam, kde neví, co se s nimi děje.

2)      Ten, kdo radí ostatním dávat peníze tam, kde neví, co se tam s nimi děje.

3)      Ten, kdo si od ostatních nechá radit v tom, kam má dávat peníze, aniž by věděl, co se tam s nimi děje.

Investice do veřejně obchodovatelných akcií splňuje tyto podmínky. Proč? Důvody, proč jsem o tom zcela přesvědčen, nabízím níže.

Co jsou veřejně obchodovatelné akcie? Jsou to akcie, které můžete pořídit na akciových burzách. Jsou to akcie velkých firem, z nichž drtivá většina existuje desítky let. Většina z těchto firem nemá žádného silného koncového vlastníka. Žádnou kompaktní podnikatelskou skupinu, která by byla ovládána malým množstvím lidí spravujících své vlastní peníze (typu Penta nebo PPF apod.).

Drtivá většina veřejně obchodovatelných společností je v rukou velkého množství fondů, které spravují cizí peníze. Fondy spravují cizí peníze, a tak jsou výrazně méně motivované v tom vykonávat a tvrdě prosazovat vlastnická práva svých účastníků. Manažeři veřejně obchodovatelných firem toho využívají pro své vlastní zájmy.

REKLAMA

Jak se to projevuje? Upuštěním od dlouhodobé koncepce podnikání na úkor krátkodobých hospodářských výsledků, které se projevují ve vysokých manažerských bonusech. V tom lepším případě. Ovšem čím dál častěji dochází k absolutně nekontrolovatelnému tunelování veřejně obchodovatelných společností managementem, který klíčové či velké množství drobných zakázek zadává firmám, které jsou s ním propojené. Tyto firmy jsou odměňovány nestandardně vysokými cenami za poskytované služby, které jsou mimo tržní realitu.

Zjednodušeně by se dalo říct, že veřejně obchodovatelné společnosti fungují ve velice podobném režimu jako veřejný sektor. Nalezneme zde velmi mnoho společných znaků při řízení (například Niskanennův model), ovšem s tím rozdílem, že veřejně obchodovatelnou společnost, na rozdíl od státního aparátu, řídí velmi omezené množství lidí, jejichž volbu lze sotva nazvat demokratickou.

Zákulisní ovlivňování klíčových držitelů hlasovacích práv je běžnou praxí. Stejně tak běžnou praxí je, že veřejně obchodovatelné společnosti (či jejich prodloužená ruka investiční banky) pořádají večírky pro portfoliomanažery a analytiky, kteří tyto společnosti „oceňují“. To má zásadní vliv na investiční strategii správců kolektivního investování.

Akciové podílové fondy mají v portfoliu běžně několik desítek akciových pozic. To znamená několik desítek firem. Každá z takových firem má obvykle několik tisíc zaměstnanců. Kromě toho každá z takových firem má několik divizí svého byznysu a stovky subdivizí. Nezřídka tyto společnosti mají stovky až tisíce dceřiných společností a dalších majetkových podílů.

Samotné posouzení finanční pozice těchto firem je velice náročné. Dokonce tak náročné, že člověk, který by chtěl získat elementární rámcový obraz (který sotva může být nazván znalostí) o finanční pozici jedné takové firmy, by musel strávit desítky hodin práce studiem finančních výkazů. Řekněme, že přečtení třeba 100stránkové výroční zprávy (pominu-li fakt, že jsou 300 stránkové výroční zprávy) zabere 30 hodin (není to zrovna volnočasová literatura). Shromáždění a čtení dalších informací o firmě zabere polovinu tohoto času. Samotná valuace investice zabere třeba 5 hodin. Bavíme se o časovém fondu 50 hodin. Dejme tomu, že toto absolvuji 2× do roka, tzn. 100 hodin. Tento čas je reálný u člověka, který o tom oboru něco ví a který je v obraze. Nezasvěcenému by to samozřejmě zabralo daleko víc času.

REKLAMA

Dejme tomu, že fond má v portfoliu 40 pozic. Předpokládám, že na 40 pozic nedělal 40 valuací, jinými slovy, že nezainvestoval do všeho, co si interně ocenil. Řekněme, že to ti hoši a děvčata umí. Že investují do každé třetí příležitosti, protože už mají „čuch“. To znamená nějakých 120 valuací. 120×100 = 1 200 hodin valuační práce za rok, pokud jí dělají specialisté. Co myslíte, kolik lidí to zvládne? A kolik tito lidé berou peněz? No úplně málo jich nebude.

A teď si položme otázku, jestli ten jeden, dva nebo pět lidí, kteří budou analyzovat pozici té firmy, umí posoudit i takové „nepodstatné věci“, jako jsou kvalita služeb či výrobků, procesy ve firmě, obchodní vztahy s dodavateli a odběrateli apod. Samozřejmě, že o tom ví úplný kulový, když analyzují mraky firem za rok. Jejich znalost bych přirovnal k tomu, že by bookmaker stanovoval kurzy na fotbalové zápasy podle pohledu do ligové tabulky.

Řekněme, že existuje třeba nějaký akciový fond spravující třeba 100 milionů USD. Dejme tomu, že management fee je 1,5 %. To je nějakých 1,5 milionu USD. Z toho dám půlku na distribuci a jsem na 750 tisíc USD. Pak něco vrazím do marketingu – řekněme, že mám 100 milionů USD po 25 tisících USD průměrném klientovi. To je nějakých 4 000 klientů. Kdybych na udržení jednoho klienta investoval 10 USD, tak jsem na 710 tisíc USD. Dejme tomu, že mám zaplacený nějaký Bloomberg a tyhle srandy: střízlivě 30 tis USD. Dejme tomu, že mi celý ten fond řídí 10 lidí. Každému dáme nějaký pracovní prostor 20 m2 + nějaký jednačky, chodby  atd. Řekněme 300 m2. Dejme tomu, že to najímám komplet někde za 30 USD/m2 za měsíc. To je nějakých 108 tisíc USD. Zbylo nám tedy asi 602 tis USD. Řekněme, že 150 tisíc bude chtít vydělat majitel fondu. Zbývá nám cca 452 tisíc. Řekněme, že těch 52 budou nějaké další náklady (audit, IT a další externí služby, materiál v kanceláři apod.). 400 tis by byli mzdy pracovníků. Dejme tomu, že ¾ těchto peněz padne na finančníky a ne na administrativu. To je 300 tis USD. A to se bavíme čistě o penězích na analýzy. Dejme tomu, že třetina těchto peněz padne na geopolitické analýzy. To znamená, že cca 200 tis. USD nám zbyde na sektorové a firemní analýzy. Máme nádherný budget 1 700 USD na jednu valuaci.

Opravdu si někdo myslí, že se mzdovým budgetem 1 700 USD vyzraje na firmy, které mají obrat v miliardách USD a investují do nejrůznějšího poradenství, jak dobře vypadat před investory, desítky milionů USD? Nejrůznější právní firmy vytvářející offshorová vlastnická schémata a pomáhají vyvést stovky milionů USD do kapes manažerů či s nimi spřízněných osob.

Můj otec mi vždycky říká: „Synku, nechoď šípem proti tanku.“ To je rozumné přísloví. Domýšlivost akciových analytiků, že dokáží za zlomek času se zlomkem rozpočtu rozpoznat kvalitu nějakého podniku, je až neuvěřitelná. Patřím mezi ty, kteří se nezaleknou výzvy, ale nejsem hlupák, který jde bojovat bitvu, kde je absolutně bez šance. Šance, že budu chytřejší než velký tým lidí s neomezeným rozpočtem a zkušenostmi z celého světa, je asi taková, že moje parta, se kterou chodím hrát sálovku v úterý večer, vyklepne áčko Barcelony (bez ohledu na to, že minulou středu to teda pěkně schytali). A kdybych náhodou měl tu kliku, tak prohraju v dalších 99 případů ze 100.

Časový fond 100 hodin na poznání kvality firmy je velmi mizivý, ale výše jsme si ukázali, že i tak působí finanční problémy nějakému ne zas až tak úplně malému podílovému fondu. Přesto kdyby se podařilo akciovým analytikům a portfoliomanažerům tento čas věnovat 10× větší úsilí a časový fond při analýze jedné veřejně obchodovatelné společnosti, tak i tak to bude stále zoufale málo na to pochopit, co vlastně firma dělá, kde bere zákazníky a jaké jsou u toho její náklady. On totiž pohled na konsolidovanou účetní uzávěrku není ta úroveň informací, která by toto ekonomovi sdělila. Na to je potřeba daleko hlubšího pohledu.

Často hlubší pohled vyžaduje výrazně hlubší poznání, než jaké nabízí účetní uzávěrka. Pokud hovoříme o tom, že někdo má ambici kvalitní analýzou předcházet fraudům typu Enron nebo v českém prostředí třeba Amun Re, ČEZ atd., tak už je to full time job pro to zabývat se jednou společností pro člověka, který je odborníkem ve svém oboru. Veřejně obchodovatelné firmy jsou totiž obrovské.

Není technicky možné sledovat to, co se děje ve veřejně obchodovatelných korporací s omezeným týmem lidí. Dokonce i velké investiční banky, které dělají IPO, nejsou schopny kvalitně analyticky pokrýt veřejně obchodovatelné firmy. A to spousta z nich na firmy od určité kapitalizace drží personální poměr minimálně 1 analyzovaná firma ku jednomu zaměstnanému analytikovi. A i ten není schopen odhalit prakticky nic, co se v té firmě děje. Kdyby na tom dělalo 5 lidí full time, tak to budou mít těžké.

Vezměme si příklad akcie ČEZ. ČEZ má stovky dceřiných společností a investuje v mnoha oborech (jádro, uhlí, voda, vítr, slunce, distribuce, technologie…). Tato firma zaměstnává tisíce zaměstnanců a má obrat stovky miliard Kč. Kdyby 5 externích spolupracujících odborníků tvrdilo, že rozumí tomu, jak funguje firma ČEZ, tak by to budilo úsměv na tváři.

Většina fondů či makléřských společností na firmu této velikosti nemá ani jednoho člověka. A přesto jim mnozí svěřují své prostředky se zcela naivní důvěrou, že vědí, co dělají oni i ti správci. Pravda je taková, že absolutně netuší. Podnikatelská strategie finančníků je založená na tom, že vám peníze vydělat nemusejí.

Oni mají své vstupní poplatky, management fee nebo transakční poplatek. Jaká nesou rizika? Maximálně, že od nich jako zákazník odejdete. Nemají žádnou zodpovědnost. Když prodělají peníze, tak si najdou milion zdůvodnění pro to, že jste na tom mohli být hůře. Budou vám vyprávět pohádky o tom, jak jste mohli investovat skrze životní pojištění a byli byste na tom ještě mnohem hůře. Nebo že jste mohli investovat do nějakých ještě horších akcií nějaké firmy, která zkrachovala. Nebo že jste mohli peníze prošustrovat pomocí velké finanční páky na nějakých krátkodobých spekulacích. 

Na to jim můžete odpovědět následující: Také jsem mohl hodit peníze do kamen. To byla také jedna z možností.

Loading

Vstoupit do diskuze 34 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Tři nejslibnější akcie generativní AI s malou tržní kapitalizací pro drobné investory

Trh podnikové umělé inteligence zaznamená do konce desetiletí složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 34 %. Růst trhu bude podpořen potřebou generativních aplikací umělé inteligence, jako jsou mimo jiné chatboti, virtuální asistenti, rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka. Předpovídá společnost Grand View Research.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 05. 2024

Ovlivní rekordní cena zlata i úroky hypoték v Česku?

Ekonomové u nás i v zahraničí vedou veledůležitou debatu o možné trvalejší změně úrovně přirozené úrokové míry (r*). Zvyšuje se oproti letům před covidem, nebo ne? Pro její zvýšení hovoří i rekordní zadlužování Spojených států, které podle některých expertů staví na hlavu zavedenou logiku provádění monetární politiky. Proti […]

Text: Redakce

23. 05. 2024

Do bitcoinu už investuje největší banka v EU či penzijní fond z USA

Do letos spuštěných bitcoinových fondů v USA vskutku mocně investují nejen drobní investoři. Ve větším objemu do bitcoinu skrze dané fondy ke konci prvního čtvrtletí jejich existence, tedy ke konci letošního března, investovalo hned 937 institucionálních hráčů, čili profesionálních finančních domů a firem. Když začínaly tytéž fondy […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Vašek

  5 června, 2013

  Dejme tomu,že Záruba je hlupák, dejme tomu, že si čísla vycucal z prstu, dejme tomu, že ty velké nepřehledné firmy, které nikdo neřídí a nevidí do účetnictví, jsou tak neúspěšné, že vlastně vůbec neexistují tak dlouho a tak úspěšně! Jinak ČEZ má celkem 112 společností nebo podílů,a vůbec neví kde se mu berou ty miliardy zisků, asi se občas náhodou objeví v šupleti! PANE ZÁRUBO, BĚŽTE PÁS KOZY ! O podnikání nemáte ani Ň

  Odpovědět

 • ...

  5 června, 2013

  tohle nepsal doufám ten vašek, co tu píše normálně, to fakt nesedí

  Odpovědět

 • vasek

  5 června, 2013

  no asi je tady vašků více. Ale já sem chodím pravidelně(nevím, jestli z toho mám být šťastný :-)) a příspěvek výše není můj :-)
  Jinak ale s O.Zárubou také spíše nesouhlasím. Dělal jsem ve finančním controllingu americké obchodovatelné firmy a vím, že v těchto firmách existují oddělení, která mají na starosti s tyk s veřejností a investory. Čili investor i v podobě podílového fondu má možnost poznat chod firmy a poznat její účetnictví. Samozřejmě dle mého záleží také třeba na investiční strategii fondu- pokud často mění pozice, tak musí těch firem projít více a tím méně času má na jejich analýzu. Pokud ale jde třeba stylem „kup a drž“, tak pak ta analytická práce dle mého ubývá (ubyde prvotní poznávání vnitřních procesů firmy).

  Odpovědět

 • Michael Jindra

  5 června, 2013

  Důležité je si uvědomit podstatu toho sdělení, nikoliv řešit dolar sem/tam u hypotetické investiční společnosti nebo to, kolik má čez dceřinných firem. O tom ten článek není. Naopak si myslím, že postup uvažování Ondry při rekonstrukci toho hypotetického případu je správný. Poselstvím článku je poukázat na propastný nepoměr prostředků a energie věnovaných do získání podstatných informací pro investiční rozhodování proti kapitálu a lidským zdrojům investovaným tak, aby ta firma z různých důvodů vypadala víc sexy, než skutečně je.

  A i kdybychom přijali tezi, že se nic takového neděje, stále je tu ta neskutečná informační masa, kterou potřebujeme zpracovat, abychom vůbec mohli říct, že „taková investice vypadá dobře“.

  A to jsme stále pouze u fundamentu takové investice a vůbec neřešíme odhadovaný vývoj tržní ceny, různé „sentimenty“ a podobné faktory, které dost často sebejistě předpovídají ti sympatičtí pánové ráno mezi zprávami.

  Sám ze své praxe vím, kolik hodin práce dá vyhodnotit investiční potenciál tak „tupé“ investiční příležitosti, jako je nemovitost v řádech milionů Kč či malá větrná/vodní/so­lární elektrárna, která nemá jediného zaměstnance a má jediný, maximálně dva zdroje příjmu. Kolika daty se člověk musí prohrabat, aby mohl alespoň s trochu čistým svědomím někomu říct, že by to měla být tak či jinak dobrá investice.

  Potom musíte pochopit, že působí trochu komicky, když vidíte člověka, který sebejistě sype z rukávu investiční doporučení hned na několik různých společností, které mají tržní kapitalizaci v řádech vlaků peněz, stovky různých produktů, desítky cílových trhů, řadu zdrojů a typů financování v různých měnách a armády manažerů a zaměstnanců, z nichž on nezná osobně ani tu poslední uklízečku…

  Odpovědět

 • jsk

  5 června, 2013

  existovala a byla a je úspěšná! trasnparentní účetnictví mái jen pro sebe a ne pro veřenost!!
  A teď Vašku mazej pást kozy jestli alepoň to umíš!!

  Odpovědět

 • Bedrich

  5 června, 2013

  Ten malý chlapec si delá z jiných detí tady dnes srandu. Minulá léta zde doporucoval akcie Procter a Gamble a Microsoft a dnes povazuje vsechny akcionáre za hlupáky. A pritom zde nemá resení. Jestli maji inteligenti investovat do bordelu nebo do pojisteni nebo do zlata nebo do pozemku nebo do dluhopisu s 1% urokem, to tady chlapec neprozradí. Kazdopádne kdo investuje do akcii neni hlupák ale inteligent, viz Graham, Buffett, Lynch, Helu, Fisher, Temleton atd.

  Odpovědět

 • Angel

  5 června, 2013

  Minulá léta něco doporučoval, pak zjistil že je to k ničemu. Všichni se vyvyjíme a měníme názor.

  Buffet apod investují do akcií trochu jinak než běžný smrtelník. Ono když koupíte 10% firmy v hodnotě 100mil dolarů, tak máte možnost ovlivnovat co se v té firmě děje.
  Pokud dáte prostřednictvím OPF 1000.-Kč do stejné firmy je to hazard.

  Mě zní celkem logicky – investuj peníze jen do toho čemu rozumíš. V opačném případě tě dřív nebo později někdo oškube.

  Klient stojí na konci potravního řetězce, dává peníze, riskuje a dostane ze všech stran nejméně.

  Odpovědět

 • Bodo

  7 června, 2013

  Všichni se vyvyjíme a měníme názor…
  Pravda v čerstvých 27 letech toho prostoru k vývoji ješte mnoho nebylo. A ano, moudra zde pan Záruba chrlil již před 6 lety.

  Odpovědět

 • V. Mařáček

  5 června, 2013

  Zdravím Vás pane Zárubo. Znám Vás z dřívějších diskuzí. Jste individualita trochu arogantní, avšak máte svou pravdu.

  Teď k věci a k tématu:
  Pamatuji si rok 1997–2000. Akcie ČEZ byla kolem 20–50 Kč. Pro mě studenta to byla příležitost. Koupil jsem za cca 1000 Kč. Byli to pro mě tehdy velké peníze. Nevěděl jsem, co bude? Jen jsem jednoduše věděl, že se svítit musí, přenášet elektřina také. Na ni byly závislé vlaky, tramvaje, domácnosti, firmy apod. v ČR. Jenže ČEZ byla v té době chudou společností. Navíc jsem neznal žádný front-/backoffice, riskmanagement, aktivity a budoucích plány společnosti na 6–24měsíců. Nechodil jsem na valné hromady. Jediným zdrojem informací byly Hospodářské noviny.

  Udělal jsem to, co dělá 99% akcionářů a investorů dodnes i přes „nezávislé agenty“. Investoval jsem slepě a modlil se, aby to nekrachlo. Výsledek? V současnosti je ČEZ považován za velice silnou stabilní společnost v ČR. Bohužel žádnému investorovi se nechce čekal 15let. Vetšinou chce okamžitý výsledek! Radím známým v okolí – chceš okamžitý výsledek? Jdi do kasina nebo začni podnikat sám na sebe. To se zase nikomu nechce.

  Takže shrnutí:
  opravdu kupovat akciový fond např od KB, ČS s tím, že je v něm kolem 15 společností nedoporučuji. Ať drobný investor nejprve projde valné hromady, přečte několik settisíc stran výsledovek a rozvahů 15 společností. Dále zjistí budoucí plány těch 15společností a poté snad začne „spořit“ tisícovku, dvě měsíčně. To ho však bude stát minimálně rok zjišťování. A jsem tam, kde dříve. Snadnější a jistější je investovat do sebe – vzdělání, dětí, podnikání, nebo pro adrenalinové jedince v Kasině…

  HOW

  Odpovědět

 • ty

  5 června, 2013

  No a jak to dopadlo s těmi akciemi ČEZu?

  Investovat do vzdělávání, rodiny, vlastního podnikání je naopak daleko složitější, než jen tak někam vložit peníze a čekat. Hlavně to vyžaduje vlastnosti, které většina lidí nemá.

  Záruba by měl říct i „B“, tedy jak to dělat správně.

  Odpovědět

 • Lenka D.

  7 června, 2013

  Musím naprosto souhlasit s názorem, že je lépe investovat pravidelně peníze do sebe samotných. A pokud se někdo rozhodně investovat do veřejně obchodovatelných akcií, musí být srozuměn s tím, že je to totéž jako jít do kasina. Pokud je si toho vědom a investuje, jeho věc a doufejme v jeho štěstí.
  Druhá věc je to, že lidé investují do veřejně obchodovatelných akcií, protože je k tomu někdo dostrká bez upozornění na opravdové riziko. Většina poradců si totiž toto riziko ani neuvědomuje a vřele doufám, že po přečtení tohoto článku o něm začnou alespoň trošku uvažovat.

  Odpovědět

 • KD

  5 června, 2013

  Jako laikovi se mi tato uvaha zda zajimava, ale s jejim vyznenim spise nesouhlasim. Toto jsou duvody:
  (1) Ja osobne, pokud bych oznacil jisty zpusob investovani za vhodny pro hlupaky, citil bych jako vhodne, aspon naznacit, co je pro chytraky.
  (2) Duraz kladeny autorem na detailni znalost vsech aspektu fungovani te ci one spolecnosti mi prijde prehnany. Samozrejme, ze existuje nejake minimum, ktera proste znat musite, ale zase se nesmite ztratit v detailech a musite si zachovat vedomi celku, odvetvi, oboru, atd. I kdyz je kazde prirovnani nepresne, jedno si dovolim: nejlepsim zpusobem poznani softwarove aplikace prece neni detailni studium zdrojoveho kodu.
  (3) Ze sveho oboru, a je ponekud exaktnejsi, nez ekonomie, vim, ze ruznym lidem je dana ruzna mira intuice ci vhledu. Nekterym miziva, jinym docela vysoka. Prichazi s tvrdou praci, nekdy je pokazena nesoudnosti a nemirnym sebevedomim, ne uplne snadno se rozpoznava machr od sebevedomeho hochstaplera, atd. Nevim kolik podobne obdarenych jedincu je mezi spravci podilovych fondu, ale rekl bych, ze se najdou.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  6 června, 2013

  Dobrý den,

  děkuji všem za trpělivost, kterou věnovali mému článku. Chtěl bych jen podotknout, že tento článek reprezentuje pouze malou část toho, co mám pro pana Zámečníka připraveného. Budu se snažit nastínit i to, co považuji za správný postup. Není to problematika, kterou bych chtěl argumentačně zanedbat a tudíž bych Vás chtěl požádat o trpělivost v této záležitosti. Nepatřím mezi ty, kteří střílí od boku názory na investování, ale každému mému tvrzení předchází poměrně náročná příprava. Pan Zámečník, z pochopitelných důvod, mé materiály rozdělil na seriál.

  Ano změnil jsem názor na stockpicking. A nestydím se to přiznat, že jsem se mýlil. Člověk sbírá zkušenosti a vše přehodnocuje. Stejně tak se hodně vyvíjí i podoba finančních trhů.

  Odpovědět

 • Škodolibka domácí

  6 června, 2013

  Kahau nosatý je velmi inteligentní opice !

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  6 června, 2013

  Píšu o akciích. Opice mě nezajímají. Obrázek přidala redakce.

  Odpovědět

 • Veronika

  6 června, 2013

  Dobrý den, můj dotaz nebude přímo k Vašemu článku, ale hledala jsem na netu info o veřejně obchodovatelných akcií a prohlížeč mě navedl sem. A teď má otázka tedy, najdu v ČR zemědělské podniky, které mají veřejně obchodovatelné akcie. Odpovědí mi vždy bylo, že v čr takovýchto podniků moc není, ale existují tedy konkrétní nějaké? Pokud ne, najdu takové v zahraničí?

  Děkuji za Vaši odpověď,
  Veronika

  Odpovědět

 • STEPAN

  7 června, 2013

  Na RM-Systému se něco najde. Případně se domluvte s Babišem, ten vlastní skoro všechny důležité zemědělské podniky.

  Odpovědět

 • Mirek

  13 června, 2013

  No já přesně nevím jestli jsem se nedostal na nějaký komoušský blog nebo nečtu zoufalý výkřik člověka, který investoval do akcií, prodělal a zde si vybíjí svoji frustraci.

  1. akcie jsou investice stejně jako komodity, měny, nemovitosti apod, což znamená, že nesou riziko. Pro pana Zárubu důležitá informace, člověk, který investuje do akcií není hlupák, ale člověk, který podstupuje riziko. Pokud někdo nechce podstupovat riziko, neměl by investovat, ale spíše si schovat peníze na spořící účet a být spokojen s zhodnocením 1,6%p.a.
  2. abyste našli dobrý investiční příběh v akciích nemusíte trávit 100 a 1000 hodin v informacích o dané společnosti. Důležité je si najít takový systém, který Vám umožní sledovat podstatné fundamenty. To kolik firma spotřebovala hygienických potřeb za rok, není úplně tak důležité na vývoji firmy
  3. moc mě taky bavila ta přirovnání a citování od W.Buffetta (mimochodem jeden z nejůspěšnějších investorů do akcií). U BUffetta je jedno jisté. AŤ už příznivci či odpůrci investování, Buffetta citují všichni -)
  4. nečekal bych, že redakce Fincentrumu, zde zveřejní takový nesmysl

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  13 června, 2013

  Komouš opravdu nejsem. Jen tak pro zajímavost jsem volil Stranu svobodných v roce 2010:-)

  Jinak samozřejmě máte právo na názor, že můj článek je snůška nesmyslů. Váš názor zřejmě sdílí i porota soutěže Bestplanner 2013, kde jsem skončil zcela na chvostu. Tudíž můžete být v klidu. Revoluce se nekoná:-)

  Odpovědět

 • Compliance

  14 června, 2013

  A to tak strašně toužíte po veřejném uznání pane Zárubo? Já žil v domnění, že jste vizionář :). A těm akciím a komoušskému blogu – přečtěte si Marxův Kapitál (Plaidoyer)a nebudete se muset omlouvat :).

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 června, 2013

  A Vy jste kdo?

  Odpovědět

 • Compliance

  14 června, 2013

  No přece Complience, pane Zárubo.Něco je špatně?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 června, 2013

  Žádného pana Compliance neznám.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 června, 2013

  Jak jsem již avizoval. Popsal jsem svůj názor v soutěži Bestplanner.

  Můj plán, který se zabývá i problematikou investování, je ke stažení na této adrese.

  http://www.bes­tplanner.cz/vys­ledky

  Odpovědět

 • Compliance

  14 června, 2013

  Můžeme to napravit :).

  Odpovědět

 • Čech

  15 června, 2013

  valuační práce. mzdový budget. Zum naechstenmal koennst du es tatarisch schreiben!!!

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  15 června, 2013

  Es tut mir leid Herr Čech. Ich wählte die zweite Klasse-Gauner-Jargon Wörterbuch. Ich werde beim nächsten Mal besser. Lebe wohl Andreas!:-)

  Odpovědět

 • Mirek

  19 června, 2013

  Dobrý den pane Zárubo, ještě jednou k Vašemu článku, vzhledem k tomu, že jste zde zveřejnil také svoji práci na bestplanneru. Nejdříve mě to dost vrtalo hlavou, proč jsem někdo zveřejní takovou blbost, pravděpodobně jste chtěl šokovat a zaujmout nikoliv informovat či vzdělávat… Poté co jsem si přečetl Vaši práci na bestplanneru, kde jste radil klientovi s finančním plánem jsem Vás asi už pochopil. Jak sám uvádíte vy jste finanční poradce a ekonom, to znamená, že nejste investor. Nebudu se zabývat kvalitou Vašeho finančního posudku, i když radit klientovi jak rozvíjet jeho podnikání, což Vám zabralo celé 2 A4, bylo dost zajímavé…příště lepší se vůbec nevyjádřit než tohle Nicméně k čemu se chci vyjádřit je kapitola INVESTOVÁNÍ – kromě základních pravidel jako investujte do toho čemu rozumíte, nenechte za sebe investovat 3. osoby (morální hazard)…jsem zde nic jiného nenašel. Vaše návrhy, aby si klient nechal peníze uložené v bance na účte v krátkodobém horizontu a ve střednědobém horizontu investoval do státních a korporátních dluhopisových fondů…právě v tu chvíli jsem pochopil Váš článek proč investoři, který investují do akci jsou hlupáci. Ono radit klientům využívat nástroje, který nepřekonají ani inflaci je opravdu velice chytré. Člověk nemusí investtovat do akcií či swapů a do všeho před čim zde varujete, ale měl by si vytvořit takové investiční portfolio, které ho třeba jednou bude živit nebo alespoň přispívat na živobytí. Nerozumím, proč člověk, který nemá zkušenosti s investováním, zde píše o investování…

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  19 června, 2013

  Vážený pane Mirku,

  domnívám se, že mnou doporučované dlouhodobé investice mají potenciál bez problému překonat inflaci. Popisuji je na straně 17.

  Samozřejmě máte právo kritizovat mou práci. Můžete se se mnou pustit do odborné polemiky na tomto servu. Panu Zámečníkovi jsem přislíbil další články, kterými bych chtěl obhájit veřejnosti své postoje. Nepochybuji o tom, že pan Zámečník Vám dá stejnou šanci.

  Na závěr bych chtěl podotknout, že mě neznáte. A pokud jste ten pan Mirek, který si myslím, že jste, tak znáte pouze velmi povrchně. Soudy o tom, zda mám či nemám zkušenosti s investováním, tak nejsou na místě.

  Bohužel nemám ve zvyku popisovat složité věci v pár větách příspěvku pod článkem, tak volím raději tuto formu.

  Přesto děkuji, že jste věnoval pozornost materiálům, které jsem vytvořil. Horší by bylo, kdyby to nikdo nečetl.

  Přeji hezký večer.

  OZ

  Odpovědět

 • Tiger

  27 června, 2013

  Vážený pane Zárubo,

  některé Vaše předpoklady pokládám za správné, ale podle mého názoru vyvozujete chybný závěr. Podívejte se na tento článek, zabývá se stejnou tématikou, ale závěr má jiný, se kterým se stotožňuji: http://www.vo­teinvest.eu/in­dex.php/cz/fun­dament/98-maly-investor-vs-velci-hraci

  Odpovědět

 • Tiger

  27 června, 2013

  Ztotožňuji:)

  Ten odkaz asi nefunguje, tak web http://www.voteinvest.eu a článek je v sekci „Fundament“ a jmenuje se „Malý investor vs velcí hráči

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  27 června, 2013

  Dobrý den,

  článek jsem četl. S některými tvrzeními autora souhlasím, ovšem s celkem souhlasit nemohu.

  Odpovědět

 • Antonín

  15 března, 2017

  Tak copak to tady máme. S lecčím z tohoto článku se prostě nedá nesouhlasit, ovšem celkový kontext je špatně udělaný manipulátorský pamflet.
  Jakýsi uslintaný čecháčkovský „finpor“ zde veřejně uráží a prohlašuje za hlupáky, lidi natolik inteligentní aby se starali o své peníze sami, v čele s W. Buffettem a někde na chvostu s mými přáteli a mnou, čili poměrně širokou skupinu lidí ze kterých žádný finpor nikdy nedostane ani korunu.
  Mám zkušenosti jak s OVB, tak s Partners a Fincentrem, a to zevnitř i zvenku, a dovoluji si prohlásit, že vás všechny považuji za podvodníky a neumětely, o které není radno si za 2 – 6% ročně opřít ani kradené kolo.
  A k předmětu urážky, tj titulku: Veřejně obchodovatelné akcie jsou pro hlupáky, mám jen toto.
  „Co si to dovoluješ ty blbečku z fincentra? O co ti jde? Měls malou fakturu? Tak víc makej vole, nebo ses měl líp učit!“

  Odpovědět

 • Daniel Kraus

  7 srpna, 2023

  Docela by mě zajímalo, jesli i po deseti letech, v nichž možná trochu dospěl, má pan Záruba totožný názor. Notabene ve světle růstu valuací akcií těch „neprůhledných“ společností a také s ohledem na dosažený zisk a vyplacené dividendy.

  Odpovědět