CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Text: Petr Zámečník

07. 07. 2010

8 komentářů

Jan Werner: ČNB rozhoduje spíš pod politickým tlakem

 


 

Česká národní banka vám uložila pokutu za porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Proti tomuto rozhodnutí jste podal rozklad, které ČNB zamítla. Jaký je váš názor na rozhodnutí ČNB? Cítíte se vinen?

Vinen se rozhodně necítím. Proto jsem také podával dovolání proti rozhodnutí České národní banky. Už z toho důvodu, že po obdržení rozhodnutí jsem ČNB navrhoval další svědky, kteří by podle mého názoru vnesli úplně jiný pohled na situaci. Bohužel ČNB z mně neznámých důvodů neakceptovala můj návrh na vyslechnutí dalších svědků.

Vyslechli pouze dva svědky, což jsou pan starosta a místostarostka Dolních Bojanovic, a rozhodli podle jejich výpovědi. Myslím si, že vzhledem k tomu, že oba byli v té kauze enormně zataženi, protože to byli jediní dva lidé, kteří podepisovali smlouvy a s nimiž jsem jednal, tak si myslím, že jejich výpovědi byly účelové, aby problém, který vznikl, nepadl na jejich hlavy a aby všechno svedli na mě.

Mě si k výpovědi nepozvali, vyžádali si pouze reakci na výpovědi svědků, na kterou ČNB nereagovala tak, jak by podle mého názoru mohla.

Rozhodnutí, které máme k dispozici, nevypovídá o okolnostech případu. Konstatuje pouze porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve dvou bodech. Jeden hovoří o  poskytování neúplných, nepravdivých, zavádějících a klamavých informací podávaných klientovi.

Zkuste se vžít do pozice klienta, který vám dá k dispozici na investování milion dolarů. Předpokládáte, že pošle někam peníze a už se o to nezajímá? Tvrdí, že v podstatě třičtvrtě roku neměli přístup na účet, že nevěděli, co se tam děje, že neměli žádné informace.

REKLAMA

A měli přístup na účet? Měli informace?

No samozřejmě. Účastnil jsem se téměř každého zasedání rady i zastupitelstva. To bylo zhruba jednou za šest týdnů. A na všech zasedání bylo přítomno zastupitelstvo, vždy většina z 15 zastupitelů. A byli přítomni tomu, kdy jsem jim sděloval, jak vypadá jejich portfolio, a místostarostka Rajchmanová, protože měla přístup na účet, si sama vytiskla informační sestavu, kterou jsem jim na zastupitelstvu okomentoval. Vysvětlil jsem jim vývoj situace.

Bylo trochu smůla, že investovali v době, kdy trh nejvíc padal. Své prostředky posílali v období srpna až září 2008, to je období, kdy na trhu docházelo k největším propadům.

ČNB uvedla, že jsem obchodoval bez vědomí klienta jenom ve svůj prospěch. To samozřejmě není pravda, protože klient byl informovaný.

Jako vázaný zástupce ale nesmíte sám bez souhlasu klienta provést nějakou konkrétní transakci. Vždycky musí transakce vycházet z podnětu klienta. Konečné rozhodnutí musí udělat klient.

Samozřejmě. Právě proto jsem i v odvolání a v reakci na výpovědi svědků odpovídal ČNB to, že jsem sice určité transakce prováděl za klienta, ale po jeho odsouhlasení. Byl jsem v kontaktu převážně s paní místostarostkou s tím, že jsem jí zavolal, vysvětlil jí vývoj situace a navrhl jí způsob, jakým by měly transakce probíhat. Ona, vzhledem k výkonu své funkce, mi transakce dopředu odsouhlasila.

Když jsme začali, řešil jsem situaci tak, jak se má podle zákona. Každý nákup a každý prodej jsem kontaktoval klienta, aby transakci odsouhlasil. Ale protože pan starosta i paní místostarostka jsou velmi vytížení a po 14 dnech začaly být problémy, abych se jim dovolal, abychom kupříkladu včas vyprodali ziskovou pozici, tak došlo k jednání, kdy jsme se na popud paní místostarostky snažili najít řešení tak, aby nemuseli každou transakci posvětit.

Tedy jste si vědom toho, že jste v tomto bodě porušil zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ale bylo to na popud a po dohodě s klientem. 

Tuto situaci jsem řešil se svými nadřízenými, což byl můj manažer a ředitel pobočky. A brali jsme to tak, že je to přání klienta. Časem jsem si uvědomil, že je to v rozporu se zákonem, ale i přesto to bylo přání klienta, jakým způsobem chce vést komunikaci. Pokud mi klient odsouhlasil, že v případě, kdy se trh bude vyvíjet určitým způsobem, tak na to budeme reagovat tak, jak jsme se po telefonu domluvili, tak jsem to bral, že je to v mezích zákona.

Českou národní banku jsem žádal, aby pořídili výpis z mého služebního telefonu, kde jsem minimálně dvakrát v týdnu byl v kontaktu s paní Rajchmanovou. Na to ČNB nereflektovala a moje návrhy na to, aby se vyjasnilo, jestli jsem informoval klienta nepravdivě, nepřipustila.

ČNB argumentuje ve svém rozhodnutí ve věci podávání nepravdivých informací dvěma e-maily, ve kterých jste měl mylně, nepravdivě, neúplně, zavádějícím způsobem a klamavě informovat zákazníka.

REKLAMA

Tyto dva e-maily samozřejmě existují. Ani u jednoho z nich jsem se nikdy nesnažil prohlásit, že jsem je nepsal. Za vším, co jsem udělal, si stojím.

Ať se podíváte na jakoukoli analýzu, kdybychom porovnali dva analytiky, tak budou mít pravděpodobně na stejnou věc rozdílný názor. A stejné je to s ČNB.

Já jsem se snažil maximálně jednoduše vysvětlit zastupitelům situaci, kdy nakoupíte akcii a ta vám klesne o 5 %, tak podle ČNB to berou automaticky jako ztrátu. Ale pokud ji držím a neprodám ji, tak to nemůžu brát jako ztrátu. Když jsem v e-mailu vysvětloval stav portfolia obecního úřadu, hodnotil jsem i vývoj kurzu, protože v době, kdy investovali, byl dolar o něco níž, tedy s přihlédnutím ke kurzu dolaru, s tím, co jsme realizovali za transakce, které byly ziskové a které ztrátové, a jako tzv. plovoucí hodnota investice se brala ta, k jakému datu jsem stav sděloval klientovi, a informoval jsem o nakoupeném portfoliu. ČNB to vyhodnotila, že jsem se snažil klamavě informovat klienta o stavu účtu.

Podle mého názoru je to o tom, jak si to kdo vyloží.

V rozhodnutí ČNB se nehovoří o tom, že byste zároveň s pokutou, kterou jste získal, ztratil licenci vázaného zástupce, přesto vázaným zástupcem již nejste. 

To jsem si myslel také, že udělením pokuty jsem dostal trest, byť jsem s ním nesouhlasil a snažil se odvolat, na což ČNB reagovala svým rozkladem, a měl jsem za to, že toto měl být můj trest. Jenomže dle zákona, jak jsem tedy zjistil až následně, v okamžiku, kdy mi ČNB udělila trest, jsem se stal pro ČNB nedůvěryhodnou osobou. A nedůvěryhodná osoba nemůže podnikat v tomto oboru.

Tudíž vám zároveň s pokutou odejmula licenci vázaného zástupce? 

Dali mi pokutu a aniž by mi sebrali licenci, mi znemožnili dál podnikat v oboru. Pro mě je to dvojí trest.

Měl jsem schůzku tehdy s viceguvernérem Singerem, kde jsem se dotazoval, jaké mám možnosti pokračovat v oboru, protože si myslím, že zkušenosti, které jsem získal, jsem schopen předat dalším lidem, aby se takovýchto transakcí s klienty vyvarovali.

Osobně si myslím, že za tím je ještě něco jiného. V době, kdy jsme tento problém začali řešit s panem starostou Jansou, tak mi neformálně oznámil, že má dost politických kontaktů na to, aby mě zničil. A je to jenom proto, že nechtěl připustit zastupitelstvu a voličům, že jeho rozhodnutí nebyla správná, a tak se snažil najít obětního beránka. A protože prohlásil, že má dost politických kontaktů, tak si myslím, že i ČNB rozhoduje spíš pod politickým tlakem než pod objektivním názorem a objektivními informacemi.

Podle ČNB jste se měl dopouštět porušování zákona od srpna 2008 do května 2009. Kdy na vás podala obec Dolní Bojanovice oznámení České národní bance?

Bylo to v druhé polovině dubna 2009, kdy v důsledku krize a vývoje na burze se portfolio obce dostalo do relativně významné ztráty. Ale bylo to v době, kdy se od poloviny března 2009 trh odrazil od dna a začal stoupat nahoru. Po dohodě a po konzultacích s paní místostarostkou jsme drželi nakoupené pozice, které jsme drželi zhruba čtyři měsíce. Tyto pozice jsem doporučoval držet delší dobu právě na základě vývoje trhu. Myslím si, že pokud by dali na mé doporučení a pozice podrželi dejme tomu 4 – 5 měsíců, tak by se ztráta nejen srovnala, ale dostali by se do zisku.

Pan starosta reagoval oznámením na ČNB na základě jednoho chybného e-mailu, kdy chtěli poslat na zasedání rady stav portfolia a při kopírování informační sestavy se stalo, že jsme klientovi poslali e-mail, kde chyběla zobrazená aktuální hodnota portfolia. Panu starostovi jsem to vysvětlil a hodinu na to jsem poslal aktuální stav portfolia. Krom toho měli přístup k účtu a mohli si kdykoli přes internet ověřit, jaká hodnota portfolia je.

REKLAMA

Pan starosta se mnou přestal komunikovat. A i když jsme s mým nadřízeným jeli na zasedání, které bylo svoláno mimořádně kvůli této situaci, tak místo toho, aby se ji snažil řešit, hledal způsob, jak z toho vyjít bez úhony,  myslím, že již byli dávno rozhodnuti, že to podají na ČNB.

Myslím si, že pan starosta nyní svých kroků lituje.

Kdy vás a vaši společnost začala ČNB vyšetřovat?

Společnost BFC Capital nevyšetřovali. Pouze od ní požadovali vysvětlení a já jako fyzická osoba jsem v polovině října 2009 dostal oznámení o tom, že se mnou bylo zahájeno správní řízení.

Se společností BFC Capital ani Capital Partners jako její mateřskou společností nebylo vedeno žádné šetření.

Společnost BFC Capital je v současnosti v útlumu, už není investičním zprostředkovatelem a svoji činnost nevykonává. Myslíte si, že to může mít souvislost s vyšetřováním vaší osoby Českou národní bankou?

Společnost BFC Capital měla nějakou svoji obchodní strategii, která, jak jsem po čase zjistil, byla tak trošku sebedestrukční, což byl jeden z důvodů, proč jsem z ní nakonec odešel. K tomuto bych se nerad vyjadřoval, protože to s tímto případem moc nesouvisí, byť, jak říkám, na tom asi měla také nějaký vliv, ale nebylo to vyšetřováno.

Zmiňoval jste, že jste konzultoval váš postup vůči klientovi i s vaším nadřízeným.

Byl to člověk, který byl můj nadřízený, a já jsem bez jeho vědomí nedělal žádné transakce, žádné obchody. Bylo to sice pod hlavičkou BFC Capital, bylo to na doporučení společnosti, manažer i ředitel pobočky věděli, jaká je situace, že tyto transakce po dohodě s klientem řeším tak, že pokyny zadávám já, právě z důvodu vytíženosti klienta, přičemž jsme s klientem byli vždy předem dohodnuti, co se na účtu bude dít.

Podle dikce zákona jste byl povinen každou transakci konzultovat s klientem, k čemuž nedošlo, na základě čehož ČNB již má dostatečnou právní sílu vás sankcionovat. 

To je sice pravda, ale pokud je to přání klienta… a bylo to posvěceno nadřízenými ve firmě.

BFC Capital v současnosti zaniká. Shodou okolností vznikly další firmy, na kterou jsou převáděni vázaní zástupci BFC. Může to mít souvislost s vaším případem, nebo je to spíše vlivem obchodní strategie, kterou BFC měla a kvůli které jste z firmy odešel?

Myslím si, že to přímo nesouvisí s touto kauzou, ale Capital Partners nebo BFC Capital měla spoustu jiných problémů s klienty. Toto je jenom určitý díl do skládačky. Když se podíváte na různé aféry týkající se BFC Capital, je to jenom část toho, co se dalo očekávat.

Kdy jste ukončil spolupráci s BFC Capital?

Na konci září 2009. Tehdy jsem ještě netušil, že se mnou ČNB bude řešit správní řízení. Neviděl jsem další perspektivu v této společnosti.

Našel jsem jinou společnost, Broker Trade, pod kterou jsem se po rozhodnutí ČNB nechal navázat od 1. dubna 2010. A v polovině května dostala společnost „doporučující dopis“ od ČNB, aby se mnou spolupráci ukončila, protože na základě jejího rozhodnutí jsem pro ČNB nedůvěryhodná osoba.

Čemuž společnost vyhověla.

Žádný majitel společnosti si nepřeje znepřátelit Českou národní banku. Je pro ně mnohem jednodušší rozvázat spolupráci s jedním vázaným zástupcem než řešit kontroly od ČNB.

Rozhodnutí firmy jsem plně respektoval.

Podle rozhodnutí ČNB jste dostal pokutu ve výši 1 300 000 Kč plus úhradu nákladů řízení 1 000 Kč, které jste měl zaplatit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí. Lhůta už uplynula. Zaplatil jste již pokutu?

Vzhledem k tomu, že jsem sice na transakcích vydělal 1 100 000 Kč, což je potvrzeno Českou národní bankou v jednom z jejích rozhodnutí, 200 tis. Kč je pokuta navíc. Tyto prostředky jsem vydělal za necelého čtřičtvrtě roku, a nikdy předtím jsem nebyl při penězích. Částku, kterou po mě ČNB chce, samozřejmě nemám. Navíc od května 2009 jsem bez příjmu.

Část výdělku, přibližně 8 000 $, mi společnost BFC Capital nevyplatila, a protože společnost vrátila obecnímu úřadu veškeré zaplacené poplatky za transakce, tak ještě po mě vedení společnosti BFC požadovalo částku ve výši okolo 60 tis. $.

Pokutu 1,3 mil. Kč jsem nezaplatil. Posílal jsem žádost na splátkový kalendář Celní správě. Ale mají požadavek doložit, že budu mít na splátky, což jakožto nezaměstnaný doložit nemohu.

A vzhledem k tomu, že když jsem byl na konzultaci v České národní bance, která mi sdělila, že ještě zvažuje, že případ postoupí orgánům činným v trestním řízení, tak očekávám, že se kauza ještě bude řešit u soudu. Momentálně i díky intervenci ČNB jsem nezaměstnaný a hlášený na úřadu práce a nemám, z čeho bych tuto částku zaplatil.

BFC Capital, které jste měl zaplatit oněch 60 tis. $, je po vás na základě vaší smlouvy vymáhá oprávněně, nebo neoprávněně?

Oni je po mě nevymáhají. Chtěli, abych jim tuto částku zaplatil, protože to byla hodnota toho, co jsem si na poplatcích vydělal. Snažil jsem se s nimi domluvit a vykomunikovat, že to nebyla jenom moje chyba, že pokud vedení mělo za to, že mé jednání je protiprávní, tak to měli říci oni a neměli dovolit, abychom tímto způsobem s obcí obchodovali.

Momentálně mě BFC Capital nekontaktuje a není to v žádném řešení, že by tu částku někdo chtěl.

Co byste doporučil dalším vázaným zástupcům, aby se jim nemohlo stát něco podobného jako vám?

Zkušenosti, které jsem díky tomuto nabyl, bych velmi rád předal ostatním. Zaprvé bych jim doporučil, aby se vyvarovali takovéhoto způsobu poskytování informací klientovi. Pokud by klient chtěl nestandardní možnost zadávání pokynů, tak na to nepřistoupit. V případě, když nastane problém, klient zapře nos mezi očima a chrání si svoje.

Kdyby tato obec vydělávala a nedošlo vlivem situace na trhu k tomu, k čemu došlo, tak by se tato kauza vůbec neřešila. Je to důsledek toho, že investovali v době, kdy jsme nikdo z nás nemohli tušit, kam až to může spadnout, nikdo z nás netušil, že bude krize. Obchody s klientem probíhaly standardně, až tedy na způsob zadávání pokynů.

Já mám svědomí čisté, klienty jsem informoval dle dohody, jak klient chtěl. Rada pro všechny ostatní: Nedělat takovéto ústupky klientům.

Pro mě to byl zajímavý klient, protože investovali prostředky ve výši milionu dolarů, což pro mne byla zajímavá částka. Proto jsem byl ochoten přistoupit na požadavky klienta – a to se ukázalo jako špatné rozhodnutí.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 8 komentářů


Související články

Broker Consulting (BC)

ČNB trestá Broker Consulting. Za co?

Česká národní banka v rámci dohledové činnosti udílí též sankce za porušení povinností zprostředkovatelů. Poslední „velký případ“ je pokuta 800 tis. Kč pro Broker Consulting. Za co ČNB trestá?

Text: Petr Zámečník

08. 08. 2017

Jan Sušický: Sankce můžeme udělit až po nesplnění nápravného opatření

ČNB trestá spíše formální delikty. Na finanční zprostředkovatele, kteří mohou poškodit klienty, nedosáhne. Co by pomohlo? „Jednoznačně rozšíření stávajícího spektra správních deliktů a sankcí, které je ČNB oprávněna za porušení povinností dohlíženým subjektům uložit,“ říká Jan Sušický, ředitel Samostatného odboru dohledu nad drobnými distributory finančních produktů.

Text: Petr Zámečník

10. 11. 2015


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  9 července, 2010

  Jsem zděšen, co ČNB předvádíš. Milá ČNB, co víš o zničených klientech Lukáše Štorka? Jak se ti líbí, že jsi zničila Jasna Wernera, který jen technicky pochybil? On není škůdcem finančního trhu. Nedecimuje klienty, jako pověstný mordýř Lukáš. I já jsem od tebe dostal nařízeno, že se mám omluvit klientovi, který pohrdal mým časem, mou prací a svým vlastním slovem. Quo vadis?

  Odpovědět

 • Johnny

  9 července, 2010

  Je to sice trochu off-topic, ale můžete prosím tu předposlední větu trochu rozvést? V čem byl s klientem problém – pokud se Vám o tom tedy chce mluvit. Díky.

  Odpovědět

 • Gekko

  9 července, 2010

  Jak můžete někoho okrást o 1,1 milionu korun na poplatcích za necelý rok při vkladu cca 18 milionů korun. Zbláznil jste se, nebo jste gauner nejhrubšího zrna. Jiné vysvětlení nemám. Podobným týpkům bych s chutí plivnul do obličeje…

  Odpovědět

 • Gekko

  9 července, 2010

  netušili, že bude nějaká krize…
  mám čisté svědomí…
  starosta využil politické kontakty…
  Plno jalových keců. Jedinným štěstím pana Wernera je, že okradli bezzubou malou obec. Podařit se jim to s ruskojazyčným podnikatelem, asi by rozhovory dávat nemohli.

  Odpovědět

 • sucpnsep

  17 července, 2010

  5Vkv1A lbzfdmgboqfl, [url=http://wzzxxgaempzm.com/]wzzxxgaempzm[/url], [link=http://owaqwksqnwns.com/]owaqwksqnwns[/link], http://kjjcyuxksyzx.com/

  Odpovědět

 • René

  26 července, 2010

  Na poplatcích dostal Werner 1,1 milionu Kč. To je ale jenom jeho provize. On dostává od Capital partners pouze 10% z vytočených poplatků. Takže Dolní Bojanovice stáhli celkem o minimálně 10 milionů Kč na poplatcích. To je slušný výkon pro zloděje za tři čtvrtě roku. Wernere měl bys jít sedět do kriminálu a už nikdy nevylézt. Jseš podvodník.

  Odpovědět

 • darny

  28 července, 2010

  keců máte plno, ale nikdy jste v BFC nedělali, proto prosím zavřete zobák a nevyjadřujte zde svá „moudra“. V „bývalém“ BFC tahají za nitky lidi zezadu, ten kdo je na papíře jako jednatel nic neudělá a nejlepší je ten, který točí nejvíc na poplatcích, bez ohledu na klienta. Z toho se stává časem manažer. Nadřízeným byl určitě Kroupa, což je jeden z řezníků. Dnes je na ruské pobočce. A co ČNB? Dlouho věděla o problémech, ale nekonala, dnes koná(ale málo a jen jednotlivce) a za čas konat zase nebude. To víte, prachy nesmrdí…..

  Odpovědět

 • lišáček

  8 října, 2010

  Jo, to se tady každému kritizuje, ale nikdo nebyl v hlavním dění a pan Werner je opravdu jen loutka, není vina jen na něm, a to víc potrestat? Myslím, že je dost potrestaný, ponaučení má na celý život,všude nelez a nikomu nevěř :-))bude dobře :-))

  Odpovědět