CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Text: Veronika Hejná

27. 05. 2021

0 komentářů

Od letoška začnou platit nová pravidla crowdfundingu

 

Skupinové financování, tedy crowdfunding, doposud nebylo regulováno, a to ani na úrovni EU, ani českými zákony. Od letoška ale začnou platit nová pravidla crowdfundingu. S účinností od 10. listopadu 2021 je zakotvuje evropské nařízení.  

Loading 

Crowdfunding jako investice

Existuje několik různých podob crowdfundingu. Jak název napovídá, jde o financování formou finančních příspěvků od větší skupiny osob. Poskytovatel zpravidla provozuje digitální platformu, kde propojuje potenciální poskytovatele kapitálu s projekty, které potřebují finanční prostředky.

Crowdfunding může být dárcovský (ev. sponzorský), kdy přispěvatelé neočekávají žádné protiplnění, respektive pouze symbolickou sponzorskou odměnu v podobě dárku či upomínkového předmětu. Tento typ crowdfundingu nebude novými pravidly dotčen.

Investiční crowdfunding funguje jako poskytování půjček, anebo jako equity crowdfunding na bázi získání podílu na kapitálu financované společnosti prostřednictvím cenných papírů.

„Dosud bylo pro účely crowdfundingu možné získat licenci na základě zákona o spotřebitelském úvěru, případně licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu na základě zákona o platebním styku. Obě varianty s sebou nesou nemalé obtíže a značná rizika,“ vysvětluje advokát Josef Olenič z advokátní kanceláře Pikes Legal.

REKLAMA

Crowdfunding podnikatelských projektů do 5 milionů euro

Některé členské státy EU crowdfunding regulovaly odchylně. Poskytovatelé platforem tak byli odrazováni od přeshraničního nabízení svých služeb v jiných členských státech.

V listopadu 2021 nabývá účinnost evropské nařízení o crowdfundingu (Nařízení EP a Rady 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky). Nařízení se vztahuje na crowdfundingové financování podnikatelských projektů, a to do výše 5 milionů euro, ať již jde o dluhové financování, anebo equity crowdfunding. Limit 5 milionů euro se bude vyhodnocovat na jeden projekt za 12 kalendářních měsíců.

„Financování větších projektů přes crowdfunding cenných papírů se bude řídit směrnicí MiFID II. Dluhové financování podnikatelských projektů většího rozsahu prozatím nebude podléhat žádné specifické regulaci,“ doplňuje Josef Olenič.

Vstupní test znalostí a simulace schopnosti nést ztrátu

Služby skupinového financování budou moci poskytovat pouze právnické osoby které jsou usazeny v EU a disponují příslušným povolením. V ČR bude licenci pro poskytování crowdfundingového financování udělovat Česká národní banka.

REKLAMA

Nařízení upravuje i požadavky na kvalifikaci, obezřetnost a náležitou péči, dále také pravidla pro střet zájmů. „Poskytovatelé služeb skupinového financování nesmí držet žádnou účast v jakékoli nabídce skupinového financování na své platformě,“ píše se v nařízení.

Aby bylo zajištěno spravedlivé a nediskriminační zacházení s klienty, mají poskytovatelé naplnit informační povinnost a poskytovat pravdivé, srozumitelné a nezavádějící informace.

„Platforma může být poměrně flexibilní, co se možných poskytovaných služeb týče, s čímž je na druhou stranu spojena povinnost poskytovatele služeb mít vypracovaný systém pro vyhodnocování požadavků investora a vést patřičné záznamy,“ upozorňuje Josef Olenič.

„Mezi další povinnosti provozovatele patří každoročně poskytovat ČNB seznam projektů a investorů, poskytovat informace o projektech samotným investorům, viditelně zveřejňovat míru selhání, s každým investorem provést vstupní test znalostí a simulace schopnosti nést ztrátu prostřednictvím investičního dotazníku. Popřípadě vyžadovat udělení výslovného souhlasu v případě investování přes rozhodný limit,“ připomíná advokát.

Povolení ČNB bude platit v celé EU

Poskytovatelé crowdfundingových služeb budou mít rok na to, aby získali nový typ licence. Jak upozorňuje Olenič, ačkoliv řada požadavků na přidělení licence je shodná, crowdfundingová licence v sobě neobsahuje licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.

Získaná licence na poskytování služeb skupinového investování však bude mít tu výhodu, že umožní platformě nabízet crowdfunding v rámci celé EU. Startupům tím ulehčí přístup k zahraničnímu kapitálu a investorům zpřístupní investice do zahraničních projektů. 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Co sledovat u investic do finančního sektoru v době klesajících úrokových sazeb

Tradiční názor tvrdí, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie negativní, protože snižují úrokový výnos. To je však přílišné zjednodušení, které se může ukázat jako nepravdivé. Finanční společnosti jsou různorodou skupinou, v níž banky tvoří pouze jednu část, a mezi jednotlivými společnostmi existují významné rozdíly, které ovlivňují […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *