CZK/€ 24.650 -0,04%

CZK/$ 23.135 +0,57%

CZK/£ 28.902 +0,49%

CZK/CHF 24.004 +0,57%

Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Datum založení: 30.11.-0001

Telefon: +420 257 061 111

Infolinka: +420 257 062 860

Fax: +420 257 063 360

E-mail: posta@cssz.cz

WWW: http://www.cssz.cz/
Související články

Za podvody s nemocenskými dávkami hrozí i vězení, varuje ministerstvo

Chtějí si zajistit náhradní příjem a získat placené pracovní volno. To jsou nejčastější důvody, které vedou ke zneužívání systému dávek nemocenského pojištění. Lidé zneužívají dávky nemocenského, které by jim vůbec neměly náležet, nebo navodí situaci, z níž vyplyne nárok na dávku ve větší částce, než by měli správně dostat. Za podvod hrozí i několik let vězení. 

Text: Redakce

11. 10. 2013

Od ledna 2013 se zvýší důchody a příplatky k důchodům

Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Text: Redakce

10. 12. 2012

Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí získat 29 let důchodového pojištění

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito. Dobu pojištění 26 let a více již musí splňovat muži narození v roce 1948 a později, bezdětné ženy narozené v květnu1949 apozději či ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v květnu1951 apozději.

Text: Redakce

15. 11. 2012

Většina OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011

Celkem 973 579 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2011 obdržely okresní správy sociálního zabezpečení. V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, tak bylo podáno 97 % přehledů. Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost – hlavní i vedlejší, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

Text: Redakce

30. 05. 2012

597 osob porušilo léčebný režim, zjistily v 1. čtvrtletí kontroly ČSSZ

Ke konci března 2012 provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení 39 800 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Nejvíce kontrol se uskutečnilo ve Středočeském kraji – 5 034 a také v Jihomoravském kraji – 4 677. Na základě kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 597 postihů v podobě krácení nebo odnětí nemocenského.

Text: Redakce

11. 05. 2012

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného za 1. čtvrtletí 2012

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala ke konci března 2012 celkem 2 871 453 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 498 650 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 71 497 důchodů do zahraničí (do 75 zemí světa).

Text: Redakce

25. 04. 2012