Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017

Investice 09.01.2018 | 09:39 0 Komentářů

Počty insolvenčních návrhů v roce 2017 stejně jako v předchozích třech letech klesaly.  Jejich pokles byl však výraznější, meziročně o 21,6 %.

Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2017 kopíruje pozitivní vývoj ekonomiky. Současně se do jejich počtu bezpochyby odrazila i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017.

Pokud se zaměříme na hodnoty insolvenčních návrhů platné od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008, můžeme vidět poměrně strmé nárůsty – a to až do roku 2013, kdy byla zaznamenána historicky nejvyšší roční hodnota počtu insolvenčních návrhů. Pak už zaznamenáváme jen poklesy, které jsou však méně razantní než byly růsty do roku 2013. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8 %. V roce 2015 činil pokles proti roku 2014 7,9 %. V roce 2016 proti roku 2015 dochází k dalšímu poklesu – o 8,8 % a v období 2017/2016 je pokles již 21,6 %.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 7. 2017 obsahuje řadu změn. Mimo jiné ukládá právnickým osobám povinnost dokládat svoji pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hned při podání insolvenčního návrhu hradit zálohy. U fyzických osob zpřísňuje podání insolvenčního návrhu podmínka, že insolvenční návrh s návrhem na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.

Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem, tak u spotřebitelů. Klesající trend je zesilující. Zatímco pokles insolvenčních návrhů u firem činil v roce 2015 proti roku 2014 15,7 % a u fyzických osob 7 %, v roce 2016/2015 to bylo u firem již 18,8 % a u spotřebitelů 8,4 %. V roce 2017/2016 je to u firem již 26,05 % a u spotřebitelů 21,15 %

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR

    2015   2016   2017  
Měsíc Celkem Firmy Fyzické osoby vč. Celkem Firmy Fyzické osoby vč. Celkem Firmy Fyzické osoby vč.
nepodnikajících živnostníků nepodnikajících živnostníků nepodnikajících živnostníků
1 2353 264 2095 2119 219 1900 1989 160 1829
2 2831 261 2570 2707 225 2482 2214 179 2035
3 3282 332 2950 2680 226 2454 2685 175 2510
4 2918 280  2644 2706 208 2498 2110 175 1935
5 2679 244 2435 2827 225 2602 2354 179 2175
6 3025 272 2753 2575 193 2382 3494 273 3221
7 2606 250 2356 2114 169 1945 646  100 546
8 2234 218 2016 2431 199 2232 1194 110 1084
9 2445 190 2255 2314 214 2100 1322 94 1228
10  2741 250  2491 2259 184 2075 1721 152 1569
11  2599  208  2391 2463 198 2265 1766 105 1661
12  2640  235  2405 2310 178 2132 1651 101 1550
celkem 32353 3004 29349 29505 2438 27067 23146 1803 21343

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

V insolvenci se v roce 2017 ocitlo několik velkých stavebních společností. U společnosti PSJ, a.s. došlo k zpětvzetí insolvenčního návrhu a zastavení řízení. V úpadku je od 14. 8. 2017 společnost IMOS group s.r.o., konkurz byl prohlášen na společnost D.I.S., spol. s r.o. a třetí insolvenční návrh v pořadí řeší firma PSG-International a.s. Soud nejprve vydal Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, po odvolání navrhovatele bylo Usnesení výhradně z procesních důvodů zrušeno.

Prohlášením konkurzu skončil insolvenční návrh u společností ARCHER SHERIDAN, s.r.o. (poskytovatel leasingových služeb), Exiteria a.s. (prodejce nábytku) a SHERIDAN MOTOR CZECH, s.r.o. (prodejce osobních automobilů). Naopak reorganizace byla povolena u tiskařské společnosti EUROPRINT a.s., firmy ESSA CZECH, spol. s r.o. (dodavatel plechových dílů pro automobilový průmysl) i u dodavatele inženýrských služeb pro chemický průmysl, společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu vydal soud u výrobce plastových a hliníkových oken SVĚT OKEN s.r.o.

V letošním roce opět řešila dva insolvenční návrhy společnost TREVOS, a.s., výrobce zářivkových svítidel. Celkově to byl pro společnost již čtvrtý insolvenční návrh údajných zahraničních věřitelů. Soud všechny insolvenční návrhy zamítl s odkazem na šikanózní jednání navrhovatelů, neboť společnost osvědčila, že nesplňuje znaky hrozícího úpadku.

Z hlediska právních forem se v roce 2017 opět vyskytovaly insolvenční návrhy nejčastěji u evropských společností a akciových společností. Stejné to bylo i v roce 2016, jen pořadí bylo opačné. Nejméně rizikovou právní formou byla stejně jako v roce 2016 fyzická osoba podnikající a v rámci právnických osob veřejná obchodní společnost.

Tabulka č. 2: Insolvence dle právních forem

  počet firem v INSOLV 2016 počet firem v INSOLV 2017 Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2016 Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2017
evropská společnost 9 11 4,84 5,45
a.s. 146 118 5,64 4,52
s.r.o. 1323 981 3,16 2,22
k.s. 3 1 4,14 1,39
organizační složka zahr.firmy 3 3 0,72 0,71
družstva 14 10 0,96 0,7
obecně prospěšná společnost 9 2 3,01 0,69
podnikající fyzická osoba 589 398 0,29 0,19
v.o.s. 5 1 0,76 0,16
zapsaný spolek 13 12 0,14 0,1
s.p. 1 0 5,18 0

Zdroj: Creditreform

I pořadí krajů s nejvyšším počtem insolvenčních návrhů bylo v roce 2017 stejné jako v roce 2016 a 2015. Pomyslná první příčka patří Praze, následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj.

Situace se trochu promíchala na opačném konci žebříčku, tzn. u oblastí s nejnižším počtem podaných insolvencí. Dlouhodobý favorit, kterým je Středočeský kraj, byl na pozici nejnižšího počtu insolvenčních návrhů vystřídán Libereckým krajem a přesunul se na druhou pozici, následuje kraj Zlínský a kraj Vysočina. Plzeňský kraj, kterému v roce 2016 patřila hned druhá nejlepší příčka, se v letošním roce přesunul na pozici s čtvrtým nejvyšším počtem insolvencí.

Tabulka č. 3: Insolvence dle regionů

Kraj počet firem v INSOLV 2016 počet firem v INSOLV 2017 registrované firmy 2016 registrované firmy 2017 Insolvence na 1000 registrovaných firem 2016 Insolvence na 1000 registrovaných firem 2017
Hlavní město Praha 649 499 583908 601243 1,11 0,83
Jihomoravský 317 243 307994 313290 1,03 0,78
Moravskoslezský 199 144 251312 253641 0,79 0,57
Plzeňský 72 77 144076 145389 0,5 0,53
Jihočeský 107 80 163101 164662 0,66 0,49
Pardubický 78 54 118520 119831 0,66 0,45
Ústecký 103 72 174111 174601 0,59 0,41
Karlovarský 52 29 75681 75644 0,69 0,38
Královehradecký 73 52 137380 138726 0,53 0,37
Olomoucký 94 52 140123 141758 0,67 0,37
Vysočina 60 40 111420 112726 0,54 0,35
Zlínský 85 50 140669 142015 0,6 0,35
Středočeský 160 113 328793 334497 0,49 0,34
Liberecký 68 39 116358 117539 0,58 0,33

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky

Změny v pořadí zaznamenáváme v roce 2017 u odvětví. V posledních letech patřily k nejrizikovějším odvětvím z hlediska náchylnosti k insolvenci firmy z odvětví papírenského průmyslu, těžby, chemického průmyslu a telekomunikací.

V roce 2017 obsadilo první příčku s nejvyšším počtem insolvencí odvětví výzkumu a vývoje. Následuje chemický průmysl a výroba z plastů, sběr a likvidace odpadů, potravinářství, těžba a strojírenství.

Nejméně insolvencí bylo stejně jako v posledních dvou letech ve veřejné správě a v odvětví čištění odpadních vod. Dalšími stabilními obory jsou osobní služby, zdravotnictví, nakladatelství a IT služby. V roce 2017 se do této slupiny přidal i obor telekomunikace.

V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno stejně jako v předchozích letech v oblasti velkoobchodu a stavebnictví. Hned třetí v pořadí následuje odvětví podnikového poradenství a reklamy, maloobchodní prodej, služby v oblasti nemovitostí, restaurací a hotelů.

Tabulka č. 4: Insolvence dle odvětví

Insolvence dle branží počet insolv. firem 2016 počet insolv. firem 2017 všechny reg.firmy 2016 všechny reg.firmy 2017 Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2016 Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2017
výzkum a vývoj 2 6 1791 1897 1,12 3,16
chemický průmysl a výroba z plastů 18 19 8431 8638 2,13 2,2
sběr a likvidace odpadů 13 12 9132 9169 1,42 1,31
potravinářství 49 33 26214 27561 1,87 1,2
těžba 2 1 743 848 2,69 1,18
strojírenství 31 31 28183 27627 1,1 1,12
leasing 13 8 6900 7461 1,88 1,07
tiskařské služby 7 11 11289 11923 0,62 0,92
výroba skla, keramiky, stavebního materiálu 17 10 11769 11947 1,44 0,84
dopravní a přepravní služby 91 59 69394 71072 1,31 0,83
nemovitosti 166 122 162089 166283 1,02 0,73
velkoobchod 342 275 366549 376290 0,93 0,73
stavba 329 232 331562 336264 0,99 0,69
výroba nábytku a ostatní výroba 19 22 32859 32874 0,58 0,67
restaurace, hotely 141 99 144822 149910 0,97 0,66
obchod s auty a pohonnými hmotami 59 37 57053 58504 1,03 0,63
papírenský průmysl 5 1 1524 1609 3,28 0,62
cestovní kanceláře 13 7 11856 12172 1,1 0,58
maloobchod 171 123 216778 214250 0,79 0,57
opravy a instalace strojů a zařízení 17 16 27180 28372 0,63 0,56
finanční zprostředkování, pojištění 48 41 100191 78863 0,48 0,52
textilní a kožedělný průmysl 23 21 38936 40451 0,59 0,52
výroba z kovů 86 44 87555 89566 0,98 0,49
dřevařství 24 14 29777 28888 0,81 0,48
architektonické služby, technické zkoušky 43 28 59592 59748 0,72 0,47
energie a zpracování vod 14 9 19384 19457 0,72 0,46
podnikové poradenství, reklama, ostatní podnikové služby 169 127 305627 321660 0,55 0,39
zemědělství a lesnictví 58 42 123150 127808 0,47 0,33
IT služby 20 21 71138 76431 0,28 0,27
volný čas, kultura 24 16 71341 73750 0,34 0,22
vzdělání 16 8 45099 46611 0,35 0,17
ostatní osobní služby 16 17 100866 104596 0,16 0,16
nakladatelství 9 1 8435 8872 1,07 0,11
zdravotnictví 14 4 37608 37133 0,37 0,11
odbory a spolky 11 5 89014 91727 0,12 0,05
telekomunikace 4 0 1474 1530 2,71 0
čištění odpadních vod 0 0 323 316 0 0
veřejná správa 0 0 15792 15705 0 0

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Vývoj počtu konkurzů kopíruje pozitivní tendence vývoje u počtu insolvenčních návrhů. I u konkurzů dochází v posledních letech k poklesu jejich počtu. V roce 2015/2014 o 8,8 %, v roce 2016 činí pokles ve srovnání s rokem 2015 9,5 % a v roce 2017/2016 byl meziroční pokles počtu konkurzů dokonce 21,6 %.

V roce 2017 se mírně snížil podíl živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu. Z celkového počtu firem v konkurzu bylo v roce 2017 49,16% živnostníků. V předchozích letech jich bylo více než polovina (v roce 2016 54,3 % a v roce 2015 52,9 %).

Tabulka č. 5: Konkurzy právnických osob a živnostníků

měsíc 2015 2016 2017
firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci
1 163 73 170 96 163 79
2 180 89 172 96 166 92
3 203 102 146 74 175 102
4 209 110 157 85 156 92
5 191 106 164 89 134 72
6 205 112 219 106 139 84
7 174 97 137 73 89 40
8 163 80 159 94 120 61
9 185 107 171 98 105 37
10 190 100 156 85 126 43
11 187 105 194 103 112 38
12 141 77 137 77 69 24
celkem 2191 1158 1982 1076 1554 764

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2017

IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Obrat
61458848 2P Commercial Agency s.r.o. Velkoobchodní a maloobchodní prodej mobilních telefonů 20 5 563 932 000
26823357 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 800 3 522 185 000
565997 ČKD PRAHA DIZ, a.s. Dodávky investičních celků 12 2 500 000 000
27172554 ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Finanční a operativní leasing 30 1 648 027 000
48202550 ELEKTRA PV, s.r.o. Maloobchodní a internetový prodej elektrospotřebičů 87 1 078 968 000
2412578 SHERIDAN MOTOR CZECH, s.r.o. Obchodní činnost s osobními automobily. 0 1 037 339 000
49454501 SDS EXMOST spol. s r.o. Stavební činnost 140 686 304 000
28649419 Exiteria a.s. Maloobchod s nábytkem 300 585 000 000
26060574 SOME TECHNIKA s.r.o. Prodej a servis zemědělské, lesnické, komunální a zahradní techniky 96 536 002 000
46975616 D.I.S., spol. s r.o. Stavební činnost 84 290 133 000

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2017 soudem povoleno 180 reorganizací. V roce 2017 bylo povoleno 20 reorganizací – mj. u firmy

EUROPRINT a.s., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., ESSA CZECH, spol. s r.o., MPOWER Engineering, a.s., VÍTKOVICE REVMONT a.s., LUMEN a.s., Masokombinát Tábor s.r.o., Velvana, a. s., OLEO CHEMICAL, a.s., SEVAPHARMA a.s. ad.

10 reorganizací bylo v roce 2017 přeměněno v konkurz – např. u firem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2P Commercial Agency s.r.o., LUMEN a.s., PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., STAVCONSULT PROJEKT a.s., POLDI TRADE a.s., POLDI s.r.o. ad.

Vývoj v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů vykazuje v posledních třech letech také klesající tendenci. Vedle příznivých podmínek na trhu práce a rostoucích platů k tomu v roce 2017 pravděpodobně přispěla i změna Insolvenčního zákona, která od 1. 7. 2017 nastavila povinnost akreditace při poskytování služeb v oblasti oddlužení. Záměrem úpravy bylo jednak eliminovat ty návrhy na oddlužení, které neměly šanci na schválení soudem a jednak ochránit dlužníky před lichvářskými platbami poskytovatelům poradenských služeb.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V roce 2017 požádalo o oddlužení celkem 20 942 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 19 043 případech, tj. 90,93 %. Procento povolených oddlužení se v roce 2017 zvýšilo, v roce 2016 bylo z celkových 26 497 žádostí povoleno oddlužení u 22 306 osob, tj. jen 84%.

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2017 celkem 422 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

K 1. 7. 2017 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona, která upravila řadu oblastí zákona, např.

  • u obchodních korporací se nepřihlíží ke změně sídla, která proběhla v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.
  • věřitelé musí dokládat svou pohledávku potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce.
  • zvyšuje se postih za šikanózní insolvenční návrh a zpřísňují se podmínky pro případ šikanózy insolvenčními návrhy, např. v případě, kdy navrhovatel podá návrh záměrně u nepříslušného soudu.
  • nově byla vytvořena tzv. negativní domněnka úpadku. Podle ní se podnikatel může ubránit věřitelskému insolvenčnímu návrhu, když prokáže, že jeho splatné závazky nepřevyšují disponibilní zdroje o více než 10 %.

Ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat v roce 2017 další návrh novely Insolvenčního zákona. Ta se dostala pod označením tisk 1030 do prvního čtení v poslanecké sněmovně dne 27. 4. 2017. Projednávání návrhu, které proběhlo 19. 5. 2017, bylo přerušeno a nyní je ukončeno z důvodu ukončení volebního období poslanecké sněmovny.

Novela měla mj. upravovat podmínky pro oddlužení. Záměrem ministerstva bylo rozšíření okruhu lidí, kteří by mohli oddlužení využít a současně je motivovat k aktivnímu řešení svého dluhu. Podle návrhu ministerstva by měla být upravena stávající podmínka pro oddlužení, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Návrh ministerstva předpokládá, že když dlužník splatí 50 % dluhů do 3 let, bude oddlužení ukončeno. Když splatí 30 % dluhu, tak potrvá 5 let. Nejdelší doba pro oddlužení má být 7 let a to v případě, že dlužník splatí méně než 30 % dluhů. Současně má posílit role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně připravovat zprávu o postupu oddlužení.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2018 jsou nadále optimistická. Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. Stabilita a růst mezd se pak budou promítat do dalšího růstu domácí poptávky. 

U firemních insolvencí bude pokračovat příznivý klesající trend jak v počtech insolvenčních návrhů, tak konkurzů.

Situaci u spotřebitelů by mohla ovlivnit připravovaná změna zákona, která má změnit podmínky pro oddlužení. Pokud by k úpravě zákona a jejímu schválení došlo, mohli by o oddlužení žádat i ti spotřebitelé, kteří se svou dluhovou situaci zatím snažili zvládat nebo ti, kteří na oddlužení nedosáhli. To by se pak mohlo promítnout v nárůstu počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Pokud ale k žádným mimořádným změnám nedojde, předpokládáme i pro skupinu spotřebitelů klesající nebo stagnující počet insolvenčních návrhů v roce 2018.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4 500 pracovníků.

Tisková zpráva: Creditreform

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.