Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Fond-show: Amundi Funds II – Emerging Markets Bond

Peníze - graf - čas - stopky - eura - bankovky a mince
Investice Jan Traxler 21.03.2018 | 00:00 1 Komentář

Dluhopisový fond, který má i ve stávajícím tržním prostředí potenciál dosahovat solidních výnosů kolem 4 – 5 % p.a. Může se pochlubit velmi úspěšnou historií, má přiměřenou roční nákladovost TER a je zajištěn do koruny.

Amundi Funds II – Emerging Markets Bond (dříve Pioneer Emerging Markets Bond) je historicky velmi úspěšný dluhopisový fond spravovaný společností Amundi (dříve Pioneer). Tento fond dnes obhospodařuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun. Jeho primární eurová varianta (ISIN: LU0119402005) existuje od roku 2000, dolarová varianta (ISIN: LU0132208249) od roku 2002 a korunová varianta (ISIN: LU0898727408) od roku 2013.

Hlavním portfolio manažerem fondu je Yerlan Syzdykov, který pracuje ve společnosti Amundi, respektive dříve ve společnosti Pioneer, 17 let a je šéfem týmu pro dluhopisy na rozvíjejících se trzích.

Tabulka 1: Základní údaje Amundi Funds II – Emerging Markets Bond

Správce fondu Amundi Asset Management
Manažer fondu Yerlan Syzdykov
ISIN LU0898727408
Vznik fondu 2. 5. 2002
Velikost fondu 5,8 mld. USD
Rating Morningstar ***
SRRI (1-7) 3

Investiční strategie Amundi Funds II – Emerging Markets Bond

Tento fond investuje do státních a podnikových dluhopisů na rozvíjejících se trzích, přičemž aktuálně převládají firemní dluhopisy. V portfoliu má dluhopisy od cca 260 emitentů, jejichž průměrný kreditní rating je BB- (tedy kategorie high yield dluhopisů). Dluhopisy může teoreticky nakupovat v různých měnách, ale zpravidla kupuje pouze dolarové dluhopisy.

Graf 1: Složení portfolia fondu

Amundi Funds II – Emerging Markets Bond - složení portfolia

Tabulka 2: Historické výnosy (USD varianty)

1 rok 10,12 % ~ 10,12 % p.a.
3 roky 24,50 % ~ 7,58 % p.a.
5 let 24,42 % ~ 4,47 % p.a.
10 let 72,43 % ~ 5,60 % p.a.
od založení 230,93 % ~ 7,89 % p.a.

Průměrný hrubý výnos do splatnosti držených dluhopisů v portfoliu fondu je aktuálně 6,2 % p.a. Po odečtu nákladů na správu lze tedy kalkulovat s potenciálním čistým výnosem kolem 4,5 % p.a. Historicky hodnota podílových listů fondu od založení USD varianty v roce 2002 rostla tempem 7,9 % p.a.

Graf 2: Historický vývoj hodnoty podílových listů

Amundi Funds II – Emerging Markets Bond - vývoj hodnoty podílového listu

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 3, což je dáno poměrně nízkou volatilitou v uplynulých letech. Nicméně tento fond je potřeba chápat spíše jako rizikovější dluhopisový fond. Však také v roce 2008 během finanční krize krátkodobě spadla hodnota podílových listů fondu téměř na polovinu. V následujícím roce se zase vrátila zpět.

Ačkoliv se jedná o high yield dluhopisový fond, kreditní riziko dluhopisů je maximálně rozloženo, v majetku fondu jsou dluhopisy od cca 260 různých emitentů a portfolio fondu je také velmi široce regionálně rozloženo. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů ve fondu je cca 9 let, čemuž odpovídá vyšší citlivost na změnu úrokových sazeb vyjádřená durací 5,25 let.

Korunová variantu fondu zajišťuje měnové riziko pevným kurzem USD/CZK vůči dolarové variantě.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 5,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,20 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,64 %

Závěrečné hodnocení Amundi Funds II – Emerging Markets Bond

Na dluhopisy dnes není vůbec dobrá doba, většina dluhopisových fondů skončila v uplynulém roce ve ztrátě a ani letos je nečeká nic dobrého. Důvodem jsou rostoucí úrokové sazby, které sráží dolů tržní cenu dluhopisů.

Ovšem i na dluhopisových trzích najdeme výjimky, které mají nadále zajímavý výnosový potenciál. Jedná se o dluhopisy na rozvíjejících se trzích, kde jsou obecně výrazně vyšší úrokové sazby, tudíž i dluhopisy nesou výrazně vyšší úroky.

Amundi Funds II – Emerging Markets Bond je přesně fondem, který i ve stávajícím tržním prostředí má potenciál dosahovat solidních výnosů kolem 4 – 5 % p.a. Může se pochlubit velmi úspěšnou historií, má přiměřenou roční nákladovost TER a je zajištěn do koruny. Nutno akorát zdůraznit, že se nejedná o klasický konzervativní fond, patří spíše do vyváženého či dynamického portfolia.

Autor je privátní investiční poradce ve společnosti FINEZ Investment Management a externí analytik společnosti OK KLIENT.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Amundi Asset Management Czech Republic a jsou platná k 31. 1. 2018.

Jeden komentář: “Fond-show: Amundi Funds II – Emerging Markets Bond”

  1. Adam napsal:

    Nabízí se v degiru?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.