Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Rozvíjející se trhy: Přesvědčivá a stálá investiční příležitost

Borobudur - Indonesia - Asia

Spotřebitelské sektory mají významné zastoupení v portfoliích v rámci investic do rozvíjejících se trhů (EM). Jaké jsou strukturální hnací faktory tohoto vývoje? Proč očekáváme, že daný trend potrvá? A jaké vlastnosti mají mít společnosti, aby byl trend spotřeby v rozvojovém světě z investičního hlediska co nejlépe využit?

Rostoucí význam spotřebitele na rozvíjejících se trzích v rámci světové ekonomiky

V rozvojovém světě žije více než 80 % světové populace a očekává se, že roční spotřeba na rozvíjejících se trzích vzroste z 12 trilionů USD v roce 2010 na 30 trilionů USD v roce 2025, což bude představovat asi 50 % světové spotřeby. Předpokládá se, že tito spotřebitelé budou dominovat různým kategoriím výrobků. Například Čína již předstihla USA a zaujala pozici největšího světového trhu v oblasti prodeje automobilů.

Graf 1: Světová spotřeba

em-fidelity-01

Zdroj: McKinsey Global Institute, srpen 2012.

Růst spotřeby na rozvíjejících se trzích je poháněn více faktory. Jedním z nejdůležitějších je tzv. demografická dividenda, která vzniká v případě, kdy se v zemi zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku v důsledku snižování úmrtnosti a porodnosti. Větší podíl populace v produktivním věku a nižší míra závislosti spojená s podpůrnou vládní politikou vede ke zvýšení produkce, úspor a investic1. V důsledku toho se zvyšuje disponibilní příjem na obyvatele a roste tendence ke spotřebě.

Populace v produktivním věku v Asii vzrostla mezi lety 1965 a 2010 o více než 20 %. Ve stejném období Asie zažila sedminásobný nárůst HPD na obyvatele2, tzv. asijský zázrak, z něhož těžily zejména Jižní Korea a Singapur. V této fázi se nyní nacházejí Indie a Indonésie.

Graf 2: Klesající poměr závislosti a vzrůstající příjmy v Indii

em-fidelity-02

Zdroj: Údaje Světové banky, poslední aktualizace ze 17. února 2016.

Dalším důležitým faktorem pohánějícím růst spotřeby na rozvíjejících se trzích je přesun pracovní síly do měst. Do roku 2030 bude ve městech na rozvíjejících se trzích žít 46 % světové populace3. Urbanizace podporuje růst formální spotřeby, z čehož hodláme při našich investicích do společností těžit.

Například přechod od tradičních otevřených trhů a rodinných obchodů k supermarketům a řetězcům obchodů se zbožím běžné spotřeby poskytuje ohromné příležitosti pro společnosti jako FEMSA. Tato přední mexická spotřebitelská společnost provozuje rozsáhlý řetězec obchodů se zbožím běžné spotřeby, lékáren a čerpacích stanic a má jasně nakročeno k růstu prostřednictvím rozšiřování sítě svých obchodů.

“FEMSA má příležitosti k růstu napříč různými trhy, které jsou dle mého názoru trhem nedoceněny, a je schopná si svůj růst financovat při stejném nebo vyšším obratu nežli stávající provozy.” –
Angel Ortiz, správce portfolia, Latinská Amerika

Pracovní místa v průmyslu jsou pro ekonomiku mnohem produktivnější než práce v zemědělství a obvykle vyžadují vyšší úroveň vzdělání. Země, které přijaly reformu, podporují zvýšený zájem o terciární vzdělávání. Očekává se, že ve městech v zemích rozvíjejících se trhů se budou rychleji vytvářet pracovní místa, protože mezinárodní společnosti se snaží profitovat z arbitráže pracovní síly. Například plat softwarového inženýra v Indonésii činí 8 % a v Indii 11 %4 odpovídajícího platu v USA, z čehož těží společnosti jako Cognizant Technology Solutions.

“Klíčem k růstu rozvíjejících se trhů je vzdělávání ve spojení s vytvářením pracovních míst. Vzhledem k arbitráži pracovní síly a nízké spotřebě na obyvatele se očekává, že pracovní místa budou vznikat rychleji a rozdíly v růstu mezi rozvíjejícími se a rozvinutými trhy se budou zvětšovat.” –
Greg Konstantinidis, správce portfolia, EM Consumer

Dále je třeba zdůraznit dopad rostoucí úvěrové penetrace v zemích rozvíjejících se trhů. Řada trhů v rané fázi má velmi omezenou úroveň poskytování úvěrů pro domácnosti (viz Graf 3). V důsledku toho je míra zadlužení fyzických osob na rozvíjejících se trzích ve srovnání s rozvinutými trhy stále velmi nízká a velice daleko od nasycení. Na základě zvyšování počtu obyvatel s oficiálním zaměstnáním se může rozvíjet bankovní systém, čímž se otevírají možnosti získat úvěr. Skutečnost, že je možné získat půjčku k nákupu auta nebo domu, je další významnou hnací silou spotřeby.

Graf 3: Penetrace bankovních produktů a služeb podle trhu

em-fidelity-03

Zdroj: Goldman Sachs, GS Sustain duben 2013

Vezmeme-li v úvahu danou situaci, naše vymezení společností, které budou profitovat z těchto hnacích faktorů růstu, se neomezuje pouze na investice do sektorů základního spotřebního zboží a zbytného spotřebního zboží (a služeb). Využijeme každého atraktivního jména, které těží z postupného zvyšování penetrace na spotřebitelské trhy rozvojového světa – počínaje turizmem, přes herní a automobilové společnosti, až po retailové bankovnictví. Například rostoucí používání internetu v rozvíjejících se zemích, větší množství času stráveného spotřebiteli online a následný rozmach elektronického obchodování společně generuje řadu zajímavých investičních příležitostí v oblasti IT.

Indická banka HDFC je přední soukromou bankou v Indii s obrovskou příležitostí k růstu, neboť má skvělou možnost využít nízké úvěrové hladiny Indie vůči HDP a získat podíl na trhu na úkor veřejných bank. HDFC poskytuje aktuálně služby 32 milionům klientů v zemi, která má 1,2 miliardy lidí, což jí umožňuje dlouhodobě pokračovat v růstu, který ve srovnatelných oblastech podnikání napříč zeměmi rozvinutého světa dosáhnout nelze.

Vlastnosti, které hledáme u investic do spotřebního zboží

Každá případná investice, kterou bychom mohli zahrnout do našich portfolií rozvíjejících se trhů, se posuzuje ve vztahu k řadě kritérií. Hledáme společnosti, jež mají zajímavé postavení na trhu a slibují dlouhodobý růst. Správci portfolií zdůrazňují specifické příležitosti na spotřebitelských trzích, které jsou v rané fázi rozvoje a které díky strukturálním letitým faktorům růstu poptávky budou pravděpodobně existovat řadu let.

Společnosti vybírané do portfolia obvykle také dominují svým lokálním trhům buď prostřednictvím nabídky specifického produktu, nebo pomocí dominantního podílu na trhu a jejich značka je natolik známá, že je činí respektovaným a obtížně nahraditelným konkurentem. Snažíme se například vyhýbat společnostem, jako je čínská Want Want, jejíž klíčový produkt Hot Kid Milk ztratil potenciál růstu na trhu v důsledku znepokojení nad vysokým obsahem cukru. My se naopak snažíme vyhledávat kategorie s obrovským potenciálem růstu, jako je například pivovarnictví v Africe, kde je spotřeba piva na obyvatele velice nízká.

“Čína je trhem s přebujelou konkurencí a nadměrnou nabídkou, a proto nemám v tamní stávající průmyslové struktury velkou důvěru. Ačkoli konkurence může být skvělá pro spotřebitele, pro rozvoj země, pro vytváření větší stability a snižování makroekonomického rizika, neznamená to, že coby vlastníci podniků vyděláme.” – Nick Price, vedoucí týmu Emerging Markets Equity 

Přestože mnoho společností může v krátkodobém horizontu dosahovat vysokých výnosů, my se soustředíme na to, jak je taková výnosnost udržitelná. Důsledně se zaměřujeme na to, aby každá společnost, do níž investujeme, byla schopna financovat své vlastní strategie růstu, aniž by potřebovala získávat další finanční prostředky buď zředěním kapitálu, nebo zvyšováním svého zadlužení. Udržitelná úroveň výnosů a peněžního toku také zajišťuje výnosy, které tyto společnosti mohou poskytovat svým minoritním akcionářům, a to prostřednictvím růstu zisku a zhodnocení ceny akcií nebo prostřednictvím výplaty dividend.

Na výnosy mají vliv také manažerské pobídky, které ovlivňují rozhodovací procesy ve společnostech, a tedy i výnosy a míru zhodnocení pro akcionáře. Plány pobídek analyzujeme a upřednostňujeme společnosti, ve kterých se zájmy vedení shodují se zájmy akcionářů. Všechny tyto faktory jsou následně porovnány s hodnocením společnosti, čímž je zajištěno, že příležitost k růstu, který se od společnosti očekává, není zahrnuta v aktuální ceně akcií.

Spotřebitelské společnosti, do nichž EM tým společnosti Fidelity investuje a které mají zmiňované vlastnosti, jsou například Naspers, Steinhoff a NetEase. Společnost Naspers by měla těžit ze zlepšování komunikační infrastruktury a pronikání internetu napříč rozvíjejícími se trhy. Své podnikatelské aktivity realizuje na trzích s rostoucím elektronickým obchodováním, jako je Čína, Indie a Rusko, a prostřednictvím silné placené televizní společnosti v Jižní Africe.

Steinhoff International je společnost se sídlem v Jižní Africe, která vyrábí nábytek a zboží pro domácnost a své výrobky prodává v Evropě, Africe a Australoasii. Integrovaný model podnikání této společnosti umožňuje zásadní kontrolu nákladů napříč dodavatelským řetězcem, čímž podporuje marže dokonce i v náročném ekonomickém prostředí.

Čínská NetEase je společnost zaměřená na poskytování internetových technologií a online her, která disponuje silným vlivem na stanovování cen, rozsáhlými možnostmi v oblasti výzkumu a rozvoje a také silným produktovým portfoliem.

Graf 4: Výkon spotřebních komodit v portfoliích Fidelity na rozvíjejících se trzích versus Index MSCI rozvíjejících se trhů

em-fidelity-04

Zdroj: DataStream, ke 31. červenci 2016. Naspers (Celkové výnosy, místní měna rand): R:NPNJ(RI); Steinhoff International (Celkové výnosy, místní měna rand): R:SNHJ(RI); Fomento Economico Mexicano (Celkové výnosy, místní měna peso): MX:FMU(RI); NetEase (Celkové výnosy, ADR USD): @NTES(RI); MSCI Emerging Markets (Celkové výnosy, USD): MSEMKF$(RI). Odkazy na konkrétní cenné papíry uvedené v tomto dokumentu by neměly být chápány jako doporučení k nákupu nebo prodeji těchto cenných papírů, nýbrž jsou zde obsaženy výhradně jako názorný příklad.


Poznámky:

1. Lee, R. (2003). “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change,” časopis Journal of Economic Perspectives.
2. Drummond, Thakoor & Yu (2014). “Africa Rising: Harnessing the Demographic Dividend”, pracovní dokument MMF.
3. Zdroj: odhady Deutsche Bank.
4. Zdroj: Jefferies Company note “EPAM Systems”, SourcingLine, 11. prosince 2014.

Investujete do rozvíjejících se trhů?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.