Úterý 26. října. Svátek má Erik.

Cestovní pojištění: Léto podceňujeme…

Moře - pláž - palmy - exotika - cestování - cestovní pojištění

Cestovní pojištění a jeho trendy hovoří jasně: V zimě se lidé pojišťují více a využívají i více připojištění. Proč je léto podceňováno?

Dovolené lidé v Česku čerpají nejčastěji dvojí: Jednu v zimě za zimními sporty, a druhou v létě za letními radovánkami a na cesty k moři. Pro rodiny s dětmi jsou navíc dovolené soustředěny do období školních prázdnin – týdenní jarní prázdniny a dvouměsíční letní prázdniny. Statistiky uzavírání cestovního pojištění přinášejí přitom překvapivý výsledek. Lidé se více pojišťují v zimě než v létě.

Součástí dovolené v zahraničí je i cestovní pojištění. Jeho smyslem je především krýt léčebné výlohy v případě zranění či nemoci. Po Evropské unii je potřeba cestovního pojištění navíc snížena evropským průkazem zdravotního pojištění, který garantuje základní zdravotní péči na celém území Evropského hospodářského prostoru.

Cestovní pojištění: Zima je rizikovější?

Při cestách na zimní dovolenou si lidé mnohem častěji uzavírají cestovní pojištění na vyšší pojistné částky než při letní dovolené. To může souviset s plánovanými aktivitami. Zatímco úraz při lyžování v Alpách si dokáže každý snadno představit, rizika při plážové dovolené v Chorvatsku zůstávají poněkud skryta.

Obecně platí, že lidé, kteří lyžují v zahraničí, jsou vyznavači aktivního života a umí si lépe představit, co všechno se během sportování může stát. I proto jsou při sjednávání pojištění zodpovědnější,“ potvrzuje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Vyšší zodpovědnost zimních cestovatelů potvrzuje i Zdeněk Novák, produktový manažer Porovnej24.cz: Zimní dovolenou lidé většinou tráví aktivním způsobem a při jejím plánování si dokážou konkrétněji představit, jaká rizika je můžou při zimních sportech potkat (srážka na sjezdovce, zranění při pádu, atd.). Zatímco v létě převážně jezdí relaxovat k moři a vidina úrazu při opalování na pláži jim nepřipadá příliš pravděpodobná. To je chyba, protože i při letní dovolené můžou nastat závažné zdravotní komplikace (infarkt, alergická reakce, autonehoda při cestě do destinace), které se můžou výrazně prodražit.“

Tabulka 1: Podíl lidí s pojistným limitem pojištění léčebných výloh 5 mil. Kč a více

Léto Zima
Červen 2017 74,40% Leden 2017 85,40%
Červenec 2017 73,49% Únor 2017 97,20%

Zdroj: Porovnej24.cz

Zimní škody jsou vyšší

Ovšem i zimní škody hrazené z pojištění jsou vyšší. Zimní pojistné události jsou obecně dražší. Škody z pojištění navyšují zejména drahé letecké transporty ze sjezdovky do lékařského zařízení, popřípadě zpět domů. V horských střediscích se nacházejí zejména specializované soukromé sportovní kliniky, které jsou výrazně dražší než státem provozovaná lékařská zařízení,“ doplňuje Vlastimil Divoký.

Zimní lyžování je přitom jedním z nejrizikovějších sportů vůbec. „Dle statistiky ERV Evropské je lyžování je u mužů druhým nejrizikovějším sportem, hned po fotbalu. U žen se jedná o vůbec nejrizikovější sport. Na lyžích je každý třetí úraz vážný, na snowboardu je vážný dokonce každý druhý úraz,“ upřesňuje Vlastimil Divoký a dodává: „Částky nad 5 mil jsou ale opravdu vysoké a k takto drahým škodám dochází jen výjimečně.“ Loňská nejvyšší škoda při lyžování dosáhla 1 915 000 Kč.

Cestovní pojištění není jen pojištění léčebných výloh

S vyššími pojistnými částkami lidé volí i více připojištění k základnímu pojištění léčebných výloh. V lednu 2017 měl dokonce téměř každý pojištěný člověk uzavřena i další připojištění – odpovědnosti, zavazadel i úrazu.

Tabulka 2: Podíl uzavřených připojištění k základnímu pojištění léčebných výloh

Léto
Pojištění odpovědnosti Pojištění zavazadel Pojištění úrazu
Červen 2017 82,07% 66% 84,90%
Červenec 2017 84,50% 69,80% 86,50%
Zima
Leden 2017 98,20% 99,60% 99,30%
Únor 2017 89,80% 81,80% 89,90%

Zdroj: Porovnej24.cz

Pojištění odpovědnosti zejména u zimních sportů je téměř nezbytností. Nejvyšší náklady evidujeme po srážce dvou lyžařů, kdy pojištěný způsobí škodu na zdraví a majetku třetí osobě,“ zdůvodňuje Vlastimil Divoký.

Pojištění odpovědnosti ovšem nemusí být sjednáno pouze v cestovním pojištění. I jako součást pojištění domácnosti či nemovitosti kryje odpovědnost za škody způsobené při rekreačních sportech. Vždy je ale vhodné číst pojistné podmínky, kde je uvedena mimo jiné územní platnost pojištění (může být i pouze Česká republika) a výluky z pojištění.

Rizikové sporty? Stále více v oblibě

Základní cestovní pojištění je plné výluk a omezení. Nejčastější z nich je vyloučení veškerých sportů a činností, které pojišťovna považuje za rizikové – od vysokohorské turistiky (nejčastěji nad 3 000 m nad mořem), přes lyžování mimo sjezdovky a sportovní potápění, po veškeré letecké sporty.

Řešením v některých případech je připojištění rizikových sportů. To sice nezahrne veškeré aktivity do pojištění, ale významně rozšíří pojištěné sportovní možnosti. Podle statistik Porovnej24.cz tuto možnost využívá stále více lidí.

Tabulka 3: Pojištění rizikových sportů

Období Podíl lidí, kteří si pojistili rizikový sport
II.15 3,10%
II.16 4,15%
II.17 8,50%
III.15 3,90%
III.16 5,40%
III.17 9,94%
IV.15 3,79%
IV.16 8,37%
IV.17 11,54%
V.15 7,58%
V.16 9,14%
V.17 13,30%
VI.15 5,68%
VI.16 8,82%
VI.17 10,38%
VII.15 5,57%
VII.16 6,74%
VII.17 10,37%

Zdroj: Porovnej24.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.