CZK/€ 24.355 -0,02%

CZK/$ 22.601 -0,07%

CZK/£ 28.423 +0,07%

CZK/CHF 25.809 +0,10%

Cestovní pojištění pro potápěče: Situace se lepší

 


 

Zatímco ještě před pár lety bychom přístrojové potápění našli u většiny pojišťoven v kolonce „nepojistitelné“, dnes už tento sport patří mezi běžně pojistitelné aktivity. Přesto se pojišťovny k přístrojovému potápění staví stále poměrně skepticky a jen zřídkakdy bývá zahrnuto v základním cestovním pojištění. Většina pojišťoven považuje tento sport za rizikový či extrémní. Pokud se tedy vydáme poznávat podmořský svět a rozhodneme se vyměnit šnorchl za dýchací přístroje, budeme se muset připojistit.

Jedním z hlavních kritérií, podle kterého se bude potápěč při sjednávání cestovního pojištění řídit, je hloubka ponoru. Ta je u sportovního přístrojového potápění do 40 metrů, což je také maximální hloubka, do které je většina pojišťoven ochotna potápěče připojistit. Do vyšších hloubek připojišťuje z analyzovaných pojišťoven pouze AXA Assistance, a to za 200% přirážku[1]. Vedle technického potápění pojišťuje AXA Assistance i potápění se žraloky. Naproti tomu Wüstenrot připojišťuje pouze přístrojové potápění do 10 metrů, což nejspíše uspokojí málokterého potápěče. Česká pojišťovna, Komerční pojišťovna a Slavia pojišťovna pojišťují přístrojové potápění do hloubky 30 metrů. Do 40 metrů pojišťuje šest z třinácti analyzovaných pojišťoven, a sice AXA Assistance, ČPP, ČSOB Pojišťovna, ERGO, ERV pojišťovna a Kooperativa. Pojišťovny Allianz, Uniqa a VZP pojistitelnou hloubku ponoru neuvádí.

Dalším bodem, ve kterém se pojišťovny rozchází, jsou léčebné výlohy. Ty se pohybují v rozmezí 1,5 až 6 milionů korun. Za příplatek je možné léčebné výlohy rozšířit. V tabulce jsou uváděny pouze nejlevnější nabízené tarify. U některých pojišťoven znamená připojištění rizikových sportů automaticky i připojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti, a pouhé pojištění léčebných výloh nelze v tomto případě sjednat. Většina pojišťoven navíc nabízí slevu za sjednání cestovního pojištění on-line. Ta se zpravidla pohybuje v rozmezí 10 – 20 %.

Za pojištění v rámci Evropy můžeme zaplatit od 36 Kč za den u Kooperativy až po 740 Kč za den u ERV pojišťovny. Za světové pojištění si pojišťovny účtují zhruba dvakrát tolik.

Tabulka 1: Příklady cestovního pojištění pro potápěče u vybraných pojišťoven

Pojišťovna

Destinace[2]

Tarif

Pojistné za den

Léčebné výlohy

Potápění do hloubky

Allianz

Evropa

Základ[3]

144 Kč[4]

3 mil. Kč

neuvedeno

Svět

Základ

508 Kč

3 mil. Kč

AXA Assistance

Evropa

Reference

44 Kč

1,5 mil. Kč

40 m

Svět

Reference

98 Kč

3 mil. Kč

Česká pojišťovna

Evropa

Adrenalin[5]

196 Kč

6 mil. Kč

30 m

Svět

Adrenalin

399 Kč

6 mil. Kč

ČPP

Evropa

Mini

48 Kč

2 mil. Kč

40 m

Svět

Mini

133 Kč

2 mil. Kč

ČSOB

Evropa

Adrenalinová cesta

38 Kč

2,5 mil. Kč

40 m

Adrenalinová cesta

56 Kč

4 mil. Kč

Svět

Adrenalinová cesta

76 Kč

2,5 mil. Kč

Adrenalinová cesta

111 Kč

4 mil. Kč

ERGO

Evropa

E-Trip

40 Kč

5 mil. Kč

40 m

Svět

W-Trip

118 Kč

2 mil. Kč

ERV pojišťovna

Evropa

Sbaleno – Na maximum[6]

740 Kč[7]

6 mil. Kč

40 m

Komerční pojišťovna

Evropa

Komfortní varianta

48 Kč

5 mil. Kč

30 m

Standardní varianta

24 Kč

3 mil. Kč

Svět

Komfortní varianta

120 Kč

5 mil. Kč

Standardní varianta

60 Kč

3 mil. Kč

Kooperativa

Evropa

KOLUMBUS Klasik

36 Kč

3 mil. Kč

40 m

KOLUMBUS Plus

54 Kč

6 mil. Kč

Svět

KOLUMBUS Klasik

45 Kč

3 mil. Kč

KOLUMBUS Plus

67 Kč

6 mil. Kč

Slavia pojišťovna

Evropa

SVĚT Aktivity+

48 Kč

1,5 mil. Kč

30 m

Uniqa

Evropa

KS[8]

78 Kč

3 mil. Kč

neuvedeno

Svět

KS

156 Kč

3 mil. Kč

VZP

Evropa

Mini[9]

120 Kč

3 mil. Kč

neuvedeno

Svět

Mini

200 Kč

3 mil. Kč

Wüstenrot

Evropa

A

40 Kč

3 mil. Kč

10 m

Svět

A

90 Kč

3 mil. Kč

Pro potápěče, kteří se chystají odcestovat alespoň 2× do roka za podmořským dobrodružstvím, se vyplatí pojistit se u mezinárodní neziskové zdravotnické a výzkumné organizace DAN (Divers Alert Network), která se specializuje na pojištění pro potápěče. Navíc svým členstvím podporuje potápěč vědecký výzkum zaměřený na větší bezpečnost potápění. DAN zajišťuje mimo jiné lékařskou pomoc v případě potápěčské nehody bez ohledu na místo, den či hodinu, lékařský transport a specializovanou lékařskou péči.

V nabídce DAN jsou tři typy pojištění – Bronze, Silver a Gold – a jejich cena se pohybuje v rozmezí 59 až 195 EUR za rok. Hloubkou je omezeno pouze pojištění Bronze, které v sobě zahrnuje rekreační potápění do maximální hloubky 40 metrů. Pojištění Silver a Gold v sobě zahrnují i potápění technické, tzn. přístrojové potápění do vyšších hloubek než 40 metrů[10].

Pojištění Gold se od pojištění Silver liší výší pojistného plnění a je určeno těm nejnáročnějším potápěčům. Všechny tři pojistné plány pak v rámci nehod při potápění hradí naléhavou zdravotní evakuaci a zdravotní ošetření, repatriaci, protetikou potřebnou po pojistném zranění, náklady na výzkum a záchranu a osobní odpovědnost. Silver a Gold navíc hradí speciální zdravotní ošetření včetně rehabilitace a posttraumatické léčby, poplatek za denní pobyt v nemocnici, trvalou neschopnost, úmrtí, ztrátu nebo poškození vlastní potápěčské výbavy, výdaje za ubytování a cestování související s potápěčskou nehodou, právní ochranu v cizině a náklady na tlumočníka. U pojištění Bronz a Silver lze navíc připojistit riziko úmrtí.

Tabulka 2: Výše pojistného plnění pro členy DAN pro případ nehody při potápění

 

Dan Sport Bronze

Dan Sport Silver

Dan Bronze Gold

Specializované zdravotní poradenství 24/7

Ano

Ano

Ano

Naléhavá zdravotní evakuace

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Naléhavé zdravotní ošetření vč. hospitalizace

€ 50.000

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Repatriace potápěče rekonvalescenta

€ 50.000

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Specializovaná zdravotní terapie

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Poplatek za denní pobyt v nemocnici

€ 50

€ 100

Protetika potřebná po pojistném zranění

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Trvalá invalidita

€ 50.000

€ 100.000

Úmrtí

€ 6.000

€ 12.000

Náklady na vyhledávací a záchranné práce

€ 2.500

€ 10.000

€ 15.000

Repatriace zesnulého

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Veškeré náklady

Ztráta nebo poškození vlastní výbavy

€ 1.500

€ 3.000

Hotelové a cestovní náklady kvůli pot. nehodě

€ 5.000

€ 10.000

Právní náklady související s pot. nehodou

€ 5.000

€ 10.000

Právní ochrana v cizině

€ 5.000

€ 10.000

Náklady na tlumočníka

€ 500

€ 1.000

Osobní odpovědnost, vč. právní obhajoby

€ 7.000

€ 25.000

€ 100.000

Celkový členský poplatek

€ 59

€ 85

€ 195

 [1] Pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu.

[2] Evropa vč. přilehlých afrických a asijských států, svět vč. USA.

[3] Tarif Základ zahrnuje připojištění odpovědnosti (zdraví/majetek) ve výši 5 mil. Kč/2,5 mil. Kč.

[4] První 3 dny se k této částce přičítá pouze 20 Kč, např. 2 dny = 164 Kč, 3 dny = 184 Kč, 4 dny = 234 Kč, atd.

[5] Balíček Adrenalin lze sjednat pouze na pobočce.

[6] Tarif Na maximum zahrnuje připojištění úrazu ve výši 600 tis. Kč, připojištění odpovědnosti za škodu ve výši 3 mil. Kč, připojištění zavazadel ve výši 40 tis. Kč. Klient se podílí částkou 15 tis. Kč na každé pojistné události.

[7] Sazba se vztahuje vždy na 5 dní, 6. až 10. den je pojistné ve výši 1090 Kč, atd.

[8] Tarif KS zahrnuje úrazové připojištění (smrt/trvalé následky/denní nemocniční odškodné) ve výši 150 tis. Kč/300 tis. Kč/300 Kč, připojištění odpovědnosti ve výši 1 mil. Kč a připojištění zavazadel ve výši 15 tis. Kč.

[9] Tarif Mini zahrnuje připojištění odpovědnosti ve výši 2 mil. Kč.

[10] Maximálně však do hloubky 130 metrů a/nebo při parciálních tlacích plynu 1,4 ATA u kyslíku nebo až do maximálně 1,6 ATA u kyslíku a 3,95 ATA dusíku v dýchací směsi.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Česko mění daňová pravidla pro nadnárodní společnosti. Budou platit minimální daň 15 %

Česká republika bude patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Příslušný návrh zákona – Zákon o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin – schválili […]

Text: Filip Kučera

06. 10. 2023

Paušální daň. Jen proklínaná daňová výjimka?

Ke dni 13. ledna 2023 evidovala Finanční správa 31 500 nových oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů na rok 2023. Daně a odvody tak bude tento rok paušálně platit až 100 tisíc živnostníků. Má tato daňová výjimka opodstatnění? Některým žadatelům o paušální režim byla […]

Text: Filip Kučera

22. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *