Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Jak investovat do ruských podílových fondů

Investovat v Rusku není nemožné. Co musí investor podniknout? A na jaká pravidla se musí připravit? Na otázky odpovídají Oleg Larichev, Chief Investment Officer a generální ředitel, a Alexander Kotikov, Senior Analyst, Utilities Research, z ruské investiční společnosti Troika Dialog.

Má společnost “Troika Dialog” zástupce ve státech Evropské unie? Kam se můžou obrátit nerezidenti Ruské Federace pro nákup podílových listů?

Nákup podílových listů lze provést bud’ přímo v naší společnosti, nebo přes oficiální agenty. V současnosti ale nemají ani společnost “Troika Dialog”, ani její zástupci zastoupení v Evropské unii. 

Existuje i možnost distančního nákupu vašich fondů? Je možné uhradit cenu podílů například
bankovním převodem ?

Ano, takováto možnost existuje. Možnost distančního podání žádosti o nákup podílů prostřednictvím pošty je popsána v pravidlech svěřeneckého spravování otevřených podílových fondů pod správou společnosti “Troika Dialog”. Po zaslání žádosti o nákup podílových listů tímto způsobem může investor realizovat realizovat nákup bankovním převodem. Podpis na žádosti musí být notářsky ověřený.    

Bude nerezidentům, kteří nemluví rusky, poskytnuta konzultace v angličtině, pokud se obrátí na některou z vašich kanceláří v Ruské Federaci?

Znalost angličtiny je jedním z hlavních požadavků pro manažery, kteří pracují s klienty. Proto každý rusky nemluvící klient, který se obrátí na kteroukoli z našich kanceláří, bude mít možnost konzultovat nákup podílových listů v angličtině.

Jaké dokumenty potřebuje k nákupu podílových listů nerezident Ruské Federace? Jaké jsou odlišnosti v přístupu pro rezidenty a nerezidenty?  

Při nákupu podílů klient podepisuje žádost o nákup podílových listů, ve které potvrzuje, že si pravidla svěřeneckého spravování fondu přečetl a že s nimi souhlasí. Obsah pravidel a formuláře žádostí o nákup podílových listů, který je nezbytnou součástí pravidel svěřeneckého spravování fondu, jsou stejné pro rezidenty i nerezidenty.   

Bude v případě nerezidenta dokument, kterým se realizuje nákupu podílových listů, zpracován v cizím jazyce (např. v angličtině)?

Bohužel společnost “Troika Dialog” neprovádí překlad textu pravidel fondu, ani překlad žádosti o nákup podílových listů, protože existuje možnost zkreslení smyslu těchto dokumentů. Text pravidel a žádosti jsou registrované u Federální služby pro finanční trhy a bez akceptace této federální služby je zakázáno provádět jakékoliv změny v těchto dokumentech a, samozřejmě, nabízet je investorům.

Které dokumenty musí poskytnout společnosti „Troika Dialog“ potenciální klient-nerezident při podepsání smlouvy?

Pro nákup podílových listů klient musí založit účet v rejstříku majitelů podílových listů, podat žádost o nákup podílových listů a převést peníze pro jejich nákup. Při podání dokumentů pro založení účtu v rejstříku majitelů podílových listů musí zahraniční fyzická osoba poskytnout doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas, který platí na území, kde byl vydán). Při podání dokumentů pro založení účtu v rejstříku majitelů podílových listů musí zahraniční právnická osoba poskytnout notářsky ověřené, přeložené do ruštiny a apostilované kopie následujících dokumentů:

  • Kopie zakládací smlouvy,
  • kopie dokumentu, který potvrzuje zapsání právnické osoby do příslušného rejstříku na území státu, kde byla osoba právnická založena a zaregistrována, a
  • kopie dokumentu, který jmenuje jednatele společnosti. 

Jaký obdrží investor doklad potvrzující nákup a vlastnictví podílových listů?

Vedení rejstříku a evidenci práv držitelů podílových listů uskutečňuje registrátor fondu. Registrátor vydává držiteli podílových listů Oznámení o nákupu podílových listů, kde jsou uvedeny datum nákupu podílových listů, množství nakoupených podílových listů a jejich nákupní ceny.  Kromě toho se investor může obrátit na registrátora a po předložení dokladu totožnosti obdrží výpis ze svého účtu, potvrzující vlastnictví podílových listů.

Která společnost se zabývá evidenci rejstříků pro vaši investiční společnost?

Rejstřík 21 otevřených fondů, 1 fondu nemovitostí a 2 fondů rizikových investicí je veden u ZAO “Komputersher Registrator”. Rejstřík dalších 2 fondů rizikových investicí vede ZAO “Pervy Specializirovanny Depozitary”.

V případě, že se nerezident Ruské Federace rozhodne prodat svůj podíl, jak má postupovat?

V tomto případě klient musí jen podat žádost o prodej podílu.

Na základě informace, kterou jsem získal z daňového úřadu Ruské Federace, činí
daň z příjmu pro nerezidenty-fyzické osoby 30 % a pro nerezidenty-právnické osoby 20 %. Je to tak?

Zaleží především na jurisdikci nerezidenta a Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s tímto státem.  

Musí nerezident platit daň z příjmu, který nerezident získal prodejem podílových listů, samostatně, nebo společnost investiční společnost odvede daň z příjmu místo klienta?

Pro fyzické osoby společnost “Troika Dialog” odvádí daň za klienta, pro osoby právnické ale nevystupujeme v roli daňového agenta.

Jsou poskytnuty zajištění nebo
záruka vrácení peněz investovaných do podílových listů ?

Bohužel zaručení zachování investované částky a výnosnosti podílových listů jsou zakázány zákonem. 

Český právní řad umožňuje použít podílové listy jako předmět zástavy. Umožňuje stejnou operaci právní řad Ruské Federace?

Ano, taková možnost samozřejmě existuje.

Jaký podílový fond byste doporučil zahraničním investorům, kteří mají zájem o stabilní investici, nebo naopak o větší výnosnost?

Bohužel odpověď na danou otázku není tak jednoduchá, zaleží to na mnoha faktorech, jako třeba investičním horizontu, požadavcích na likviditu, možnostech a schopnostech investora vnímat volatilitu trhu atd.

Děkuji za odpovědi.

Investujete do podílových fondů?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.