CZK/€ 25.265 -0,04%

CZK/$ 23.672 -0,38%

CZK/£ 29.357 +0,28%

CZK/CHF 25.977 -0,36%

Text: Petr Zámečník

14. 05. 2019

2 komentáře

Cestovní pojištění: Aby se nezměnilo v noční můru

 

Při cestách do zahraničí chrání zejména před vysokými náklady lékařské péče cestovní pojištění. Na co dát při jeho sjednání pozor, aby se nezměnilo v noční můru?

Loading 

Zdravotní péče v České republice je téměř kompletně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To do jisté míry poslouží i v rámci Evropské unie, byť doplatky u lékařů budou zpravidla vyšší než v tuzemsku. A zejména mimo Evropu je nezbytné uzavření cestovního pojištění, které pokryje lékařské výlohy v případě zranění či nemoci.

Pojišťovny se při likvidaci pojistných událostí setkávají s kuriózními situacemi. Někdy také nemohou pojistné plnění proplatit. A čas od času odhalí i pokus o pojistný podvod. Jakých chyb se vyvarovat při uzavírání cestovního pojištění a jak postupovat v případě pojistné události?

Chyby při uzavírání cestovního pojištění

Cestovní pojištění má krýt především léčebné výlohy v zahraničí. Jednou z nejčastějších chyb je uzavření pouze základních limitů pojištění, které nemusí být dostačující. Vyšší limity jsou potřebné zejména ve Spojených státech, v Kanadě a v Austrálii a přínosné jsou též v exotických asijských destinacích.

Tip: Jaké limity pojištění jsou dostatečné? Podle Generali pojišťovny po Evropě stačí 4 mil. Kč, mimo Evropu ovšem pojišťovna doporučuje limit 100 mil. Kč.

Vedle limitů je zásadní též rozsah pojištění, v rámci něhož je nezbytné sledovat zejména výluky. Při provozování adrenalinových sportů je pojištění sice dražší, ale v případě nehody se klient dočká pojistného plnění.

REKLAMA

Léčebné výlohy ovšem nejsou jedinou složkou cestovního pojištění. Zásadní význam má zejména pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené jiným osobám. V tomto případě se může jednat i o částky v řádu milionů korun. Při cestování je také vyšší pravděpodobnost úrazu, tudíž nemusí být na škodu (optimálně ke klasickému pojištění invalidity z jakýchkoli příčin) připojistit v rámci cestovního pojištění i ten.

Tip: Jako u všech pojištění je i u cestovního pojištění nezbytné číst pojistné podmínky. I tam se klient dozví, že v případě potřeby lékařského ošetření či jiné pojistné události má v prvé řadě kontaktovat asistenční linku. V opačném případě se vystavuje riziku neproplacení pojistného plnění.

Pojistné plnění neproplatíme…

Pojišťovny zdaleka ne vždy pojistné plnění proplatí. Často je důvodem klient a jeho chyba – buď se dostal do oblasti výluk (např. provozoval rizikový sport bez příslušného krytí), nebo zvolil chybný postup.

Kupříkladu Pojišťovna VZP odmítla plnění 6 tis. EUR. Důvodem bylo, že klienti neuposlechli asistenční službu a odmítli ošetření ve schváleném a ověřeném zdravotnickém zařízení, se kterým má asistenční služba výbornou zkušenost. I přes upozornění na neproplacení péče zůstali v zařízení, se kterým má naše společnost z hlediska zdravotní péče velmi negativní zkušenosti a jehož péči neproplácíme,“ vysvětluje pojišťovna.

Obdobný případ řešila i ČSOB Pojišťovna: Odmítnuty byly náklady na léčení ve výši několika set tisíc, kdy klient vycestoval i přes nedoporučení svým ošetřujícím lékařem, při potížích nekontaktoval asistenční službu a pro ošetření vyhledal nesmluvní kliniku.“

Podle Generali pojišťovny je odmítnutí pojistného plnění až extrémní řešení. Obvykle se jedná o případy v řádech stovek či tisíců korun v případech, kdy nám klient není schopen doložit doklady za nákup léků nebo například účty za ošetření. Případně jde o situace, kdy klient pojistnou událost způsobil hrubým porušením pravidel v dané zemi či způsobil škodu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,“ uvádí nejčastější důvody neproplacení náhrady.

V exotických destinacích jsou často volnější pravidla než v Česku. Např. pro řízení motocyklu nepotřebujete řidičské oprávnění. Řídit se pak může nevyplatit stejně jako klientovi Allianz pojišťovny, kterému nebyly proplaceny náklady léčení ve výši téměř 300 tis. Kč po dopravní nehodě.

REKLAMA

Nevyplatí se ani řídit „pod vlivem“. „V nedávné době jsme asistovali muže, který byl také po dopravní nehodě na motocyklu, tentokrát v Maďarsku, kde byl hospitalizován zhruba týden po vážném úrazu páteře, který měl za následek jeho ochrnutí od krku dolů. Leteckou ambulancí jsme ho odvezli domů. Po nehodě popřel požití alkoholu, nemocnice testy na alkohol nedělala, ale po obdržení policejního protokolu vyplynulo, že bohužel pod vlivem alkoholu byl (naměřeno téměř 2,5 promile),“ dodává Allianz pojišťovna, která po klientovi nárokuje 350 tis. Kč.

Šanci na proplacení pojistného plnění nemají ani odhalení podvodníci. „Je to 10-12 let starý případ. Klient, který byl na dovolené v Bratislavě, na mostě přes Dunaj narazil do jiného Čecha, kterému díky tomu spadl do řeky batoh plný paměťových karet. Požadoval náhradu škody přes 2 mil. Kč, ale nakonec jsme i s pomocí nasazených detektivů zjistili, že to byl celé podvod,“ uvádí příklad ERV.

Pokus o pojistný podvod se nevyplácí

Už jen pokus o pojistný podvod je trestným činem v extrémním případě až s trestní sazbou 10 let odnětí svobody. Pojišťovny jsou na odhalování pojistných podvodů dobře připraveny. Jednak mají mnohem více zkušeností než lidé, kteří se o pojistný podvod pokouší, a jednak disponují vyšetřovateli, kteří dokáží odhalit skutečný sled událostí.

Přesto se lidé o pojistné podvody stále pokoušejí. Nejčastějšími „podvody“ v oblasti léčebných výloh je snaha klientů o proplacení léčby za nemoci či úrazy, které vznikly před počátkem pojištění, a klienti s nimi již vycestovali. U pojištění odpovědnosti se jedná o zkreslování skutečností, za jakých ke vzniku škody došlo,“ přibližuje Pojišťovna VZP. ČSOB Pojišťovna se setkává i s falšováním lékařských zpráv a faktur za ošetření. Podle Generali pojišťovny má v některých zemích, např. v Egyptě, falšování i organizovaný charakter.

Měli jsme před nedávnem i organizovaný podvod v Egyptě, kde jedno místní zdravotní zařízení deklarovalo opakovaně  enormní počet ošetření českých turistů a požadovalo proplacení. Ukázalo se, že jde o snahu obalamutit více pojišťoven na trhu. Celková hypotetická škoda, které se podařilo zabránit, činila více než milion korun,“ potvrzuje UNIQA pojišťovna.

„Klient domluvil s ošetřujícím lékařem v jedné zemi na pobřeží Středozemního moře, aby mu vystavil účet za ošetření cca 4násobně vyšší, než byla reálná platba. Díky našim místním kontaktům a znalosti lokálního prostředí jsme zjistili skutečnou hodnotu poskytnuté péče,“ uvádí další příklad ERV a pokračuje: „Nebo nám klient předložil účet na 840 EUR za ambulantní ošetření. Při jeho ověřování jsme zjistili, že lékař, který měl potvrzení vystavit, je už déle než rok po smrti.

Řada pokusů o pojistné podvody se týká pojištění zavazadel. Ty se ale podle pojišťovny UNIQA daří poměrně dobře odhalovat. Jde hlavně o fingovaná odcizení zavazadel nebo navyšování škod v souvislosti s krádežemi věcí z vozidel. Setkáváme se ale i s jinými příběhy,“ uvádí Česká pojišťovna a dodává: Klient na jihu Moravy předložil pojišťovně po návratu z dovolené doklady ze zahraniční nemocnice, kam byl odvezen kvůli náhlým urologickým potížím. Nakonec však bylo prokázáno, že ve skutečnosti šlo o plánovanou obřízku.“

REKLAMA

Kuriózní byl i další pokus o podvod odhalený Českou pojišťovnou: „V Africe se na pláži našlo oblečení dvou turistů z Prahy, kteří zmizeli v moři. Těla se neobjevila, a tak byli po určité době prohlášeni za mrtvé. Naši specialisté je ale přesto ve spolupráci s českými zastupitelskými úřady vypátrali živé a zdravé. Měli již jinou identitu a především velkou touhu získat prostřednictvím svých příbuzných nemálo peněz ze svého pojištění.“

Kuriozity z cestovního pojištění

Občas se člověk nestačí divit, co si lidé vymyslí. A občas kuriózní situaci připraví život sám.

Klientka nahlásila odcizení zavazadla v Egyptě a v soupisu ukradených věcí uvedla i norkový kožich za několik desítek tisíc. Nedokázala nám ale vysvětlit, k čemu kožich na letní dovolené u moře potřebovala a nebyla ani schopna doložit k němu jakýkoliv doklad,“ uvádí kuriózní pokus o pojistný podvod Česká pojišťovna.

Předčasný návrat z dovolené kvůli zlobivým dětem? I o to se pokoušela klientka UNIQA pojišťovny: Řešili jsme požadavek od jedné maminky na proplacení letenek zpět z dovolené, protože její děti na dovolené příliš zlobili. Bohužel vyhovět jsme jí nemohli…“

Česká pojišťovna doplňuje i další zajímavosti: Jako další kuriozity, které nám klienti ze zahraničí nahlásili, pak mohu jmenovat například ukousnuté ucho v Belgii, pád na motorce, kdy klient uvedl, že při jízdě na řeckém pobřeží uklouzl na rozjeté želvě či nakopnutí koněm do pozadí (stalo se na Kubě).“ Pojišťovna VZP vedle toho řešila např. štípnutí škorpiónem v Mexiku.

Pojišťovny se setkávají i s netradičními dopravními nehodami. „Při cestě klienta z hotelu na ostrově na Hawaii na letiště v lodním taxi do taxi narazila rybářská loď. Při střetu spadl klient i se všemi kufry do moře. Klient byl na rozdíl od kufrů z vody bez újmy vyloven,“ uvádí ČSOB Pojišťovna s tím, že klientovi zavazadla proplatila a pomohla mu i s vyřízením náhradních dokladů.

Jednou z kuriózních situací, kterou jsme řešili v rámci cestovního pojištění, byla dopravní nehoda motorkáře uprostřed pouště v Mongolsku. Protože se klient nacházel mimo dosah běžné dopravy či nemocnice a jeho zranění neumožňovalo pokračovat na motocyklu, museli jsme zařídit transport leteckou ambulancí na první ošetření z města Ulángom do hlavního města Ulánbátar,“ doplňuje další příklad Allianz pojišťovna. Náklady dosáhly cca 810 tis. Kč včetně převozu zpět do České republiky.

Generali pojišťovna zas řešila srážku motocyklisty s hejnem drůbeže či spletitou kombinaci exotických infekcí v Thajsku.

Nebezpečí se skýtá i v moři. „Žena si na dovolené sedla v moři na plochý kámen, ale zřejmě tím obsadila místo nějakému mořskému živočichovi, protože utrpěla rozsáhlé popálení na zadnici. Popis umístění a rozměrů popálení a pupínků byl velmi přesný,“ dává příklad ERV a dodává, že i na jídlo je třeba dát pozor: Na Bahamách snědl klient místní specialitu – rybu, která musí být připravena speciálním postupem. To se ale nepovedlo, takže mu způsobila otravu, kvůli níž se měsíc léčil.“

Nevyplácí se podceňovat ani drobnosti. „Klient si rozškrábal pupínek na hýždi, který se mu časem zanítil a zapříčinil vznik abscesu. Turista musel být dvakrát hospitalizovaný v USA a následně v Hondurasu, protože lékaři v USA vyhodnotili situaci jako doléčenou a on pokračoval ve své cestě do Hondurasu, kde se stav opětovně zkomplikoval díky velké vlhkosti klimatu,“ uvádí příklad Allianz pojišťovna, která za celou eskapádu zaplatila téměř 1,6 mil. Kč.

Při cestě do zahraničí je český občan povinen dodržovat jak české, tak místní zákony. Ovšem kolik lidí si čte před dovolenou trestní zákoník cílové destinace… To se nevyplatilo českému turistovi. „Muž si chtěl z Austrálie odvézt jako suvenýr kousek korálu, ale na letišti no to přišli a vzali do vazby. Naši právníci ho pak z vězení složitě dostávali,“ popisuje ERV.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rozhovor: Pojišťovna má vyřešit problém, ne jen zaplatit škodu

Skutečnou hrozbou pro pojišťovny nejsou klimatické změny ani technologické firmy, které by si rády ukrojily díl trhu, ale to, jak rychle se dokáží pojišťovny přizpůsobit změnám a nepodcenit žádný aspekt, který na ně může dopadnout. V rozhovoru to uvedl prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.

Text: Redakce

24. 04. 2024

Kalkulačka pro výpočet orientační pojistné hodnoty – snížení rizika podpojištění

V roce 2023 Česká asociace pojišťoven (ČAP) představila nový standard pro výpočet pojistné hodnoty nemovitostí, zaměřený především na rodinné domy. Cílem tohoto standardu je minimalizovat riziko podpojištění. V rámci tohoto úsilí byla vytvořena kalkulačka pro orientační hodnotu pojistného, dostupná na webových stránkách ČAP. Tato kalkulačka umožňuje zadat […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

27. 03. 2024

Jaké sankce hrozí při nedodržení povinností v rámci daňového přiznání?

Stále platí, že nejvíc lidí podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob až poslední týden v březnu. Proto Finanční správa od pondělí 25. března do úterý 2. dubna letos prodlužuje úřední hodiny podatelen všech finančních úřadů. Finanční úřady budou otevřené od 8 do 17 hodin. Neplatí to však pro […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

26. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Kony

  29 května, 2019

  Po dlouhé době krásný článek o cestovním pojištění, kde je plno příkladů. Cestovní pojištění je základ, ačkoliv hodně lidi má tendenci ho podceňovat, i kvůli ceně a možnosti ušetřit, trochu asi česká povaha. Jinak zde to trochu působí, že proplácení není žádný problém, pokud člověk vše dodržuje, ale bohužel není tomu tak. V pojistných podmínkách je tolik výluk, že člověka můžou lehce zaskočit. Pár hlavních je pěkně popsaných zde: http://ara.cz/rady-na-cestu/jak-vybrat-cestovni-pojisteni Zpravidla nikdo nečte pojistné podmínky a pak je překvapený, na čem mi přijde, že občas pojišťovny vydělávají. Pokud se jedná o něco speciálního, tak doporučuji zavolat pojišťovně a poptat se, případně si alespoň pročíst jedny podmínky, aby měl člověk celkovou představu. Kvalita asistenční služby je pak ze všeho nejdůležitější a zde doufám, že pojišťovny mají tendenci se zlepšovat.

  Odpovědět

 • Hrazeni nakladu

  2 února, 2020

  Jak dlouhou dobu ma pojistovna na proplaceni nakldu?

  Odpovědět