CZK/€ 23.860 +0,15%

CZK/$ 21.880 -0,22%

CZK/£ 27.118 +0,03%

CZK/CHF 23.754 -0,13%

Text: Jan Traxler

20. 02. 2019

0 komentářů

Fond-show: Conseq Invest Dluhopisový

 

Conseq Invest Dluhopisový je dlouhodobě velmi úspěšný konzervativní korunový fond. Ustál obstojně i těžké časy rostoucích úrokových sazeb. Je dobře spravovaný, má přiměřenou nákladovost a poměrem výnos/riziko patří k nejlepším dluhopisovým fondům v ČR.   

Conseq Invest Dluhopisový (ISIN: IE0031282662) patří k nejstarším českým fondům, i když je z historických důvodů registrovaný v Irsku jako podfond investiční společnosti Conseq Invest plc. Spravuje ho Conseq Funds investiční společnost, konkrétně pak portfolio manažeři Jan Vedral, Ondřej Matuška a Jan Schiller. Administraci v Irsku zajišťuje BNP Paribas.

Fond funguje od roku 2000 a dnes spravuje majetek v hodnotě zhruba 3,6 miliard korun.

Tabulka 1: Základní údaje fondu Conseq Invest Dluhopisový

Správce fondu Conseq Funds investiční společnost
Manažer fondu Jan Vedral, Ondřej Matuška, Jan Schiller
ISIN IE0031282662
Vznik fondu 11. 9. 2000
Velikost fondu 3,6 mld. Kč
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 2

Investiční strategie fondu Conseq Invest Dluhopisový

Fond Conseq Invest Dluhopisový investuje převážně do korunových dluhopisů s ratingem investičního stupně. Zhruba 40 % portfolia fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbytek pak různé korporátní dluhopisy, zpravidla s ratingem BBB. Dluhopisy v cizích měnách mohou mít maximálně 30% váhu v portfoliu, aktuálně tvoří zhruba 10 % majetku fondu.

Průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v majetku fondu byl ke konci roku 3,63 % p.a. Necelých 40 % portfolia tvoří floatery – dluhopisy s pohyblivým úrokem. Tím se portfolio manažeři fondu snažili mírnit negativní dopad rostoucích úrokových sazeb na hodnotu portfolia fondu. Když rostou úrokové sazby, tržní cena dluhopisů totiž klesá. To se ale netýká dluhopisů s variabilním úrokem navázaným např. na PRIBOR apod.

Graf 1: Složení portfolia fondu Conseq Invest Dluhopisový

Conseq Invest Dluhopisový - složení portfolia

Tabulka 2: Historické výnosy Conseq Invest Dluhopisový

1 rok 0,37 % ~ 0,37 % p.a.
3 roky 2,32 % ~ 0,77 % p.a.
5 let 6,24 % ~ 1,22 % p.a.
10 let 40,75 % ~ 3,48 % p.a.
od založení 113,01 % ~ 4,20 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů Conseq Invest Dluhopisový

Fond Conseq Invest Dluhopisový funguje již od roku 2000 a za tu dobu stoupla čistá hodnota podílových listů fondu o 113 % (4,2 % p.a.) Výkonností tak dlouhodobě poráží inflaci v ČR.

Posledních pět let prochází těžkým obdobím, stejně jako všechny korunové dluhopisové fondy zahnané do kouta bezprecedentně nízkými úrokovými sazbami. Poslední tři roky tak výnosy zaostávají za inflací, ale obdivuhodné je, že má fond v tomto období vůbec kladnou výkonnost. Období rostoucích úrokových sazeb přestál velmi obstojně a v relativním srovnání na pětileté periodě patří k nejlepším konzervativním dluhopisovým fondům v ČR. To platí i dlouhodobě.

Graf 2: Vývoj hodnoty fondu Conseq Invest Dluhopisový

Conseq Invest Dluhopisový - vývoj hodnoty

Rizika spojená s investicí do fondu Conseq Invest Dluhopisový

Fond Conseq Invest Dluhopisový patří k velmi konzervativním fondům. Vykazuje nízkou volatilitu, syntetický ukazatel rizikovosti SRRI je na stupni 2 ze 7.

Z pohledu kreditního rizika se také jedná o relativně bezpečnou investici. Velkou část portfolia fondu tvoří české státní dluhopisy. Průměrný kreditní rating dluhopisů v majetku fondu je A+.

Z pohledu citlivosti na vývoj úrokových sazeb je míra rizika střední, průměrná doba do splatnosti dluhopisů je cca 5 – 6 let. Ale citlivost na změnu úrokových sazeb výrazně snížil právě zmíněnými dluhopisy s variabilním úrokem navázaným na vývoj úrokových sazeb.

Měnové riziko je minimální, 90 % portfolia fondu je investováno v korunách.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí do fondu Conseq Invest Dluhopisový

Vstupní poplatek   2,50 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,0 %
Výkonnostní odměna 12 % z výnosu nad benchmark
TER (celková roční nákladovost) 1,28 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 5 %, ale dle ceníku Consequ je u účtován vstupní poplatek 2,5 %. Výstupní poplatek účtován není.

Roční poplatek za správu fondu činí 1 %. Dále si od roku 2010 fond účtuje výkonnostní odměnu ve výši 12 % z výnosu nad benchmark fondu. Momentálně ale výnos fondu zaostává za benchmarkem, takže výkonnostní odměna není účtována. Celková roční nákladovost fondu (TER) byla 1,28 % za rok 2017.

Závěrečné hodnocení fondu Conseq Invest Dluhopisový

Fond Conseq Invest Dluhopisový jsem dříve často využíval s klienty v rámci konzervativní složky portfolií. Zhruba před pěti lety jsem ale nad tímto fondem stejně jako nad všemi konzervativními dluhopisovými fondy zlomil hůl s tím, že jejich výnosový potenciál je pro příštích 5 – 10 let nulový či spíše záporný.

Dnes po pěti letech můžu konstatovat, že to byl rozumný tah. Ale zároveň uznale smekám před panem Vedralem a jeho týmem lidí, jak dokázali v těchto těžkých časech fond řídit. Když se podívám na vývoj úrokových sazeb, čekal bych, že fond bude na tříleté i pětileté periodě minimálně 5 % ve ztrátě. Místo toho dokázal za pět let i po odečtu nákladů na správu vydělat 6 %. To je s ohledem na tržní okolnosti obdivuhodné.

Zároveň je třeba si uvědomit, že jeho budoucí výnosový potenciál už zase stoupl. Průměrný hrubý výnos do splatnosti 3,6 % p.a. znamená, že by fond měl být schopný v příštích pěti letech vydělat zhruba 2 – 2,5 % p.a. čistého. Fond Conseq Invest Dluhopisový mi tedy pomalu začíná opět dávat smysl jako konzervativní investice. Jako doporučený minimální investiční horizont Conseq uvádí 2 roky.

Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Conseq Investment Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 12. 2018.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Investorské chyby: Jak investovat a nepřijít na buben

Období zvýšené volatility vždy prověří psychickou odolnost investorů a poslední roky jsou toho ukázkovým příkladem. Při pohledu na klesající hodnotu svých investic byli mnozí investoři v pokušení nejen rychle prodávat, ale dokonce přehodnocovat své investiční strategie a horizonty. Ti poučenější vědí, že je třeba zachovat klid a… ideálně nedělat […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

31. 01. 2023

O pomýlení inflací, ponaučení, zombifikaci ekonomiky a inflačních obětech a vrazích

Často se zapomíná, že většina čísel, která až do posledního haléře účetní kalkulují, jsou odhadem zatíženým inflační nejistotou. Málokdo klamné informace koriguje. Mnohým to vyhovuje. Ti, kteří získali dlouhodobé financování s fixní úrokovou sazbou, z inflace profitují. Problém může nastat, až bude nutné dluh refinancovat. I takto […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

11. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *