Středa 18. září. Svátek má Kryštof.

Komise pro spravedlivé důchody zasedala dnes poprvé

V pátek 22. února 2019 se uskutečnilo první zasedání Komise pro spravedlivé důchody, ustavené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Jejím posláním je připravit konkrétní opatření k nastolení spravedlnosti v důchodovém systému.

„Tu spravedlnost vidíme například v narovnání rozdílů důchodů mezi muži a ženami. Asi se všichni také shodneme na tom, že lidé v náročných profesích by měli odcházet do důchodu dříve. Spravedlnost musí být i v příjmech, a to ve smyslu mezigeneračního srovnání. V neposlední řadě musí být spravedlivé i vdovské a vdovecké důchody,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Z prvního jednání Komise pro spravedlivé důchody vyplynulo, že je nutné se zaměřit na adaptaci stávajícího důchodového systému. Nejdříve se komise změří na rozdíly mezi penzemi žen a mužů. Právě na tomto tématu panuje největší politický konsenzus, obdobně jako u tématu dřívějšího odchodu do důchodu u náročných profesí a u otázky vdovských a vdoveckých důchodů. Následně se komise bude zabývat otázkou příjmů důchodového systému.

Předsedkyně komise Danuše Nerudová ve svém vystoupení poukázala na hlavní výzvy, na které se bude muset důchodový systém v blízké budoucnosti připravit: „Pro oblast důchodového systému je zcela zásadní demografický vývoj. Naděje dožití se u nás zvyšuje a Česká republika se přibližuje ekonomicky
a sociálně vyspělejším státům, zabezpečujícím vysokou kvalitu života. Musíme také uvažovat o změnách, které nastanou v celkové struktuře ekonomiky a trhu práce s nástupem digitalizace a umělé inteligence v nejbližší budoucnosti.“

Během prvního jednání komise byli jmenováni její místopředsedové. Stali se jimi Marie Bílková z Ministerstva financí a Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Součástí jednání byla rovněž rekapitulace hlavních principů, na kterých je založeno státní důchodové zabezpečení a prezentace nejnovější demografické prognózy Českého statistického úřadu z listopadu 2018. Členové byli dále seznámeni se statusem a jednacím řádem komise a dalšími organizačními záležitostmi. Dostali dotazníky, které pomůžou při dalším nastolování témat. Jejich celé znění najdete zde. Další jednání komise je naplánováno na 22. března 2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.