Pátek 30. října. Svátek má Tadeáš.

Modré zlato přitahuje investory. Poptávka po vodě poroste

Investice ČSOB 03.07.2014 | 11:05 0 Komentářů

Investory stále více lákají akcie společností, které se zaměřují zejména na systémy pro skladování, čištění, sanitaci, budování sítí, odsolování, vývoj technologií či efektivnější hospodaření s vodou. Důvod je jednoduchý. Výkonnost vodohospodářského sektoru je pozoruhodná. „Vodní“ indexy překonávají výnosnost standardních tržních indexů. ČSOB akciový fond – Vodního bohatství (KBC ECO Fund CSOB Water) vzrostl meziročně o takřka 17 % (k 31. květnu 2014) a řadí se tak mezi nejrychleji rostoucí otevřené fondy. 

 

ČSOB akciový fond – Vodního bohatství

„Segment vodního hospodářství se prudce rozvíjí a dá se očekávat, že toto tempo nadále poroste. Pohání jej zejména rychlý růst asijských ekonomik, kde se poptávka po vodě zvyšuje jak kvůli průmyslovému rozvoji, tak i z důvodu pokračující urbanizace. S obdobnými problémy se ale potýká řada dalších rozvíjejících se zemí, například v Jižní Americe,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, a dodává: „Ale ani vyspělé státy se nevyhnou investicím do vodovodní sítě. Ta je ve většině evropských států zastaralá a dochází tak k velkým ztrátám.“ Podle odhadů například v Irsku zhruba 40 % vody nikdy nedorazí ke spotřebitelům kvůli prosakujícímu potrubí.  

Spotřeba vody se zvětšuje nejen v důsledku exponenciálního růstu světové populace, ale také s jejím zvyšujícím se životním standardem. Z globálního pohledu však zatím není největším problémem její nedostatek, ale spíše dostupnost, kvalita a hospodaření s ní. „Zajistit dodávky vody ve vyhovující kvalitě je úkol, před kterým stojí většina zemí a bude vyžadovat obrovské investice. Právě předpoklad trvalé poptávky a stabilního rozvoje je hlavním důvodem důvěry investorů v toto odvětví. Voda je zkrátka komoditou budoucnosti,“ dodává Jan Barta. 

ČSOB akciový fond – Vodního bohatství (KBC Eco Fund Water) se orientuje na různá odvětví vázaná na vodu. Minimální podíl těchto akcií v portfoliu je 75 % a jsou vybírány po konzultaci s nezávislým výborem pro životní prostředí. Úspěšnost fondu spočívá také v dobré investiční strategii, která je totožná s obdobnými fondy mateřské společnosti KBC. Ta si za posledních čtrnáct let vybudovala v tomto segmentu vedoucí pozici na světovém trhu.

Víte, že je třeba…

150 litrů vody

na výrobu 1 kg papíru

7 000 litrů

na výrobu 1 barelu surové ropy

25 700 litrů

na produkci potravin pro čtyřčlennou rodinu na 1 den

148 000 litrů

na výrobu 1 auta

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.