Sobota 31. října. Svátek má Štěpánka.

Debata s Jiřím Rusnokem: Klientům pomůže finanční gramotnost

Zájmy investorů v ČR jsou chráněny podobně jako na srovnatelných trzích, všem nekalým praktikám ale nelze předejít. I sami klienti by proto měli dbát na svoji finanční gramotnost a dávat pozor, aby nenaletěli neseriózním nabídkám. Tak by se dal stručně shrnout obsah panelové diskuze pořádané CFA Society Czech Republic. (Tisková zpráva: CFA Society Czech Republic)

Diskuze proběhla v rámci celosvětové kampaně CFA Institute pod heslem „Investoři na prvním místě“ (Putting Investors First). Podobné osvětové akce se v květnu konají ve více než 50 městech po celém světě.

Setkání v prostorách Burzy cenných papírů Praha se zúčastnili Jiří Rusnok (člen bankovní rady České národní banky), Petr Koblic (generální ředitel Burzy cenných papírů), Jana Michalíková (výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh), Jan D. Kabelka (generální ředitel a předseda představenstva ING Investment Management C. R.) a Jaroslav Rozehnal (obchodní ředitel ČSOB Asset Management).

„Mezi nejčastější prohřešky sankcionované ČNB patří nedostatečné informování klienta či manipulace s investičním dotazníkem tak, aby klient mohl být zařazen do rizikovější strategie,“ uvedl Jiří Rusnok.

Lidé by se ale neměli investování bát. „Oblast investičních fondů je vysoce regulovaná a na našem trhu nevidím žádný systematický problém. Je fakt, že nabídka různých strategií se v posledních letech výrazně rozšířila, a to klade větší nároky na informování klientů,“ říká Jan D. Kabelka z ING.

Během debaty došlo i na praktické rady. „Investoři by neměli automaticky přijmout první nabídku finančního zprostředkovatele, měli by se snažit získat základní přehled o trhu nebo využít zkušeností a referencí ze svého okolí,“ říká ředitelka AKAT Jana Michalíková. „Finanční produkty by měli používat na to, k čemu jsou určeny, například nespořit přes pojištění. Z vestavěné skříně si také neuděláte bazén – obdobně je to ve financích,“ shrnuje.

 „Zneužívání rezervotvorných pojistek ohrožuje reputaci zprostředkovatelů, ale i pojišťoven. Zdá se, že pojišťovny si to uvědomují a jsou ochotny pracovat na změně,“ říká Jiří Rusnok. „Legislativa nemůže postihnout vše, ale dovedu si představit další úpravu ve směru větší transparentnosti produktů a informování klienta o nákladech. Investiční produkty by měly být regulovány obdobně, ať mají jakoukoliv formu,“ dodává.

Prohřešky při prodeji standardních finančních produktů jsou ale jen jedna strana mince. Klienty mohou poškodit i nabídky investičních služeb bez řádné licence, které se na trhu stále objevují. Před nelegálními nabídkami ČNB pravidelně varuje, v registru na jejich internetových stránkách si také mohou klienti snadno ověřit, jestli má daná firma či zprostředkovatel potřebné povolení k poskytování investičních služeb.

Deklarace práv investora jako návod pro klienty

Cílem kampaně „Investoři na prvním místě“ je poučit veřejnost i samotné pracovníky ve finančních službách o tom, jaké jednání mají klienti právo požadovat. Za tím účelem CFA Institute vydal Deklaraci práv investora. Kromě správy investic se toto desatero vztahuje na analýzy a poradenství, osobní bankovnictví, ale i pojištění a realitní služby. Samozřejmostí je čestné jednání v souladu s platnými právními předpisy; vedení odpovídajících záznamů z jednání a důvěrnost klientových informací. Důležitým právem klienta je dostat vždy objektivní a nezávislé poradenství, které bere v úvahu všechny jeho finanční cíle a specifická omezení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.