Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Jaký důchod je spravedlivý?

Žena - muž

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) založila další důchodovou komisi, tentokrát se vzletným názvem „Komise pro spravedlivé důchody“. Zatím řeší především nižší penze žen vůči mužům a udržitelnosti penzijního systému se vyhýbá. Zásadní otázka ale zní: Jaký důchod je spravedlivý?

Spravedlností se zabývají filozofové od počátku civilizace. Kupříkladu římský právník Ulpian definoval spravedlnost takto: Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří.“ O něco „starší“ řecký filozof Platón měl pro dnešní dobu poměrně radikální názor: Kdo není schopen mít podíl na studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.“

Veškeré soužití lidí závisí na spravedlnosti. Jakmile lidé cítí nespravedlnost, snaží se jí čelit. Třeba revolucí. Ostatně již sv. Augustin napsal: Bez spravedlnosti, pokud nesledují společný zájem, co jiného jsou království než velké loupeže? Jenže je v tom háček. Každý vnímá spravedlnost trochu jinak. A u penzijního systému v tomto není výjimka.

Důchody a zdanění

Aby mohly být důchody vypláceny, je potřeba na ně získat peníze. A otázkou je, jak je získat spravedlivě. V tomto směru jsou dvě základní hraniční možnosti:

 • Každý si na důchod naspoří,
 • všichni jsou zdaněni a z daní se zaplatí důchod.

Pokud si má každý naspořit a dostane důchod podle toho, kolik si naspoří, znamená to, že lidé s vyššími příjmy budou mít i vyšší důchod. Je přitom jedno, jestli je organizovaný nějaký státní důchodový systém typu 2. pilíř, nebo jestli si každý spoří sám bez jakéhokoli státního zásahu. Z pohledu zásluhovosti je toto spravedlivý systém.

V případě zdanění (v České republice prostřednictvím sociálního pojištění) platí lidé s vyššími příjmy více, než v konečném důsledku ze systému obdrží. To může být dáno např. tak, že je placena daň z příjmů podle jeho výše a vypláceny stejné penze všem. V České republice je toto zajištěno krácením rozhodných příjmů nad 0,4násobkem průměrné mzdy pro výpočet důchodu na 26 % – tedy z každé koruny, kterou člověk nad stanovenou hranici vydělá, sice odvede 28 % sociálního pojištění, ale do výpočtu penze se mu započítá jen z jedné čtvrtiny. I na takovýto (či obdobný) systém lze nahlížet jako na (sociálně) spravedlivý.

Ať se stanoví jakýkoli systém, vždy se najde skupina obyvatel, která ho bude považovat za nespravedlivý. Je vždy spíše otázka jak moc.

Komise pro spravedlivé důchody: Jen dílčí otázky…?

Veškeré předešlé důchodové komise měly jeden hlavní cíl: Zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému, který chřadne pod stárnutím populace. Současná Komise pro spravedlivé důchody na tento cíl (snad zatím) rezignovala a zabývá se dílčími úkoly.

V prvé řadě chce najít způsob, jak zajistit vyšší důchody pro ženy, které vzhledem k péči o děti mají v průměru nižší penzi než muži. Aktuálně se probírá několik návrhů: připočítat pečujícím osobám ke skutečnému výdělku ještě průměrnou mzdu a rozšířit vyloučené doby pojištění při péči o dítě do 9 let. Oba návrhy by ženám penze zvýšily. Komise se ale již nezabývala, kde na zvýšení penzí vezme peníze. A nejedná se o vůbec malé částky. Podle některých propočtů jde přibližně o 30 mld. Kč ročně.

Navrhovanou možností byl i společný důchod pro manžele. O něj by zájemci museli požádat. V tomto případě by se jednalo o rozpočtově neutrální opatření – a to nejen na straně státu, ale i domácnosti. U fungující rodiny je toto opatření zbytečné[1], neboť je v zásadě jedno, kdo do společné domácnosti peníze přináší. A nefungující rodina o společný důchod nepožádá.

Dalším bodem má být dřívější odchod do penze lidí s náročnými profesemi. To by mělo za následek vyšší výdaje důchodového systému, ovšem výdaji se důchodová komise nezabývala. Zřejmě to není důležité… či spravedlivé.

Jaký důchod je spravedlivý?

Stále se nabízí základní otázka, jaký důchod je spravedlivý. Ať bude systém nastaven jakkoli, vždy se najde dostatek lidí, kteří ho za spravedlivý považovat nebudou.

Například: Je spravedlivé, aby lidé ve vybraných profesích chodili do důchodu dříve? Vždyť oni si svou profesi vybrali sami a dobrovolně. Je-li náročná, mohou profesi změnit, nebo si mohou vyjednat zajímavější podmínky se zaměstnavatelem. Pokud by je nikdo nechtěl zastávat s vidinou dlouhodobé náročné práce, mohli by si např. vyjednat se zaměstnavatelem soukromý penzijní plán.

Je to obdobné jako nařízení zavírací doby ve velkých obchodech ve vybrané svátky s odůvodněním, že přeci prodavačky/prodavači mají být doma se svými rodinami. Proč ale jen tito zaměstnanci? Proč ne i prodavači v menších obchodech? A když jsme u toho… proč ne lékaři, policisté, hasiči? Vždyť ti také mají rodiny, a tudíž by podle stejné logiky měli svátky trávit s nimi a ne v práci. Jenže ani odborářům se zřejmě nelíbí možnost, že by je ve svátek nikdo neošetřil a hořící byt by museli hasit s kbelíkem vody.

Tahání osla za ocas?

Současnou stěžejní vlakovou lodí současné ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jsou nižší důchody žen oproti mužům.

„Máme rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen, který je docela markantní, a ačkoliv v důchodovém systému explicitně nenajdete žádné diskriminační ustanovení, tak se ukazuje, že implicitně systém nevede k rovnosti. Rovnost je samozřejmě základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje,“ uvedla v ČT24 Danuše Nerudová, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a rektorka brněnské Mendelovy univerzity.

Pokud ale není nerovnost mezi muži a ženami v důchodovém systému zakotvena, není třeba hledat její příčiny a tím i řešení mimo důchodový systém?

Navíc současné důchodkyně a i nastávající důchodkyně odchází do penze stále dříve než muži v závislosti na počtu vychovaných dětí. Ovšem dřívější odchod do penze znamená také kratší odpracovanou dobu, která je základem pro výpočet penze.

„Ženy chodí do důchodu dodnes dříve než muži – je to genderová diskriminace. Aktuálně je například důchodový věk žen se dvěma dětmi nižší o tři roky a dva měsíce než důchodový věk mužů. Kdyby tyto ženy odložily svůj odchod do důchodu o tři roky, tak by se sazba výměry jejich důchodů zvýšila o 18 procentních bodů. Za tři roky výdělečné činnosti dostane tato žena dalších 4,5 bodů a celkově bude mít přiznaný důchod téměř shodný se stejně starým mužem,“ uvedl pro Peníze.cz prof. Jaroslav Vostatek z Vysoké školy finanční a správní, který byl členem Potůčkovy penzijní komise.

Jaký důchod je spravedlivý? A jaký je váš názor na současnou „Komisi pro spravedlivé důchody“? Podělte se o svůj názor v diskusi.


[1] Ano, částečně při stejném věku odchodu do penze pomůže rodinám, kde má muž vyšší příjem a žena je mladší, tudíž odchází do penze dříve. V takovém případě se ale dá jen těžko hovořit o rozpočtově neutrálním opatření…

8 komentářů: “Jaký důchod je spravedlivý?”

 1. Empetka napsal:

  Předchozí komentář pana Quida ještě doplním – strop plateb důchodového pojištění bude nastaven na 1.0x průměrné mzdy.

  • chk napsal:

   Jen výstřel čísla. Nemáte vůbec představu o tom, jakou byste měl bilanci, pokud byste zastropoval odvody na 1x průměrné mzdy. Tyhle diskuse jsou zbytečné, pokud nemáte k dispozici čísla.

 2. Quido napsal:

  Osobně bych pokládal za spravedlivé, kdyby byl univerzální důchod pro všechny stejný na úrovni, na které by se shodly hlavní politické strany (20-40 procent průměrného platu či mediánu, to by se muselo vyjednat), a komu by takový důchod nestačil, tak ať si spoří (pokud má z čeho). Obrovskou výhodou takového důchodu by bylo, že by každý věděl, co ho v důchodu čeká. Nejhorší na současné situaci je, že nikdo pořádně neví, jak to bude s důchody za pár let vypadat.

  • josef napsal:

   A co je na tom za spravedlive, kdyz se odvody odviji od vyse mzdy?

   • Quido napsal:

    1. to, že by všichni měli stejně (a bohatší si mohou spořit ze svých vyšších příjmů individuálně) 2. všichni by věděli, co mohou v důchodu očekávat. Prostě by všichni věděli, že budou mít důchod, řekněme v současných cenách na úrovni 10 000 Kč – a kdo by věděl, že s tím nevyžije, měl by dost času se na to připravit a zajistit si jiné zdroje příjmů

    • josef napsal:

     pak by bylo logicke, aby meli vsichni stejne odvody.

     • Igor napsal:

      Vieš čo? Poviem ti to na rovinu. Mám cukrovku a nezarobím toľko ako zdravý človek. Od štátu nedostávam nič. Tebe prajem, aby celá tvoja rodina dostala cukrovku a ešte aspoň jednu chorobu k tomu. Aby ste zarobili čo najmenej a aby ste mali čo najnižší dôchodok.

      • josef napsal:

       Vieš čo, ty chumaj, babička zomrela na cukrovku, dědko na sklerozu, dalšia babka na rakovinu. Žena ani děti niesú zdraví, tak si svoje kokotiny nechaj pre seba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.