Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Za podvody s nemocenskými dávkami hrozí i vězení, varuje ministerstvo

Chtějí si zajistit náhradní příjem a získat placené pracovní volno. To jsou nejčastější důvody, které vedou ke zneužívání systému dávek nemocenského pojištění. Lidé zneužívají dávky nemocenského, které by jim vůbec neměly náležet, nebo navodí situaci, z níž vyplyne nárok na dávku ve větší částce, než by měli správně dostat. Za podvod hrozí i několik let vězení. 

„V současné době, zřejmě i kvůli ekonomické krizi, zaznamenáváme častější snahy o zneužívání nemocenských dávek. V některých případech se do podvodů zapojují i zaměstnavatelé a lékaři,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Dotyční se dopouštějí trestného činu podvodu, padělání a pozměnění veřejné listiny.

K regionům s největším výskytem případů zneužívání nemocenského patří severní Čechy, východní Čechy a severní Morava. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) však podvod odhalí často ještě před jeho dokonáním. Detailně zkoumají případné nesrovnalosti ve výši deklarovaného příjmu, nástupu do zaměstnání například ve vysokém stupni těhotenství a provádějí kontrolu režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Též dělají pravidelné i mimořádné kontroly příslušných podkladů u zaměstnavatelů. V případě pochybností posudkový lékař OSSZ přezkoumá, zda tzv. neschopenku vystavil lékař oprávněně a zda stav pacienta odpovídá diagnóze. Zjistí-li posudkový lékař, že není medicínský důvod pro vystavení nebo trvání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, okamžitě ji ukončí.

V případě podezření na zneužití nemocenských dávek podávají OSSZ po došetření rozhodných skutečností trestní oznámení. „Soudy v případě prokázání viny ukládají i několikaleté tresty vězení,“ říká Koníček a dodává, že jejich výše se liší v závislosti na vzniklé škodě, způsobu provedení či míře aktivní účasti.

„Dalším způsobem, jak se někteří snaží obohatit sebe nebo svého blízkého a neoprávněně získat prostředky z dávek nemocenského pojištění, je účelové zaměstnávání příbuzných či známých ve vlastní firmě,“ popisuje Jiří Biskup, vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systému MPSV.

Mezi nejzávažnější podvody odhalené pracovníky OSSZ ve Středočeském kraji, v Praze a v Brně patří případ, kdy skupina lidí sjednávala fiktivní pracovní smlouvy buď pouze na základě osobních údajů osob, nebo i za spolupráce s několika obchodními společnostmi, které nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost,“ uvádí jeden z příkladů ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun. V tomto případě soud odsoudil celkem 31 lidí. Hlavní organizátorka stráví ve vězení 4,5 roku, ostatní obvinění dostali tresty odnětí svobody v trvání od šesti měsíců do tří let s tím, že výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu 24 měsíců až pět let. Musí též uhradit způsobenou škodu.

Kromě opatření ke zvýšení účinnosti kontrol nejen u práce neschopných, ale i u ošetřujících lékařů a zaměstnavatelů, MPSV plánuje omezit výši dávek z vysokých příjmů u zaměstnanců, kteří žádají o nemocenské krátce po nástupu do práce. „Návrh již připravujeme,“ říká Biskup.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.